เพลงรัก ประจำถิ่น และตำนาน เรื่องเล่าขาน  
 ผู้เขียน: สาระแน  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
ใครมีเพลงรักประจกถิ่นเพราะๆ หรือ มีตำนานประจำสถานที่ ท้องที่ ช่วยเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยจ้า...

เพลง "คอยรักที่เกาะลอย"
ฉัตรชัย - สุนารี

(ช) มองขอบฟ้า... กอดน้ำยามเย็น
ลมล้อเล่นทะเลระยับตา
ทุกปีของวันที่..เมษา
เรานัดกันต้องมาเกาะลอย
 
(ญ) คลื่นคะนอง... เห็นฟองสะอาดตา
คนที่คอยไม่มาเลยพาละห้อย
เธอรู้ไหมวันนี้ฉันมานั่งคอย
จนตะวันค่อยๆ จมน้ำ

(ช) มาเกาะลอย... คอยรักเดียวดาย
เธอย้ำคำจำได้ตั้งหลายคำ
 
(ญ) สัญญา นกรักฟ้า
ปลายังรักน้ำ แล้วจะไม่ลืมคำเอ่ยมา

(ช) อยากจะเอา แผลใจที่บอบช้ำ
ลอยฝากลำตังเกที่มาเทียบท่า
 
(ญ) หากวันไหน
ออกทะเลร่อนเร่จับปลา ช่วยพาแผลใจไปทิ้ง ทะเล...

(ช) มาเกาะลอย...คอยรักเดียวดาย
เธอย้ำคำจำได้ตั้งหลายคำ

(ญ) สัญญา นกรักฟ้า ปลายังรักน้ำ
แล้วจะไม่ลืมคำเอ่ยมา...
 
(ช) อยากจะเอาแผลใจที่บอบช้ำ
ลอยฝากลำตังเกที่มาเทียบท่า

(ญ) หากวันไหน ออกทะเลร่อนเร่จับปลา
ช่วยพาแผลใจไปทิ้ง ทะเล...
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 9:20:23 AM

จำนวนคนอ่าน 1499 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00


อร
ความคิดเห็นที่ 42
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
มีแต่เพลงประจำของคนมีอิทธิพลประท้องถิ่นได้ไหมคะ

คนชล น่าจะรู้ดีว่าเพลงนี้ เพลงประจำตัวของใคร

"ปากแดง แก้มแดงเหมือนแตงสุพรรณ
ลูกสาวใครนั่นตาหวานไม่เบา
สิ่งแอบแฝงไม่รู้แดงรึปล่าว
ไม่กล้าเดา กลัวสาวเจ้าจะอาย"

คุณสาระแนและท่านอื่น พอจะรู้ไหมคะว่าเพลงนี้
เป็นเพลงประจำตัวของใคร  (ไม่รู้ใครแต่งให้แกร้อง)

รบกวนไปตามทู้ผีกลับมาด้วยนะคะ
ยังไม่ได้อ่านต่อเลย จะลบทำไมเนี่ย
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 10:44:19 AM


ป. ปลาตาเดียว
ความคิดเห็นที่ 41
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณ
พี่คิดถึงเจ้าทุกวัน แจ่มจันทร์แม่แตงร่มใบ


แต่ชอบเพลงนี้มากกว่า

พี่อยู่ไกลถึงท่าฉลอม
แต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอมยามยาก
ออกทะเลจะหาปลามาฝาก
แม่คุณขวัญใจคนยากรับของฝากจากพี่ได้ไหม
โปรดเมตตารักพี่สักนิด
พี่มอบชีวิตอุทิศให้สาวมหาชัย
หอบความรักข้ามทะเลมาให้
ฝ่าลมและคลื่นกว้างใหญ่รักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมา
ท่าฉลอมกับมหาชัย จะคิดทำไมว่าไกล
เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
บอกพี่สักคำว่าไม่รักจะหักใจลา
ล่องเรือตามประสา จะหนีซ่อนหน้าห่างไกล
เรื่องทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำฉันท์ใด
หยั่งทะเลพอคะเนดูได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:07:35 PM


