กระทู้ มุมจีน ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  แฉ..พังสนิท! อั้งยี่แดง มาทางบกเจอป๊อบคอร์น มาทางน้ำเจอเกาลัด  
  ผู้เขียน: by เสธ.น้ำเงิน  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
ผลการตัดสินของศาลไคฟงรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ด้วยมติเสียงส่วนใหญ่ ชี้ชัดว่า การที่บริษัทเผาไทย ออกกฎหมายจะ “ กู้มาโกง” จำนวน 2.2 ล้านล้านบาทนั้น ขัดรัฐ ธรรมนูญของประเทศไทย ทั้งกระบวนการออกกฎหมาย ที่สอดใส้เอกสารปลอม และการกดบัตรลงคะแนนแทนกันของ สส.คนเดียวที่ล่อไปเกือบ 10 ใบ และเนื้อหากฎหมายก็ปาหี่ลวงโลกนั้น ส่งผลให้กฎหมายกู้มาโกงดังกล่าว ตกไปทั้งฉบับ ส่งผล 2 ประการสำคัญ คือ

1. คนไทย ที่กินข้าว เฮ!! กันทั้งประเทศ
- ที่ตนเองและลูกหลาน ไม่ต้องเป็นหนี้กันถ้วนหน้า ถึง 50 ปี เพราะตอนกู้ทำกันแค่ 2-3 ตระกูล แต่เวลาจะพอใช้หนี้คืนยาวนานถึง 14 รัฐบาลหน้า กลับมาบอกว่า ให้คนไทยทุกคนมาช่วยแชร์กันจ่ายหนี้และดอกเบี้ยราว 5 ล้านล้านบาท (ดอกเบี้ย 3 ล้านล้านบาท) ก้อนนี้สิ..อ้าว
- พอศาลตัดสิน บริษัทเผาไทยก็ออกมาบอกว่า หากได้เป็นรัฐบาลในสมัยหน้า จะกู้มาทำอีกโดยไม่สนใจหน้าอินทร์หน้าพรหม..โถ แม้แต่เงินจำนำข้าว ยังไม่มีปัญญาจะจ่ายคืนให้ชาวนา เลย ถ้าขืนกู้ก้อนนี้ คนไทยทั้งประเทศซวยแน่ๆ

2. ปูเน่า น้ำตาไหลพรากๆ บริษัทเผาไทย และแก๊งค์อั้งยี่แดง สะเทือนอย่างหนัก เพราะ
- เสียดาย..โอกาสโกงเงินค่าหัวคิวทุจริตมโหฬาร จากผู้รับเหมา 10% (ราว 2 แสนกว่าล้านบาท) ที่จะที่เป็นพายุเฮอร์ริเคน ทำให้โครตฝนตกห่าใหญ่ นำมาซื้อเสียงประชาชนช่วงเลือกตั้ง, ซื้อ สส.ควบรวมกิจการบริษัทสุพรรณ , โคราช, ชลบุรี และซื้อ ส.ว.มาใส่กรงเลี้ยงดูเล่น และซื้อๆๆ อีกสารพัด ก็ยังมีเหลืออีกเพียบ
- เสียดาย..ค่าที่ปรึกษา 60,000 ล้านบาท แลกกับกระดาษ 10 หน้า ที่ญาติของคนในบริษัทฯ จะได้ไปใช้ (คล้ายที่ปรึกษาเงินกู้ 3.5 แสนล้าน โครงการบริหารน้ำ ที่เครือข่ายเมียปลอดเป็นศพได้ไปราว 6 พันล้าน และตัวปลอดเป็นศพเอง ก็ขอใช้จ่ายส่วนตัวประเดิมจาก บ.เคน้ำ เอาดื้อๆ 200 ล้านบาท บ.เกาหลีถึงกับส่ายหัว เอ่ยปากว่า ประเทศไทยมีนักการเมืองแบบนี้ ประเทศไม่มีวันเจริญ)
- เสียดาย..ค่าโฆษณา 916 ล้านบาท ในจำนวนนี้เครือ มติชิน รับไปแล้ว 140 กว่าล้านบาท..(อ้าว วุ่นละที่นี้)
- เสียดาย..ที่สมุนอั้งยี่แดง ที่ไปกว้านซื้อที่ดินแนวรางรถไฟฟ้าเตรียมไว้ เพื่อพัฒนาที่ดิน แล้วแห้ว
- เสียดาย..ที่เงินระดมทุนคงคลังตั้ง สปป.ล้านนา เมื่อแยกประเทศไม่ได้ตามแผน แล้วทิ้งหนี้ก้อนใหญ่ให้ประเทศไว้ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยเจริญกว่า
- เสียดาย..ที่ไม่ได้ใช้รถฟ้านี้ ขนผัก หญ้า ฟางข้าว จากภาคเหนือ มาให้ภาคกลาง และ เสื้อแดง กทม.ได้แดก และเล็มเคี้ยวเอื้อง

