อยากรู้ว่าศาลเจ้าหรือสมาคมของชาวไหหนาน(ไหหลำ)  
 ผู้เขียน: กร  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
อยากรู้ว่ามีสมาคมหรือศาลเจ้าของชาวไหหลำอยู่ที่ใหนบ้างครับจะได้ไปไหว้เจ้าที่นั้นอะครับ 
วันที่ : 23 สิงหาคม 2006 เวลา : 11:12:10 AM

จำนวนคนอ่าน 2355 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00


โด่เดาซี่ หนําตัวซุย
ความคิดเห็นที่ 9
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน   ศาลเจ้าเฮียดี้กงบางรัก  ศาลเจ้าแม่ไท้ฮวาโผ่ตลาดน้อย   ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางจาก สุขุมวิท95/1    ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางซื่อ   ศาลเจ้าแม่ทับทิม (หลักสอง ) แล้วก็มีสมาคมแซ่ผู่อยู่สำโรง   แซ่โง้วอยู่ศาลาแดง  แซ่ลิ้มอยู่คลองตัน พอจะจำได้เท่านี้   กลับบ้านทีก็ตะเวนไห้วเจ้าที  คราวที่แล้วก็ไปไหหลำ  สวยงามมาก  อยากให้คนใหหลำในไทยและคนไทยไปเที่ยว  คุณกรคะขอโทษนะจำเท่านี้ผ่านมาเจอก็เลยตอบ
23 สิงหาคม 2006 เวลา : 2:27:08 PM


หลั่น
ความคิดเห็นที่ 8
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ทำไมต้อง เป็นศาลของเจ้าแม่ทับทิอะค่ะ  ศาลเจ้าองค์อื่นมีมั้ยค่ะ   และอย่ากถามว่า  พระ 108-109  คือพระอะไรคับ
23 สิงหาคม 2006 เวลา : 7:36:01 PM


นักท่องเที่ยวประจำปี
ความคิดเห็นที่ 7
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ตอบคห.๑ ผม(แต้จิ๋ว)ก็จองทัวร์จะไปSanya, Haikou อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ แต่เสียดายที่สายการบินบริการตั้งหลายสายไม่บินตรงมาไทย ต้องผ่านฮ่องกงเป็นจุดใกล้สุด ทั้งๆที่ ซานย่า อยู่แค่ประมาณครึ่งทางระหว่างหนองคายกับฮ่องกงเท่านั้นเอง ขออภัยจขกท.ด้วยที่คุยออกนอกเรื่อง
23 สิงหาคม 2006 เวลา : 7:37:08 PM


ขาเร่
ความคิดเห็นที่ 6
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คห.3 รบกวนซื้อ ดิกไหหนำสักเล่มได้ไหม ?
24 สิงหาคม 2006 เวลา : 12:13:05 PM