ฮิฮิฮิ
ความคิดเห็นที่ 40
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เล่าเรื่องผีได้ไหมคะ
หรือว่าเกรงจะถูกลบตามที่บอกไว้ฮิฮิ
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:17:58 PM


แป๊ะ
ความคิดเห็นที่ 39
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เอาผีตูคืนมา
                             
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:19:18 PM


แคน บางสน
ความคิดเห็นที่ 38
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ตำนานรัก เขาสามมุก บางแสน เนื้อเรื่อง : ทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิรันดร หากใครผิดคำสาบานนี้จะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกัน
“เขาสามมุก” เป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่กึ่งกลางระหว่างบ้านอ่างศิลาและหาดบางแสน ขับรถไปตามถนนเลียบริมหาดจากอ่างศิลาเป็นทางลาดขึ้นไปนั่นก็คือบริเวณที่เรียกกันว่าเขาสามมุก และเขาสามมุกเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก ส่วนศาลเจ้าแม่สามมุกตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา และ ที่มุมหนึ่งของศาลฯ มีผู้เขียนถึงตำนานความรักของท่านไว้ดังนี้ ‘เมื่อปลายรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาบริเวณบางแสนและเขาสามมุข ยังไม่มีบ้านเรือนและผู้คนหนาแน่นเหมือนปัจจุบันนี้ ชื่อบางแสนและเขาสามมุขก็ยังไม่ปรากฏ จะมีก็แต่ตำบลอ่างหิน ในปัจจุบันก็คือตำบลอ่างศิลาอันเป็นชุมชนของชาวประมงริมทะเล’ ‘ณ ตำบลอ่างหินนี่เอง (อ่างศิลา) มีเจ้าของชื่อโป๊ะ หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามว่า “กำนันบ่าย” มีลูกชายชื่อว่า “แสน” ห่างจากตำบลอ่างหินออกไปพอประมาณมียายหลานอาศัยกันอยู่คู่หนึ่ง ยายมีชื่อเสียงเรียงนามใดไม่ได้ปรากฏไว้ ส่วนหลานสาวนั้นมีชื่อว่า “สามมุข” อาศัยอยู่ในเมืองปลาสร้อย (จังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน) เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตลง ก็ได้มาอาศัยอยู่กับยายจนกระทั่งโต “สามมุข” มักจะชอบมานั่งเล่นดูหนุ่มสาวรวมทั้งเด็กที่มาเล่นว่าวในหน้าลมว่าวอยู่ริมเชิงเขาเป็นประจำ และมีเพื่อนที่คอยหยอกล้อเล่นเป็นประจำก็คือลิงป่าที่ลงมาจากเขา’ ‘อยู่มาวันหนึ่งขณะที่ “สามมุข” กำลังนั่งเล่นอยู่ ก็ได้มีว่าวตัวหนึ่งขาดลอยลงมาตกอยู่ที่หน้าของสามมุข เธอจึงเก็บว่าวตัวนั้นไว้และมีเด็กหนุ่มชื่อแสนวิ่งตามว่าวที่ขาดลอยมาจึงได้พบกับสามมุข เขาทั้งสองได้รู้จักกันและแสนก็ได้มอบว่าวตัวนั้นไว้เป็นที่ระลึก หลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พบปะกันเรื่อยมาจนเกิดเป็นความรัก และได้สาบานต่อหน้าขุนเขาแห่งนี้ว่า’ “ทั้งสองจะครองรักกันชั่วนิรันดร หากใครผิดคำสาบานนี้จะกระโดดหน้าผาแห่งนี้ตายตามกัน” และแสนได้มอบแหวนวงหนึ่งให้แก่สามมุขไว้เพื่อเป็นพยาน’ น้ำสังข์ลดลงมาพร้อมกับแหวนวงหนึ่งตกลงมาด้วย
‘เมื่อกำนันบ่ายซึ่งเป็นพ่อของแสนได้ทราบเรื่องเข้าก็เกิดความไม่พอใจ แสนได้พยายามขอร้องผู้เป็นพ่อให้ไปสู่ขอสามมุข แต่กำนันบ่ายก็กีดกันและกักบริเวณแสนไว้ จึงทำให้ทั้งสองไม่ได้พบหน้ากัน หลังจากนั้นกำนันบ่ายก็ได้ไปสู่ขอลูกสาวคนทำโป๊ะให้กับแสนและกำหนดพิธีการแต่งงานขึ้น ข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วอ่างหิน (อ่างศิลา) จนสามมุขเองก็ได้รับรู้ถึงข่าวนี้ด้วย ในวันแต่งงานของแสนได้มีการจัดงานกันอย่างใหญ่โตสมเกียรติกับที่เป็นงานของกำนันบ่าย’ ‘ตลอดระยะเวลาที่แขกได้ทยอยเข้ามารดน้ำสังข์อวยพรให้คู่บ่าวสาวทั้งสอง แสนได้แต่ก้มหน้านิ่งเสียใจอยู่กับตัวเองที่ไม่สามารถทำอะไรได้ จนกระทั่งแสนรู้สึกว่ามีน้ำสังข์ลดลงมาพร้อมกับแหวนวงหนึ่งตกลงมาด้วย แสนจำได้ดีว่าแหวนวงนี้เขาเป็นคนมอบให้สามมุขแต่พอเงยหน้าขึ้นสามมุขก็ได้วิ่งออกจากงานไปแล้ว แสนได้หวนคิดถึงคำสาบานที่ได้ให้กับสามมุขไว้ จึงรีบวิ่งไปที่เชิงเขาแต่ก็สายไปเสียแล้ว สามมุขได้ขึ้นไปที่หน้าผานั้นแล้วทิ้งร่างที่ไร้หัวใจลงดิ่งสู่ก้นผาสิ้นชีพอยู่ริมทะเล แสนผู้ที่ให้คำสาบานไว้กับสามมุขเขาจึงกระโดดลงหน้าผาตามสามมุขหญิงสาวสุดที่รักไป’
  www.shockfmclub.com
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:22:37 PM


