เซ็กซ์แบบสวิงกิ้ง ควรเป็นสิทธิส่วนบุคคล?  
 ผู้เขียน: ชายวัยเกษียณ  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
ปัจจุบันเซ็กซ์แบบสวิงกิ้ง แพร่หลายในบ้านเราเพิ่มมากขึ้น มีการจัดสวิงกิ้งปาร์ตี้ในกลุ่มสมาชิกเป็นประจำ ทั้งในกทม.และหัวเมืองใหญ่ ในต่างจังหวัด รวมถึงวัยรุ่นบางคนมีการจัดสวิงกิ้งปาร์ตี้ในกลุ่มของตนเอง จากการวิจัยสอบถาม พบว่าวัยรุ่นไทยที่เคยมีเซ็กซ์ มีประสบการณ์สวิงกิ้งมากกว่า30% และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น สวิงกิ้งที่เกิดขึ้นในทุกกลุ่มอายุ กฎหมายไทยถือว่าเรื่องนี้มีความผิด แต่มีคนเห็นต่างโดยอ้างว่า ควรเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่มีสิทธิ์ทำได้ ถ้าไม่ไปล่วงล้ำสิทธิ์ของคนอื่น(ยกเว้นการล่อลวงหรือทำเป็นการค้า) เรื่องนี้น่าสนใจ เพราะในต่างประเทศ มีหลายประเทศ ที่ไม่ถือว่าเรื่องนี้ผิดกฎหมาย อยากถามความเห็นครับ.......หมายเหตุ อย่าว่าแต่วัยรุ่นเลยที่ชอบ มีคนแก่บางคนก็ชอบ สวิงกิ้งเนี๊ยะ 555
วันที่ : 15 มีนาคม 2012 เวลา : 8:45:07 AM

จำนวนคนอ่าน 5490 คน
จากจำนวนคนโหวต 16 คน แต้มเฉลี่ย 3.06


จิงด้วย
ความคิดเห็นที่ 23
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
จิงด้วย  แบบ  นายกปูไปชั้นเจ็ด  เป็นเรื่อง  การหาเป็ด บนสวรรค  เป็นเรื่อง  ส่วนตั๊ว ส่วนตัว
15 มีนาคม 2012 เวลา : 11:08:42 AM


ชายวัยเกษียณ
ความคิดเห็นที่ 22
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ผมสงสัยว่า สวิงกิ้ง ถือเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยหรือไม่
เพราะดูแล้ว มีผู้สนใจเรื่องนี้พอสมควร  (แต่ถ้าเทียบกับคนทั้งประเทศยังถือว่าน้อยมาก) บางคนให้ความเห็นว่า ควรเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่สามารถทำได้  แต่บางคนเห็นว่าเรื่องนี้ ขัดต่อประเพณีที่ดีงามของไทย  ประเพณีดีงามในบ้านเราเหลืออะไรบ้างก็ไม่รู้ ...
15 มีนาคม 2012 เวลา : 2:01:19 PM


ญ.
ความคิดเห็นที่ 21
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ถ้าพวกเฒ่าตัณหากลับพาบรรดาอีหนูและกิ๊กไปสวิงกิ้ง
แล้วปรากฏว่าติดเอดส์ และดันไปติดภรรยาด้วย
เรื่องนี้ถือว่าสิทธิส่วนบุคคลด้วยมั๊ย
15 มีนาคม 2012 เวลา : 2:02:11 PM


