กระทู้ ต่างประเทศ ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  แฉ..สัตว์ปีกนกแสก สู่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ คากคก และผึ้งพญาครุฑ  
  ผู้เขียน: by เสธ.น้ำเงิน  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
หลังจากนายกฯ มาเลเซีย แถลงยอมรับว่าเรดาร์ทหารยืนยัน เครื่องบินโบอิ้ง เที่ยวบิน MH370 ที่มีผู้โดยสาร 227 คน ลูกเรือ 10 คน นักบิน 2 คน สูญหายอย่างไร้ร่องรอยไปนานกว่า 8 วัน ถูกควบคุมให้เปลี่ยนทิศทางการบินโดยตั้งใจ จากเดิมมุ่งไปตะวันออกเฉียงเหนือ สู่ปักกิ่ง ประเทศจีน บินวนกลับไปทางตะวันตกอย่างจงใจ ไปทางทิศใต้ของมหาสมุทรอินเดีย จึงขอยุติการค้นหาทั้งหมดในทะเลจีนใต้

การข่าวล่าสุดก็ยังมีทิศทางว่า เครื่องบินโดยสารได้ถูกบังคับโดยบุคคล หรือกลุ่มคน มากกว่า 2 คน ขณะบินอยู่บนความสูง 35,000 ฟุต หลังออกจากสนามบินกรุงกัวลาลัมเปอร์ราว 1.30 ชั่วโมง โดยอาศัยประสบการณ์ที่ช่ำชอง โดยต้องมีนักบิน คนใดคนหนึ่ง หรืออาจมีคนที่มีประสบการณ์การบิน ปิดระบบส่งพิกัด 10 นาที ตัดสัญญาณการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการบิน แล้วบังคับให้บินต่อไปอีกราว 5-7 ชั่วโมง (สอดคล้องกับข้อมูลของ บ.เครื่องยนต์ที่ติดอุปกรณ์ติดตามไว้) บิน หลบหลีกเรดาร์พลเรือนได้เป็นอย่างดี

แล้วมุ่งหน้าไปทางมหาสมุทรอินเดีย บินผ่านทะเลอันดามัน และปรับเพดานบินขึ้น-ลง หลายครั้ง เพื่อหลบหลีกเรดาห์อย่างเหนือชั้น ตรงกับที่วิเคราะห์มาก่อนหน้าเมื่อวานนี้ สถานการณ์บังคับเครื่องบินครั้งนี้ มาเลย์ และสหรัฐ ต้องรู้ความจริงแน่ แต่กลับดำเนินการณ์แปลกๆ คือ

1. มาเลย์..แถลงว่าเที่ยวบินนี้ บินกลับมาทางทะเลจีนได้ และอ้างว่าสงสัยจะถูกบังคับเครื่องไปคาซัคสถาน ที่ต้องบินผ่านอินเดีย เนปาล อ้างเข้ารกเข้าพงไปโน่น เฮ้อ..มุกนี้ไม่เนียนเลย เพราะคาซัคสถานหน่ะ มันไกลจากช่องแคบมะละกา ระยะเวลาบินไปเกิน 5 ชั่วโมงแน่ๆ น้ำมันเชื้อเพลิงย่อมไม่พอ และขืนผ่านอินเดียไปแบบล่องหน มันทำได้ที่ไหน

เพราะอินเดียเขาก้าวหน้ามากเรื่องเทคโนโลยีไฮเทค เขามีดาวเทียมของเขาเองหลายดวง มีแสนยานุภาพทางอากาศสูง เพราะเขาต้องปกป้องหัวรบนิวเคลียร์ของเขาที่มีอยู่ราว 20 ลูก ขืนให้ใครบุ่มบ่าม บินผ่านน่านฟ้าเขาโดยเขาไม่ยอม เขาต้องยิงร่วงแน่ !!