ไอ้ที่ปูเน่าร้องให้ฟูมฟาย ลูกโอ็ค (ที่ให้พญาไม้ จาก นสพ.ข่าวแห้ง เขียนเฟสเพจแทน) พ่นควันยาเสพติดฉุนๆ ออกทางจมูก และสมุนทุยแดงหัวฟัดหัวเหวี่ยง เอาเขาทู่ๆ ไปไล่ขวิดตามเพจศาลไคฟงรัฐธรรมนูญ โซเชี่ยลเน็ตเวอร์ค และทีวีในเครือข่าย ก็มีแค่นี้แหละ !!

ใครเชื่อพวกมัน..กรมสุขภาพใจ เตือนว่า ใครที่เสพสื่อแดงมากๆ ระวังตาจะบอดสี จิตสับสนเพ้อเจ้อ ส่งผลอันตรายรุนแรง พวกที่อาการหนักมาก จะถึงกลับบ้าคลั่ง คิดว่าตนเองเป็นแมงเม่า จับอาวุธมาลอบกัด จะโดนป๊อบคอร์นสันติอหิงสวน สามารถถึงขั้นเสียชีวิตได้..ฮา

พอชายดูไบ สั่งให้หมาขี้เรื้อนแดงหนังกลับ ก่อการร้ายสากล โจมตีผู้ชุมนุม และศาล ก็ทำไม่ได้ เพราะทันทีที่ผลคำพิพากษาออกมา บิ๊กชายชุดเขียวก็สั่งกำลังพล พร้อมขนมหวานๆ ไปคุ้มครองศาล และบ้านเป้าบุ้นจิ้นทุกคนทันที..และสั่งให้เพิ่มหน่วยลาดตระเวนร่วมสนธิ กำลังชายชุดเขียว กับชายชุดดำไปทั่ว

อันธพาลทุยแดงรับจ้าง จึงทำได้แต่ยืนเคี้ยวฟางหญ้า ทำตาปริบๆ สะบัดหางไล่แมงหวี่ไปมา แล้วก็ส่งสุมนบริวาร ออกมามาดิ้นเร่าๆ เอะอะโวยวาย ท้าตีท้าต่อย ขู่กรรโชกว่าจะจับประเทศไทยเป็นตัวประกัน ร้องเอ๋งๆ น้ำตาร่วง หวีดร้อง โหยหวน หลอกหลอน..ขอส่วนบุญ ไปตามเรื่องตามราว

การข่าวจากทูตประเทศมหาอำนาจ ว่าแก๊งค์อั้งยี่แดงนี้มีการฟอกเงินไปต่างประเทศนานแล้ว โดยส่ง Mr.เพรียว พี่ชายหญิงกระบังลม ไปเป็นกรรมการเจ้าจำปี หรือสายการบินไทยระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปูเน่ามา มักจะหลบเลี่ยงการชี้แจงหรือประชุมสภา ได้เดินทางไปต่างประเทศเป็นว่าเล่น กว่า 40 ประเทศ ราว 200 ครั้ง การไปแต่ละครั้งจะกระเป๋าเดินทาง ที่ไม่มีการตรวจสอบ ประมาณ 20 ใบ ทุกเที่ยวเดินทาง