123
ความคิดเห็นที่ 5
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
มีตำนานการก่อสร้างศาลเจ้าใน จ.ตรัง สมัยก่อนตรงกับสมัยชิง มีสำเภาจากเมืองจีน มาจากหมู่บ้านเดียวกันผ่านมายังเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในลำเรือมีอยู่ด้วยกัน 109 ชีวิต ถูกโจรสลัดปล้นฆ่าทั้งลำเรือ ที่ตายทันที 108 ชีวิต เหลือ 1 คนไม่ตายทันทีในที่เกิดเหตุ ขณะนั้นเรือแล่นใกล้ชายฝั่ง ชายผู้นี้เกาะขอนไม้ลอยคอ ถูกช่วยเหลือโดยชาวพื้นเมือง แต่เนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงสิ้นใจต่อมามีผู้นำขอนไม้ลากไปทิ้งกลางทะเล แต่ก็ย้อนกลับมาเข้าฝั่งตลอดเวลา สร้างความประหลาดใจต่อคนทั่วไป มีชาวบ้านคล้ายถูกผีเข้า พูดจาในภาษาที่คนพื้นเมืองไม่เคยได้ยินมาก่อน ต่อมามีผู้รู้ภาษาไหหลำอาสาเป็นล่าม จึงทราบว่าผู้มาเข้าสิงคือ ผู้ที่รอดที่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งเป็นคนครัวประจำสำเภา และอีก108 ชีวิตนั้นที่แท้เป็นนักบวชผู้ทรงศีล ผู้ที่มาเข้าสิงได้ช่วยรักษาผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่ถูกคุณไสย ชาวพื้นเมืองจึงนำขอนไม้อันนั้นซึ่งกล่าวว่ามีวิญญาณของพี่น้องทั้งหมดรวมกัน มาสลักป้ายวิญญาณขึ้นบูชาแห่งแรกที่บ้านหินคอกควาย อ.ปะเหลียน จ.ตรัง นับเป็นศาลเจ้าแรกเกิดขึ้นใน จ.ตรัง และมีผู้ศรัทธาจากบ้านย่านตาขาวมาแบ่งไม้ส่วนที่เหลือไปสร้างป้ายบูชาขึ้นบ้างเป็นแห่งที่ 2 โดยศาลเจ้าที่สถิตย์เรียกว่าจ้าวเองสู昭应祠(ศาลเจ้าพระ108-109) ซึ่งภายในศาลมักจะมีป้ายวิญญาณ 108 ชีวิต รวมกับ 1 ชีวิต รวมเป็น 109 ชีวิต มักจะขึ้นต้นด้วย 清代一百有八九神位 ด้านซ้ายจะเป็นป้ายพระเจ้าวิญญาณ ด้านขวาจะเป็นพ้อเทา หรือจุ้ยโบ้ยเต็งเหนียง(เจ้าแม่ทับทิม)เจ้าครัว เจ้าประตู(หมุยฝ้า) และมีการตั้งยี่หวั่ง(เง็กเซียน) ต่อมาจึงมีการสร้างศาลกระจายทั่ว จ.ตรังเช่นที่ลำภูรา ท่าข้าม บางด้วน หนองเถีย กะปาง ท่าพญา ข้ามไปยังคลองพน จ.กระบี่ ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช จ.สุราษฎร์ จ.ยะลา
อันนี้อ้างจากประวัติวัฒนธรรมของ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
24 สิงหาคม 2006 เวลา : 8:41:17 PM


000
ความคิดเห็นที่ 4
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ที่ ปัตตานี ก็มีคับ  ศาลเจ้าเองสือ  ปัตตานี
มีป้ายพระ 108-109 คับ   
25 สิงหาคม 2006 เวลา : 9:13:31 PM


ลูกก๋ง108-109
ความคิดเห็นที่ 3
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ศาลก๋ง108-109ที่บางกรวยนนทบุรีก็มี และร่างทรงก็เป็นคนที่สร้างศาลก๋ง108-109มา 14 ที่ และเป็นคนครอบครูร่างทรงมาหลายคนแล้วถ้าคนเก่าแก่จะรู้ดี ที่นนศาลก๋สร้างตั้งแตปี2528 จากลูกก๋ง108-109
5 ตุลาคม 2012 เวลา : 10:56:07 PM


นฤพนธ์ สัมพันธรัตน์
ความคิดเห็นที่ 2
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ศาลที่บางกรวยอยู่ซ.ไหน ถ.อะไรทราบป่าวคับ
28 กรกฎาคม 2013 เวลา : 4:07:15 PM


กุมพล
ความคิดเห็นที่ 1
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
พระ108 109 ที่บ้านมีตำนาน ตอนเด็กที่บ้านไม่มีเจ้าที่ เราอยู่กัน 3พี่น้องเขามีงานลุ่ยไฟที่ตลาดหางจากบ้าน ประมาณ 200 เมตร พวกเรายังเด็กกันทุกคนพี่สาวคนโต 12 ปี ผม 5 ปี ในวันปิดงานนั้นมีเรื่องประหลาดคือองศ์ไม่ออกจากม้าทรงจะเดินทางมาที่บ้านผมอยู่ เวลา เที่ยงคื้นแล้ว ขณะนั้นทรงองศ์พระและประชาชนมากันเต็มซอยพี่สาวเปิดประตูออกมาต้องตกใจ คณะกรรมจัดงานบอกว่าองศ์พระจะมาประทับที่นี้พี่บอกไม่เอาเพราะเขายังเด็กอยู่ แต่คนที่พี่สาวให้ความเชื่อถือบอกว่าพี่สาวโชดดี่ที่พระจะมาอยู่ด้วย ให้เอากระป่องใส่ทรายมาเอาธูปมา วันหลังจะเล่าต่อ
1 มกราคม 2016 เวลา : 11:51:30 PM