2. สหรัฐ..เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ เขาก้าวหน้าถึงขึ้นเดินทางไปสำรวจดาวอังคารแล้วหลายครั้ง และสำรวจแร่ธาตุ ทำแผนที่ ภูมิประเทศ ของดาวอังคาร และดาวอื่นอีกหลายดวง เขาก็ทำมาแล้ว แค่ครั้งนี้เครื่องบินหายไปทั้งลำ เที่ยวบินนี้มีคนสัญชาติอเมริกา 3 คน ถ้าเขาหาจริงๆ ทำไมเทคโนโลยีดาวเทียมล้ำอนาคตเขาจะหาไม่เจอ !!..นี่มันไม่ใช่บั้งไฟที่ นปช.จ้างให้ทำวันละ 200 กระบอก ในวัดปทุมปี 53 เพื่อสร้างสถานการณ์ก่อสงครามกลางเมืองนะ

แต่ 7 วันแรก กลับมีการหลอกให้เวียดนาม มาเลย์ ไทย ไปงมเข็มในมหาสมุทรซะหลายวัน แบบนี้มัน คือ การถ่วงเวลานั่นเอง และที่แปลก คือ..และสหรัฐเพิ่งขี่หอยทาก รับลูกโดยส่งเรือพิฆาตเขา มาเพื่อช่วยค้นหาในมหาสมุทรอินเดีย นี่มันชี้ชัดว่าคือ “การสมคบคิด” กันชัดๆ รวมหัวหลอกว่าบินไปคาซัคสถาน ที่ไปไกลสุดกู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ

มันคือสับขาหลอกให้หลงทางเหมือนหลอกเมื่อ 7 วันที่แล้วนั่นเอง พอถูกจับได้จึงต้องเปลี่ยนมุกใหม่ และที่สหรัฐเอาเรือพิฆาตออกมา คือ เขาเอามาคุมระยะรัศมีโดยรอบของเกาะที่จอเครื่องบินไว้ ไม่ให้มีแมงหวี่แมงวัน จากจีนและรัสเซีย ลอบแอบไปส่องดูนั่นเอง !!

ข้อมูลวันนี้ เป็นไปได้มากที่สุด คือ เครื่องบินลำนี้จอดอยู่ที่เกาะดิเอโก้ กราเซีย (ถ้าไม่ย้ายไปไหนเสียก่อน) เพราะที่นั่นมีฐานทัพของสหรัฐตั้งอยู่ และมีระยะเวลาเดินทางใกล้เคียง ราว 5-6 ชั่วโมง หลังจากสูญหายไปจากจอเรดาห์ , ส่วนที่เกาะนิโคบาร์ ข้อมูลตอนนี้ไม่น่าเป็นไปได้นัก เพราะเดินทางเพียง 2.30 ชม. จากจุดสูญหายจากเรดาห์เท่านั้น และเกาะนี้ก็อยู่ในการครอบครองของอินเดีย และสหรัฐเองก็ไม่มีฐานทัพที่นั่นด้วย

ในส่วนชายชุดขาวของไทย ได้ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ โดยสั่งการให้กองเรือภาค 3 ระงับการขึ้นบินของเครื่องบิน ในค้นหาในพื้นที่อ่าวไทยชั่วคราว แล้วดำเนินการตามที่มาเลเซียร้องขอ จัดตั้งศูนย์ฯ ช่วยเหลือ โดยใช้เรือหลวงปัตตานี เฮลิคอปเตอร์ กำลังพล ชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดประดาน้ำ หน่วยแพทย์พยาบาล เครื่องบินลาดตระเวน Dornier DO-228 เตรียมขี้นบินค้นหาทางอากาศ ทั้งฝั่งอันดามันแทน

แต่แล้ว ปรากฎการณ์ที่ต้องตกตะลึงพรึงเพริด ช๊อคโลก กระหน่ำซ้ำก็เกิดขึ้นจนได้ เมื่อสาวกวัดจานบิน ได้เผยแพร่ข้อความทางโซเชี่ยลเน็ตเวอร์ค ว่า “ เหตุที่เครื่องบินหายนั้นเกิดจากคนที่อยู่บนเครื่องได้ลบหลู่วัดจานบิน ขณะนั้นหลวงพ่อธรรมจ๊ะจ๋าท่านกำลั่งสมาธิ และได้ยินพ่อดี หลวงพ่อท่านจึงให้บทเรียนเล็กน้อย”...ฮา เกินเยียวยาจริงๆ