ชุมพร
ความคิดเห็นที่ 37
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อ้ายเตย์  คือ  ภาพเขียนสีพระพุทธไสยาสน์  ในถ้ำอ้ายเตย์  ที่แหล่งโบราณคดีถ้ำรับร่อ  ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ภาพเขียนสีนี้อยู่เหนือพื้นถ้ำประมาณ  40  เซนติเมตร  องค์พระยาว  4.80  เมตร  กว้าง  2  เมตร  การเขียนภาพพระพุทธรูปอยู่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงเหนือ  เขียนโดยใช้วิธีการตัดเส้นสีแดง ดำ  เป็นโครงร่าง รอบองค์พระลงสีเป็นส่วนๆ พระเศียรและพระเกศาลงสีดำ พระพักตร์และพระกรลงสีขาว พระวรกายครองผ้ากาสาวพัสตร์สีเหลืองส้ม พระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม  พระอุษณีษะนูนสูงต่อด้วยเปลวรัศมีลงสีขาวตัดด้วยเส้นสีดำ  ไม่แสดงรายละเอียดพระเนตร  พระนาสิก  และพระโอษฐ์  ส่วนปลายพระบาทไม่ชัดเจน
          จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น  อาจกล่าวได้ว่าภาพเขียนนี้น่าจะเป็นภาพที่ยังเขียนไม่เสร็จ  และจากเค้าโครงของภาพอาจสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นภาพที่เขียนขึ้นในสมัยอยุธยา  โดยอาจสืบทอดคติการสร้างภาพพระพุทธไสยาสน์ในถ้ำตามแบบวัฒนธรรมทวารวดี เช่น ถ้ำฝาโถ ถ้ำจาม  จังหวัดราชบุรี  แต่เปลี่ยนวิธีการจากการสลักภาพลงบนหินแล้วลงสีหรือประดับด้วยปูนปั้น เป็นการลงสีบนภาพอย่างเดียว นิทานเกี่ยวกับภาพเขียนสีอ้ายเตย์
          มีนิทานพื้นบ้านเชื่อกันว่า  รอบๆ บริเวณเขารับร่อเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณชื่อ  เมืองอุทุมพร  ซึ่งร่วมสมัยกับเมืองนครศรีธรรมราช ที่สร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช  เมื่องอุทุมพรได้รับพุทธศาสนาจากเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียกว่า  พระหลักเมือง  หรือ พระปู่หลักเมือง  ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่กลางถ้ำพระบนเขารับร่อ  และมีเรื่องเล่ากันว่า  เมื่อเสร็จจากการสร้างพระพุทธรูปหลักเมืองแล้ว  มีทรัพย์สินเงินทองที่ประชาชนนำมาร่วมกันสร้างเหลืออีกมากจึงนำมาฝังไว้ในถ้ำอีกถ้ำหนึ่งที่อยู่ใกล้เคียงกัน (ถ้ำอ้ายเตย์ในปัจจุบัน) จากนั้นเขียนภาพพระพุทธรูปไสยาสน์ลงสีไว้ที่ผนังถ้ำ  ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่า  ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำนี้สร้างไว้เพื่อเฝ้าสมบัติเรียกว่า  อ้ายเตย์  (แปลว่าพี่คนที่สาม) นอกจากนั้นยังมีนิทานชาวบ้านเป็นปริศนาลายแทงว่า อ้ายเตย์ๆ เอาลูกใส่เปล เอาตีนคาใน น้ำมันสองขวด ค่อยนวดค่อยไป  ผู้ใดคิดได้  อยู่ใต้อ้ายเตย์  และเคยมีผู้ที่เชื่อตามลายแทงมาขุดหาสมบัติภายในถ้ำ  แต่ถูกงูใหญ่ไล่กัดหรือได้ยินเสียงที่ไม่ทราบที่มาไล่ออกไปจากถ้ำ
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:24:17 PM


