กระทู้ CYBERBIZ ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  ไมเทลประกาศควบรวมซื้อกิจการโพลีคอม  
  ผู้เขียน: pr (tanitha1519 สมาชิก)  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
ไมเทลประกาศควบรวมซื้อกิจการโพลีคอม การรวมตัวกันของผู้นำทางด้านเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบรวมทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในทำกำไรได้เพิ่มขึ้น • สร้างรายได้ใหม่มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท ด้วยการขยายและสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดด้านการสื่อสารระดับองค์กร • เพิ่มมูลค่าที่น่าสนใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของไมเทล และโพลีคอม ด้วยการใช้ประโยชน์จากการดำเนินงานและการสร้างโอกาสร่วมกัน • ยังคงรักษาตราสินค้าของโพลีคอมเอาไว้ต่อไป • ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิลดลงอย่างเห็นได้ชัด • การทำธุรกรรมคาดว่าจะมีผลต่อรายได้ของไมเทลในปี 2017 มร. ริชาร์ด แมคบี ซีอีโอของไมเทล กล่าวว่า ไมเทล (แนสแด็ก: MITL) (ทีเอสเอ็กซ์: MNW) และโพลีคอม(แนสแด็ก: PLCM) ได้ประกาศการเจรจาทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการควบรวมกิจการซึ่งไมเทลจะรับซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของโพลีคอมในรูปของเงินสด และการแลกเปลี่ยนหุ้นรวมมูลค่าราว 1.96 พันล้านดอลลาร์ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวนี้ ผู้ถือหุ้นของโพลีคอมจะได้เงินสด 3.12 ดอลลาร์ และหุ้นสามัญของไมเทล 1.31 หุ้นต่อหุ้นสามัญของโพลีคอมหนึ่งหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 13.68 ดอลลาร์โดยอิงกับราคาปิดหุ้นสามัญของไมเทลเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 การทำธุรกรรมเป็นตัวแทนพรเมี่ยม 22% ของผู้ถือหุ้นโพลีคอมที่อิงกับราคาหุ้นที่ไม่ได้รับผลกระทบของไมเทล และโพลีคอม ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 และคาดว่าจะข้อตกลงดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2559 โดยจำเป็นจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบกฎระเบียบ รวมทั้งเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียมก่อน บริษัทใหม่ที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อของอุตสาหกรรมด้านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนการแนวทางในแข่งขันอย่างรวดเร็วและทำลายอุปสรรคระหว่างความไม่ต่อเนื่องของตลาด และโดเมนทางด้านเทคโนโลยีที่มีมาก่อนหน้านี้ การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทำให้ ไมเทลประสบความสำเร็จด้านการลงทุนในการเปลี่ยนทิศทางตลาดและปรับเปลี่ยนบริษัทเพื่อช่วยให้ลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล การรวมกันของไมเทลกับโพลีคอมจะสร้างความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรายใหม่ที่ใช้ประโยชน์จากการได้รับการยอมรับของไมเทลในฐานะผู้บุกเบิกด้านการสื่อสารระดับโลกกับตราสินค้าระดับพรีเมี่ยมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมในการประชุมและการทำงานร่วมกันผ่านระบบวิดีโอของโพลีคอม บริษัทที่ควบรวมเข้าด้วยกันนี้จะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ในเมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา และจะดำเนินงานภายใต้ชื่อ ไมเทล ในขณะที่ยังคงรักษาตราสินค้าระดับโลกที่แข็งแกร่งของโพลีคอม มร. ริชาร์ด แมคบี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไมเทล จะดำรงตำแหน่ง CEO –ขององค์กรแห่งนี้ และ มร. สตีฟ สปูนเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของไมเทล ที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้จะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และคาดว่าโพลีคอมจะได้รับสองที่นั่งในคณะกรรมการของไมเทล ทั้งนี้เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นลง บริษัทแห่งนี้จะมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 7,700 คน “ไมเทลมีวิสัยทัศน์ทำให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเกิดขึ้นอย่างราบรื่นแก่ลูกค้าและเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้เป็นจริงได้มีวิธีการรวมส่วนประกอบต่างๆ มาเข้าด้วยกันอย่างมีแบบแผนเพื่อการทำงานที่ราบรื่นแก่ลูกค้าบนทุกอุปกรณ์ และทุกสภาพแวดล้อม โพลีคอมคือหนึ่งในตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกและมีความหมายชัดเจนในความเป็นวัตกรรมที่มีความสามารถด้านการประชุมผ่านวิดีโอที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูง ซึ่งปัจจุบันเป็นบรรทัดฐานของการทำงานร่วมกันในชีวิตประจำวัน เมื่อร่วมเข้ากับการสื่อสารด้วยระบบเสียงชั้นนำของ ไมเทลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมนี้ บริษัทที่รวมกันเข้าด้วยกันนี้จะมีความสามารถและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการส่งมอบโซลูชั่นแบบครบวงจรแก่ธุรกิจและผู้ให้บริการทั้งในสภาพแวดล้อมการทำงานขององค์กร การทำงานแบบเคลื่อนที่ และระบบคลาวด์อย่างแท้จริง” มร. ริชาร์ด แมคบี ซีอีโอของไมเทล กล่าว มร. ปีเตอร์ เลีฟ ประธานและซีอีโอของบริษัทโพลีคอม กล่าวว่า "ด้วยการควบรวมของโพลีคอมและไมเทล มีความคาดหวังว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานทั่วโลกการทำงานร่วมกันกับทีมงานของไมเทลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและยังคงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำสถานที่ทำงานแห่งอนาคตไปสู่ลูกค้าของเรา แพลตฟอร์มที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นคาดว่าจะทำให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นพร้อมกับมีโอกาสในการทำงานร่วมกันและลดอัตราส่วนหนี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทที่ถูกรวมเข้าด้วยกันนี้จะมีแพลตฟอร์มด้านการเงินที่ใหญ่ขึ้นพร้อมกับขอบเขต ขนาด และต้นทุนการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับการขยายตัวเชิงกลยุทธ์ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง จุดเด่นทางการเงินของการทำธุรกรรมนี้ประกอบด้วย:
วันที่ :  27 พฤษภาคม 59 17:30

จำนวนคนอ่าน 5803 คน
จากจำนวนคนโหวต 2 คน แต้มเฉลี่ย 1.00
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 อ่านความคิดเห็นหน้าที่
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018