แซ่เจี่ย(จึนแคะ) ในจีนมีมากหรือเปล่าค่ะ?  
 ผู้เขียน: ทายาทจีนแคะ  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d

วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 4:39:49 PM

จำนวนคนอ่าน 4584 คน
จากจำนวนคนโหวต 6 คน แต้มเฉลี่ย 1.33


แซ่ไหนก็พี่น้องกัน
ความคิดเห็นที่ 35
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
มากอันดับหนึ่ง อยากเป็นเจ้าโลกหรือย่างไร
21 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 5:35:39 PM


พูดขวานผ่าซาก จะไม่มีซากให้ผ่า
ความคิดเห็นที่ 34
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คนอื่นเขาถามดี ๆ ถามเพราะอยากรู้ก็ตอบแบบดี ๆ สิครับ
21 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 9:47:08 PM


东山再起
ความคิดเห็นที่ 33
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คำว่าเจี่ยเนี่ย ภาษาจีนแคะป่าวล่ะ คำว่าเจี่ยไม่น่าใช่ภาษาจีนแคะนะ ไม่เคยได้ยิน
22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 1:57:13 AM


นรน
ความคิดเห็นที่ 32
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เราเคยได้ยิน แซ่เจี่ย แต่คำนี่ ไม่ใช่ภาษจีนแคะ แต่เป็นภาษาแต้จิ๋ว มีชาวไทยชื่อดัง คือ ชื่อ ธานินทร์ เจียรวนนท์ เขาเป็นนักธุรกิจ มักออกข่าวบางครั้ง
22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 9:16:12 AM


เหล่าตั๊ง
ความคิดเห็นที่ 31
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
นึกแล้วเชียว ว่าไม่ใช่จีนแคะ แต่ก็เกรงใจเพื่อนๆ รอจนคุณตงซานยืนยัน จึงพอจะแน่ใจว่าเป็นสำเนียงแต้จิ๋ว

แซ่เจี่ยของคนแต้จิ๋ว เขียน 谢 จีนกลางออกเสียงว่าเซี่ย แต้จิ๋วออกเสียงได้สองเสียง คือ "เสี่ย" แบบเดียวกับ "โจ่ยเสี่ย" นั่นแหละครับ แต่ถ้าเป็นแซ่ ต้องออกเสียงว่า "เจี่ย" (ต้องอ้าปากกว้างสักหน่อย) แซ่เดียวกับแซ่ของตระกูลเจียรวนนท์ครับ อย่างท่านเจ้าสัวธานินทร์ ชื่อจีนอันสูงส่งของท่านคือ เจี่ยก๊กมิ้ง 谢国民
22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 1:12:15 PM


vince
ความคิดเห็นที่ 30
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แซ่เจี่ย เขียนว่า 謝 ที่แปลว่าขอบคุณ แต่จิ๋วอ่านว่า sia3 (เสียงขึ้นจมูก) แต่พอมาเป็นแซ่อ่านว่า jia3 (เสียงขึ้นจมูก)

ส่วนในภาษากวางตุ้ง ถ้าคุณเห็นนามบัตรคนฮ่องกงที่เขียนว่า แซ่ Tse นั่นแหละใช่เลย เคยถามเพื่อนคนฮ่องกงที่เขามีแซ่นี้ เขาอ่านว่า เจ๋ หรือไง รอคุณ 廣東人 โปรดมายืนยันเสียงอ่าน

แซ่ 謝 ส่วนมากจะเป็นคนจีนแคะ อ่านว่า "เฉี่ย" หรือ "เฉี่ยว" นี่แหละ เชื่อแน่ว่า 东山再起 ร้องอ๋อแน่ รบกวนระบุเสียงอ่านที่ถูกต้องตามภาษาจีนแคะด้วย เพราะผมก็อยากรู้

ที่รู้ว่า อ่านว่า "เฉี่ย" หรือ "เฉี่ยว" นี่เป็นเพราะที่ย่านฝั่งธนฯ ถ.เพชรเกษม (ซอยเท่าไร เดี๋ยวไปถามอาป๊าให้) แถวนั้นก็มีชุมชนคนจีนแคะอยู่ มีศาลเจ้าแห่งหนึ่งชื่อว่า "เฉี่ยวกูผอ" ท่านมีแซ่ 謝 ผมนับถือมากเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์ เวลาที่สมาชิกในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปกราบไหว้ท่าน และท่านก็ปกปักษ์คุ้มครอง

แต่ยังไม่ทราบประวัติของท่านเลย ใครรู้ก็ช่วยเล่ารายละเอียดด้วย รู้เลาๆว่า ท่านทำคุณงามความดีมา ผู้คนเขาจึงได้นับถือกราบไหว้

ป.ล. นานๆจะได้ตอบภาษาจีนกับเค้าบ้าง เพราะภูมิความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนเป็น 0 ได้โอกาสก็ขอแสดงภูมิหน่อย หุ หุ
22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 1:37:12 PM