แต่ขากลับจะทิ้งกระเป๋าเดินทางไปราว 16 ใบไว้ในประเทศนั้นๆ และเอากลับมาราว 4 ใบเท่านั้น ( 200 ครั้ง x 16 กระเป๋า = 3,200 กระเป๋า, ถ้าเป็นเงินตกใบละ 20 ล้าน X 3,200 กระเป๋า = 64,000 ล้าน..แล้วถ้าเป็นเครื่องเพชร ทองคำ ของมีค่าล่ะ มันจะมีมูลค่าเท่าไร?)..นี่ยังไม่นับการขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ที่แอบแฝงใส่ทรัพย์สิน และเงินยูเอสดอลลาร์ โดยเครื่องบิน จากประเทศไทย ฟอกเงินเอาไปฝากไว้ในธนาคารต่างประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เกาะบริติชเวอร์จิน เกาะเคย์แมน และอีกหลายประเทศ !!

เงิน ทรัพย์สิน ที่จะนำออกไปนี้มาจากไหน ทุกคนก็ตอบได้ เพราะมันคือเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินกู้มาโกง เงินจำนำข้าวชาวนา หัวคิว 40% จากทุกโครงการ เงินขายตำแหน่งราชการ เงินค่าคุ้มครอง เงินสนับสนุนจากนักธุรกิจ เงินคำไรปั่นขายที่ดิน เงินปันผลหุ้น ฯลฯ นั่นเอง นี่มันระบบตระกูลเดียวกับมากอส เมีย ลูก และสมุนบริวาร ที่สูบเลือดคนฟิลิปปินส์ ตลอดเวลาที่อยู่ในอำนาจชัดๆ !!

แต่พอจะช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน เคยเห็นพวกขี้โกงนี้มาบริจาคสักบาทไหม?? น้ำท่วมระดมทุนรับบริจาคเงินทางทีวีหลายร้อยล้านไปซื้อของช่วยชาวบ้าน เคยเห็นปูเน่า ปลอดเป็นศพ เป็ดเหลิม ปึ้งเหม่ง ตู่ เต้น เหวง นกแสก กีร์ ฯลฯ มีชื่อคนเหล่านี้บริจาคบ้างไหม ? มีแต่เอาไปซื้อถุงยังชีพถุงละ 700 บาทต้นทุน 200 บาท น้ำดื่ม ยา เรือ ส้วมเคลื้อนที่ ฯลฯ ที่บรรดาคนพวกนี้รีบทำถุงไปใส่ ป้าย หรือพ่นสี ระบุชื่อตนเอง เอาหน้ากับชาวบ้านแบบด้านๆ..เสื้อแดงรากหญ้าเข้าใจกันหรือยัง ว่าตัวเองโดนแก๊งค์ 18 มงกุฎแดงหลอกต้มมานานหลายปีแล้ว !!

ดูตัวอย่าความ หลอกลวงทะลุจักรวาลล่าสุด เอาแบบชัดๆ ใน "เงินกองทุนชาวนา " ที่รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป จะเอาไปเยียวยา ความเดือดร้อนชาวนา ที่โดนรัฐอั้งยี่แดงชักดาบเบี้ยวจ่ายหนี้ ดันกลายเป็นว่าเอาไปจ่ายหนี้ค่าข้าวแทนรัฐบาลเทียมซะงั้น ยอดล่าสุดเมื่อ 11 มี.ค.57 รวม 698 ล้านบาท..

