กระทู้ ต่างประเทศ ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  รายชื่อผู้นำที่ดี ผู้นำที่เลว และผู้นำที่แย่ ในสายตานักประวัติศาสตร์โลก  
  ผู้เขียน: อนันต์  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
รายชื่อผู้นำที่ดี ผู้นำที่เลว และผู้นำที่แย่ ในสายตานักประวัติศาสตร์โลก นักประวัติศาสตร์ได้จัดอันดับผู้นำประเทศที่ดีที่สุด  และ  ผู้นำที่เลวที่ สุด  และ  ผู้นำที่แย่ที่สุด  บรรดานักประวัติศาสตร์ได้ประชุมจัดลำดับผู้นำ นานาประเทศ  ที่สหประชาชาติ   และผู้นำไทยติด  ในลำดับนั้นด้วย  เปิดเผยโดยนิตยสาร “ฟอรีน โพลิซี” (Foreign Policy) เจ้าของเดียวกับหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์  ที่ได้เคยตีพิมพ์บทความที่ ชื่อว่า Bad Exes หรือ “อดีตผู้นำที่เลว” โดยผู้เขียนที่ชื่อ Joshua E.Keating   ได้เปิดเผยไว้  ดังนี้  เป็น  3  กลุ่มคือ  1.ผู้นำที่ดีที่สุด  2.ผู้นำที่ เลวที่สุด  3.  ผู้นำที่แย่ที่สุด  ดังนี้คือ

กลุ่มผู้นำที่ดีที่สุด  ได้แก่

1. อดิตประธานาธิบดี  อับราฮัม ลินคอล์น  ผู้นำคนที่  16  แห่งสหรัฐฯ
2. อดีตประธานาธิบดี  จอห์น เอฟ. เคนเนดี  ผู้นำคนที่  35
3. อดีตประธานาธิบดี  แฮร์รี เอส. ทรูแมน  ผู้นำคนที่  33  แห่งสหรัฐฯ
4. อดีตนายกรัฐมนตรี  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ผู้นำคนที่  27     แห่งประเทศไทย

กลุ่มผู้นำที่เลวที่สุด

1.อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร  ผู้นำคนที่ 23  แห่งประเทศไทย
2. JOSEPH ESTRADA  ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ปี 1998-2001
3. OBASANJO OLESEGUN  ประธานาธิบดีไนจีเรีย ปี 1999-2007
4.นาย JOSE MARIA AZNAR  นายกรัฐมนตรีสเปน ปี 1996-2004
5. GERHARD SCHRODER  นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ปี 1998-2005

  กลุ่มที่ผู้นำที่แย่ที่สุด

1. นายกรัฐมนตรี  (หญิง)   นางสาว  ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   ผู้นำคนที่  28  แห่งประเทศไทย  
2. ประธานาธิบดี  (หญิง)  อากาธี อูวิลิงกิยิมานา  แห่งประเทศรวันดา
3.  อดีตประธานาธิบดี   เจมส์ บูคานัน  ผู้นำคนที่  15  แห่งสหรัฐฯ
4.  อดีตประธานาธิบดี แอนดรูว์ จอห์นสัน  ผู้นำคนที่  17  แห่งสหรัฐฯ

อ่านเหตุผลและรายละเอียดที่นี่
http://talk.mthai.com/topic/326861     http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/01/bad_exes?page=0,4     http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/10/01/bad_exes#sthash.NXrGHDx0.dpbs   …………………………………………………………………….
วันที่ :  11 มกราคม 57 18:32

จำนวนคนอ่าน 5005 คน
จากจำนวนคนโหวต 31 คน แต้มเฉลี่ย 3.90
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
เลวแต่มีคนเงินมันดูดี
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ไอ้เอี้ยแม้วมันอันดับหนึ่งเลยเหรอ หรือเขาไม่ได้เรียงลำดับ
 12 มกราคม 57 17:52
 


ระบอบทักษิณ
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
พี่เลว น้องแย่ ก็ถือว่าเลวพอกัน แต่อำนาจเงิน ยังมีคนหลงผิด ยอมเป็นข้ารับใช้ แม้แต่การสังหารเจ้าหน้าที่ทหาร เผาบ้านเผาเมือง ขู่ทำลายโรงพยาบาง สถานที่ทางศาสนา หรือที่เจอไปแล้ว กุฏิเจ้าอาวาสท่านหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้
 12 มกราคม 57 21:25
 


โคตรภูมิใจ
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ภูมิใจไทยแลนด์ที่มีผู้นำเลวและยอดแย่ติดอันดับ Top ..ภูมิใจจริงๆ....เอ้าเฮ.....
 13 มกราคม 57 10:46
 


