กระทู้ มุมจีน ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  หมอดูฮวงจุ้ย “อาจารย์หม่า” นำดวงเมืองให้หมอดู”อีที”ทำนาย ผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบัน จะสูญหายไม่เหลือซาก  
  ผู้เขียน: 趙桂林  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
นาย วรธนัท อัศกุลโกวิท หรือ อาจารย์หม่า ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย เปิดเผยกับสำนักข่าวทีนิวส์ ว่าจากการไปพบกับหมอดูอีที หมอดูชื่อดังชาวพม่าเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยหมอดูอีที ได้ทำนายดวงประเทศไทยไว้บางช่วง ว่าขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะมีการต่อสู้กันเองของคนในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย แต่หลังจากนี้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น                                  โดย เฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นต่อสู้ของคนในประเทศไทย เรื่อยไปถึงเดือนกันยายน ตุลาคม โดยจะใช้เวลาประมาณ 6-9 เดือน และจะเริ่มเข้าที่เข้าทางในปี2557 ตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านปรับปรุง และในปี 2558 จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของไทย โดยที่มีผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไม่เหลือซาก โดยหมอดูอีทีไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิต หรือต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ และในปี2559 ประเทศไทยจะเป็นดั่งฟ้าสีทอง ผ่องอำไพ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้น จะเกิดขึ้นโดยประชาชน ไม่ใช่กองทัพ หรือทหาร                                  ถ้า จะพิจารณาจากรายงานข่าวดังกล่าว จะมีความสอดคล้องต่อเนื่องกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก แต่ประการสำคัญในคำทำนายมิใช่อยู่ที่การที่ผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญ หายไม่เหลือซากดังที่กล่าว หากแต่อยู่ที่ จะมีการต่อสู้กันเองของคนในประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวหากพิจารณาจากการที่รัฐบาลเตรียมการป้องกันและโต้ ตอบฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างเอาจริงเอาจัง และด้วยความจงรักภักดีต่อรัฐบาลอย่างที่สุดแล้ว ความสูญเสียดังกล่าวย่อมเกิดแก่ชีวิตประชาชนและทรัพย์สินทางราชการอย่างหลีก เลี่ยงมิได้                                   หาก ความสูญเสียชีวิตของประชาชนและทรัพย์สินทางราชการแ้ล้ว ไม่ว่ารัฐบาลใดก็คงจะอยู่ไม่ได้ยังไม่เคยปรากฏว่ารัฐบาลใดจะสามารถดำรงคง ความเป็นผู้มีอำนาจไว้ได้ด้วยชีวิตของประชาชน ตำรวจ และทหาร เมื่อมีความสูญเสียของประชาชน ก็ย่อมเป็นเครื่องชี้บอกว่าความสูญเสียอำนาจของรัฐจะเกิดขึ้น และในที่สุดคนที่จะต้องล่มสลายที่แท้จริงก็คือ ผู้มีอำนาจในรัฐบาลนั่นเอง หลักการนี้เป็นไปทุกรัฐบาลเผด็จการไม่ว่าจะมีความเ้ข้มแข็งโหดร้ายปานใด ดังนั้น คำทำนายของโหร อีที จะเป็นจริงหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรอบรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าของโหร อีที                หากแต่อยู่ที่การบริหารจัดการของรัฐบาลที่จะใช้วิธีแตกหักหรือไม่ นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันต้องใคร่ครวญให้ดี เพราะรัฐบาลเองจะเป็นผู้พ่ายแพ้ในที่สุดด้วยสิ่งที่รัฐบาลกระทำ ยิ่งต้องการชัยชนะมาก ก็จะได้รับความพายแพ้มาก จนถึงขั้นสูญหายไม่เหลือซากในที่สุด……………………………………………
วันที่ :  31 กรกฎาคม 56 10:41