ในที่สุดก็ไขปริศนากันได้ซะที ว่าเที่ยวบินมาเลย์ MH370 ที่หายไปกลางทะเลนั้น ที่แท้ก็โดนสั่งสอนเอามาแอบซ่อนไว้ใต้จานบินที่วัดนี่เอง เสธ ว่าเผลอๆ งานนี้ สตีฟ จ๊อบฟ์ แห่งแอปเปิ้ล น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องโยงใยด้วยแน่ๆ ก่อนที่ชาติไทยจะเสียหายเพราะเป็นที่ตั้งของวัดจานบิน ใครมีเบอร์ หรือเฟสบุ๊ก ติดต่อ นายนาจิบ ราซัค นายกฯ มาเลย์ ให้หน่อยว่าเครื่องบินเที่ยวบินที่หายไป มาอยู่ที่นี่ จะได้ไม่ต้องไปหาไกลถึงคาซัคสถานโน่น..ฮา

เมื่อวานนี้เกิดเหตุสยอง ช็อคโลก เกิดขึ้นอีก 2 เหตุการณ์ คือ

1. ปูเน่า ผู้ไป ว.5 จนฟ้าเหลือง ขึ้นสวรรค์ก่อนจะลงนรก ได้ก้าวลงจากรถตู้ที่เชียงใหม่ เพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยว 3 บาท เกิดอาการเข่าอ่อน ธรณีสูบหล่นตุ๊บ!! ลงนั่งกับพื้นถนน การ์ดพากันตกใจ มโนว่าพอออกจากรถกันกระสุนมา ก็โดนนกหวีดไร้เสียง เจาะเข้าที่หน้าผาก แบบเคนเนดี้ทรุดลงไป จึงพากันวิ่งมาประคอง

แล้วปูเน่าก็เดินเขยกๆ เข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยว..โอ้ นายกหรือคณะตลกคาเฟ่เนี่ย มีเรื่องเอาฮากันได้ทุกวัน แสดงให้เห็นว่าการตกรถตู้ครั้งนี้ เพราะปูเน่าขาดสติที่ต้องอยู่กับปัจจุบันทุกขณะ จิตตกในสถานการณ์ที่รุมเร้าและพ่ายแพ้ เสธ วิเคราะห์สาเหตุการตกรถตู้ของปูเน่าครั้งนี้ ตามแนวคิดของแกนนำ เลวแล้วรวยว่า
1.1 เพราะรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นประชาธิปไตย
1.2 เพราะเป็นผลพวงจากรัฐประหาร
1.3 เพราะต้องการตายในสนามประชาธิปไตย
1.4 เพราะถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้ว
1.5 เพราะศาลไม่ได้ดูที่เจตนา
1.6 เพราะไม่มีที่ยืนในสังคม จึงต้องนั่งแทน

ภาพประกอบยอดเยี่ยม ดารานำแสดงยอดแย่ เล่นจริง เจ็บจริง ไม่ใช้สลิง ไม่ใช้แสตนอิน ลงทุนล้มขนาดนี้ ยังไม่สงสารกันอีกหรือ เราจะอยู่กันอย่างนี้หรือ ?..ต้องดูที่เจตนา..ซ้อมไว้นะเพราะอีกหน่อยตกนรกจะเจ็บกว่านี้อีก

มหาอำนาจเขาจนไปดาวอังคารแล้ว ผู้นำเทียมไทยยังมัวมานั่งก้นจำเบ้า เดินกระเผลกๆ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เลย ส่วนหนุ่มหล่อข้างกายน่ะ เป็นที่รู้กันว่าชายดูไบ จัดส่งให้มาเป็นทั้งบอดี้การ์ด และ “ เพื่อนคลายเหงา “ แก่หล่อน..เพราะรู้ใจลูกสาว..เอ้ย น้องสาว คนเป็น "ขี้เหงา" เลยจัดของหนักหล้ำๆ "คนรู้ใจ" มาอยู่ข้างกายหล่อนซะเลย

ล่าสุดปูเน่า ต้องยกเลิกประชุมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ไม่ใช่กลัวผิดกฎหมายเลือกตั้งนะ แต่เบื้องหลังแท้ที่จริง คือ..เพราะชายชุดเขียวภาค 2 และ 3 เล็งไม่กระพริบตา ผู้ว่าฯ หลายจังหวัดส่งสัญญาณดื้อแพ่งไม่ยอมมา..เพราะลมมันเย็น !!..ปูเน่าจะเตรียมบินหนีไปต่างประเทศ และยอมให้ยึดทรัพย์ปลายเดือน มี.ค.57 นี่แล้วเหรอ..อย่าใช้กฎหมายกันเลย..แท้งกิ้วทรีไทม์..ฮา