ชายวัยเกษียณ
ความคิดเห็นที่ 20
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
จุดประสงค์ดั้งเดิม ของสวิงกิ้ง เป็นการแลกเปลี่ยนคู่สามีภรรยา ที่ต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ ที่น่าตื่นเต้น  เพื่อสร้างความสุขทางเซ็กซ์ให้แก่ตนเองและคู่ครอง  เรื่องนี้ในต่างประเทศถือเป็นสิทธิสวนบุคคล ใครจะละเมิดไม่ได้  แต่บ้านเราชอบดัดแปลง  ใช้ในเชิงการค้า  มีการจ้างหญิงบริการหลายๆคน มาร่วมเล่นเซ็กซ์หมู่กับชายที่มีรสนิยมอย่างนี้  โดยฝ่ายชายต้องเสียเงินค่าบริการ ครั้งละ 2000-3000บาท ซึ่งเห็นได้ชัดว่าผิดกฎหมายการค้าประเวณีแน่นอน เล่าสู่กันฟังนะครับ อย่าเห็นว่าเป็นรื่องลามก เพราะบ้านเรามีสิ่งนี้เกิดขึ้นในสังคมจริงๆ
15 มีนาคม 2012 เวลา : 2:11:53 PM


คนชอบเรื่องสวิง
ความคิดเห็นที่ 19
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ถ้าเป็นการแลกคู่ระหว่างสามีภรรยากันจริงๆ ก็ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ แต่ถ้าจัดเป็นปาร็ตี้สวิงกิ้งอย่างนี้ถือว่าเป็นการค้าประเวณีนะครับ
16 มีนาคม 2012 เวลา : 11:57:21 AM


คนเก่า
ความคิดเห็นที่ 18
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ผมคิดว่าเรื่องทางเพศนี่ของต่างประเทศเขามีอิสระและให้อิสระกับคนของเขาดีครับ      และถูกต้องที่ว่าเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลจริง ๆ หากกลุ่มเขาจะทำก็ย่อมทำได้      แต่ในต่างประเทศนั้นกลุ่มคนที่ทำมักมีอายุและเป็นผู้ใหญ่แล้ว     พวกวัยรุ่นไม่มีครับ     ส่วนพวกที่ใช้การจ้างหญิงโสเภณีมาหลาย ๆ คนนั้นในต่างประเทศก็น่าจะมีเช่นกันแล้วแต่กลุ่มอีกนั่นแหละครับ

ความคิดเห็นส่วนตัวยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล     แต่ต้องส่วนบุคคลจริง ๆ นะครับไม่ใช่แอบอ้าง     หากเป็นส่วนบุคคลจริง ๆ แล้วก็ไม่ควรมีข่าวคราวอะไรออกมาเลยด้วยซ้ำไป      เพราะทุกคนย่อมปกปิดเพื่อไม่ให้สังคมรับรู้     และไม่ควรมีความคิดที่จะเปิดเผยเพื่อกระจายกลุ่มให้ใหญ่ขึ้น     เพราะวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรานั้นยังรับเรื่องผัวเดียวเมียเดียวอยู่    ซึ่งแน่นอนยอมรับไม่ได้     อย่าว่าแต่สวิงกิ้งเลยครับ    แค่มีกิ๊กสังคมก็ติเตียนแล้วล่ะครับท่าน
16 มีนาคม 2012 เวลา : 2:48:19 PMความคิดเห็นที่ 17
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เซ็กซ์แบบสวิงกิ้ง ควรเป็นสิทธิส่วนบุคคล

แบบไหนๆ  มันก็สิทธิส่วนบุคคล

23 มีนาคม 2012 เวลา : 7:03:24 PM


ชายวัยเกษียณ
ความคิดเห็นที่ 16
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เพิ่งมีเวลาเข้ามาดูกระทู้ที่ผมโพสไว้...สวิงกิ้ง เรื่องนี้บ้านเรายังไม่ยอมรับ ทำให้สมาชิกที่ชอบเซ็กซ์แบบนี้ต้องปิดบัง ไม่ให้ใครทราบ แม้กระทั่งคนในครอบครัว(กรณีที่สามีแอบไปสวิง โดยภรรยาไม่ทราบ) ผมมีโอกาสสัมผัสเซ็กซ์แบบสวิงกิ้ง พบว่าผู้ที่เข้าร่วมสนุกเป็นผู้มีฐานะค่อนข้างดี และิอยู่ในวัยกลางคนเป็นส่วนใหญ่ คนกลุ่มนี้หน้าที่การงานดี แต่ชอบสวิง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศทางเพศที่จำเจกับคู่ของตนเอง มีการป้องกันตัวโดยใส่ถุงยางทุกครั้ง ดูแล้ว ไม่น่าเกลียดน่ากลัวเหมือนที่คนคิดกัน แต่มีผู้แอบแฝงทำการค้า หรือการมั่วสุม ทางเพศของวัยรุ่น ทำให้สวิงกิ้งถูกมองเป็นเรื่องไม่เหมาะสม แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับ... บอกความลับให้ทราบนิดนึง คนแก่รุ่นผมก็มีไม่น้อยครับ ที่แอบไปสวิงกับคู่แท้ โดยที่ภรรยาไม่ทราบเรื่องซักนิด
24 มีนาคม 2012 เวลา : 3:42:48 PM