จำนวนคนอ่าน 5716 คน
จากจำนวนคนโหวต 26 คน แต้มเฉลี่ย 3.58
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
ลูกจีนรักชาติ
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ถ้าเป็นดั่งหมออีทีทำนาย ประชาชนต้องกลับมาเรียกร้องการปฏิรูปจากนักการเมือง ขอให้เอาเกาหลีเป็นมาตรฐาน ผู้นำทำผิดต้องติดคุก หรือจีน โกงต้องประหารสถานเดียว ทางรอดประเทศไทย ประชาชนต้องเรียกร้องสิ่งเหล่านี้
 31 กรกฎาคม 56 15:04
 


ลุย
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ลุย
 31 กรกฎาคม 56 17:54
 


ราตรี
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แหมถูกใจจริงๆกับคำทำนาย ยังไงก็ล้างโคตรตระกูลนี้ให้สิ้นซากเลยนะ ขอพระสยามเทวาธิราชได้โปรดกำจัดคนชั่วร้ายทำลายแผ่นดินให้หมดไปจากผิืนแผ่นดินไทยโดยเร็วด้วยเถิ๊ด เจ้าประคู๊น
 31 กรกฎาคม 56 18:02
 


....
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สาธุขอให้จริง เบื่อความโง่ถนัดแต่เรื่องตอแหลพูดผิดๆถูกๆ สมองกลวงสวยแบบควายแดง
 31 กรกฎาคม 56 18:18
 


ทนาย
ความคิดเห็นที่5
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ท่านคิดว่า ยิ่งลักษณ์ จะกลัวทักษิณ กลับมาแย่งอำนาจคืนหรือไม่   คือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา น้องแย่งอำนาจพี่ขึ้นเป็นใหญ่
น้องก็ไม่ทำร้ายพี่ซะ

แม้แต่ลูก กับพ่อ  ยังมีการแย่งชิงอำนาจกัน

ผมยังไม่เชื่อว่ายิ่งลักษณ์จะยอมถูกสั่งซ้ายหันขวาหัน

แต่ทักษิณ อาจกระอักเลือดตายยังต่างแดนเหมือน หลี่ ปู่เห่วย ที่ส่งจิ๋นซีเป็นฮ่องเต้่  แต่ต้องมาตายเพราะน้ำมือจิ๋นซีก็ได้
 31 กรกฎาคม 56 19:43
 


สมใจ
ความคิดเห็นที่6
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
รัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไม่เหลือซาก ประเทศไทยจะได้ปลอดจากพวกควายแดงซะที ผมก็ว่าอย่างนี้แหละ เพราะพวกนี้อยู่แบบสวะ ทำให้ประเทศล้าหลังจนลาวพัฒนากว่าแล้วตอนนี้
 1 สิงหาคม 56 7:54
 


รอวันนั้นอยู่ค่ะ
ความคิดเห็นที่7
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม กฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมที่สุด
 1 สิงหาคม 56 8:23
 


มาลี
ความคิดเห็นที่8
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แม้วและปู ช่วงขาขึ้น แต่หัวทิ่มดิน งานเข้าเยอะ การแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว ขาขึ้นก่ายหน้าผากแต่หัวทิ่มดิน ไม่อยากซ้ำเติมนะ แต่เห็นแบบนี้จริงๆ - แดงแต่ละกลุ่มก็มีผลประโยชน์แอบแฝง แถมกัดกันเองเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์และเาหน้าเผื่อส้มหล่นได้เป็นรัฐมลโท - ไหนบอกว่าไม่กลัวพวกประท้วง แต่ปากกล้าขาสั่นรีบประกาศตัดกำลังผู้ประท้วงซะงั้น หารู้ไม่ว่าจะยิ่งทำให้คนไม่พอใจมากขึ้น - ปตทวย. หม้อข้าวหลักของเพื่อแม้ว คนก็เริ่มตาสว่างกันมากขึ้นมาเอาเปรียบคนไทยเพื่อผลประโยชน์คนแค่บางกลุ่ม - ถ้าจะเตรียมการเอาม๊อปมาชนม๊อป ระวังไว้เน้อ เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน จะเรือหายกันทั้งตระกูล
 1 สิงหาคม 56 9:03
 