พ่อลูกสอง
ความคิดเห็นที่ 36
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สวัสดีครับ  จขกทสรน
 
เพลงล่องแม่ปิง  จรัล  มโนเพชร

ดอกบัวตองนั้นบานอยู่บนยอดดอย
ดอกเอื้องสามปอย บ่เกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน
ไม้ใหญ่ไพรสูง นกยูงมาอยู่กิน
เสียงซึงสะล้อ..จ๊อยซอเสียงพิณ
คู่กับแดนดินของเวียงเจียงใหม่
สาวเจ้าควรภูมิใจ บ่ลืมว่าเฮาลูกแม่ระมิงค์

คนงามงามต้องงามคู่ความเด่นดี
ต้องฮักศักดิ์ศรีของกุลสตรีแม่ญ่าแม่ญิง
เยือกเย็นสดใส..เหมือนน้ำแม่ปิง
มั่นคงจริงใจ ฮักใครฮักจริง

สาวเอยสาวเวียงพิงค์ สาวเครือฟ้าเคยซมซาน
อีกแม่สาวบัวบาน นั่นคือนิทานสอนใจ

คงไม่ต้องบอกนะครับว่าฟังแล้วคิดถึงอะไรบ้าง......แถม

สาวเกาะอกน่ารักจริงๆ (ซ้ำ)
รับรองไม่ทิ้ง รักสาวเกาะอก ฮ่า...นิสัยดั้งเดิมออกอีกแล้ว 

(ใครลบ คห.ผมขอให้เป็นหมัน)
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:28:46 PM


ป. ปลาตาเดียว
ความคิดเห็นที่ 35
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียงขับร้อง ดังเพลงมนต์รักแม่กลอง ล่องลอยพริ้วหวานซ่านมา กล่อม สาวงามบ้านอัมพวา มนต์รักแม่กลองแว่วมา เหมือนสายธาราแม่กลองรำพัน .....พี่ต้องจากลาขวัญตานิ่มน้อง ไม่ลืมลาสาวแม่กลอง ต้องครวญหวนมาสักวัน กลิ่น เนื้อนางไม่จางสัมพันธ์ เราสองล่องเรือร่วมกัน.. ร้องเพลงชมจันทร์ลุ่มน้ำแม่กลอง ....ไม่ลืม น้ำใจไมตรี สาวงามบ้านบางคณฑี เอื้ออารีเรียกร้อง ให้ดื่มน้ำตาลพร้อมกับยิ้มหวาน ของนวลละออง ก่อนลาจากสาวแม่กลอง เรา ร่วมปิดทองงานวัดบ้านแหลม ....เจื้อยแจ้วแว่วเสียงสำเนียงขับร้อง คร่ำครวญลาสาวแม่กลอง ล่องลอยเมื่อคืนข้างแรม กรุ่น หอมไอทะเลเคล้าแซม มนต์รักแม่กลองแทรกแซม คิดถึงพวงแก้มนวลสาวแม่กลอง