คิดแทนผู้หญิง
ความคิดเห็นที่ 15
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ดิฉันว่า ถ้าคุณมีสมองที่จะคิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคล
คุณควรคิดถึงสิทธิของภรรยาคุณเป็นคนแรก
เพราะเธอ อยู่กับพฤติกรรมเสี่ยงของสามี โดยที่เธอไม่รู้
หากคุณสนุกกับการเล่นกับกาม กิเลส ตัณหา ขั้นเสพติดสุดโต่ง
ให้สิทธิในการตัดสินใจกับภรรยา ว่าเธอจะเลือกอยู่กับสามี แบบนี้ อีกหรือไม่
ถ้าคุณมีวิวัฒนาการทางจิตใจที่สูงพอ
คุณเห็นด้วยไหมว่าภรรยาควรมีสิทธิที่จะรับรู้ในเรื่องนี้?
กล้าไหม? เป็นลูกผู้ชายพอไหม?


27 มีนาคม 2012 เวลา : 10:07:16 AM


ชายวัยเกษียณ
ความคิดเห็นที่ 14
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เรียนคุณ คห9..ผมถึงบอกยังไงครับ ว่าสวิงเป็นเรื่องปิดลับ ส่วนตัวของคนๆนั้น แม้ภรรยาก็ให้รู้ไม่ได้ แน่นอนว่าเรื่องนี้มีคนยอมรับได้เฉพาะในกลุ่มสวิงด้วยกันเท่านั้น ผมถึงได้ตั้งกระทู้ขึ้นมาว่า สวิงกิ้ง ควรเป็นสิทธิส่วนบุคคล?
27 มีนาคม 2012 เวลา : 3:59:12 PM


เสี่ยดำ
ความคิดเห็นที่ 13
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อ้าว ตกลง สวิงกิ้ง ไม่ใช่แลกเปลี่ยนคู่นอนของสามีภรรยาแต่ละคู่หรือคับ

แต่ถ้าแค่มวยหมู่ สำหรับผมเรียก สุกี้
30 มีนาคม 2012 เวลา : 8:50:07 PM


เอ
ความคิดเห็นที่ 12
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สามีชอบหาคู่นอน ชอบสวิงกิ้งมากค่ะ เค้าจะหาคู่สวิงในเน็ตแล้วนัดกันฏันไปเปิดเรงแรมนอน แล้วก็ปิดไม่ให้ฉันรู้ พอถามก็ไม่ตอบ เค้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของเค้า ในเมื่อเมียให้ความสุขไม่ได้ ก็ต้องหาเอาจากข้างนอกพ เค้าไม่เคยคิดถึงจิตใจฉันเลย กำลังท้องเหนื่อย ลำบากแค่ไหน อีกสามเดือนลูกก็จะคลอดแล้ว ทำไมเค้าไม่หยุดซะที เสียใจมากเค้าไม่เคยสำนึกผิดเลย แล้วมาโทษดิฉันอีก จนเราต้องเลิกกัน นอนร้องไห้ทุกวัน จะอยู่ยังไงไม่มีบ้าน ไม่มีเงิน คุณสามีทั้งหลายดูเป็นตัวอย่างไว้นะ ถ้าอยากสวิงควรถามภรรยาก่อน ไม่งั้นสุดท้ายครอบครัวก็แตกแยก สงสารลูกเมียบ้าง คุณแน่ใจหรอว่าคนที่คุณไปสวิงเค้าจะไม่เป็นเอดส์ บางคนใส่ถุงแล้วยังพลาดเลย
31 มีนาคม 2012 เวลา : 11:04:18 AM