ไม้สลัดใบ
ความคิดเห็นที่9
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
หมอดู อีที ที่ทำนายแม่นยำเหลือเกิน บอกว่าอีกไม่นานแล้วสิ่งที่ชั่วร้ายกัดกิน แทะเล็ม สูบเลือดประเทศไทย จะสูญสลายไปจนหมด อดทนกันหน่อยนะคนไทย อีกแป๊บเดียวเอง พวกแดงอย่าตะแบงอีกล่ะ ถ้าหมอดู อีที ทำนายไม่แม่นจริง คนดูไบไม่บินไปดูร๊อก
 1 สิงหาคม 56 12:25
 


2พี่น้อง ตระกูลถ่อย
ความคิดเห็นที่10
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ขนาดพี่..ไม่กลับ....หนักเพียงนี้ ถ้าพี่กลับ...จะหนัก...สักปานไหน อยู่เมืองนอก...ยังคอนโทรล...ประเทศไทย กลับเมื่อไร....พวกสู....มีรูรอ !!! (ขอบอก)
 1 สิงหาคม 56 12:39
 


เบิ้ม
ความคิดเห็นที่11
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ยินดีล่วงหน้าเพราะจะได้หมดทุกข์ ตระกูลนี้มันก็ลำบากอยู่แล้ว แทนที่จะได้กินอิ่มนอนหลับเหมือนคนอื่น กลับต้องผวา หวาดระแวง ทั้งจากขี้ข้าและศัตรูคอยจ้องจะยิงหัว
 1 สิงหาคม 56 13:03
 


เข้ม
ความคิดเห็นที่12
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
หมอดู ET ชาวพม่าคนนี้ เมื่อหลายปีก่อนก็พวกรัฐมนตรีรัฐบาลนี้นี่แหละ ที่แห่ๆ ไปดูกัน เป็นคนเดียวกันที่ผู้นำประเทศหลายประเทศแอบดอดส่งคนไปสืบดูดวงให้
 1 สิงหาคม 56 15:29
 


ควายด่าง
ความคิดเห็นที่13
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สอดคล้องกับคำทำนายของ ท่านอริยสงฆ์ สมเด็จพุฒาจารย์(โต) ...........ได้เคยทำนายความเป็นไปของประเทศไทยใน3ยุคหลังที่ว่า........ 1.. ยุคทมิฬ(มีการรปลุกระดมให้คนไทยออกมาก่อการจราจล........... เผาบ้านเมืองเพื่อช่วยคนๆเดียวให้กลับมาอยู่ในประเทศได้ โดยไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น.......... มีการใช้อำนาจรัฐทั้งทางตรงและอำนาจมืด..........ทำร้ายข่มขู่บังคับคนเห็นต่าง ครอบงำข้าราชการบังคับให้เป็นพวก.......... ใช้เผด็จการรัฐสภาฯช่วยเหลือคนผิด ...........ถลุงงบประมาณของประเทศไปแจกจ่ายพรรคพวก)
                        2.. ถิ่นกาขาว ( เหล่าอันธพาล คนหยาบช้าสามาณย์ พวกที่มีแต่ความโลภเห็นประโยชน์ตน และพรรคพวกมากกว่าประเทศชาติ........... ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน........ ถึงแม้จะอำพรางตนเองมาในภาพของผู้ดี ............ แต่เนื้อแท้ก็เปรียบได้กับกาสีขาว...ที่จำแลงแปลงกายจากกาดำ....... แต่จิตใจยังคงดำอำมหิต ..คดโกงปลิ้นปล้อนหลอกลวง... โลภ...ชอบลักขโมยของที่ไม่ใช่ของตน........ ชอบรวมฝูงออกไล่ล่าจิกตีนกอื่นที่ไม่ใช่พวกตน...ฯลฯ)
                        3...ชาวศิวิไลย์ ......... ไพร่ฟ้าหน้าใสมีความสุขกันถ้วนหน้า.......... ตามที่หมอดู ET ใช้คำว่าฟ้าสีทองผ่องอำไพ ..........เหล่าคนเลว ชั่วช้าสามานย์สูญพันธ์ หายไปจากแผ่นดินไทย
     ขอให้จริงตามคำทำนายที่สอดคล้องกันของทั้ง 2 สมัยนี้ด้วยเถิด,,,,,,,,,สาธุ,,,,,,,,ๆ,,,,,,,,,ๆ
 1 สิงหาคม 56 15:36
 