2. ค่ำเมื่อวาน มีการจัดงานอีเว้นท์ระดมทุยแดง สนับสนุนกบฏแบ่งแยกดินแดน สปป.ล้านนา ที่สนามกีฬาจังหวัดอยุธยา ชายดูไบให้งบประมาณการจัดงานครั้งนี้ ให้ระดมเสื้อแดงมา 1 แสนคน ค่าจ้างเสื้อแดง 200 บาทต่อ 2 เขา ( รับค่าหัวมา 1,500 บาท เป็นเงิน 150 ล้านบาท ค่าจ้างรถ เรือเล็ก 3,500 บาทต่อคัน ค่าจ้างเรือใหญ่ลำละหลายหมื่น จ้างช้าง เพื่อขี่เข้าไปในงาน สร้างภาพอลังกาลงานสร้างอีก แต่มีเหตุการณ์น่าสนใจคือ

- ช่องเอเชียอาบแดด บอกว่าต่อไปนี้ก็ให้พวกเสื้อแดง " ขี่วัว ขี่เกวียน ขี่ควาย" แทนรถไฟความเร็วสูงไปเถอะ..ฮา กดขี่พวกเดียวกันเองแท้ๆ ทุยขี่ทุย..กรรม
- รถกระบะ เรือหางยาว ที่เดินทางมา มีคนด้านท้ายหรอมแรม 1-2 คนต่อคัน แม้ว่าจะมีการจ้างให้ชายชุดดำในเครื่องแบบ เอาเรือไปรับถึงท่าน้ำ แต่ก็ไม่มีใครมากี่คน..ขบวนเรือหางยาว ก็น้อยเสียยิ่งกว่า ขบวนขายก๋วยเตี๋ยวเรือเสียอีก..ฮา
- ปริมาณมวลชน ไม่มากตามที่บรรดาแกนนำระบุว่า จะมีครั้งนี้เป็นหลักแสน เพราะสนามกีฬา นั้นจุคนได้เต็มที่ไม่เกิน 1 หมื่นคน ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นเสื้อแดงมาจากปทุม นำมาโดยโกเต็ก
- มีการตั้งโต๊ะจ่ายเงินค่าจ้างกันเอิกเริก วรชัย ณ สุดซอย ขึ้นพูดบนเวทีว่า "วันนี้สนามกีฬาแตกแน่ๆ"..แต่เป็นที่น่าใจหายของบริษัทเผาไทยเป็นอย่างยิ่ง พอมวลชนรับเงินเสร็จ ไม่รู้ว่าได้ข่าวอะไรมา..แตกเหมือนกับครับ..แต่..แตกกระจายกันกลับบ้าน มีจำนวนมากมุดช่องขนาดเท่าตัวคนรูกำแพงปูนออกไป เพราะถ้าทางออกสนามกีฬา จะถูกขู่โดยการ์ดเสื้อแดงว่า ถ้าใครกลับก่อนจะไม่รับประกันความปลอดภัย
- ช่วงเย็นแกนนำ มีการกินเลี้ยงโดยการเหมาเรือและอาหารล่องแม่น้ำ เลี้ยงฉลองที่อมหัวคิวเสื้อแดงมาได้ 1,300 บาทต่อหัว และเบิกเงินเต็ม 1 แสนคน จากชายดูไบ ได้เนื้อๆ 130 ล้านบาท มาแบ่งกัน
- ช่วงค่ำนกแสก ผู้รู้ตัวว่าแพ้แล้ว หมดท่าประกาศทิ้งร่ม โดดหนีจากประธาน นปช. แล้วโยนขี้ เข็นให้คากคกตู่ ขึ้นวอตำแหน่งประธานกบฎ สปป.ล้านนาแทน โดยมีเลขาเป็นไส้เดือนเต้น เป็นการเปลี่ยนม้ากลางศึก ที่ระส่ำระสายจากแก้ว 3 พิการ อ้างว่าสถานการณ์สุกงอมแล้ว..มะม่วงจะหล่นทั้งต้นแล้วว่างั้นเถอะ..
- ประมาณ 21.35 น. มวลชนแดงรับจ้างกลับหมด เหลือเพียงหลักร้อยคน พิธีกรต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอด ประกาศโน้มน้าวให้ทุยแดงนั่งอยู่ต่อว่า “เดี๋ยวจะมีการ์ดนำเสื้อไปแจก”...ฮา
- ไส้เดือนเต้น ประกาศบนเวทีว่าให้ทุกจังหวัด ไปทำแผนการเคลื่อนไหวอย่างอิสระของตนเอง ทันทีนั้นคนเสื้อแดงก็รู้ตัวได้ทันทีว่างานนี้มันยุไปตาย ติดคุกอีกแล้ว ต่างลุกกันพรึบพรับ ทำแผนเคลื่อนไหวอย่างอิสระกลับบ้านอย่าไม่รอช้าทันที..ฮา
- ไส้เดือนเต้น แย้มเสียงอ่อยๆ ในตอนท้ายที่เสื้อแดงกลับจนสนามโล่งโจ้งว่า เป็นไปได้ที่จะมีการเจรจากัน มีรัฐบาลชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี และต้องเร่งปฏิรูปให้เสร็จ หลังจากนั้นจึงให้มีเลือกตั้ง
- พอช่วง 22.00 น. มวลชนทุยแดงหายเกลี้ยงไม่เหลือเลย แต่มืดฟ้ามัวดินเต็มไปด้วย..มวลมหาขยะ..