เอ
ความคิดเห็นที่ 11
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สามีชอบหาคู่นอน ชอบสวิงกิ้งมากค่ะ เค้าจะหาคู่สวิงในเน็ตแล้วนัดกันฏันไปเปิดเรงแรมนอน แล้วก็ปิดไม่ให้ฉันรู้ พอถามก็ไม่ตอบ เค้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของเค้า ในเมื่อเมียให้ความสุขไม่ได้ ก็ต้องหาเอาจากข้างนอกพ เค้าไม่เคยคิดถึงจิตใจฉันเลย กำลังท้องเหนื่อย ลำบากแค่ไหน อีกสามเดือนลูกก็จะคลอดแล้ว ทำไมเค้าไม่หยุดซะที เสียใจมากเค้าไม่เคยสำนึกผิดเลย แล้วมาโทษดิฉันอีก จนเราต้องเลิกกัน นอนร้องไห้ทุกวัน จะอยู่ยังไงไม่มีบ้าน ไม่มีเงิน คุณสามีทั้งหลายดูเป็นตัวอย่างไว้นะ ถ้าอยากสวิงควรถามภรรยาก่อน ไม่งั้นสุดท้ายครอบครัวก็แตกแยก สงสารลูกเมียบ้าง คุณแน่ใจหรอว่าคนที่คุณไปสวิงเค้าจะไม่เป็นเอดส์ บางคนใส่ถุงแล้วยังพลาดเลย
31 มีนาคม 2012 เวลา : 11:05:31 AM


ชายวัยเกษียณ
ความคิดเห็นที่ 10
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สวิงกิ้ง ความหมายที่แท้จริงคือถึงการแลกเปลี่ยนคู่นอนในกลุ่มสามีภรรยา ที่มีรสนิยมชมชอบอย่างนี้ แต่ไทยเรามาประยุกต์ ว่าหมายถึงเซ็กซ์หมู่ ดังนั้น ความเข้าใจของคนไทยเมื่อได้ยินคำว่าสวิงกิ้ง จะนึกถึงเซ็กซ์หมู่ ที่จัดเป็นการค้าดาษดื่นไปหมด เสียเงินแค่2000บาท ก็ไปรุมหมอนวดที่ถูกจ้างมาได้แล้ว คำว่าสวิงกิ้งจึงถูกใช้อย่างผิดในบ้านเรา
31 มีนาคม 2012 เวลา : 12:03:19 PM


ชายวัยเกษียณ
ความคิดเห็นที่ 9
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คุณเอ(คห13)...ปัญหาที่คุณได้พบนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในวงการสวิงกิ้ง เพราะบางครั้งคู่สวิงทั้งชายและหญิงเกิดไปถูกอกถูกใจซึ่งกันและกัน ลักลอบติดต่อกันโดยที่สามีหรือภรรยาของอีกฝ่ายไม่รู้ เมื่อถูกจับได้ ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง บางครั้งรุนแรงถึงหย่าขาดกัน ส่วนการติดโรคเอดส์ มีความเป็นไปได้ เพราะคู่สวิงที่คุ้นเคยกัน ไม่นิยมใช้ถุงยางฯ เพราะไว้ใจกัน ทำให้มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้ ถ้าคู่สวิงประพฤติตัวสำส่อนทางเพศ
1 เมษายน 2012 เวลา : 9:56:40 AM


