ค่าใส่ฟันปลอมแบบถาวร ซี่ละเจ็ดแปดหมื่นบาท จะใส่ดีไหม  
 ผู้เขียน: ของปลอมทำไมแพงฉิบ  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
ฟันกรามซี่ในสุดสองซี่บนเคยถอนทิ้งไป นานแล้ว ตอนนี้อยากจะไปใส่ แบบหมุนนอตยึด ถามหมอฟัน บอกว่าค่าทำซี่ละเจ็ดแปดหมื่นบาท หรือว่าควรจะทำแบบถอดได้ ถ้าถูกกว่า
วันที่ : 31 สิงหาคม 2010 เวลา : 5:10:49 PM

จำนวนคนอ่าน 7920 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00


รู้มาแบบนี้ครับ
ความคิดเห็นที่ 15
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เข้าใจว่าแบบถาวรที่ จขกท. บอกมาคือการทำรากฟันเทียม .. วิธีการนี้ค่าใช้จ่ายแพงมากในเวลานี้ขึ้นอยู่กับคลีนิคที่ทำ .. ความจริงการทำรากฟันเทียมนี้ควรทำในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว .. เพราะการทำต้องมีการผ่าตัดด้วยไม่ใช่ทำได้แบบง่าย ๆ .. หากรอไปในอนาคตจะถูกลงแน่นอนหากเทคนิคการทำง่ายขึ้น  และมีคนนิยมทำมากขึ้น .. การทำรากฟันเทียมนั้นในเวลานี้เหมาะกับคนชราที่ไม่มีฟันแท้เหลืออยู่เลย .. ทำให้การเคี้ยวอาหารลำบากจึงจำเป็นต้องทำ
31 สิงหาคม 2010 เวลา : 6:03:21 PM


888
ความคิดเห็นที่ 14
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d

          ค่าใส่ฟันปลอมนี่ไม่รู้ว่าทำไมจึงแพงมหาโหดจริงๆ

          อ้างว่าวัสดุที่ใช้ทำฟันปลอมมันแพง     โธ่เอ๊ย  เท็คโนโลยีสมัยใหม่น่าจะหาวัสดุที่ราคาถูกกว่านั้นมาทำได้ตั้งนานนมแล้ว   แต่แปลกที่ไม่ยักมีใครคิด   ทั้งๆที่สิ่งประดิษฐอื่นๆก็มีมากมายและถูกลงเรื่อยๆ   แต่ฟันปลอมนี่ไม่ยอมลงกับเขาเลย  น่าสงสารลุงป้าย่ายายแถวต่างจังหวัด   ไม่มีเงินไปทำฟันปลอมกับเขาหรอก   ต้องใช้วิธีเอาลิ้นบดอาหารกับเหงือกแทน

           เพื่อนคนหนึ่งมันเจ็บใจนัก  หมอเรียกค่าฟันปลอมตั้งแสนกว่า   เจ็บใจหมอฟัน  ก็เลยฟันหมอซะเลย   เห็นมีลูกไปสองสามคนแล้ว  ฮา ฮา
31 สิงหาคม 2010 เวลา : 6:11:25 PM


หนีมาจากร.พ.เอกชน
ความคิดเห็นที่ 13
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แนะให้ไป ร.พ. รัฐ เช่น ที่คณะทันตแพทย์ จุฬาฯ เลยนะ ค่าทำฟันถูกกว่า ตามร.พ.เอกชนมากแล้วหมอฟันส่วนใหญ่ระดับอาจารย์ทั้งนั้น
31 สิงหาคม 2010 เวลา : 6:37:57 PMความคิดเห็นที่ 12
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เข้าใจว่าฟันกรามซี่ในสุดทั้งบนและล่างไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการบดเคี้ยวเท่าไร  เป็นเหมือนส่วนเกินที่ถอนทิ้งได้อยู่แล้วนี่คะ  หรือเราเข้าใจผิด
31 สิงหาคม 2010 เวลา : 6:59:13 PM


ไม่บอกชื่อหง่ะ อาย
ความคิดเห็นที่ 11
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ทำโรงพยาบาลของรัฐ ไม่แพงหรอกครับ ซี่ละไม่กี่พันบาท ของผมก็ทำมา เป็นฟันคู่หน้าเสียด้วย หมอใส่น๊อตยึดถาวรเลย....

เนื้อฟันที่ใช้ก็เป็นอย่างดี สีไม่เหลืองเวลาใส่นานๆ
(มีเนื้อฟัน หลายเกรด อย่างไม่ดี ถูกหน่อย แต่ใส่ไปแล้ว สีเพี้ยน เหลือง...เหลืองเองนะ ไม่ใช่เหลืองเพราะ ไม่แปรงฟัน ปรกติผมแปรงฟันบ่อย แปรงทุกอาทิตย์อยู่แล้ว)

ที่ผมทำ คือ คุณหมอน้อย โรงพยาบาลอ่าวอุดม ศรีราชา ครับ ฝีมือดีมาก และนิสัยดีมาก ไม่เคยว่า ผมปากเหม็นเลย...(คนอื่น นิสัยไม่ดี ชอบว่าผมปากเหม็น)