อยากแนะนำคนเสื้อแดงทั่วประเทศว่า ทำไมปล่อยให้มีการสืบทอดอำนาจประธาน นปช. จาก นกแสก เป็นไอ้คางคกตู่กันง่ายๆ " ทำไม..ไม่มีเลือกตั้ง" คนเสื้อแดง 1 สิทธื 1 เสียงนะ ต้องไปหย่อนบัตรเลือกประธานแดง นปช.ซิ นกแสกแต่งตั้งคากคกตู่เอง นี่มันเผด็จการชัดๆ..ยังงี้ไม่ใช่ประชาธิปไตย !!

เสื้อแดงอย่ายอมนะ แบบนี้มันสองมาตรฐาน..ต้องจัดเกณฑ์มวลชนรับจ้าง ไปชูป้ายประท้วงที่สถานีเอเซียอาบแดด ที่แถลงข่าวห้างแถวลาดพร้าวทุกวันนะ อย่ายอมทิ้งอุดมการณ์ อย่าให้สืบทอดอำนาจ ของสัตว์ปีกนกแสก..เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำคากคก ได้..เป็นม๊อบครึ่งบก ครึ่งน้ำ จะเปลี่ยนผู้นำใหม่เป็นคางคก ก็ต้องลงสู้กันแฟร์ๆ ในสนามเลือกตั้งก่อนซิ..ฮา

การเปลี่ยนที่ชุมนุมไปเรื่อยๆ ก็เพียงหวังจะโชว์กระแส ประเมินมวลชน สังเกตการณ์ชุมนุมอีสาน เหนือ ที่ผ่านมา ยิ่งปลุก..เหมือนยิ่งถีบหัวส่งคนเสื้อแดง มวลชนน้อยลงทุกครั้งตลอดเวลา รับเงิน 200 บาท แล้ว ก็ตะเกียดตะกาย แตกกระเจิง มุดรูกลับบ้านหนีหมด ครั้งต่อไปก็เลียบๆ เคียงๆ จะไปชุมนุมเล็มหญ้ากันที่ชลบุรี เพราะพวกแกนนำอยากไปเล่นน้ำทะเล และกินอาหารทะเลกัน โดยอมหัวคิวเสื้อแดงมาแบ่งกันแดกเหมือนเดิมนั่นเอง

แดงอุดมการณ์มันไม่มีเหลือแล้ว มีแต่แดงอมเงิน มีแต่แดงประธิปไตยหน้าจอทีวี หน้าคอม เหมือนเสื้อแดงรับจ้างเม้นท์ป่วน จัดตั้งคอมหลายสิบเครื่องที่ห้างแถวลาดพร้าว แล้วรับจ้างเมนท์ป่วน ให้ขัดแย้ง ทำทีมาทะเลาะกัน ทุยแดงบางตัวก็แอบมาส่องอยู่ตอนนี้แหละ..(รู้อีก ฮา สะเทือนจิต ดิ้นๆๆ)

เสื้อแดงรากหญ้าส่วนใหญ่เขาทันสมัยแล้ว เขาดูแต่บลูสกายกัน ไม่เอาตัวไปแลกกระสุนแล้ว เพราะเขารู้เช่น เห็นชาดพวกแกนนำ ที่เลวแล้วรวย อมเงินหัวคิวม๊อบเติมเงินเขา ใช้คนเสื้อแดงเป็นเพียงเครื่องมือในการไถนา พอสมใจแล้ว ก็จะเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ใหม่ เป็นรวยแล้วเลิก และถีบหลังให้คนเสื้อแดงที่รู้ไม่เท่าทัน ไปติดคุกแทน..

