กระทู้ GAME ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  7 สี ยิงสด 18. 30 น. 'เชลซี-ผีแดง'เต็มสูบนัดแข่งใหม่เอฟเอคัพ  
  ผู้เขียน: หมากแข้ง  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
วัน จันทร์นี้มีฟุตบอลหลายรายการให้ติดตาม ศึกเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมนัดแข่งใหม่ เป็นบิ๊กแมตช์ "สิงโตน้ำเงินคราม"เชลซี แชมป์เก่า เปิดบ้านเจอ "ผีแดง"แมนฯ ยู ขณะที่ศึกพรีเมียร์ลีกมีอีกคู่ ลอนดอน ดาร์บี้แมตช์ ฟูแล่มเจอกับควีนสปาร์กเอฟเอ คัพ รอบ 8 ทีมสุดท้าย นัดรีเพลย์เชลซี-แมนฯยู - ก่อนหน้านี้เสมอกันมา 2-2 "สิงโตน้ำเงินคราม"เชลซี สถานการณ์ในลีกยังหนักเพราะต้องเร่งทำแต้มเพื่อรับประกันโควตายูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก นัดนี้จะไม่มีโอริโอล โรเมอู ที่มีอาการบาดเจ็บรา ฟาเอล เบนิเตซ ผู้จัดการทีมชาวสเปนจะวางหมากในระบบ 4-2-3-1 ปีเตอร์ เช็ก ยืนเฝ้าเสา กองหลังประกอบด้วย เซซาร์ อัซปิลิกูเอต้า, แกรี่ เคฮิลล์, จอห์น เทอร์รี่, แอชลีย์ โคล คู่กลางรับ รามิเรส ประสานงานกับ จอห์น โอบี มิเกล กลางรุก 3 ตัว แฟรงก์ แลมพาร์ด, ฮวน มาต้า, เอเดน ฮาซาร์ด ทิ้งให้ เด็มบา บา เป็นหัวหอกตัวเป้า"ผีแดง"แมนฯ ยู ค่อนข้างสบายตัวกับการเล่นในลีก เนื่องจากนำจ่าฝูงด้วยคะแนนทิ้งห่างไปแล้ว นัดนี้จะอดใช้งาน ดาร์เรน เฟล็ตเชอร์ ที่ป่วย และต้องรอเช็กความฟิต ฟิล โจนส์, นานี่, พอล สโคลส์กุนซือจอมเก๋าอย่าง เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน จะจัดแผนในระบบ 4-4-2 ดาวิด เด เกีย เป็นนายทวาร กองหลังมี ราฟาเอล ดา ซิลวา, ริโอ เฟอร์ดินานด์, จอนนี่ อีแวนส์, พาทริซ เอวร่า กองกลาง แอชลีย์ ยัง, ไมเคิล คาร์ริก, ทอม เคลเวอร์ลีย์, ชินจิ คากาวะ คู่กองหน้า เวย์น รูนีย์ ร่วมล่าตาข่ายกับ โรบิน ฟาน เพอร์ซี่แม้ "สิงโตน้ำเงินคราม" จะได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่น แต่ดูแล้วต้องแบ่งสมาธิกับการเล่นหลายรายการอาจส่งผลกับนัดนี้ ผิดกับ "ผีแดง" ที่ผ่อนคลายกับในลีกเพื่อรายการนี้ได้เต็มที่ มองแล้วทีมเยือนไม่น่าแพ้ และมีแววบุกชนะใน 90 นาทีเลยด้วยซ้ำพรีเมียร์ลีกฟูแล่ม-ควีนสปาร์ก - "เจ้าสัวน้อย"ฟูแล่ม ขออีกไม่กี่แต้มก็น่าจะอยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลนี้ เกมนี้จะอดใช้งาน นีล เอเธอริดจ์, มาอามาดู ดิยาร์ร่า, เคริม ฟราย ที่บาดเจ็บ ส่วนแข้งหลักอย่าง ดิมิตาร์ เบอร์บาตอฟ, ไบรอัน รูอิซ, เดเมี่ยน ดัฟฟ์ พร้อมลงสนาม"ทหาร เสือราชินี"ควีนสปาร์ก ต้องดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ นัดนี้จะไม่มี โฮแกน เอเฟรม, แอนดี้ จอห์นสัน ที่บาดเจ็บ และต้องรอเช็กฟิต แซมบ้า เดียกิเต้, โรเบิร์ต กรีน, อาร์กม็องด์ ตราโอเร่ แต่ยังมี บ๊อบบี้ ซาโมร่า, โลอิก เรมี่, ปาร์ก จีซุง เป็นตัวชูโรงเหมือนเคยเจ้าบ้านมั่นใจกว่า แถมได้เปรียบสภาพแวดล้อม มองแล้วน่าคว้าชัยสำเร็จ
พรีเมียร์ลีก