ปล. พ่อเราคนแม่กลอง แต่แม่เรา สาวมหาชัยอ่ะ
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:34:23 PM


ป. ปลาตาเดียว
ความคิดเห็นที่ 34
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เพลงล่องแม่ปิง ของคุณพ่อลูกสอง นี่เพราะมากเลยค่ะ ยิ่งมีฟ้อนเหนือ ประกอบด้วยนะคะ ยิ่งงามขนาดเจ้า เป็นเพลงที่เราชอบร้อง แล้วก็ชอบฟังด้วยแหละ ส่วนตัวชอบทำนองเพลง ของคุณจรัล เพราะฟังแล้วมันสบาย และรู้สึกผ่อนคลายดี
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:36:44 PM


ป. ปลาตาเดียว
ความคิดเห็นที่ 33
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
รถเมล์ รับจ้างประจำทาง สายเพชรบุรี
ผ่านองค์ ปฐมเจดีย์ สีทอง มองสูงตระหง่าน
เมื่อเดือน สิบสอง ทุกปีต้องมีงาน ออกร้าน
กราบพระร่วมอธิษฐาน
ให้พบนงคราญรักร่วมใจ
ขอลาร้อยชั่ง กลับเขาวังเมืองเพชรบุรี
อย่าลืมพี่นะคนดี
สิ้นปีจะย้อนมาใหม่
ได้กินข้าวหลาม
ของคนงาม ช่างหวานติดใจ
กลับถึงบ้าน จึงลืมไม่ไหว
คิดถึงขวัญใจ นครปฐม
ฝากอนงค์ไว้กับองค์ ปฐมเจดีย์
ขอให้ช่วย คุ้มน้องของพี่
อย่าให้มี ใครลอบมาชม
ย้อนมาคราวหน้า
จะมา หอมแก้มเอวกลม
จะยื่น ข้าวเกรียบที่เขา นิยม
มาฝากคนสวย พร้อมด้วยน้ำตา
รถเมล์ รับจ้าง
ประจำทาง สายเพชรบุรี
จากองค์ ปฐม เจดีย์
ลับตา พาเสียวใจซ่าน
ผ่านราชบุรี เห็นมีงาน ส้มโอออกร้าน
เหลือบเห็นจ้าว ข้าวหลามตาหวาน
คิดถึง นงคราญนครปฐม
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:42:12 PM


ป. ปลาตาเดียว
ความคิดเห็นที่ 32
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เพลงนี้น่าจะเหมาะกับคนอยู่ชลบุรีนะ

ไอ้หนุ่มตังเกร่อนเร่หาปลา
ล่องลอยนาวา เห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อน
...ลากอวนจับปลา กลางทะเล
นอนบนตังเก แรมเดือน
ผิวคล้ำดำเปื้อน คาว ปลา
...หุ่น ก็ไม่งามลุ่มล่ามเหลือเกิน
สาวแลก็เมิน เคอะเขิน ไม่หันมองหน้า
...จับปลาหาง่าย เต็มลำ
จีบแม่คนงาม หวานตา
ผมจนปัญญา สิ้น ดี
มี แฟน กับเขา หนึ่งคน
หน้า มล เรียนราม คำแหงปีสี่
...คนลูกน้ำเค็ม เหมือนกัน
เคยมีสัมพันธ์ หลายปี
ป่านนี้เขาลืม เราแล้วก็ไม่รู้
...เหม่อมองทะเลยิ่งเศร้ารัญจวน
เห็นนกนางนวล โผผินบินหวนคอยคู่
...สั่งลมทะเล บอกคนงาม
จบจากเรียนราม โฉมตรู
กลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านเรา
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:46:10 PM