อาโหย่ว
ความคิดเห็นที่ 29
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สมัยที่เรียหนังสือม.ต้น มีเพื่อนสองคนเป็นพี่น้องกัน จำได้ว่าตอนครูขานชื่อเธอแซ่เจี่ย และมีโอกาสคุยกัน เธอบอกว่าที่บ้านเธอเป็นจีนแคะ ผมยังได้คุยเล่นกับเ ธอว่าภาษาแคะ กิน(ซิปผ่อน หรือ กินข้าว) พูดอย่างไร ฉัน(ไหง) หงี(เธอ) อะไรประมาณนี้ที่จำได้ แสดงว่ามันเป็นภาษาแคะ แน่ ๆ ขอยืนยัน
22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 2:19:40 PM


vince
ความคิดเห็นที่ 28
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อ้อ "ศาลเจ้าเฉี่ยกูผอ" อยู่ ซอยเพชรเกษม 48 ครับ อาป๊าบอกว่า 謝 อ่านว่า เฉี่ย ในภาษาแคะ ขอทางคุณ 东山再起 คอนเฟิร์มด้วย
22 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 8:02:57 PM


东山再起
ความคิดเห็นที่ 27
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คำเจี่ยนี้ภาษาฮากกาแถวบ้านผมเรียกว่าเชี้ยครับ ขอบใส่ กำเสี่ย ของผมใหญ่กว่า เรียกก้ามเลย ก้ามเชี้ย ไม่ใช่แค่กำ
เป็นไปได้ว่าปั่วซัวแขะ อาจจะอ่านว่าเจี่ยก็ได้ ไม่ขอยืนยัน ที่ว่าอาจจะอ่านว่าเจี่ยได้เพราะปั่วซัวแขะออกเสียงไปทางแต้จิ๋วเหมือนกัน
23 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 2:49:13 AM


เหล่าตั๊ง
ความคิดเห็นที่ 26
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คุณ vince ครับ ด้วยความนับถือ ผมจะขอทักท้วงการออกเสียงหน่อยครับ

谢 แต้จิ๋วออกเสียง "เสี่ย" และ "เจี่ย" โดยไม่ต้องออกเสียงขึ้นจมูกทั้งสองเสียง เพียงแต่ต้องอ้าปากกว้างสักหน่อย เพราะออกเสียงต่างจากสระเอียของไทยเล็กน้อย

ส่วนคำว่าเสี่ยที่ออกเสียงจมูก คือ 圣 เช่น 大圣,
七圣妈  ไต่เสี่ย ชิกเซี้ยม่า

และคำว่าเจี่ยที่ออกเสียงจมูก คือ 正 เช่นบริษัทแรกเริ่มของซีพีชื่อ "เจียไต๋" ความจริงต้องออกเสียงว่า "เจี๊ยไต๋" เขียน 正大 เจี่ยคำนี้ครับ ถึงต้องออกเสียงจมูก แต่แซ่ของตระกูลเจียรวนนท์ 谢 ไม่ต้องออกเสียงจมูก

ส่วนของคุณค.ห. 10 ไปลอกมาจากไหนครับ สับสนมาก โดยเฉพาะที่เขียนว่า ..ภาษาไทยเขียนทับศัพท์ก็มี ออกเสียงเป็นเซี่ย เซีย เซี้ย เจีย เจี่ย หรือแจ... จีนแถบไหนครับ ออกเสียงแบบนั้น
25 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 2:54:39 PM


vince
ความคิดเห็นที่ 25
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เออ เมื่อวานนี้ไปสังเกตอาม่าพูดโจ่ยเสี่ยใหม่ อาม่าออกเสียงคำว่า เสี่ย ไม่ขึ้นจมูก พบว่าคุณเหล่าตั้งถูกต้อง และก็เพิ่งจะรู้ว่า 正 ออกเสียงต่างจาก 谢 ขอบคุณครับ คือตอนนี้มีปัญหาสับสนกับการเทียบเสียงแบบ peng im คือมีดิกของ 山頭大學出版社 และมันมีเสียงวรรณยุกต์ถึง 8 เสียง สันนิษฐานว่า ตัวเลข 1-8 นี้น่าจะมีการแทนเสียงขึ้นจมูกและไม่ขึ้นจมูกด้วย แต่ไม่รู้จะไปหาคนมาเทียบเคียงจากไหนจึงงงไปเรื่อยๆ ส่วนคุณ 东山再起 ข้อสันนิษฐานมีเหตุผล เพราะจริงๆแล้วผมเป็นแคะ แต่ว่าอากุงอพยพมาทำมาหากินที่ซัวเถา ก่อนหนีภัยสงครามมาไทย และมาเมืองไทยก็อยู่ในชุมชนคนแต้จิ๋วมาตลอด จนอาเจ็ก อาโกว ไม่รู้ภาษาแคะเลย แม้แต่แต้จิ๋วผมยังไม่รู้เรื่องเลย เข้าใจแต่คำง่ายๆ และได้ยินทั้งอาม่า อาป๊า (ที่พูดแคะได้) เขาเรียกว่า "เฉี่ย" ก็เลยเรียกตาม (ตอนนี้กลับมาจากสนามหลวง ทันดูงิ้วล้อการเมือง ธรรมศาสตร์ ฉบับไทยๆทาง ASTV พอดี กำกับโดยอ.วิโรจน์ ตั้งวาณิช มันส์สุดๆ)
27 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 1:08:19 AM