มาริโอ้
ความคิดเห็นที่14
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
หมอดู อีที ทำนายแบบนี้ระวังจะถูกอุ้ม ถืงจะอยู่พม่าก็อุ้มได้ ฟายแดงโกรธตาย มา บอก คนมีอำนาจ จะหมดอำนาจ เพราะตั้งแต่มีประเทศไทย มาเรามี นายก ที่ ฉลาดที่สุดในโลกมาเป็นผู้นำ เพราะทุกวันนี้ ถ้าเป็นฟายแดง จะได้ใช้นํ้ามันครี่งราคา ข้าวของทุกอย่างที่ขื้นราคา ไฟฟ้า นํ้ามัน รบ กระชากลงมาเฉพาะพวก ฟายแดง เท่านั้น ส่วนประชาชนคนทั่วไป ต้องใช้ของแพง ค่าทางด่วนเดือนกันยา ก็จะขื้นอีก 5 บาท ยกเว้นใครมีบัตรํ ฟายแดง ได้ลดครี่งราคา พรรค เพื่อ ฟาย จงเจริญ
 1 สิงหาคม 56 19:22
 


วันเพ็ญ
ความคิดเห็นที่15
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ทำให้ประชาชนมีความหวัง ที่จะเห็นตระกูลเลวๆ ไม่มีแผ่นดินอยู่
 1 สิงหาคม 56 19:23
 


จิตร
ความคิดเห็นที่16
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ขอยืนยันด้วยคน ว่า เป็นจริงตามนั้น ไม่ต้องใช้วิชาหมอดูเลย................ เพราะมีตรรกะผลแห่งการกระทำมันฟ้องให้เห้นอยู่ชัดๆ ยิ่งปิดกั้นสื่อและเสรีภาพของปชช.มากเท่าใด ก็ยิ่งนับวันถอยหลังเร้วขึ้นเท่านั้น
 1 สิงหาคม 56 19:26
 


รอนาน ข้าวบูด
ความคิดเห็นที่17
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
รู้สึกว่าใช้เวลานานมากจัง ขอแรงมือที่สามอย่าง "พี่หนวด" รีบจัดการให้หน่อย งานปฎิรูปจะได้เดินหน้าเร็วยิ่งขึ้น
 1 สิงหาคม 56 19:56
 


ป.ปลา
ความคิดเห็นที่18
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สาธุขอให้มันเป็นความจริงเท้อ
 1 สิงหาคม 56 20:50
 


สมหวัง
ความคิดเห็นที่19
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สาธุ ขอให้สำเร็จเป็นจริงทุกประการเทอญ
 1 สิงหาคม 56 21:22
 


อาหลง
ความคิดเห็นที่20
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
หมอดูคู่กับหมอเดา..เคยคิดฝังหัวไม่เชื่อ.. แต่ขอให้คำทำนายของหมอดู อีทีคนนี้ แม่น..ทีเถอะ..สาธุ นักการเมืองคนไหนรัฐบาลยันค้านแหลก ใครที่โกงกินแผ่นดิน อิฐหินปูนทราย ข้าวปลาอาหาร เอาให้สิ้นซาก..ถ้ายังเหลือพันธุ์..ก็ขอให้เดินเอาปี๊บคลุมหัว.. ประเทศไทย...จะได้ลืมตาอ้าปากกับเค้าสักที.
 2 สิงหาคม 56 7:19
 