จิ้น
ความคิดเห็นที่ 31
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คุณ พ่อ ลูกสอง  เพลงนี้ เป็นเพลงประจำจังหวัดเชียงใหม่เลย นะเนี่ย ผมล่ะชอบมากๆ

คุณ สรน ผมก็มีเพลงประจำ จังหวัด เหมือนกัน แต่ ลางเลือนมาก

เมืองราชบุรี สวยงาม      สายน้ำวับวามยามอาทิตย์ฉายส่อง
ดังสายโลหิตแม่กลอง     น่าเที่ยวชวนมองเชิญมาลองเที่ยวชม
เขาวังสวยงามตั้งเด่น      แก่นจันทร์เป็นเหมือน ดั่งพี่น้อง
....... ใครจำได้ช่วย ต่อที นะครับ

เพลง ราชบุรี ของวง ดิอินโนเซนต์ 
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:48:27 PM


ป. ปลาตาเดียว
ความคิดเห็นที่ 30
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อันนี้ ขอมอบให้คุณ คนอิสานค่ะ เอาแค่ภาคเดียวกันก็พอเนอะ

มาขอนแก่น แว่นแคว้น แดนอิสาน
มีตำนาน มาราธอน ตอนหน้าหนาว
ฝรั่งแขก แปลกหน้า ท้าไทยลาว
เด็กหนุ่มสาว เฒ่าแก่ แห่เต็มเมือง เจอน้องนุช สุดสง่า ก็มาด้วย
เป็นคนสวย ผิวยองใย ใส่เสื้อเหลือง
เธอส่งยิ้ม พริ้มพราย ชายชำเลือง
หัวใจเขื่อง เรื่องรัก ทักทำนาย ตื่นไปดู มาราธอน ตอนตีสี่
ฮาล์ฟก็มี ตีห้าครึ่ง ทึ่งเหลือหลาย
มินิฯตก หกโมงกว่า ทิวากราย
แปดโมงหมาย พวกเดินวิ่ง ชิงกันจร หันไปเห็น เด่นสง่า อยู่หน้าแถว
เอาอีกแล้ว พรหมลิขิต คิดแผลงศร
เป็นบุปผา มาปัก รักบังอร
ให้อาทร วอนหา สุดาดวง ได้เวลา ถลาวิ่ง ชิงนำหน้า
เร่งบาทา โถมสุดฤทธิ์ ไม่คิดห่วง
จ้ำกันไป ไม่ไหวหวั่น พรั่นใดปวง
เกือบสิ้นทรวง ควงสังขาร คลานเข้าชัย นั่นอนงค์ ยังคงวิ่ง อหิงสา
แก้วสุดา ดั้นด้น ทนไฉน
พี่ขึ้นมอ พอหมดแรง ให้แซงไป
ฝากหัวใจ นัยนา รักษาที เสียงกลองกริ่ง ฉิ่งฉับ ขยับเข้า
เครื่องสายเร้า เคล้าเสียงเพลง บรรเลงสี
ทั้งแคนซึง ตึงตัง ดั่งดนตรี
อื้ออึงมี่ เร่งฝีเท้า ก้าวสู้ทน แม่จอมขวัญ หันหน้า มาสบพักตร์
โอ้นงลักษณ์ อย่าหลอนหลอก บอกสักหน
จะเนิ่นนาน ปานใด ใคร่ขอทน
เจ้าหน้ามล คนอย่างพี่ มีใจเดียว ถึงเส้นชัย ไม่ฉงน คนคึกคัก
แม่ค้าตัก อาหารให้ ไม่เฉลียว
กินทิ้งขว้าง บ้างก็มั่ว ตัวเป็นเกลียว
ว่าแล้วเชียว เดี๋ยวก็หมด อดกินกัน โอ้กานดา หน้าชื่น ระรื่นจิต
แม่มิ่งมิตร จอมสุรางค์ นางในฝัน
ส่งสัญญาณ ประสานใจ ในสัมพันธ์
ประโลมขวัญ มั่นใจรัก พี่สักครา ขอลาก่อน ขอนแก่น แดนอิสาน
อีกไม่นาน คงลาลับ กลับแล้วหนา
เมืองเสียงแคน แดนดอกคูณ อาดูรลา
ไว้ปีหน้า ฟ้าใหม่ ใคร่มาเยือน ต้องลานวล สงวนศรี ของพี่ด้วย
แม่คนสวย หยาดฟ้า หาใดเหมือน
จะไม่สบ พบพาน นานนับเดือน
ใจคอยเตือน เสมือนอยู่ ไม่รู้ลืม
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:53:59 PM