แต่ใช้วิธีบีบบังคับพนักงาน ธกส.โดนกันถ้วนหน้า อย่างต่ำคนละ 1,000 บาท, ภาคธุรกิจโดน กรมรีดภาษีบีบให้บริจาค อย่างต่ำรายละ 1 แสนบาท , รัฐวิสาหกิจ ในกระทรวงกระเป๋าเงิน โดนบีบกันทั่ว..ที่น่าอนาจใจ และต้องแฉ คือ คนบริษัทเผาไทย แกนนำเลวแล้วรวยเสื้อแดง รมต.ไม่เคยควักกระเป๋าลงขัน สักบาทเดียว..กรรมเวร

การข่าวลับ (วันนี้ไม่ลับแล้ว) ว่าปูเน่า ต่อสายโทรไปร้องไห้กับชายดูไบแทบทุกวัน บอกว่าไม่ไหว ไม่อยากเป็นนายกหุ่นเชิดแล้ว ไม่อยากอยู่แล้ว เพราะวิชาเอกการแสดงที่จบ ป.โท มาจากเมืองนอกนั้น งัดมาใช้จนหมดตำราแล้ว ทั้งหลั่งน้ำตาร้องให้ อ้าปากหัวเราะ ค้อน ทำหน้าเหวอ นั่งยองๆ ฯลฯ อยากกลับไปไช้ชีวิตแบบคนธรรมดา (ที่บางขวางราชธานี)

แต่ชายดูไบ ก็เห็นแก่ตัวสุดๆ บังคับว่าอย่าออก เพราะได้ขอสัญชาติมอนเตเนโกรอนุมัติ ให้ปูเน่าไว้รอแล้ว มันส่งลูกติดเมียคนแรกสมัยหนุ่มๆ..เอ้ย น้องสาว มาตายแท้ๆ..ฮา ตอนนี้พิษจากอัลกอร์อีดะห์ที่รับงานจ้างตามแผน 2/1 ให้..ชายดูไบนั้น ตอนนี้เริ่มทำพิษแล้ว เพราะตอนนี้ทางการดูไบ ถึงขั้นสั่งห้ามหน้าเหลี่ยมเข้าประเทศชั่วคราวแล้ว สังเกตุไหมละว่าช่วงนี้ชายดูไบไม่ได้อยู่ที่ดูไบมาสักพักหนึ่งแล้ว

นั่นเพราะข้อมูลการสนับสนุนแก๊งค์การร้ายสากลในไทย ของเขากระฉ่อนไปทั่วโลก รัฐดูไบเขารู้แล้วว่า เหลี่ยมเป็นบุคคลอันตรายที่อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในไทยนั่นเอง สนับสนุนทุนให้การฆ่าคนมุสลิม (อาหรับเขาจะแค้นมาก) ที่ชายแดนไต้ของไทย เพื่อแย่งชิงที่ดินแหล่งพลังงาน !! ดังนั้นตอนนี้หากประเทศได ยอมให้ชายดูไบพักอาศัย บอกเสียก่อนว่าประเทศนั้นกำลังกวักมือ เรียกแขกอัลกออีดะห์ ให้มาก่อเหตุบอมในประเทศตนเองนั่นเอง

ขนาดจีนที่กำลังเผชิญแก๊งค์โจรฮุยกูร์ ที่วางระเบิดเทียนอันเหมิน ไล่แทงที่สถานีรถไฟฟ้า ยังแหยงอยู่ๆ ไม่อยากเปิดศึกกับอัลกออีดะห์ จีนจึงไล่ชายดูไบ ไปอยู่เกาะฮ่องกงโน่น แต่คอยดูเหอะเดี๋ยวฮ่องกงก็..ตูม!!

นอกจากเสยหมัดแย็บแรก ศาลไคฟงรัฐธรรมนูญ ยังมีมติรับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินฯ ที่ร้องขอให้สั่งให้การเลือกตั้ง 2 กุมภาฯ เป็นโมฆะไว้พิจารณา และสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง (ประธานผู้ตรวจฯ, นายกเทียม และประธาน กกต.) มาชี้แจงในวันที่ 19 มีนาคม..และอาจจะมีคำวินิจฉัยออกมา ภายในไม่เกินวันที่ 2 เมษายน เต็มที่ก็ก่อนสงกรานต์..อ้าว..โดนอีกดอก!!

