กระทู้ กีฬา ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  มารู้จัก”แจ๊คสระบุรี”คิวไทยคนที่3ในครูซิเบิ้ล  
  ผู้เขียน: เดี่ยว  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
www.footballdj.com       จากมือพูล...สู่ครูซิเบิ้ล!!!!!!!!!!!!!11 ปีที่แล้ว ยังจำภาพนั้นได้ติดตา กับการแข่งขันสนุ้กเกอร์เอเชี่ยนเกมส์ ปี 2002 ที่นครปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

ผมเดินขึ้นเขาอันสูงชันเพื่อไปทำข่าวสนุ้กเกอร์ และไม่อยากเชื่อว่ามันจะสูงถึงเพียงนี้ แต่ยังถือว่าโชคดี....ที่ไปได้ทันดูใจ!

            จอมคิวหน้าทารก แต่การแทงทารุณอย่าง “แจ๊ค สระบุรี”วันชนะ พุ่มแจ้ง กับ “แซค โซโฟน” นภดล แสงนิล อยู่ในสภาพขุนพลพ่ายตั้งแต่ยกแรกของสนุ้กเกอร์ประเภททีม

            ทั้งสองคนนั่งกัดเล็บ สายตาบ่งบอกอะไรได้อย่างเดียว นั่นคือ ผิดหวัง!

            จากนั้น แจ๊ค สระบุรี หายไปจากสารบบนักสนุ้กเกอร์ทีมชาติ เขากลายเป็นนักกีฬาพูล ซึ่งบางครั้งแทบจะลงไปแข่งแครอมบอลล์ด้วยซ้ำไป!jack

            ยุคนั้น แจ๊ค ไปเล่นพูล โดยเจ้าประจำตอนนั้นคือ “โอ ระยอง” อำนวยพร โชติพงษ์ และ “ช้าง ป่าโมก” สุรเทพ ภูแฉล้ม พร้อมกับมีอดีตนักสนุ้กที่ผันไปเอาดีด้านนี้ก็คือ “นัท แปดริ้ว” นิธิวรรธก์ กาญจนศรี รวมถึง “เทพ เวลโก้” เป็นอีกคนในยุคมิลเลนเนียม

          กระทั่งกลับมาเล่นสนุ้กเกอร์อีกครั้ง เพราะเป็นกีฬาที่ แจ๊คถนัดและชอบมากที่สุด ก่อนจะคัดตัวชนะทุกคนที่ร่วม

คัดเลือกทั้งหมด 6 คน ทำให้ได้ไปแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ที่กว่างโจว ประเทศจีน เมื่อปี 2553

            แจ๊ค เข้าสู่รอบตัดเชือกและเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ เขาสู้กับ “ไอ้ลูกระเบิด” ติง จุ้น ฮุย จากจีนได้อย่างสูสี จนกระทั่งต้องมาตัดสินกันในเฟรมสุดท้าย

            ผมนั่งอยู่กับ “เฮียฮง” สุนทร จารุมนต์ ผู้จัดการทีมเราได้เห็น แจ๊ค ออกคิวกันนำลูกขาวไปติดชิ่งล่างได้อย่างเด็ดขาดมีเพียงลูกเดียวที่นักแทงจีน จะทำได้ นั่นคือตบลูกข้างชิ่ง

            ที่ต้องบอกว่า ยากถึงยากสสสสส์มากมากกกกกก!!!!!!!!!!!!

ปรากฏว่า ติง จุ้น ฮุย ตบทีเดียวหายวับลงหลุม และเบรกร้อยในไม้นั้น ทำให้ แจ๊ค ได้เพียงเหรียญทองแดง ซึ่งผมยังจำคำของ “เฮียฮง” ได้ว่า “แจ๊คแพ้แบบไม่ได้ทำผิดอะไรเลย แต่แพ้เพราะความอัจฉริยะของ ติง จุ้น ฮุย เท่านั้น”

            จากนั้นเพียงไม่เดือนเดียว “แจ๊ค สระบุรี” ไประเบิดความสุดยอดด้วยการคว้าแชมป์สมัครเล่นโลก แบบไม่มีคาดคิดด้วยการสยบ ปัญกาจ แอดวานี่ เจ้าของแชมป์ 1 สมัย และแชมป์บิลเลียดโลกจากอินเดีย 10-7 เฟรม ที่ประเทศซีเรีย

            ทำให้ แจ๊ค เป็นคนที่ 7 ในประวัติศาสตร์ของคนไทยที่ได้แชมป์สมัครเล่นโลก

            จากนั้น แจ๊ค ได้ไปเล่นอาชีพ และทำอันดับติดจนกระทั่งได้สู้จนถึงปีนี้

            ที่สำคัญปีนี้ถือเป็น “ปีทอง” ของแจ๊ค เลยก็ว่าได้ หลังจากออกสตาร์ทรายการแรกไม่ดี แต่หลังจากนั้นเขาเล่นดีขึ้นเรื่อยๆ

            ดีขึ้นมาอย่างน่ากลัว

            จนในที่สุด ผ่านเข้าสู่รอบ 32 คนสุดท้าย หรือรอบจริงของรายการสะสมคะแนนหลักได้ถึง 2 รายการ นั่นคือ เยอรมนี มาสเตอร์ส และไชน่า โอเพ่น

            ถึงเวลานี้คือ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ที่สังเวียนศักดิ์สิทธิ์ครูซิเบิ้ล เธียเตอร์

            นี่คือคนที่ 3 ของประเทศไทยที่ทำได้

            ผลพวงจากความพยายาม เขาสามารถทำได้สำเร็จ และช่วยเติมฝันให้กับพี่ชายแท้ๆ อย่าง “ขวัญ สระบุรี” สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง ที่พยายามอยู่หลายปี

