กระทู้ ธรรมมะ ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  “สุทธิรัตน์ มุตตามระ” หวานใจ “อดีตพระมิตซูโอะ”  
  ผู้เขียน: วิทยา ธนวัฒน์  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
ชมภาพหน้า 1 เอเอสทีวี-ผู้จัดการ     พลิกแผ่นดินหาเพื่อขจัดสิ้นข้อสงสัย “หญิงปริศนา” ที่ปรากฏกายเคียงข้างอดีตพระปฏิบัติชื่อดัง มิตซูโอ คเวสโก คือพี่สาวแท้ๆ ของอดีตเลขานุการรัฐมนตรียุครัฐบาลประชาธิปัตย์ วิทเยนทร์ มุตตามระ     แอน – สุทธิรัตน์ มุตตามระ คือชื่อของเธอ ใช่ใครอื่นไกล, หากแต่เป็นที่คุ้นชินในแวดวงสังคมชั้นสูง, “สุทธิรัตน์” ในวัย 52 ปี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเดอะควอลิตี้ กรุ๊ป และประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิว เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีศูนย์ต่อต้านความชราครบวงจรภายใต้แบรนด์ คิว เมดิคอล เซ็นเตอร์     เมื่อปี 2554 เธอ กร้าวประกาศทุ่มงบราว 800-1,000 ล้านบาท ก่อตั้งเป็นโรงพยาบาลแพทย์ต่อต้านความชรา หรือโรงพยาบาลแอนไทน์เอจจิง (Anti-Aging Hospital) เพื่อผงาดขึ้นเป็นผู้นำด้านธุรกิจความงาม มาในวันนี้ ... เธอพิสูจน์แล้วว่าทำได้จริง     “สุทธิรัตน์” จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในปี 2522 จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     เพียงชั่วข้ามคืน, เธอกลายมาเป็นจุดรวมของสายตานับล้านคู่ ภาพที่แสดงในเฟซบุกส์ “Suttirat Muttamara” เรียกความสนใจปนข้อเคลือบแคลงนานัปการ     ลึกเข้าไปในอัลบัมส่วนตัวของ “สุทธิรัตน์” ปรากฏ 11 รูปคู่กับอดีต “พระมิตซูโอะ” ในอิริยาบถปริ่มสุข รูปแรกของเธอและคู่ โพสต์ขึ้นประจักษ์ต่อสาธารณะ เมื่อเวลา 17.47 น. ของวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นรูปขี่ม้าในประเทศฟิลิปปินส์ โดยรูปดังกล่าวถูกโพสต์ภายหลังที่เธอเขียนข้อความ เพียง 11 นาที     “ขอบคุณสำหรับผู้ที่ไม่หวังดีต่อดิฉัน ที่กล่าวหาว่าดิฉันวางยา Blackmail อาจารย์มิตซูโอะ โดยมีเจตนาทำให้ดิฉันเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงทำให้อาจารย์มิตซูโอะผู้ที่มีเมตตา และความรักต่อดิฉัน จะต้องออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของดิฉัน ด้วยการเปิดเผยความจริงต่อสังคมเร็วๆ นี้ ขอบคุณอีกครั้ง” คือข้อความที่เธอเขียนขึ้น ก่อนตัดสินใจโพสต์รูปคู่ใน 11 นาทีให้หลัง จากนั้น “สุทธิรัตน์” ใช้เวลาอีก 6 นาที โพสต์รูปจนครบ     สำหรับสาเหตุที่เธอตัดสินใจต้องโพสต์รูป คาดการณ์กันว่าเป็นเพราะมีกระแสข่าวว่าพระมิตซูโอะจำใจลาสิกขา เพราะถูกผู้หญิงวางยาและถ่ายคลิปข่มขู่ ซึ่งรูปคู่ที่แสดงต่อสาธารณะชนนั้นเป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม กล่าวคือทั้งคู่ดูมีความสุข     สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในเฟซบุกส์ของ “สุทธิรัตน์” ก่อนมีการโพสต์รูปคู่ คือเรื่อง “กำไรชีวิต” โดยต้องย้อนกลับไปถึงวันที่ 11 มี.ค. และความเคลื่อนไหวก่อนหน้าต้องย้อนกลับไปถึงวันที่ 25 ก.พ.     เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและได้ข้อคิดจากเฟซบุกส์ของ “สุทธิรัตน์” ถูกเขียนขึ้นในวันที่ 15 ก.พ. ภายหลังวันวาเลนไทน์เพียง 1 วัน ความว่า ‘ความรัก..ที่ถูกหลักวิชา ก่อนจะรักใครให้รักตัวเองก่อน รักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวคือการเติมความไม่บริสุทธิ์ให้ตัวเอง รักตัวเองจะปรารถนาให้ตัวเองมีความสุข จึงต้องสร้างเหตุจะเติมแต่ความดี รักตัวเองอย่างถูกวิชชาต้องคลายความผูกพัน หยุดนิ่งอยู่ภายใน แล้วจะเป็นสุขด้วยตัวของตัวเอง รักตัวเองได้ฉันใด เราก็จะรักเพื่อนมนุษย์ได้ฉันนั้น”     วันที่ 13 ธ.ค.2554 “สุทธิรัตน์” โพสต์ความจากภาพยนตร์เรื่อง Notting Hill (1999) ความว่า “การพบกันเป็นความบังเอิญ .. การยิ้มให้กันเป็นความตั้งใจ”     นอกจากนี้ ในเฟซบุกส์ “Suttirat Muttamara” ยังมีการโพสต์รูปเกี่ยวกับการตักบาตรทำบุญร่วมกับครอบครัวและบุตรชาย รวมทั้งรูปตัวเองนุ่งชุดขาวอีกเป็นจำนวนมาก สะท้องถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า     สำหรับ “พระมิตซูโอะ” ตามกระแสข่าวได้ลาสิกขาเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยไม่มีผู้ใดสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้ และไม่มีความชัดเจนว่าท่านลาสิกขา ณ วัดใด     ถัดมาอีก 2 วัน คือวันที่ 10 มิ.ย. มูลนิธิมายาโคตรมี ได้ประชุมคณะกรรมการและแถลงข่าวยืนยันการลาสิกขาจริง อย่างไรก็ตามในวันดังกล่าวพบว่า ทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมายาโคตรมี ไม่ยินดีเปิดเผยข้อมูลถึงสาเหตุที่แท้จริงของการลาสิกขา     พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต รองเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม ลงนามในแถลงการณ์เรื่องการลาสิกขาของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา และได้เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนในเวลา 20.30 น. ความว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อต่างๆ ว่า พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ลาสิกขานั้น วัดสุนันทวนาราม ขอยืนยันว่าเป็นความจริง     ขณะนี้ท่านเดินทางไปต่างประเทศแล้ว โดยมีจุดหมายปลายทางที่ประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดของท่าน โดยจะยังคงทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะของฆราวาสต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของมูลนิธิฯ และโครงการต่างๆ ที่ท่านได้ริเริ่มไว้ คณะทำงานจะยังคงดำเนินงานไปตามปกติ เนื่องจากพระอาจารย์ได้วางรากฐานไว้แข็งแรงแล้ว     ขอให้พวกเราทุกคนรักเมตตาต่อกัน และดำเนินงานประหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันดังความประสงค์ของพระอาจารย์ไว้ให้จงดี     อย่างไรก็ดี สิ่งที่ไม่ได้บอกในคำแถลงการณ์ก็คือ ก่อนหน้านี้มูลนิธิมายาโคตมีได้ร่างแถลงการณ์มาแล้ว 1 ฉบับ ซึ่งมีการระบุไว้ว่าสาเหตุของการลาสิกขามาจากปัญหาด้านสุขภาพ แตกต่างกับแถลงการณ์ฉบับที่เผยแพร่ซึ่งไม่ได้ระบุสาเหตุแต่อย่างใด     นอกจากนี้เจ้าหน้าที่และกรรมการมูลนิธิฯ ท่าทีประหยัดถ้อยคำและจำกัดคำถามของสื่อมวลชน โดยจะตอบเพียง 3 ประเด็นเท่านั้น คือ 1.