กระทู้ โลกยานยนต์ ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  รถยนต์ใหม่ป้ายแดงชำรุด  
  ผู้เขียน: นายพิพัฒน์ เพชรจง  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
***ขอเสียงพลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรม หรือเรียนแจ้งทุกๆท่านไว้เป็นบทเรียนได้ทราบกันทั่วไปครับ............................... ข้าพเจ้าซื้อรถยนต์กระบะใหม่ป้ายแดง มิตซูไทรตัน ตอนเดียว เครื่อง 3.2 ขับสี่ สีขาว ป้ายแดง ต 3752 จาก บริษัทมิตซูออโต้ซิตี้ศรีนคริทร์ เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 เพื่อมาใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่รถยนต์มีปัญหาต่างๆที่หนักหนาเรื่องซีนนำ้มันเกียร์รั่วซึม และน้ำมันรั่วซึ่มตรงข้อต่อเพลาขับหลัง ตลอดเวลา 4 เดือน หรือ เลขไมล์ 3879 โดยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่บริษัทมิตซู มอเตอร์ ประเทศไทย และบริษัทมิตซู ออโต้ซิตี้ ทราบตลอดระยะเวลา โดยข้าพเจ้านำรถยนต์เข้า 1. ศูนย์บริการมิตซูออโต้ซิตี้ ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลามากกว่า 4 วัน 2.เข้าศูนย์มิตซู พีพีเอส กม.4 2 ครั้ง 2วัน 3.เข้าศูนย์มิตซู บ.เอเบิล ลาดพร้าว 122 ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลากว่า 3 วัน ***ช่างทำได้แค่ทำความสะอาดหยดน้ำมัน และคราบใต้ท้องรถยนต์*** 4.วันนี้เข้าศูนย์มิตซู บริษัท กฤษฎากลการ (ประเทศไทย) จำกัด กม.8 ยังไม่ทราบเวลาที่ต้องรอครับ (21/01/59) และได้แจ้งนำส่งรถยนต์คืน บริษัทมิตซู มอเตอร์ ประเทศไทย แล้วครับ จึงใคร่กราบเรียนถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย ว่าข้าพเจ้าซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงมาใช้งานหรือไม่ หรือการสูญเสียเวลาในการซ่อมแซมนี้ใครต้องรับผิดชอบครับ หรือรถยนต์ประกอบมาไม่ได้คุณภาพ /ชำรุด ใครต้องรับผิดชอบ อย่างไรบ้างครับ ***สิ่งที่เรียกร้อง คือ ให้บริษัทมิตซู มอเตอร์ ประเทศไทย และบริษัทมิตซู ออโต้ซิตี้ รับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
วันที่ :  15 กุมภาพันธ์ 59 16:26

จำนวนคนอ่าน 12111 คน
จากจำนวนคนโหวต 20 คน แต้มเฉลี่ย 3.55
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
Sam
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ร้อง สคบ. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ. เหมือนเรียกจาก บริษัทประกัน ตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องนำรถเข้าซ่อม ปกติรถที่ประกอบอาจมีจุดบกพร่องบ้าง ถ้าร้ายแรงควรเปลี่ยนคันใหม่
 17 กุมภาพันธ์ 59 5:59
 


หวังดีแต่ไม่มีความหวัง
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ที่ เมกา เค้ามีกฎหมายเรียกว่า "เลมอนลอร์ (กฎหมายมะนาว-เปรี้ยว) คือถ้าซื่อรถใหม่เอี่ยมออกจากบริษัท และถ้ารถเสียในระบบขับเคลื่อน (เพลาหัก, จานจ่าย, แอร์ - ไม่ใช่ยางแตก, กระจกร้าว เป็นต้น) และได้นำเข้าศูนย์ และศูนย์ยอมรับว่าเสียจริงจากโรงงาน และซ่อมแซมหรือเปลื่ยนอาหลั่ย ให้ และถ้ายังเสียแบบเดิมที่ซ่อมไป ถึง ๓ ครั้ง เลมอนลอร์ จะบังคับให้บริษัทรถต้องเปลี่ยนรถใหม่เอี่ยมให้ผู้บริโภคทันทีโดยไม่มีข้ออ้างใดๆ เมืองไทยยังไม่มีกฎหมายนี้ แต่ก็อยากให้ผู้มีอำนาจที่อยากจะปกป้องผู้บริโภค ศึกษากฎหมายนี้เผื่อประเทศไทยจะได้เจริญกับเขาสักที
 17 กุมภาพันธ์ 59 9:59
 


peter
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
รถประกอบปีอะไรครับ น่าจะค้างสต้อคมาหลายปี
 22 กุมภาพันธ์ 59 13:36
 