คละคลุ้ง
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สุดเลวและยอดแย่ ตระกูลชินวัตรกวาดเรียบ สืบตระกูลเห็ยไปชั่วลูกชั่วหลาน อ้อ บางคนก็เลวไปเรียบร้อยแล้วละ
 13 มกราคม 57 18:40
 


Fet
ความคิดเห็นที่5
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ไม่ใช่น้องแต่เปนหลาน. แม่เปนใครสืนเอาเอพร้อมด้วย
 14 มกราคม 57 3:39
 


Chat tra
ความคิดเห็นที่6
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
โอ้โห พ่อแม่มันเก่งจริงๆ ผลิตลุก มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ดีใจกับไอ้แม้วและนางน่ารังเกียจ
 14 มกราคม 57 10:30
 


คนไทยเชื้อสายจีนรักโลก
ความคิดเห็นที่7
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เสียงที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตย เเล้วไปเลือกพอใจพวกประชานิยม พวกหมิ่นสถาบัน พวกโกงจำนำข้าว เผาบ้านเผาเมือง เลือกรัฐบาลที่ไม่เคารพศาล ไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ฯลฯ เสียงพวกนั้นไม่ควรมี ถ้าไปเลือกพวกนั้น เสียงนั้นย่อมเป็นเสียงทำลายชาติ ขายชาติขายเเผ่นดิน
 14 มกราคม 57 13:48
 


plakapkong
ความคิดเห็นที่8
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
โกหกตอแหล จนชิน แดกห่าโกงกินเป็นกิจวัตร
 15 มกราคม 57 8:53
 


เกลียด พท
ความคิดเห็นที่9
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
น่าภูมิใจ คลอดลูกออกมาเลวได้ทุกตัวเลยนะไอ้คู อยู่ในหลุมคงจะนอนสะดุ้งเฮือก ที่มีลูกหลานเลวติดระดับโลกแล้ว
 15 มกราคม 57 10:56
 


.
ความคิดเห็นที่10
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แล้วไอ้เห้ ยโด่งอรรถชัย มันรู้ถึงความเลวและแย่ของพ่อแม่มันไหมเนี่ย
 16 มกราคม 57 2:17
 


Let me go
ความคิดเห็นที่11
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ตั้งแต่ไอ้แม้วเข้ามาเล่นการเมืองแล้วมีไอเดียแก้ปัญหารถติดด้วยการใช้ ฮ. ยกรถ ... ผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นกังฉินบ้าอำนาจ ...
 16 มกราคม 57 8:48
 


plakapkong
ความคิดเห็นที่12
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ความเห็นที่๘ อ่านว่า ชินวัตร คร๊าบ
 16 มกราคม 57 11:36
 


เตือนสติเพื่อนมนุษย์
ความคิดเห็นที่13
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เสื้อแดงน่าเข้ามาอ่านมั่งนะ แล้วก็เอาไปคิดด้วย ว่ามันขนาดใหน แล้วก็ลืมตาใด้แล้วว่าเขารู้กันทั้วโลกแล้ว เหลือแต่พวก...นั้นและ
 6 เมษายน 57 0:10
 


เพื่อนมนุษย์
ความคิดเห็นที่14
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เสื้อแดงลืมตาใด้แล้ว ก่อนที่บ้านเมืองจะแย่กว่านี้
 6 เมษายน 57 11:11
 


คนไทย รักชาติ
ความคิดเห็นที่15
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เวปอ้างอิงไม่มี เอาข้อมูลมาจากไหน ถ้าไม่มีเวปที่ยืนยันข่าวนี้ ผมขอประนามผู้ที่สร้างกระทู้นี้ครับ เป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นให้เสียหายแบบมั่วๆ ทำให้ประเทศไทยเสียหาย ถ้ามีเวปยืนยันก็เอามาดูครับ
 16 เมษายน 57 2:01
 


calos
ความคิดเห็นที่16
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ไม่ ใช่คับ อันนี้เขาปรับเปรียน คับ ของจริง ไม่เป็นอย่างนี้
 8 กรกฎาคม 58 9:16
 


calos
ความคิดเห็นที่17
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ของ จริง ไม่เป็นอย่างนี้คับ
 8 กรกฎาคม 58 9:25
 


calos (calos2521 สมาชิก)
ความคิดเห็นที่18
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ของ จริงไม่เป็นอย่างนี้ นี่ คับ
 8 กรกฎาคม 58 9:37
 


calos2521 (calos2521 สมาชิก)
ความคิดเห็นที่19
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ของจริงไม่เป็นอย่างนี้นี่
 8 กรกฎาคม 58 9:41
 


calos2521 (calos2521 สมาชิก)
ความคิดเห็นที่20
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ของจริงไม่เป็นอย่างนี้ี่คับ
 8 กรกฎาคม 58 9:44
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018