1. ตอนนี้ฝ่ายแก๊งค์อั้งยี่แดง เมื่อรู้ว่าพ่ายแพ้แน่นอนแล้ว และไม่สามารถสลายการชุมนุมของมวลชน กปปส.ได้ จึงออกแผนชั่วใหม่มาเรื่อย ๆ ไม่หยุด คือ

1.1 สร้างข่าวประเด็นใหม่ๆ ทุกวันสู่สังคม พยายามยืดเวลาการชุมนุมให้ยืดเยื้อ ไปถึงเดือน เมษา 57 ให้ได้ เพื่อให้การเลือกตั้ง สว. 30 มี.ค.57 ผ่านไปก่อนเพราะ
- แก๊งค์อั้งยี่แดง จะทุ่มเงินให้ผู้สมัคร สว.สายเสื้อแดง ชนิดไม่อั้นเท่าไรก็จ่าย ฝนตกห่าใหญ่หน้าร้อน เพื่อซื้อเสียงประชาชนรากหญ้าสุดฤทธิ์ เพื่อเข้ามาคุมเสียงข้างมากใน สว. เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ต้องกลัว เรื่องการถอดถอน บุคคลฝ่ายตน
- มวลชน กปปส.ก็จะอ้างเรื่องการจัดตั้งสภาประชาชนได้ไม่เต็มที่ เพราะมี สว.ที่เลือกตั้งมา อยู่เต็มสภาแล้ว
- แก๊งค์อั้งยี่แดง ก็จะใช้ประเด็นเรื่องผลการเลือกตั้ง สว.เป็นข้ออ้าง ประโคมข่าวจากนักวิชากำกวม พวกโลกสวย นปช.ท้าให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ขึ้นใหม่ บีบให้ ปชป.ลงเลือกตั้ง
- ให้ปึ้งเหม่ง รมต.กระทรวงขายชาติ เชิญทูตมาสร้างสับสนให้สังคมโลก (จนข้าราชการกระทรวงนี้ทนไม่ไหว ต้องออกมาล่ารายชื่อประนาม)
- จ้างสื่อต่างชาติให้ประโคมข่าวทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนที่รู้ไม่เท่าทัน และอยากให้บ้านเมืองสงบคล้อยตาม แล้วมาบีบให้ประชาชน กปปส.เสียเปรียบทางสังคม