พรชัย
ความคิดเห็นที่21
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ไม่ว่าจะ พท.หรือ ปชป.มันก้โกงเหมือนกัน ไม่ว่าใครเป็นฝ่ายค้านก้ย่อมต้องออกมาค้าน เพราะรัฐบาลมันโกงอยุ่ทุกรัฐบาล กองเชียร์ทั้งหลายก็เชียร์อยุ๋ได้ ไม่ลืมหูลืมตา แล้วประชาชนอย่างเราได้อะไร ทะเลาะกันเอง บ้าหรือป่าว
 2 สิงหาคม 56 7:22
 


เล้ง
ความคิดเห็นที่22
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เป็นรัฐบาล 2 ปี นายกยิ่งลักษณ์ แทบไม่มีตัวตนอยู่แล้วครับ ทุกวันนี้ถ้าไม่มีข่าวไปเที่ยวต่างประเทศ ก็ไม่มีอะไรแล้ว ผลงานก็ไม่มีดี เจ๊งไม่เป็นท่า ส่งออกตกต่ำ หาเงินไม่เป็นดังที่โม้ กู้เป็นอย่างเดียว ครบ 4 ปี ประเทศไทยเละเทะเจ๊งอย่างที่ทำนายแหละครับ
 2 สิงหาคม 56 7:22
 