ทำเถอะครับ แบบยึดถาวร ดีกว่าแบบ ถอดได้ หลุดได้

แบบนั้น เวลาไปกินอะไรกับสาวๆ แทะ งับ อะไรมากๆ เช่น น่องไก่ทอด ฟันปลอมอาจจะหลุด ติดน่องไก่ออกมาด้วย...พอหลุดออกมา สาวๆ เลยรู้ ว่าเราแก่...จริงแท้ มีแต่เหงือก...เสียฟอร์ม เสียรังวัดโหม๊ด....
31 สิงหาคม 2010 เวลา : 7:29:52 PM


จขกท
ความคิดเห็นที่ 10
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบ ตอบได้น่ารักทุกคนเลยให้คะแนนคนละ 10 เต็ม ความจริงก็คิดว่าควรสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ แต่บางทีก็คิดว่าราคามันสมเหตุผลหรือเปล่า ไม่อยากโดนฟัน จริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะเป็นซี่ในสุดบน ซ่าย-ขวา ซี่อื่นๆก็ยังพอทนใช้ไปได้ วันนี้ไปให้หมอที่ทำประจำดู อุดไปหนึ่ง อีกซี่หนึ่งเหลือเนื้อฟันน้อยมา แนะใ้หรักษารากแล้วครอบ ก็ประมาณร่วมสองหมื่นบาท เอาที่จำเป็นไว้ก่อน
31 สิงหาคม 2010 เวลา : 8:55:26 PM


ค่าอุกรณ
ความคิดเห็นที่ 9
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ค่าอุปกรณ  มันไม่แพงดอกครับ  แต่ ค่าหมอ  ค่า  การทำ  มันแพง  ต้องให้ เขา  ผมไม่เป็นหมอฟัน  แต่ เป็น คนใช้บริการเขา  ส่วนมาก เขา บำบัดทุกขไห้ได้
1 กันยายน 2010 เวลา : 8:54:01 AM


หลอลี่
ความคิดเห็นที่ 8
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
บอกคำเดียว ไม่ต้องใส่แล้วครับ
ตะบันหมากกิน ไม่ต้องเคี้ยว
1 กันยายน 2010 เวลา : 10:09:05 AM


ถ้าเลือกได้
ความคิดเห็นที่ 7
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ผมใช้แบบครอบ ราคาถูกกว่า แต่ไม่ควรใช้แบบถอดได้ เพราะเวลาเคี้ยวจะไม่ถนัด
2 กันยายน 2010 เวลา : 10:50:39 AM


ทำฟัน
ความคิดเห็นที่ 6
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คห.5คะ
ไม่อยู่หลายวันเพิ่งมาอ่านกระทู้นี้ ขอความเห็นบ้างค่ะ วันอังคารที่จะถึงหมอนัดถอนฟันหน้า2ซี่เพราะเป็นโรคปริทันต์ แต่ตอนนี้หายแล้ว หมอแนะนำให้ใส่ฟันปลอมแบบติดแน่นถาวร ราคา2ซี่สองหมื่น ราคานี้หรือเปล่าคะ เพราะเพิ่งไปรักษารากฟันหน้าล่าง1ซี่แล้วครอบฟัน3000+5000
รวมแปดพัน ขอคำแนะนำด้วยค่ะ อ้อ ทำที่คลีนิคค่ะ
2 กันยายน 2010 เวลา : 4:54:19 PM


คห.5
ความคิดเห็นที่ 5
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เรียนคุณ คห.10
น่าจะประมาณนั้นครับ คลีนิคเอกชน น่าจะแพงกว่า โรงพยาบาลของรัฐ แต่ถ้าแพงกว่าไม่มาก อย่างที่คุณว่า ก็ คิดว่า คุณหมอคงไม่คิดราคาเกินความเป็นจริงแล้วครับ
2 กันยายน 2010 เวลา : 6:10:07 PM


พธม.สัตหิบ
ความคิดเห็นที่ 4
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ถ้าอยาก ไปเที่ยว สัตหิบ ไปหาหมอรักษาฟัน

แนะนำหมอฟันทหารน้ะ ราคาถูก หมอจบพระมงกุฎ

ไปตามคลีนิก หมอเปิดหลังเลิกงาน และวันหยุด

คุณภาพและเทคโนโลยี่เดียวกับหมอฟัน กทม.

 อย่าเข้า รพ.สิริกิติ(รพ.ทหาร อยู่อู่ตะเภา) คิวยาว

2 กันยายน 2010 เวลา : 10:18:33 PM


ทำฟัน
ความคิดเห็นที่ 3
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ขอบคุณค่า คห.5
3 กันยายน 2010 เวลา : 3:57:46 PM


อยากทราบจิง
ความคิดเห็นที่ 2
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คห.5 ทำคลินิคไหน กรุงเทพป่าวคร่ะ
3 พฤษภาคม 2011 เวลา : 4:43:54 PM


เม
ความคิดเห็นที่ 1
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ราคาที่พี่ทำเบ็ตเสร็จเท่าไรค่ะ
29 พฤศจิกายน 2016 เวลา : 10:05:07 AM