พ่อลูกสอง
ความคิดเห็นที่ 29
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ไม่มีใครชมเพลงสาวเกาะอก ของผมเลย  ส่งมาหลายเพลงแล้ว หายไปโทงเทงที่ไหน  ?
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:54:10 PM


อูด
ความคิดเห็นที่ 28
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
รักเมียเรา
ชูเมียเรา
ทะนุบำรุงให้รุ่งเรือง
สมเป็นเมียของเรา

ท่อนต่อไปออก เรทxxx แล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วครับ
ใครอยากรู้ท่อนต่อไป
จุดธูปเรียกผม
แล้วผมจะไปร้องต่อให้ฟังในฝัน
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 1:59:32 PM


แม่ติง
ความคิดเห็นที่ 27
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
นอกเรื่อง
ราชบุรี ทำโอ่ง
ราชสีมา ทำไร ???
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 2:09:58 PM


ธรินทน์ งามเหงือก
ความคิดเห็นที่ 26
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ลืมตำนานเพลง ท่าฉลอม กันแล้วหรือครับ
ผู้รอคอยถูงยุงสูบเลือดจนหมดตัว (ประมาณ 2แสนแปดหมื่นเก้าพัน หกร้อยสี่สิบเจ็ดตัว ที่กัด)

6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 2:09:59 PM


พ่อลูกสอง
ความคิดเห็นที่ 25
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แสนแสบ      ชรินทร์ นันทนาคร

อกพี่กลัดหนอง พี่หมองดั่งคลองแสนแสบ
เจ็บจำดังหนามยอกแปลบ แปลบ
แสบแสนจะทน
โอ้ว่ากังหัน ทุกวันมันพัดสะบัดวน
อยากจะรู้จิตคน จะหมุนกี่หนต่อวัน
ย่างเดือนสิบสอง ฟากคลองเจิ่งนองน้ำหลั่ง
อยู่ไกลกันคนละฝั่ง ฝั่ง ยังร้องสั่งกัน
สิ้นเดือนสิบสอง น้ำนองแห้งคลองขอดพลัน
สิ้นความรักจากกัน
เหมือนกังหันเปลี่ยนทางลม
แสนแสบ แสบแสนเปรียบแม้นชื่อคลอง
นี่คือโลงทองของเรียม ขวัญ เขาฝากชีพจม
แต่คลองยังช้ำ เหลือไว้แต่น้ำขุ่นตม
พี่จึงช้ำจึงช้ำขื่นขม ขม ตรมเสียกว่าคลอง
เจ้าจากพี่มา เจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้าง
เจ้าลืมฟากคลองสองฝั่ง ฝั่ง ลืมทั้งทุ่งทอง
จวบจนบัดนี้ มิเห็นมีน้ำเจิ่งนอง
ชื่อว่าแสนแสบคลอง
เหมือนคนหมองต้องแสบแสน

เจ้าจากพี่มา เจ้าลืมทุ่งนาฟ้ากว้าง
เจ้าลืมฟากคลองสองฝั่ง ฝั่ง ลืมทั้งทุ่งทอง
จวบจนบัดนี้ มิเห็นมีน้ำเจิ่งนอง
ชื่อว่าแสนแสบคลอง
เหมือนคนหมองต้องแสบแสน...

