กระทู้ การเมือง ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  สมัยพันธมิตรชุมนุม ครั้งแรก ก่อน 19 กันยา และ ครั้งที่สอง(สมัย สมชาย วงสวัสดิ์) มีเสื้อแดงตายมั้ยครับ? ถ้ามี กี่คน?  
  ผู้เขียน: อย่ากลัวบาป อย่ากลัวกรรม จงมีสำนึก กล้าทำสิ่งที่จำ  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
เรามักจะพูดว่าอย่าให้ความขัดแย้งขยายใหญ่เป็นสงครามกลางเมือง อย่าให้คนไทยลุกขึ้นมาฆ่ากัน ฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามทักษิณจึงต้องสันติอหิงสา(เป็นฝ่ายตั้งรับรอระเบิดอยู่ฝ่ายเดียว) แต่ความขัดแย้งที่สมัยพันธมิตรชุมนุมนั้น ถ้าผมจำไม่ผิด ไม่น่าจะมีเสื้อแดงตายเลย หรือมีแต่น้อยมาก?? เหตุการณ์มันนานแล้วผมจำไม่ค่อยได้ แต่เสื้อเหลือง คือพันธมิตร เป็นฝ่ายถูก M79 และระเบิดชนิดต่างๆจนเสียชีวิต เจ็บและพิการอีกหลายคน มีการปะทะกันบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย แต่ทุกครั้งฝ่ายเสื้อเหลืองคือฝ่ายที่อยู่ในที่ตั้ง และฝ่ายเสื้อแดงหัวรุนแรงเป็นฝ่ายที่เข้ามาหาเรื่องก่อน (เหมือนเหตุการณ์ที่หน้ามหาลัยรามคำแหง) แม้แต่การทำรัฐประหาร 19 กันยา ก็ป็นการทำรัฐประหารแบบประนีประนอม ไม่มีใครตาย ยกเว้น แท็กซี่ลุงนวมทองที่ฆ่าตัวตาย เสธแดงพูดกับคนเสื้อแดง เยาะเย้ยว่า พันธมิตรที่ถูกฆ่าเป็นควาย การยิง M79 คือการไล่ควายออกจากทำเนียบ คนเสื้อแดงที่นั่งฟังต่างเชียร์โห่ร้องด้วย หัวเราะเยาะ ด้วยความสะใจ ความสะใจ การเห็นดีเห็นงามกับการฆ่าประชาชนมือเปล่าด้วยอาวุธสงครามนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกจากฝ่ายคนเสื้อแดง และมันคือการเปลี่ยนสถานะจากประชาชนที่หลงผิด เป็น อาชญากรในคราบประชาชน มันคือการพิสูจน์ว่าคนเสื้อแดงประเภทนี้ ไม่สมควรได้รับความสงสาร เห็นอกเห็นใจจากใคร เพราะคนเหล่านี้ ไม่เห็นอกเห็นใจคนไทยคนอื่นที่ถูกฆ่า
วันที่ :  24 กุมภาพันธ์ 57 19:00

จำนวนคนอ่าน 1267 คน
จากจำนวนคนโหวต 13 คน แต้มเฉลี่ย 3.38
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
รักประเทศไทย
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คนพวกนี้ไม่เห็นใจคนไทยที่ถูกฆ่านั่นใครถามตัวเองให้มาก ๆๆๆๆๆๆๆ นะครับ ----------------------- หลังจากเสร็จสิ้นการต่อสู้นี้ ประชาชนได้อะไรเสียอะไร ถามตัวเองให้มาก ๆ ศึกชิงบ่อน้ำมัน เอาประชาชนไปตายชัด ๆ ใครชนะได้กินประเทศไทย ชีวิตประชาชนจะเป็นอย่างไร ไม่มีกลุ่มไหน ๆ สนใจทั้งนั้นครับ ----------------------- หลังเวที กปปส. ก็สุมหัวกันฮุปบ่อน้ำมันไทยกันแล้ว แล้วประชาชนที่ตายเจ็บล่ะ สุดท้ายก็เป็นแค่เบี้ยให้ไอ้เทือกพาไปตายแทนเฉกเช่นเดียวกัน ----------------------- ปฏิรูปบ้านเมืองแบบมีวาระแอบแฝง สุดท้ายแม้ชนะ ความขัดแย้งจะก่อตัวกลับขึ้นมาใหม่อีกรอบ เว้นแต่กลุ่มนายสุเทพจะปฏิรูปเต็มร้อยไร้วาระแอบแฝง ศึกนี้จะไม่สูญเปล่าแน่นอน
 25 กุมภาพันธ์ 57 12:29
 