ปวดใจแทน
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
-รถขายไม่ดีจอดนาน -ย้อมแมว -บกพร่องจาก รง. * เปลี่ยนคันใหม่สถานเดียว ไม่ต้องซ่อมแล้ว ตามที่บอกไม่ได้ซ่อมหรอก ยกช่วงล่างทิ้งทั้งคัน * ไม่ให้เปลี่ยนเรียกสื่อมาทุกช่องพร้อมตัวแทนมิตซูทุบหรือเผาหน้า บ. มันเลย
 23 กุมภาพันธ์ 59 8:13
 


m
ความคิดเห็นที่5
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
รถประกอบปีอะไรครับ น่าจะค้างสต้อคมาหลายปี เห็นด้วยกับ คหที่ 3 ค่ะ เพราะเห็นโกดัง รถ มิซซู นอนตากเเดดตากลม นับปีปี
 26 กุมภาพันธ์ 59 14:28
 


แฟนคลับ
ความคิดเห็นที่6
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เครื่องดีเซล 3.2 ปลดประจำการไปนานหลายปีแล้วนะ หรือว่าตัว เบนซิน 6 สูบ
 26 กุมภาพันธ์ 59 22:26
 


noppadol
ความคิดเห็นที่7
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
in thailand there have lemon law or not same problem 3 time there have to give you new truck
 8 มีนาคม 59 3:59
 


เอ็ดดี้
ความคิดเห็นที่8
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
มิตซูหรอครับ ให้เฉยๆก็ไม่เอาครับ เป็นรถที่กระจอกที่สุด ในสายตาผมนะ
 8 มีนาคม 59 5:31
 


ดูจากอดีดที่ รถญี่ปุ่นไม่่ยอมเสียชื่อ
ความคิดเห็นที่9
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ให้นำรถที่เสียไปจอดที่หน้าบริษัท มิตซู และเชิญ นักข่าว นสพ, ทีวี ทุกสถาบันมาเป็นพยาน แล้วเอา ไม้เบสบอลหรือ ค้อนอันใหญ่ "ทุบ" ไปที่รถเสียๆคันนั้น แต่ก่อนจะทุบรถให้ประกาศแจ้งสาเหตุความเป็นจริงให้นำหลักฐานทุกชิ้นทำก็อบปี้แจกนักข่าวแล้วค่อยทุบ ถ้า "มิตซู" ไม่มีความรับผิดชอบก็ให้มันรู้กันไป ต้องเสี่ยงแล้ว
 18 มีนาคม 59 1:06
 


เคน
ความคิดเห็นที่10
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
บริษัทที่จำหน่ายเบ็นซ์. เขารับซื้อคืนในราคาเดิมครับ
 19 มีนาคม 59 19:58
 