เอ
ความคิดเห็นที่ 8
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ถึง คห 15 ตอนนี้เราคุยกันแล้ว แต่เค้าก็บอกว่าเค้าไปนั่งกินเหล้าแล้วก็คุยกัยเฉยๆ เปิดห้องนอนเมาก็หลับ เค้าบอกว่าจะไม่ทำอีก เราก็ให้อภัยเค้า แต่เค้าก็ยังไม่พูดความจริงอยู่ดี เราไปเจอคู่สวิงเค้าในเอ็ม เราเลยคุยกับคู่สวิงเค้า เค้าโกรธมาก บอกว่ายังไม่จบอีกหรอ แค่พูดความจริงเค้ายังไม่พูดเลยทั้งๆ ที่เราก็ให้อภัยเค้าแล้ว เราไม่มั่นใจ ไม่เชื่อใจเค้าอีกแล้ว ว่สเค้าจะไม่ติดต่อกันอีก จะไม่ออกไปสวิงอีก เราก็อยากให้ลูกมีพ่อ แต่ไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มาเป็นปัญหาครอบครัว ถ้าเกิดพลาดไปเราก็คงตายกันหมด ก็คิดว่าถ้าเลิกกันปัญหาจบก็จะเลิก เค้าจะได้ทำในสิ่งที่อยากทำด้วย
1 เมษายน 2012 เวลา : 1:35:26 PM


เอ
ความคิดเห็นที่ 7
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ถึง คห 15 ตอนนี้เราคุยกันแล้ว แต่เค้าก็บอกว่าเค้าไปนั่งกินเหล้าแล้วก็คุยกัยเฉยๆ เปิดห้องนอนเมาก็หลับ เค้าบอกว่าจะไม่ทำอีก เราก็ให้อภัยเค้า แต่เค้าก็ยังไม่พูดความจริงอยู่ดี เราไปเจอคู่สวิงเค้าในเอ็ม เราเลยคุยกับคู่สวิงเค้า เค้าโกรธมาก บอกว่ายังไม่จบอีกหรอ แค่พูดความจริงเค้ายังไม่พูดเลยทั้งๆ ที่เราก็ให้อภัยเค้าแล้ว เราไม่มั่นใจ ไม่เชื่อใจเค้าอีกแล้ว ว่สเค้าจะไม่ติดต่อกันอีก จะไม่ออกไปสวิงอีก เราก็อยากให้ลูกมีพ่อ แต่ไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มาเป็นปัญหาครอบครัว ถ้าเกิดพลาดไปเราก็คงตายกันหมด ก็คิดว่าถ้าเลิกกันปัญหาจบก็จะเลิก เค้าจะได้ทำในสิ่งที่อยากทำด้วย
1 เมษายน 2012 เวลา : 1:35:48 PM


ขอดูลุม
ความคิดเห็นที่ 6
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ความคิด รสนิยม สามีภรรยาแท้ คู้แท้ เป็นทั้เพื่อน และคู้รู้ใจ สะอาด โอกาสเหมาะสมทำไมต้องวิจารณ์
4 เมษายน 2012 เวลา : 8:35:19 PM


ชายวัยเกษียณ
ความคิดเห็นที่ 5
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
บรรยากาศเซ็กซ์แบบสวิงกิ้ง มีทั้งความตื่นเต้นเร้าใจ สนุก เพราะคนในห้องมีเซ็กซ์พร้อมๆกันหลายคู่ บางคู่ 1ต่อ1 หรือ 2ต่อ1 แล้วแต่สมาชิกที่มีอยู่ในวันนั้นว่ามากน้อยแค่ใหน ความสนุกสุดเหวี่ยงครับ ไม่มียั้ง การติดต่อสวิงสมัยนี้ไม่ยาก เพราะมีเวปไซด์ ที่สามารถเป็นสมาชิก เข้าไปเล่น พูดคุยกับคนที่สนใจเหมือนกันได้ มีการแลกเปลี่ยนรูปภาพ แลกเบอร์โทรศัพท์ ถูกใจกัน ก็นัดพบกัน สมาชิกที่เข้าไปเล่น มีทั่วประเทศครับ ทุกจังหวัด ทุกอายุตั้งแต่หนุ่มสาวจนถึงคนแก่ ดังนั้นสวิงกิ้งถึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังครับ ....
5 เมษายน 2012 เวลา : 8:39:58 PM


ชาย ตันตระ
ความคิดเห็นที่ 4
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เซ็กส์ ในแง่มุมของ รสนิยมทางเพศ เป็นสิทธิส่วนบุคคลเสมอ..

