กระทู้ คุณภาพชีวิต ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  รักษาการนายกดูนี่ "หลวงพ่อดี"อดอาหารนายกฯไม่ออกไม่เลิก  
  ผู้เขียน: กรกฏ  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
“ชีวิตของอาตมาแค่ชีวิตเดียว แต่ประชาชนอยู่ได้อย่างสงบสุข คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม”   เป็นวันที่ 17 แล้วที่หลวงพ่อดี หรือ พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน จากสำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา จ.สระแก้ว นั่งปักหลักวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักงานดีเอ็มจีบุ๊คส์ ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ โดยไม่กินไม่นอน จนกว่ารัฐบาลจะลาออก   แม้จะอดอาหาร รวมถึงไม่ได้นอนมาตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. แต่วันนี้หลวงพ่อดียังคงดูปกติ สามารถสนทนาธรรมกับลูกศิษย์ได้ตามปกติ   หลวงพ่อดี ระบุว่า หากไม่ออกมา ประเทศไทยจะนองเลือดเหมือนกับพม่าและจีนในอดีต เลยเอาชีวิตตัวเองมาเดิมพัน เพราะชีวิตมีแต่ธรรมะ ไม่มียศ มีเกียรติ มีตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น เหตุที่ตัดสินใจวิปัสสนากรรมฐาน โดยอดข้าวนั้น ถือว่าเป็นการทำแบบจริงจัง ถือว่าได้บุญที่สุด เพราะความหลุดพ้นคือสภาวะแห่งความว่าง ถ้าติดกับกิเลสตัณหาก็ไม่เกิดอะไรขึ้น   ทั้งนี้ หลวงพ่อ หวังว่า ด้วยบุญบารมีจะเพิ่มบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจ หลังโดนกดจากอวิชชาทั้งหลายที่ครอบงำจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่อยู่ให้อ่อนแอลง ด้วยอำนาจบุญที่เหนือกว่าจะทำให้ผู้นำประเทศ นักการเมือง ข้าราชการ และมวลชนบางส่วนที่ทำหน้าที่ด้วยกิเลสอธรรมอย่างมหันต์ สละกิเลสแห่งอำนาจเพื่อให้เกิดปัญญา   “ชีวิตของอาตมาแค่ชีวิตเดียว แต่ประชาชนอยู่ได้อย่างสงบสุข คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก ถือว่าอาตมาได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ว เพราะอาตมามีแค่ชีวิตเดียว แต่ประเทศของเรามีคนอีกหลายล้าน อาตมาเป็นอะไรไปคนเดียวก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าประเทศเป็นอะไรไป ชีวิตคนจะเสียไปอีกมาก ถ้าผู้บริหารประเทศมีหิริโอตตัปปะ เกรงกลัวต่อบาป ก็จบทันที แต่เราหวังตรงนั้นไม่ได้ ได้แต่ภาวนาให้เกิดสติปัญญาขึ้น จะได้จบเร็ว”     ******************ขออนุโมทนาบุญ..สาธุ..การนั่งวิปัสสนากรรมฐานเป็นการสร้างบุญบารมี และกำหนดจิตให้แผ่เมตตาความดีให้ผู้ที่คิดร้ายต่อประเทศชาติ และประชาชน ได้มีโอกาสคิด ทบทวน กลับเนื้อกลับตัว แต่ถ้าเขามีบาปหนา ผลบุญที่หลวงพ่อแผ่ไปให้จะทำให้เขาได้  
วันที่ :  29 มกราคม 57 0:51

จำนวนคนอ่าน 1986 คน
จากจำนวนคนโหวต 13 คน แต้มเฉลี่ย 2.85
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
กรูเอง
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ตระกูลทักษิณและไอ้พวกรับใช้ มึงไม่สงสารประเทศไว้ให้รุ่นลูกหลานมึงรึ พวกมึงจะแดกประเทศหรือไง พวกมึงทำประชานิยมจนประเทศพังหมด สุดท้ายก็มาหนักกับพวกที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติ ตายไปพวกมึงเอาเงินไปได้มั้ย
 29 มกราคม 57 12:10
 


นำพล
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
นะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยา คาถากันภัยอันตรายของหลวงปู่มั่น ขอให้กปปส.&มวลมหาประชาชนทุกชีวิตจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากมาร ขอให้หมู่มารจงแพ้ภัยตัวเองและอัปปางลงในเร็ววัน !
 29 มกราคม 57 17:49
 


thanya
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ข้าพเจ้าขอโมทนาบุญ สาธุ ประชาชนชาวไทยมีแต่ความสวัสดี
 29 มกราคม 57 20:59
 


ไทยขึ้เล่นจนเล่นขี้ได้แล้ว
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
พวกเราจะช่วยกันอย่างไรดี ไม่ให้หลวงพ่อดี หรือ พระสุวัฒน์ สุวฑฺฒโน ที่ได้ทำของดีๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้ว อย่าให้เสียของไม่ดีหรือ โดยที่พวกเราควรต้องร่วมด้วยช่วยกัน คนละไม้คนละมือ
 29 มกราคม 57 22:49
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018