1.2. วิธีการถ่วงเวลาดังกล่าวนั้น แก๊งค์อั้งยี่แดงก็จะทำง่ายๆ โดย
- ให้หญิงกระบังลมจ่ายไม่อั้น ส่งมือดีที่สุด เข้าไปล็อบบี้ ปปช.เพื่อให้เลื่อนการชี้มูลแจ้งข้อหาทุจริตจำนำข้าว ปูเน่าออกไปให้ยาวนานที่สุด ส่วนองค์กรอิสระอื่นๆ กำลังทาบทาม หามือดีเข้าไปจ่าย ช่วงนี้ส่งมวลชนมากดดัน สมุนมาก่อวินาศกรรม หรือลอบสังหารบุคคลสำคัญ
- ปูเน่า ต้องยื้อเวลาชี้มูลความผิดจำนำข้าว ของ ปปช. โดยขอขยายเวลาชี้แจงไปยาวนานมากๆ สัก 45 วัน แต่ ปปช.ไม่ยอมแต่ให้แค่ 15 วัน ไม่เกินสิ้น มี.ค.57 เท่านั้น
- สั่งให้ก่อการร้ายสากล สร้างความปั่นป่วนขึ้นในบ้านเมือง สร้างสถานการณ์ การเคลื่อนไหวในทิศทางรุนแรง ขู่กรรโชกจะจับประเทศเป็นตัวประกัน เป็นระยะ ๆ เช่น การประกาศแบ่งแยกดินแดน สปป.ล้านนา ,การตั้งการ์ดกองโจรแบ่งแยกกินแดง อพปช., การโจมตีให้ร้ายสถาบันฯ เบื้องสูง , การยุแหย่ให้ร้ายแกนนำ กปปส. เพื่อให้แตกความสามัคคี เช่น เรื่องพลังงาน ฯลฯ (ตามที่เคยเล่าไปแล้ว)
- ให้นักวิชาการกำกวม และสื่อแดงในสังกัดมา มาโฆษณาชวนเชื่อ โดยโจมตี ศาลไคฟง และองค์กรอิสระ เพื่อสร้างความสับสนให้สังคมหนักขึ้น เช่น สุดา พรส ยิ้ม สมชาติ ไปรวมตัวหน้าศาลไคฟงอาญา รัชดาภิเษก ถ่ายทำรายการทีมี โจมตีว่าไม่ให้ความยุติธรรมกับเสื้อแดง , จุดเทียนแสดงสัญลักษณ์สันติภาพ และยุติความรุนแรง (เหมือนสร้อยคอที่ปูเน่า และสมุนใส่) , โจมตีชายชุดเขียวเรื่องการตั้งเกอร์ในสถานที่ต่างๆ , โจมตีการชุมนุมของกลุ่ม กปปส., เชิดชู สนับสนุนปูเน่า ว่าเป็นเจ้าหญิงเมืองเหนือ , ติดป้ายปฏิญญา กาฬสินธุ์ ฯลฯ
- เพื่อกดดันให้ชายชุดเขียว และ กปปส.หลงทาง ออกมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และโต้ตอบเป็นรายวัน ไม่มีเวลามาสนใจที่จะรุกไล่รัฐบาลเทียมต่อไป
- ยอมให้แก๊งค์คอมมิวนิสต์กลายพันธ์ เลวแล้วรวย เบิกงินค่าจัดอีเว้นท์ต่อไป เพราะสมประโยชน์กัน เพื่อต้องการสร้างดุลอำนาจในการต่อรอง เช่น ที่อยุธยา 15 มี.ค. ให้เบิกเงินค่าใช้จ่ายค่ารถ ค่าจัดงาน ค่าจ้างมวลชนเสื้อแดง มาชุมนุม ประมาณ 300 ล้านบาท
- ให้ปูเน่าเดินสายอีสานต่อ เพื่อสร้างภาพว่ายังมีอำนาจ (ทั้งๆ ที่ไม่มีมานานแล้ว) สาเหตุเพราะ ข้าราชการไม่กล้าเต็มตัว ในการเกณฑ์มวลชนมาสมัครติดคุกข้อหากบฎ ในการมาสมัครเป็น การ์ดแบ่งแยกดินแดน อพปช. เพราะฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่เล็งกระบาน

** คำแนะนำ
- ให้มวลชน กปปส. และชาวนา รุกไล่โค่นรัฐอั้งยี่แดงให้หนักหน่วงมากขึ้น สามัคคีโจมตีเครือข่ายธุรกิจตระกูลชินให้พังและล้มละลาย (พิสูจน์แล้วเมื่อเข้าใกล้อาคารชิน 3 จะโดนโจมตีด้วย M79 และยิงปืนใส่ทันที) หาจังหวะโจมตีเป่านกหวีด “ไร้เสียง” กับครอบครัวชายดูไบ
- สหกรณ์ชาวนา แปรรูปข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่เป็นข้าวสาร บรรจุถุง แล้วเปิดบู๊ทขายเวทีชุมนุม หรือบริจาคให้ชายชุดเขียวตามบังเกอร์ และเปิดจุดขายตาม กปปส.แต่ละจังหวัด ให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากของแพงทั้งแผ่นดิน และช่วยเหลือชาวนาบรรเทาความเดือดร้อนไปด้วย
- กปปส.แต่ละจังหวัดแฉประวัติผู้สมัคร สว.สายอั้งยี่แดง แล้วทำใบปลิว บอกต่อ สื่อสารกันทุกระดับ รณรงค์ลับๆ อย่าเลือก สว.ที่เป็นสายเสื้อแดงทุกคน (แต่ละจังหวัดย่อมรู้อยู่แล้ว) อย่ายอมให้เข้ามาเป็นทาสหนุนชายดูไบ ทำลาย คดโกง ปล้นประเทศ และสร้างความเดือดร้อนให้ชาวนาได้อีก

2. สถานการณ์มวลมหาประชาชน ผู้เป็น " ช้างเผือกของพ่อ "