คนไทยไม่เคยลืม
ความคิดเห็นที่23
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
10 บทเรียนระบอบทักขี้….สืบทอดมาถึงยุคนังตอแหลม..มันไม่วางมือจนกว่าจะตาย… 1.การคอรัปชั่นทางนโยบาย ผู้นำประเทศที่กุมอำนาจรัฐ ใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ผลักดันและกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ การเมือง เอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน คอร์รัปชั่นครั้ง มโหฬาล จาก “โคตรโกง” ไปสู่ “โกงทั้งโคตร” เป็นการคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาตินับแสนๆ ล้านบาท และยากที่จะจับได้ไล่ทัน ^.......................             2.ทำลายกลไกกระบวนการตรวจสอบ ตั้งแต่การแทรกแซงระบบรัฐสภา ให้กลายเป็น “สภาทาส” มีหน้าที่เพียงคอยผ่านกฎหมายสร้างความชอบธรรมให้ฝ่ายบริหาร เท่านั้น แทรกแซง องค์กรอิสระ และตุลาการ ทั้งกกต. ป.ป.ช. ,ป.ป.ง,สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญ กลายเป็น”เป็ดง่อย”ไม่สามารถทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ได้ แม้รัฐบาลจะมาจากการเลือกตั้งแต่ได้ยึดกุมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ^.....................              3.แทรกแซงสื่อมวลชน อาศัยอำนาจรัฐ และอำนาจทุน ต่อรอง กดดัน คุกคาม สื่อมวลชน ทั้งทางตรง ทางอ้อม ให้ศิโรราบจนไม่สามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนได้อย่างมีอิสระ เสรีภาพ การจัดอันดับ เสรีภาพสื่อขององค์กรสื่อไร้พรหมแดนตีแผ่ว่าเสรีภาพสื่อมวลชนไทยตกต่ำลง เรื่อยๆ           4.อุ้ม – ฆ่าชาวบ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการดำเนินนโยบายที่ผิดพลาดครั้ง สำคัญ ด้วยนโยบายตาต่อตา ฟันต่อฟัน สั่งอุ้มฆ่า อดีตแกนนำแบ่งแยกดินดินแดน และทนายสมชาย นีละไพจิตร ทำลายกระบวนการยุติธรรม อย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้เกิดความ คับแค้นและต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ จุดชนวนความรุนแรงให้ปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ลุกลามขยายตัวไปสู่ดินแดนมิคสัญญี มีผู้คนทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐล้มตาย กว่า 2,000 คน และบาดเจ็บอีก กว่า3,000 คน โดยที่ยังไม่มีใครแก้ไขและเยียวยาได้ ส่งผลเสียหายทางเสรษฐกิจและสังคม เกินคนานัป ^........................             5.ฆ่าตัดตอน 2,500 ศพ การประกาศสงครามปราบปรามยาเสพติดโดยศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพ ติดย์ (ศตส.) สั่งการให้ผู้ว่าราชการและหัวหน้าส่วนราชการทุกพื้นที่ลดยอดในบัญชี ผู้เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติด ส่งผลให้เกิด การเข่นฆ่าผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดกว่า 2,500 คน ขณะที่สังคมส่วนหนึ่ง สะใจ กับนโยบายที่อำมหิตและป่าเถื่อน ท่ามกลางความเจ็บปวดรวดร้าวของญาติพี่น้องของผู้บริสุทธิ์ ที่ตกเป็นเหยื่อ โดยที่ยังไม่มีการคืนความยุติธรรมให้ผู้รับเคราะห์ ทั้งนี้แม้บุคคลใดจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่รัฐไม่มีสิทธิ์ตั้ง”ศาลเตี๊ย”เสียเอง นอกจากนี้ยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ รัฐมีทัศนะคติแบบอำนาจนิยม ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหา โดยไม่คำนึง ถึงหลักนิติรัฐ และกระบวนการยุติธรรม อันจะส่งผลให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง             6.ขายรัฐวิสาหกิจ โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการปฏิรูปองค์กรรัฐวิสาหกิจ และพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการแก่ประชาชน ทั้งที่ข้อเท็จจริงนั้นต้องการนำรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชนไม่ว่าไฟฟ้า ประปา การคมนาคมขนส่ง เข้าไปกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยรวมของตลาดหุ้น และทำให้มูลค่าหุ้น ของกลุ่มทุนธุรกิจการเมืองได้ประโยชน์ เช่น การแปรรูป ปตท. ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ตกไปอยู่ ในมือเครือญาตินักการเมือง แต่ประชาชนต้องแบกรับค่าน้ำมันแพง และปัญหาวิกฤติ ^......................             7.ดำเนินนโยบายเดินตามทุนนิยมโลกาภิวัตน์อย่างสุดโต่ง โดยเฉพาะ นโยบายการค้าเสรีที่ไม่คำนึงถึงความเป็นธรรมกับคนยากคนจน ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ ประเทศ การค้าเสรีจึงปราศจากความเป็นธรรมมีเพียงกลุ่มทุนบริวารบรรษัทข้ามชาติและ กลุ่มทุนการเมืองเท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้าหรือเอฟทีเอ กลายเป็น”ทุนนิยมสามานย์”ที่ผูกขาดอำนาจทั้งการเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อผลิตนโยบายสนองตอบเครือข่ายบริวารตนเอง             8.สร้างความแตกแยกทางสังคม ...ผู้นำที่ประกาศช่วยเหลือสนับสนุน เฉพาะกลุ่มพวกพ้องหรือฐานเสียงของตัวเอง ...แล้วผลักประชาชนที่มีความเห็นต่างกลายเป็น ฝ่ายตรงข้ามหรือศัตรู... ใช้อำนาจรัฐต่อรอง กดดัน กลุ่มการเมือง กลุ่มธุรกิจ เอกชน และกลุ่ม องค์กรต่างๆ ทางสังคมให้เลือกข้างตนเอง หากใครปฏิเสธ ก็ถูกคุกคาม กลั่นแกล้งต่างๆนานา ส่งผล ให้เกิดความแตกแยกทางสังคมอย่างรุนแรงจนนำไปสู่วิกฤติถึงปัจจุบันที่ยากจะ เยียวยา ^.......................         9.สร้างนโยบายประชานิยมแบบฉาบฉวย หรือการติดสินบนทางนโยบาย โดยการอาศัยการตลาดนำการเมือง ผลักดันนโยบายต่างๆ เพียงหวังซื้อใจประชาชนรากหญ้า โดยขาดกระบวนการปฏิบัติที่รัดกุมรอบคอบ และยั่งยืน เกิดความล้มเหลวมากกว่าประสบ ความสำเร็จ ส่งผลให้หนี้ต่อครัวเรือนจาก 7 หมื่นบาทต่อครัวเรือน กลายเป็น 1.3 แสนบาท ต่อ ครัวเรือน /ปี ^........................         10.วิกฤติจริยธรรม ผู้นำประเทศที่เริ่มจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ตัวเองเอารัดเอาเปรียบรัฐ เมื่อถูกจับได้ก็อ้างว่า “บกพร่องโดยสุจริต” กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้ผู้คนในสังคมเอาเยียงอย่างโดยการอ้างว่าไม่ ผิดกฎหมาย โดยไม่สนใจต่อจริยธรรมและคุณธรรมจนกลายเป็นทัศนะคติของสังคม “โกงได้ถ้าทำงานเก่ง” (ความเป็นจริงแล้ว ทำงานก็ไม่เก่ง คิดแต่เรื่องโกง) ....      
 2 สิงหาคม 56 9:28
 