02.00 น. ฟูแล่ม-ควีนสปาร์ก (ทรู สปอร์ต 1)

เอฟเอ คัพ อังกฤษ

18.30 น. เชลซี-แมนฯ ยูไนเต็ด (ช่อง 7)


วันที่ :  1 เมษายน 56 7:19

จำนวนคนอ่าน 6974 คน
จากจำนวนคนโหวต 6 คน แต้มเฉลี่ย 1.67
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
http://www.raybanjp.pw/rayban-glasses-136.html
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
 18 ตุลาคม 57 20:10
 


123
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ถ้าจานดำ ดูช่อง media boom (หรือ media chanel) อ่ะค่ะ เพราะเเราดู FA Cup ที่ช่องเจ็ดถ่ายช่องนี้ตลอด เค้าเจ้าของเดียวกัน
 1 เมษายน 56 13:24
 


กรกฎ
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ดูลิ้งค์นี้ http://www.ch7.com/schedule.html http://football.sodazaa.com/ tv.ohozaa.com/live/7/
 1 เมษายน 56 16:05
 


รายชื่อผู้เล่นทั้ง 2 ทีม
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
Chelsea team : Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Cole, Mikel, Ramires, Hazard, Mata, Oscar, Ba. Chelsea subs : Turnbull, Terry, Benayoun, Bertrand, Moses, Lampard, Torres Man Utd team : De Gea, Jones, Smalling, Ferdinand, Evra, Valencia, Carrick, Cleverley, Nani, Hernandez, Welbeck Man Utd subs : Lindegaard, Giggs, Young, Van Persie, Powell, Kagawa, Vermijl
 1 เมษายน 56 18:33
 


ชัดแจ๋ว
ความคิดเห็นที่5
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
http://goo.gl/Qwz1s sop://broker.sopcast.com:3912/142340
 1 เมษายน 56 18:33
 ความคิดเห็นที่6
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ลิ้งค์ถ่ายทอดสด http://www.sportfun21.info/k6.html http://streamhd.eu/lsh1.html http://norwaysport.co.uk/stream1.html http://www.justads.eu/video2.htm http://www.hdbox.in/en/channel3.html http://www.desportogratis.com/live1.html http://streamhd.eu/lsh6.html http://www.hdbox.in/en/channel4.html http://www.soccerjumbotv.in/channel-7.html http://sport2you.info/live1.html http://www.myp2phd.net/ch1.html http://soccerstream.bazookapenaka.com/ http://sportstvonline.net/lshunter.htm http://gooll1.blogspot.com/ http://www.bet4live.info/live8.html
 1 เมษายน 56 18:39
 


จขกท
ความคิดเห็นที่7
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เกมส์บุกโดยรวมเชลซีเหนือกว่า จบครึ่งแรก เสมอกัน 0-0
 1 เมษายน 56 19:20
 


แมน
ความคิดเห็นที่8
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เดม บาบา ยิงให้เชลซี ในนาที 49 นำผีแดง 1-0 แล้วครับ
 1 เมษายน 56 19:39
 


จขกท
ความคิดเห็นที่9
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
จบแล้วครับ เชลซีเอาชนะไป1-0 ไป ชิงกับแมนซิตี้ ราววันที่ 13 เมษายนนี้
 1 เมษายน 56 20:24
 


จขกท
ความคิดเห็นที่10
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ขอโทษครับ เมาหมัดไปหน่อย เชลซี ได้เข้าไปตัดเชือกกับแมนซิ ในรอบรองชนะเลิศครับ
 2 เมษายน 56 9:09
 


?????? sacai
ความคิดเห็นที่11
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
 14 กันยายน 56 19:41
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018