ข้าของราชการ
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ตั้งแต่เสื้อแดงชุมนุมมาไม่เคยมีข่าวว่าโดนใครทำร้ายเลย ยกเว้นตอนขอคืนพื้นที่ปี 53 อย่างในปัจจุบันนี้เวทีเสื้อแดงที่อนุสรณ์สถานริมถนนพหลโยธินตั้งมานานแล้ว รถวิ่งผ่านไปมาข้างเวทีเลย ยังไม่เคยมีข่าวว่าถูกลอบทำร้ายเลยครับ มีแต่พันธมิตรในอดีต กปปส คปท และกปท โดนทำร้าย ชาวบ้านและทหารแถวสีลมโดยยิง M79 ถ้ามีมีอที่สามที่ต้องการก่อความวุ่นวายจริง มันน่าจะไปทำร้ายเวทีเสื้อแดงที่อนุสรณ์สถานเพื่อสร้างสถานการณ์ด้วยสิครับ และจะทำได้ง่ายด้วยเพราะเป็นที่เปิด แต่กลับไม่ยักมีใครทำ แปลกจริงๆครับ
 25 กุมภาพันธ์ 57 14:10
 


ยาย
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คุณสุเทพประกาศชัดเจนว่าหลังภาระกิจจะไม่เกี่ยวข้องอีกสิ่งที่ทำที่เรียกร้องคือผลประโยชน์ชาติของประชาชนแต่ไม่เชื่อหรอกว่าคห.1ได้ยินเรื่องจากหลังเวทีแต่อาจจำมาจากที่อื่นแบบเขาเล่าว่า..ถ้าเป็นอย่างคุณว่าไม่ต้องห่วงจะมีคนมาไล่อีกแน่แต่อ่านความเห็นคุณแล้วเหมือนๆว่าอย่าไปต่อสู้เลยปล่อยๆไปเถอะใครก็เหมือนๆกันอย่าลืมทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันถูกเปิดเผยมากมายจนหลอกคนยากแล้ว
 25 กุมภาพันธ์ 57 16:01
 