คิดถึงท้องทุ่งบางกะปิ  ยุคไอ้ขวัญ
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 2:12:28 PM


พ่อลูกสอง
ความคิดเห็นที่ 24
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ท่าฉลอม

พี่ อยู่ไกลถึงท่าฉลอม
แต่พี่ไม่ตรอมเพราะรักพยอม ยาม ยาก
ออกทะเล จะหาปลา มาฝาก
แม่คุณขวัญใจคนยาก รับของฝากจากพี่ได้ไหม
โปรด เมตตารักพี่สักนิด
พี่มอบชีวิตอุทิศให้สาว มหาชัย
แบกความรัก ข้ามทะเล มา ให้
ฝ่าลมและคลื่นเท่าไหร่ รักจึงได้ว่ายน้ำข้ามมา
ท่าฉลอม กับมหา ชัย
จะคิดทำไมว่าไกล เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
บอกเพียงสักคำ ว่าไม่รักจะหักใจลา
ซ่อนตัวตามประสา จะหนีซ่อนหน้า ห่าง ไกล
เรื่อง ทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำ ฉันใด  
หยั่งทะเลพอคะเน ดู ได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง

ท่าฉลอม กับมหาชัย
จะคิดทำไมว่าไกล เชื่อมความรักไว้ดีกว่า
บอกเพียงสักคำว่าไม่รักจะหักใจลา
ซ่อน ตัวตามประสา
จะหนีซ่อนหน้า ห่าง ไกล
เรื่อง ทะเลนั้นพี่พอรู้
แต่เรื่องเจ้าชู้ไม่รู้จะทำ ฉันใด  
หยั่งทะเล พอคะเน ดู ได้
แต่ความรักเกินครวญใคร่
ลึกเท่าไหร่ไม่รู้ หยั่งถึง...

คิดถึงสาวท่าฉลอม  สาวมหาชัยมากครับ 
6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 2:20:30 PM


เยาวฯ51
ความคิดเห็นที่ 23
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ราชสีมา .. ก็เผ่นซีจ๊ะ จะอยู่รอให้มันขบหัวเอาเหรอ....


ตำนานเสาร้องไห้....


เมื่อครั้งสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ใหม่ ๆ ทางการได้สั่งให้หัวเมืองต่าง ๆ หาเสาขนาดใหญ่เพื่อคัดเลือกทำเสาหลักเมือง

เมืองสระบุรีได้หาเสาตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่ง โดยตัดมาจากป่าแถว ๆ มวกเหล็ก แล้วส่งเข้ารับการคัดเลือกด้วย โดยล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก เข้าแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วล่องเข้ากรุงเทพฯ

ปรากฏว่า เสาที่เมืองสระบุรีส่งเข้าไป ไม่ได้รับการคัดเลือก เพราะปลายเสาคดเล็กน้อย เสาต้นนี้ก็เลยถูกทิ้งไว้ไม่มีใครสนใจ

ต่อมา เสาต้นนี้ก็ลอยทวนน้ำจากกรุงเทพ กลับมาจมอยู่ในแม่น้ำป่าสัก ในพื้นที่ อ.เสาไห้ในปัจจุบัน .. จากนั้น ในตอนกลางคืน ชาวบ้านแถวนั้นก็มักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ ดังมาจากบริเวณกลางแม่น้ำอยู่บ่อย ๆ

จนกระทั่งปี 2501 มีหญิงชาวบ้านคนหนึ่ง ฝันว่ามีผู้หญิงสาวเข้ามาบอกว่าเป็นวิญญาณที่สิงอยู่ในเสาที่จมในแม่น้ำป่าสัก ขอให้ไปบอกชาวบ้านช่วยกันงมเสาขึ้นมาด้วย

ตอนแรก ชาวบ้านคนที่ฝันก็ไม่เชื่อ แต่ต่อมา มีคนฝันเหมือน ๆ กันแบบนี้อีกหลายคน ชาวบ้านจึงช่วยกันงมหาเสาต้นนี้จนเจอ และทำพิธีชักลากขึ้นมาตั้ง (ความจริง นอน) ไว้ที่วัดสูง ใน อ.เสาไห้


ถ้าใครอยากไปดูเสาไห้ของจริง ก็ไปดูได้ที่วัดสูงนะครับ อย่าไปที่วัดเสาไห้ล่ะ เดี๋ยวจะไม่เจอ


(ปล. ที่ตอบกระทู้ช้าไปหน่อยเพราะต้องขับรถไปที่วัดสูง ไปดูว่าเขางมเสาต้นนี้ขึ้นมาในปีอะไร จำไม่ได้จริง ๆ)

6 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา : 2:27:32 PM