piphat
ความคิดเห็นที่11
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เรียน 1.คุณโมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด 2.คุณง้วน แซ่ลิ้ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เรื่อง รถยนต์กระบะมิตซู ป้ายแดง ชำรุด ข้าพเจ้านายพิพัฒน์ เพชรจง ซื้อรถยนต์กระบะใหม่ป้ายแดง มิตซูไทรตัน ตอนเดียว เครื่อง 3.2 ขับสี่ เกียร์ออโต้ สีขาว ป้ายแดง ต 3752 กทม. จาก บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2558 เพื่อมาใช้งานในชีวิตประจำวัน แต่รถยนต์มีปัญหาต่างๆ และที่หนักหนาเรื่องซีนน้ำมันเกียร์รั่วซึม และน้ำมันรั่วซึ่มตรงข้อต่อเพลาขับหลัง ตลอดเวลา 4 เดือน หรือหลักจากเข้าศูนย์บริการตรวจเช็คระยะ 1000 กิโลเมตร ถึง เลขไมล์ 3879 จะพบน้ำมันรั่วซึมมาตลอด โดยยืนยันได้จากภาพถ่าย,หัวหน้าช่าง และเจ้าหน้าที่รับรถ ประจำศูนย์บริการมิตซู ทั้ง 4 ,คนใกล้ชิดที่พักอาศัย, คนใกล้ชิดที่ทำงาน โดยข้าพเจ้าได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัทมิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัดทราบตลอดระยะเวลา ผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ ซึ่งทั้งสองแจ้งเพียงว่าเป็นสารหล่อลื่นของอะไหล่ ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ร้องขอกับเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดมาตลอด ให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อม กับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ แต่ก็ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ โดยข้าพเจ้านำรถยนต์เข้ารับบริการ ตรวจเช็ค ดังนี้ 1. ศูนย์บริการ บ.มิตซู ออโต้ ซิตี้ ทั้งจอดค้างคืน จำนวน 2 ครั้ง รวมเวลามากกว่า 4 วัน 2.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู พีพีเอส กม.4 จำนวน 2 ครั้ง 2วัน 3.เข้าศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ลาดพร้าว 122 จำนวน 1 ครั้ง ทั้งจอดค้างคืน รวมเวลากว่า 3 วัน ***ทั้ง 3 ศูนย์บริการข้างต้น ช่างทำได้แค่ทำความสะอาดหยดน้ำมัน และคราบใต้ท้องรถยนต์ หรือข้อมูลจากการปรึกษาหัวหน้าช่างประจำศูนย์บริการ และผู้เชี่ยวชาญรถยนต์ สรุป เชื่อว่า อะไหล่ซีนชำรุดทั้ง 2 จุด ที่เกิดจากการประกอบจากโรงงาน เพราะศูนย์บริการ บ.มิตซู เอเบิล ตรวจเช็คพบว่า น้ำมันเกียร์ขาดหายไปเกือบ 2 ลิตร *** *กระทั่งข้าพเจ้าจนมุม ไม่มีทางออกที่ดีแล้ว เพราะ 1.ได้รับคำตอบ ปฎิเสธ จากเจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ที่ได้ร้องขอให้ส่งวิศวกร ช่างผู้ชำนาญการ ช่างเทคนิค มาร่วมตรวจสอบพร้อมกับหัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์บริการฯ 2.หัวหน้าช่าง ช่างประจำศูนย์ฯไม่กล้าดำเนินการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด เนื่องจาก เป็นรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ,จุดที่ชำรุด มีความเสี่ยงสูง *ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวข้างต้นลงใน สื่อโซเซียล ซึ่งเป็นผลให้ เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ยินยอมจะส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคมาร่วมตรวจสอบให้ โดยแจ้งให้ข้าพเจ้า 4. นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8 วันที่ 21/01/59 แต่เจ้าหน้าที่เทคนิคจากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด เข้ามาตรวจเช็ควันที่ 03/02/59 ตรวจสอบร่วมกับช่างประจำศูนย์บริการ พร้อมได้ถอดอะไหล่(ฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง) ผลสรุป ซีนรั่ว หรือชำรุด ทั้ง 2 จุด อันเกิดจากการประกอบจากทางโรงงาน *วันที่ 5/02/59 ข้าพเจ้าเข้าไปตรวจดูรถยนต์ พบว่าอะไหล่หายไป ไม่มีฝาครอบข้อต่อเพลาขับหลัง จึงได้ทวงถามบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัดผ่านทางอีเมล์ และโทรศัพท์ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับคำตอบครับ และ รถยนต์ก็ยังจอดค้างอยู่ที่ศูนย์บริการมิตซู บ. กฤษฎากลการ รามอินทรา กม.8 จึงใคร่กราบเรียนถึงผู้บริหาร คุณโมะริคาซุ ชกคิ และคุณง้วน แซ่ลิ้ม ว่าข้าพเจ้านายพิพัฒน์ เพชรจง เป็นลูกค้าที่ภักดีของบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ซื้อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงที่พร้อมใช้งานจากศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่าย แต่รถยนต์ประกอบมาไม่ได้คุณภาพ /ชำรุด ทำให้ข้าพเจ้าสูญเสียเวลาอย่างมาก ,ความรู้สึกหดหู่ ,กระทบโดยตรงต่อหน้าที่การงาน รายได้ และไม่ได้รับการให้บริการที่ดี แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท มิตซู ออโต้ ซิตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่มีธรรมมาภิบาล การดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ จริงใจ จึงใคร่อยากทราบว่าท่านจะรับผิดชอบตามข้อเรียกร้องของข้าพเจ้าได้หรือไม่ ซึ่งข้อเรียกร้องที่ข้าพเจ้าอยากให้บริษัทรับผิดชอบมีดังนี้ 1.ซื้อรถยนต์คืน 2.เปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ พร้อมเยี่ยวยาค่าเสียประโยชน์การใช้รถยนต์ จึงหวังว่าจะได้รับการพิจารณาและดูแลจากบริษัทฯของท่านเป็นอย่างดี
 30 มีนาคม 59 13:39
 


moo
ความคิดเห็นที่12
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เครื่อง 3.2 มันปลดประจำการไปนานแล้ว ตั้งแต่ออกเครื่อง VG turbo 175 Hp ออกมา ก็น่าจะ4ปีผ่านมาแล้ว แต่รถคุณ3.2ป้ายแดง ผมว่าย้อมแมวขายแล้วล่ะ
 11 เมษายน 59 15:23
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018