เหล่าตั๊ง
ความคิดเห็นที่ 24
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ผมก็ใช้ดิกเล่มเดียวกับคุณครับ คุณvince

เลข1-8 เป็นตัวกำหนดเสียงวรรณยุกต์คล้ายเอก โท ตรี จัตวาและเสียงสามัญของไทย หากแต่มีสระเสียงตายอีก 2 เสียง ไม่เกี่ยวกับเสียงขึ้นจมูก

ถ้าเป็นเสียงขึ้นจมูก(ออกทางจมูก) กำกับด้วยอักษร n (เอ็น)ครับ คุณลองสังเกตดูสิ ในตารางเทียบเสียงแต้จิ๋วท้ายเล่ม เช่น sua1 ออกเสียงว่า "ซัว" ไม่ขึ้นจมูก แปลว่าทราย แต่ถ้าเป็น suan1 อย่าไปอ่านว่า "ซวน" เพราะสำเนียงแต้จิ๋ว ไม่มีเสียงสะกดแม่กน คุณยังคงอ่านว่า "ซัว" แต่ออกเสียงจมูก แปลว่าภูเขาครับ นี่แค่ตัวอย่างเดียวนะ ในดิกมีเสียงคล้ายกันที่ออกเสียงจมูก กับไม่ออกเสียงจมูกเยอะเลยครับ

ถ้าติดขัดตรงไหน ยินดีให้ความเห็นครับ
27 กุมภาพันธ์ 2006 เวลา : 12:29:51 PM


เจี่ย ไหเหลียง
ความคิดเห็นที่ 23
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ขอถามผู้รู้หน่อยครับ
เจี่ย ไหเหลียง
      คำว่า " ไหเหลียง "  แปลว่าอะไร
2 มีนาคม 2006 เวลา : 11:22:09 PM


นายปลาเข็ม
ความคิดเห็นที่ 22
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แซ่เจี่ย เหมยเสี้ยนเคอะออกเสียง เชี้ย
          ปั้นซานเคอะออกเสียง  เฉี่ย
ผมยินดีแลกเปลี่ยนความรู้ปั้นซานเคอะเพราะพูดประจำวันอยู่แล้ว  พอ ๆ กับ
ฮากกา  เช่นตะเกียบ แต้จิ๋ว  ตื่อ
                          ฮากกา ไคว้ (เถี่ยว)
                       ปั้นซานเคอะ ฉู่  
                   ผู่ทงฮั่วก็   ไคว่จื่อ
6 มีนาคม 2006 เวลา : 5:29:56 PM


นิรนาม
ความคิดเห็นที่ 21
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
6 มีนาคม 2006 เวลา : 9:42:01 PM


谢汉光
ความคิดเห็นที่ 20
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คำว่าเจี่ย谢คือแซ่ของ我 ใครรู้บ้างว่า บรรพบุรุษชาวเเซ่เจี่ยเป็นใคร
14 มีนาคม 2007 เวลา : 4:02:25 PM


谢汉光
ความคิดเห็นที่ 19
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คำว่า 谢 ในภาษาแต้จิ๋วจะออกเสียงว่า
เจี่ยก็ได้หรือว่าจะเจียก็ได้ แต่ที่บ้านผมออกเสียงว่าเจี่ย
เพราะว่าชาวซัวเถาที่ตำบลเถ่งไฮ้ที่อากง อาม่าของผมอพยพมาเรียกว่าเจี่ย ส่วนชาวตำบลโผลเล้งเรียกว่าเจีย

ตุณคห.12 ใช่คนที่เขียนเรื่อง ลูกหลานคนแต้จิ๋วรึป่าวครับ
14 มีนาคม 2007 เวลา : 11:28:22 PM


謝和
ความคิดเห็นที่ 18
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อยากทราบว่าสมาคมพฤกษาทิพย์ตระกูลเจี่ยอยู่ที่ไหนครับ
27 มีนาคม 2007 เวลา : 4:09:09 PM


BanK
ความคิดเห็นที่ 17
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
พอดีเรานามสกุล ( แซ่เจี่ย ) อ่ะนะ
2 พฤษภาคม 2007 เวลา : 7:05:48 PM


คนแซ่เจี่ยแต้จิ๋วแน่แท้ครับ
ความคิดเห็นที่ 16
v>
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ผมก็แซ่เจี่ย  แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับ  สมัยเรียนมัธยมมีผมและเพื่อนอีก 2 คน แซ่เจี่ยเหมือนกัน   แต่ไม่รู้จักเลยแหะๆๆ  ญาติกันหรือป่าวไม่ทราบ  ไม่ได้สืบซะด้วย ฮา
29 พฤษภาคม 2007 เวลา : 8:13:43 PM