2.1 ประชาชนจำนวนมาก ให้กำลังใจชายชุดเขียวตามจุดบังเกอร์มั่นคง ที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบในกรุงเทพ บางจุดให้บริจาคของแบบยกมาทั้งร้าน !!..ชาย 3 สีทุกนาย ทุกจุด..ทั้งกองทัพ ฝากขอบคุณประชาชนมา ณ ที่นี้ “

“ชาติ เกียรติ วินัย กล้าหาญ มั่นคง ” เพราะทุกคนเป็น “ทหารอาชีพ” ไม่ใช่เพียงแค่ “อาชีพทหาร พวกเขาเหล่านั้น ก็เป็นลูกหลานชาวนา ที่กำลังเดือดร้อนจากที่รัฐอั้งยี่แดงชักดาบจำนำข้าวนั่นแหละ พวกเขาได้รับการอบรมสั่งสอน จากครูฝึก และ นายทหารอยู่ตลอดเวลา ถูกฝึกตลอดเวลาให้รักชาติอย่างเข้มข้น ภักดีต่อสถาบัน และต้องทำคุณต่อแผ่นดิน ชวยเหลือประชาชน เพื่อนมนุษย์ และมันคือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

2.2 เมื่อวานชาวนาบุรีรัมย์..มาชุมนุมร่วมกับม็อบชาวนา หน้า ก.พาณิชย์ เผาหุ่นฟาง "ปูเน่า-Mr.ไวท์ไลด์ -หัวขาวนิวัฒน์"..แล้วทำพิธีคุณไสย์ ทำพิธีเรียกลงหม้อ!!..โฮ้ มนต์ตราสะกดของคนอีสานเชื้อสายแถวนั้น สืบตำรามาจากเขมรเชียวนะ..แต่ เสธ รู้สึกว่าหม้อดินในพิธีมันจะเล็กไปนะ!! มันจะไม่พอใส่หม้อปูเน่า.!!

เสธ ว่าทุยแดง มันต้องแอบส่องเพจนี้ และเพจเครือข่ายมวลชน กปปส.บ่อยๆ และรายงานให้ชายดูไบ รู้แน่ๆ เลย มันถึงตัดเพ้อออกมาว่าพวกทุยแดง “คนหน้าตาดีไม่ออกมา พวกที่ออกมาหน้าตาไม่ค่อยดี “ และ ของ กปปส.มีแต่คนหน้าตาดีๆ..รู้ด้วย..ฮา

เสธ ฝันว่าช่วงนี้น้องๆ พ่อค้าป๊อบคอร์นคั่วร้อนๆ เขาจัดโปรโมชั่นสินค้ารุ่นใหม่ รับคำวินิจฉัยของศาลไคฟง และ ปปช. โดยไม่ขาย..แต่แจกฟรี ถึงฟรีพิเศษ มา 1 สวนแถมไป 10 งานนี้ แมงเม่าแดงไม่ต้องเข้าคิวนะ ดาหน้าแหยมเข้าใกล้เขตต้องห้ามอารักขาเมื่อไหร่ หามชิ้นส่วนกันกลับไปได้ทันที !!..อันนี้ตามโปรเดิมนะ *_*

เฉพาะผู้ดึงดันจะแบ่งแยกแผ่นดินแดน มาทางบกเจอป๊อบคอร์น มาทางน้ำเจอเม็ดเกาลัด..ฮา

@เสธ น้ำเงิน
ที่มา https://www.facebook.com/topsecretthai
วันที่ :  13 มีนาคม 57 23:50

จำนวนคนอ่าน 642 คน
จากจำนวนคนโหวต 7 คน แต้มเฉลี่ย 1.57
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
มนต์เสียงเพลง
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ได้โปรด...อย่าปล่อยให้ชาติพินาศไปกว่านี้เลยครับ รีบๆช่วยกันหน่อย ประชาชนเหนื่อยล้าเต็มทีแล้ว กระบวนการยุติธรรมที่เชื่องช้า ก็เหมือนช่วยสนับสนุนให้พวกเดนนรกทำลายชาติกันต่อไป จบได้แล้วครับสงสารประเทศชาติ...
 14 มีนาคม 57 16:54
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018