คนนิรนาม
ความคิดเห็นที่24
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ผมปีนี้59ปีแล้วจบ.ป.4.เรื่องประวัตศาตผมรู้ดีไม่แพ้ใครไนประเทศนี้หรอกพวกคุณจำไว้แต่ก่อนผมสังเวสแต่ประเทศเวีตรนามมีแต่สงครามเป็น1000.ปีมาสงบใด้ก็แค่ยี่สิบก่าวปีนี้เองผมไม่คิดเลยว่าประเทศไทยของผมจะต้องมาแตกแยกกันแค่เพียงไอ้เสดถีกระจอกและใอ้นักการเมืองคนไทยเห็นแก่เงินสักวันลูกหลานของพวกคุณจะพบแต่คาวมวิบัตพุธองสอนใว้ว่า...มนุษนั้นตนเป็นที่ผึ้งแห่งตน..คำสอนสูงสุดของพระองก็คือ..สมาธิ.และและปัญญาอยู่ใม่เกิน100ปีก็ต้องตายจากกันแล้วมีอะไรก็เอาไปใม่ใด้สักอย่างพวกคนมีเงินชหลาดแกมโกงเขาจะต้องโง่อย่างนี้และถึงปรกคลองง่ายถ้าสามะคีใด้จะปรกคลองยากแต่ระวังถ้าคนโง่มันรู้ทันเมื่อไหร่พวกคุณคือนักกานเมืองเลวเลวจะถูกเจ้าของประเทศเขาฆ่าตายดั่งประเทศเวีตรนามเดีอวนี้มีแต่คนเวีตรนามร้วนร้วนจำไว้ระวังคนอีสานและคนภาคเหนือเขารู้ว่าโดนหลอกเขาจะลุกขึ้นกำจัดพวกคุณนะพวกค้าอำนาจ..
 5 สิงหาคม 56 3:24
 


เซมารู
ความคิดเห็นที่25
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ไปซะทีเหอะนะคุณปูขาเก
 14 สิงหาคม 56 18:01
 


คนสายกลาง
ความคิดเห็นที่26
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ช่วยออกไปซะทีเถอะคนไทยจะไปอยู่รูกันหมดแล้ว ถ้าประเทศไทยล่มจมคงได้ไปอยู่นรกกันหละคราวนี้สมน้ำหน้าพวกหน้าโง่ให้มันจูงเป็นควายอยู่ได้เพื่อมาทำลายประเทศถามหน่อยเมื่อพวกคุณทำลายประเทศแล้วประเทศล่มจมแล้วพวกคุณที่ทำลายจะไปอยู่ที่ไหนกันจนก็จนจะมีปัญญาที่ไหนไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกับทักษิณมันหรือเปล่าก็ไม่มีคงได้ไปลงนรกอเวจีกันหละคราวนี้เคยคิดกับบ้างหรือเปล่าลืมตามองความจริงบ้างก่อนที่จะสายเกินไปเตือนด้วยความหวังดี
 19 สิงหาคม 56 0:27
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018