ในกรณีที่เป็นเซ็กส์ ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการชอบร่วมรักกับเพศเดียวกัน ชอบร่วมรักกับคนแก่กว่ามากๆ หรือ เด็กกว่ามากๆ ชอบร่วมรักกับสัตว์ ชอบร่วมรักกับคนตัวใหญ่ เครื่องของใหญ่โตมโหระทึก หรือ ชอบ คนตัวเล็ก ผอมบาง(จอแบน) จะชอบประตูหน้า หหรือ ประตูหลัง ชออบดูด อม เลีย ไล้ ใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบอย่างไหไรก็แล้วแต่ หรือ ชอบลีลาวิจิตรพิศดารต่างๆนานา สมมุติตัวเองและคู่นอน สวมบทบาทต่างๆนานา เพื่อสร้างจินตนาการสุดขอบฟ้า หรือ ชอบทำแรงๆ และชอบถูกทำแรงๆ ชอบถูกมัด ถูกโบยด้วย แส้ ( โซ่ แส้ กุญแจมือ...และ ชุดหนัง...) เป็นต้น

ล้วนเป็นรสนิยมทางเพศ ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ประกอบกามกิจท่านนั้นๆ

แต่เซ็กส์ที่มิได้ดำเนินการเพียงบุคคลเดียว มิใช่เรื่องส่วนบุคคล เมื่อ มีการลากพา ชักจูง โน้มน้าว จนอาจถึงบังคับ ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประกอบกามกิจ ตามที่ตนต้องการ ในกรณีที่เรียกว่า สวิงกิ้ง

ซึ่งต้องพิจารณาก่อนว่า คู่ของตนนั้น มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกกรรมทางเพศนั้นๆ หรือ ไม่ ? ถ้าไม่..ก็ถือว่า จบ..ไม่ควรทำ เรื่องเพศรสไม่ควรบังคับกัน

แต่ถ้าคู่ของตนสมัครใจเข้าร่วม ก็ต้องพิจารณาต่อไปว่า...

กรณี ที่คู่ที่ตนพาเข้าสู่สมรภูมิทางเพศนั้น เป็นเพียงคู่รัก หรือ แฟน ก็เป็นกรณีหนึ่ง แต่ถ้าเป็น เมียหรือ ภรรยา ก็ถือว่าต้องพิจารณาอีกระดับหนึ่ง แต่ ถ้าถึงขั้นเป็น "แม่ของลูก" ด้วยแล้วละก็ ขอให้พิจารณาผลดี ผลเสียหาย ให้จงหนัก...

คิดดูสิ วันดีคืนดี คุณนั่งกินเหล้ากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งอยู่ แล้วบังเอิญ เพื่อนชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้น ยืนยันว่า เคย "เอา" แม่คุณมาแล้ว พร้อมบรรยายสรรพคุณเสียละเอียดละออ ชอบลีลาท่าไหน เอากี่ยก กี่ท่า กี่ที...คุณจะกลับไปถึงบ้านแล้วมองหน้าแม่ของคุณได้หรือ ? จะรู้สึกอย่างไรในความผูกพันล้ำลึก ความรัก ความศรัทธา บูชา พระคุณแม่ที่เลี้ยงดู บ่มเพาะ คุณมาตั้งแต่เด็ก ...แล้ววันนี้ คุณจะยังยกมือไหว้ "แม่" คนเดิมอยู่อีกได้หรือ ?

เรื่องเช่นนี้ ในสังคมไทย มีผลสะเทือนล้ำลึก เกินกว่าที่คุณจะเพียงแค่คึกคะนอง อยากลอง อยากเปลี่ยนบรรยากาศ..ความพินาศ ย่อยยับของชีวิตคู่ ชีวิคคุณ ชีวิตของคนที่คุณรักสุดใจ คือ ลูกของคุณ...จะตามมา...

ลองพิจารณาด้วยสติ เทอญ.
14 เมษายน 2012 เวลา : 1:12:15 PM