          สุดท้ายตระกูลพุ่มแจ้งก็ได้แจ้งที่ครูซิเบิ้ล

          แพ้หรือชนะไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่นี่คือตัวอย่างแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ พร้อมกับเป็นผลงานชิ้นโบแดงของ แจ๊ค และสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

          แจ๊ค จะดวลกับ สตีเฟ่น แม็คไกวร์ มือ 5 ของโลก และมือวางอันดับ 6 ของรายการ ซึ่งถือว่าหนักหนาสาหัสมาก อย่างไรก็ตาม สถิติการพบกัน 1 ครั้งก่อนหน้านี้ แจ๊ค สระบุรี ชนะไปได้ 4-2 เฟรม

            แฟนสอยคิวคอยลุ้นกันตั้งแต่เวลา 20.30 น. วันจันทร์นี้เป็นต้นไป ผลจะออกมาหัวหรือก้อยไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ การเดินมาถึง

ตรงนี้ถือว่าสุดยอดแล้ว

            ที่เหลือเป็นกำไรล้วนๆ!!!ประวัติ‘แจ๊ค สระบุรี’

เกิด : 11 กรกฎาคม 2521 ที่สระบุรี

ผลงาน :

แชมป์ดิวิชั่น 1 ทั้งหมด 2 รายการที่จันทบุรี ปี 2552 และสุพรรณบุรีปี 2554

รองแชมป์สนุ้กเกอร์ประเทศไทย ปี 2546 และ 2547

รองแชมป์ดิวิชั่น 1 ที่ลพบุรี ปี 2554

เหรียญทองแดง สนุ้กเกอร์เดี่ยว เอเชี่ยนเกมส์ ปี 2553

แชมป์สมัครเล่นโลกคนที่ 7 ของประเทศไทย ปี 2553ที่ซีเรีย

แข่งขันสนุ้กเกอร์รายการแรก : ปี พ.ศ.2538

เริ่มเล่นสนุ้กเกอร์ : อายุ 15 ปี

ผู้ฝึกสอน : บิดา และ พี่ชาย

สังกัด : ทีบีซี สนุกเกอร์

เบรกสูงสุด : ซ้อม 147 แต้ม เมื่อพฤศจิกายน ปี พ.ศ.2553,แข่งขัน 134 แต้ม เมื่อมกราคม 2546

ความคาดหวังกับการเล่นสนุ้กเกอร์ : ติดอันดับ 32 แรกของอาชีพโลก

คติประจำใจ : อย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์                                  ขอบคุณ   “บี แหลมสิงห์” บันทึก
  ชมคลิปแจ็คตอนดวลคิวกับมาร์คเซลบี้มือ1โลกและมือติงจุงฮุยมือ1เอเชียได้ที่นี่       http://www.youtube.com/watch?v=MF3DHItfAEU&feature=player_embedded       http://www.youtube.com/watch?v=d4HMaD4Tpl8&feature=player_embedded    
วันที่ :  21 เมษายน 56 19:18

จำนวนคนอ่าน 5075 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
123
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกเริ่มแล้วนะครับ วันนี้เดชาวุฒิ พุ่มแจ้งลงแข่งเวลา21.30น.ตามเวลาในประเทศไทย รู้สึกจะมีนักสนุกเกอร์ไทยเข้ารอบสุดท้ายแค่คนเดียว วันนี้ลงแข่ง21.30น.เจอเจอร์รี่ แมคไกว์ เอาใจช่วยนักสนุกเกอร์ไทยกันหน่อยนะครับ ไม่รู้ว่าคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง true sport 7 หรือเปล่า
 22 เมษายน 56 11:24
 


123
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ขออภัย สตีเฟ่น แม็คไกวร์ vs เดชาวัต พุ่มแจ้ง นะครับ ถ้าเจอรี่ แมกไกวร์นั่นมันหนังออสการ์ ของ พี่ทอมเค้าฮะ
 22 เมษายน 56 11:26
 


น่าจะ 2 ทุ่มครึ่งครับ
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
โปรแกรมการแข่งขัน รอบ 32 วันที่ 22 เม.ย.2013 Day 3 16.00 ไทย Last 32 matches: 6*: Graeme Dott 6-2 Peter Ebdon 13: Mark Allen v Mark King 20.30 ไทย Last 32 matches: 4*: John Higgins 3-6 Mark Davis 12: Stephen Maguire v Dechawat Poomjaeng 01.00 ไทย Last 32 matches: 13*: Mark Allen v Mark King 2: Allister Carter v Ben Woollaston เครดิต : คุณ OPO..Ronnie FC http://www.snookersociety.com/webboard/index.php?topic=10716.msg230205#new
 22 เมษายน 56 11:27
 


tiger
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ดูออนไลน์ วันที่๒๒และ๒๓ เวลา สองทุ่มครึ่งทั้งสองวัน คู่อื่นๆ เิ่ริ่มเวลา ๑๖.๐๐ น.ทุกวัน http://www.stopstream.com/ คลิกต่อที่ other
 22 เมษายน 56 13:32
 


มีสิทธิ์ชนะ
ความคิดเห็นที่5
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ลิ้งค์ดูสนุก แจ๊ค-แม็กไกวร์ http://i.livetvstatic.ru/webplayer2.php?t=ilive&c=48641&lang=en&eid=165873&lid=134531&ci=234&si=29 ตอนนี้แจ๊กนำ 3-1 ละครับ
 22 เมษายน 56 22:11
 


tiger
ความคิดเห็นที่6
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
วันแรก แจ๊ค เรานำ 5 ต่อ 3 พรุ่งนี้เวลาเดิมสองทุ่มครึ่ง
 23 เมษายน 56 0:33
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018