3. เมื่อ 14 มี.ค.57 เวลา 20.00 น. เสื้อแดงพะเยา..ไม่วัดกระแส ไม่ดูตาม้าตาเรือ รับเงินมาป่วน " โชว์โง่ " กันมา 30 ตัว..บุกไล่ปู พงษ์สิทธิ์ ที่กำลังเล่นคอนเสิร์ต หารายได้ " ช่วยเหลือเด็กยากไร้ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ” ขณะที่วัยรุ่นพะเยา จำนวนมากกำลังเต้น เพลงของปู อย่างหนุกหนาน สร้างความโกรธจัดให้วัยรุ่นอย่างมาก ที่เสื้อแดงกล้ามาลูบคมวัยโจ๋

มวลมหาวัยรุ่นพะเยา จึงพากันคว้าไม้ เหล็กแป๊บ มีด และระดมหลายพันตีน วิ่งกรูฮือกันรุมไล่กระทืบ ตี เสื้อแดงป่วน จนชุลมุน ฝุ่นตลบ ดีที่ชายชุดดำในเครื่องแบบเข้าไปช่วยกันตัวออกไปทันแบบทุกลักทุเล ก่อนที่เสื้อแดงรับจ้าง จะถอยหนีเผ่นแน่บออกไป...วัยรุ่นจังหวัดอื่นๆ จะใช้พะเยาโมเดลนี่ก็ได้นะ..เสื้อแดงป่วน..มันต้องเจอวัยรุ่นใจร้อน..มันถึง จะสูสีกัน !!

ถ้าเสื้อแดงมาป่วนที่ไหน เช่น โรงพยาบาล หรือเวทีรวมตัวกัน ก็โทร LINE เฟส เรียกระดมพลเพื่อนกันมาเลย..ปิดล้อม แล้วกรูกันประเคนก้อนหิน เหล็กแป๊บ ใส่ไม่ต้องยั้ง..แล้วรีบสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้มันนอนหลบเลียแผลใจที่พื้นนั่นแหละ เดี๋ยวเทศบาลก็มาเก็บไปทิ้งขยะเอง..ฮา

วันที่ 19 มี.ค. 2557 นี้ ศาลไคฟงรัฐธรรมนูญ จะชี้ขาดว่าการเลือกตั้ง 2 ก.พ. โมฆะหรือไม่ ตามคำร้องของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ได้ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา โดยนัด “กกต.-รัฐบาลเทียม” ชี้แจงในช่วงเช้า พอตกบ่าย จะออกคำวินิจฉัยทันที เพราะเหตุผลทั้ง 5 ประเด็น มีข้อยุติหมดแล้ว..!!

เมื่อช่วงปี 51 เคยเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น เมื่อพบผึ้งมาทำรังปิดตรงหน้าพญาครุฑ หน้าสำนักงานศาลยุติธรรม คนโบราณว่าหากผึ้งมาอาศัยทำรังในบ้าน จะถือว่าเป็นมงคลและนำสิ่งดีๆ เข้าบ้าน ผึ้งทำรังปิดตรงหน้าพญาครุฑครั้งนั้น เป็นมหามงคลของประเทศ ต่อมาก็คลี่คลายคดีบ้านเมืองจำนวนมาก

เสธ ฝันไปว่าปี 57 นี้ แมงเม่ามันเยอะ ให้นักรบป๊อบคอร์นเขาป้อนอาหาร ส่วนพวกอั้งยี่แดง วงการตุลาการ จะชี้นำชะตาของบ้านเมือง ให้ผ่องใสเรืองรอง อีกครั้ง !!

@เสธ น้ำเงิน
ที่มา https://www.facebook.com/topsecretthai
วันที่ :  17 มีนาคม 57 12:17

จำนวนคนอ่าน 860 คน
จากจำนวนคนโหวต 6 คน แต้มเฉลี่ย 1.67
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
น่าสงสาร
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ตกลงมันพร่ำอะไรของมัน
 19 มีนาคม 57 9:08
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018