หาว
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
1. วาระแอบแฝงยังไง? อธิบายหน่อย ข้อเสนอเรื่องการปราบการทุจริตคอรัปชั่น การกระจายอำนาจ การให้ตำรวจขึ้นและตรวจสอบโดยประชาชน มันแอบแฝงยังไง การเพิ่มโทษคดีทุจริตคอรัปชั่น การทำให้คดีทุจริตโกงกิน ไม่มีอายุความ ไม่มีว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องได้รับผลของการปฏิรูปเหมือนกันหมด มันแอบแฝงยังไง ?อธิบายมาครับ 2. สุเทพจะเข้ามามีอำนาจได้ยังไง? ถ้าตัวเองประกาศว่าจะไม่เข้ามายุ่งการเมืองอีกแล้ว ถ้าขืนผิดสัญญา แอบสั่งการ แอบมีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนที่เคยสนับสนุนย่อมไม่เอาสุเทพไว้แน่นอน สุเทพจะโง่พอที่จะฆ่าตัวตายง่ายๆแบบนั้นหรือ? 3. คนที่เป็นฝ่ายไม่เห็นใจประชาชนที่ถูกฆ่า และเป็นฝ่ายที่ลงมือฆ่า*ก่อน* คือคนเสื้อแดง และกองกำลังของคนเสื้อแดง หนึ่งในนั้นคือทีมของเสธแดง ซึ่งคนเสื้อแดงเห็นดีเห็นงามด้วย วิดีโอคลิปมีอยู่ เสธแดงพูดกับปาก ผมคงไม่ต้องนั่งถามตัวเองมากๆ แบบคุณหรอกครับ คุณไปปหาดูคลิปเอาเอง พิมพ์ เสธแดง แล้วไล่ดู แล้วตอบผมว่าคุณเห็นอะไร แล้วลองใช้สมองคิดว่ามันคืออะไร สิ่งที่ผมสงสัย คือ ตอนพันธมิตรชุมนุม คนเสื้อแดงตายกี่คน เทียบกับพันธมิตร เป็นยังไง? คุณเข้าใจว่า *ก่อน* มั้ยครับ อะไรเกิดก่อน เกิดหลังน่ะ... 4. ปฏิรูปพลังงาน ผมเห็นว่าควรจะปฏิรูป แต่ต่อให้สุเทพชูธง ปฏิรูปพลังงาน อะไรทำให้คุณคิดว่า พวกเสื้อแดงจะฟัง? เพราะเรื่องปฏิรูป พันธิมิตรก็พูดมาก่อนแล้ว เสื้อแดงฟังมั้ย? มันไม่ฟัง มันไม่สนใจ มันเชื่อทักษิณอย่างเดียว ฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ามันจะไม่มีความขัดแย้งอีก เพียงเพราะปฏิรูปพลังงาน หรือปฏิรูปแบบไร้วาระแอบแฝง มันไม่จริง 5.ถ้าคุณอ่านไม่เข้าใจ และไม่ได้คิดจะมาตอบคำถามที่ผมถาม คิดแต่จะเข้ามาแถ เฉไฉไปประเด็นอื่น ไม่ต้องมาตอบครับ ไม่มีประโยชน์ ไปตั้งกระทู้ด่าสุเทพ และปฏิรูปพลังงานของคุณเอง
 25 กุมภาพันธ์ 57 16:39
 


แมนน้ำ
ความคิดเห็นที่5
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คุณรักประเทศไทยครับ คุณอาจจะไม่ไอใจที่ กปปส. ไม่พูดถึงการปฏิรูปพลังงาน แต่ผมไม่เชื่อว่าหลังเวทีจะสุมหัวกัยฮุบพลังงาน เพราะดูจะเป็นการกล่าวร้ายเกินไป คุณหาวครับ เรื่องการปฏิรูปประเทศนั้นครจะต้องให้เป็นหน้าที่ของสภาประาขนที่ทำด้วยคสามอยคอบ เพราะโอกาสที่จะแก้ไขสิ่งผิดต้างๆนั้นอาจจะมีครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ดังนั้นจะต้อทำด้วยคสามรอบคอบ และจะต้องจัดทำประะชาพิจารณและประชามติ เพราะความเห็นของ กปปส.อาจจะไม่เพียงพอครับ สมัยสมาย และมัครนั้นมีเสื้อแดงตายมากมายครับ เมาเหล้าบ้าง ป่วยบ้าง ถูกกิ๊กฆ่าบ้าง ฆ่ากันเองเพื่อสร้างสถานการ์บ้างแต่ไม่มีใครต่ยเพราะพันธมิตรฯครับ
 25 กุมภาพันธ์ 57 19:03
 


สุภาพ
ความคิดเห็นที่6
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ไม่มีเสื้อแดงตายครับในยุคพันธมิตรชุมนุม เหตุที่เป็นดังนี้ก็เพราะเรามีตำรวจเลว ๆ มากเกินไป ตำรวจดีรู้ว่ามีแต่เหมือนฝียังหาไม่เจอครับ ตำรวจเป็นทั้งฆาตกรและผู้สนับสนุนคนเสื้อดำ ประเทศเราโชคร้ายที่เรามีพลเมืองคุณภาพต่ำจำนวนมาก เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว ไร้ปัญญาและเลว ทำให้คนสารเลวอย่างทักษิณสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศมากว่าสิบปี
 25 กุมภาพันธ์ 57 19:29
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018