พระอาจารย์ลาสิกขาแล้วหรือไม่ 2.สาเหตุจากอะไร 3.การดำเนินการของมูลนิธิฯ หลังจากนี้      ดารณี บุญช่วย กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ระบุในวันแถลงข่าวว่า พระอาจารย์ได้ลาสิกขาจริงและได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลและไม่มีใครทราบว่าท่านลาสิกขาที่วัดใด     ทั้งนี้ ระหว่างการซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้แจ้งให้ผู้สื่อข่าวหยุดสัมภาษณ์ และเชิญให้ร่วมรับฟังคำชี้แจงจากพระอาจารย์หนูพรม แต่ไม่ให้บันทึกภาพโดยเด็ดขาด     สำหรับการชี้แจงของพระอาจารย์หนูพรม ระบุว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าพระอาจารย์มิตซูโอะจะลาสิกขา โดยเพิ่งทราบเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา     เมื่อผู้สื่อข่าวซักว่า ท่านทราบถึงการลาสิกขาได้อย่างไร พระอาจารย์หนูพรม มีท่าทีครุ่นคิดก่อนตอบว่า ทางเราก็... (นิ่งคิด 3 วินาที) ลักษณะที่ท่านเดินทางกะทันหัน ท่านก็ไปนั่น จะให้ตอบยังไงดี     ถามย้ำว่า ทำไมท่านถึงทราบว่าพระอาจารย์มิตซูโอะลาสิกขา พระอาจารย์หนูพรม ตอบว่า อันนี้ก็ ... (เงียบ) อาจารย์ถามไปทางวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานีจึงได้คำตอบ     ผู้สื่อข่าวพยายามถามถึงสาเหตุการลาสิกขาและความเป็นมา รวมถึงการติดต่อกับพระอาจารย์มิตซูโอะหลายครั้ง แต่พระอาจารย์หนูพรม ยืนยันเพียงว่า เป็นไปตามแถลงการณ์     “คนไทยกับคนต่างชาติมีมุมมองต่างกัน เป็นธรรมดาของคนไทยที่ยึดติดตัวบุคคล ส่วนท่านก็อยากเผยแพร่คำสอนของศาสนาให้เป็นสากล คำสอนของท่านจะไม่ยึดติดกับพระพุทธเจ้า เพื่อให้ศาสนาอื่นสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาได้ และบางทีการเป็นฆารวาสก็เผยแพร่ศาสนาได้มากกว่า เพราะต่างชาติก็ไม่ได้ยอมรับพระ” พระอาจารย์หนูพรม ให้เหตุผล  
วันที่ :  28 มิถุนายน 56 6:58

จำนวนคนอ่าน 3994 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
ธรรมะแน่ๆ แด่แพ้ใจเธอ
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สีกาทั้งหลายนี่แหละครับตัวดี เวลาไปอยู่วัดจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ ถึงเวลาก็ต้องอาบน้ำในวัด ผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแถวนั้น บางคนนุ่งกระโจมอกนั่งคอย ถึงเวลานอน บางคนมีชุดนอนมาอีกต่างหาก บางคนใส่ชุดบางๆ บางคนเสื้อในไม่ใส่ ลุกเดินเข้าเดินออกนมแกว่งโทงเทงผลุบเข้าผลุบออก นี่เห็นมากับตา สงสารพระน่ะครับ.
 28 มิถุนายน 56 15:46
 


om
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ที่บริเวณลานบุญ พุทธชยันตี ภายในวัดสุนันทวนาราม สาขาวัดหนองป่าพง ที่ 117 หมู่ 8 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี พระอาจารย์หนูพรม สุชาโต รองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส ให้สัมภาษณ์ว่า อาตมาก็เพิ่งรู้ข่าวเช่นกัน ซึ่งรู้สึกตกใจที่มีภาพอย่างนี้ออกมา แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อาตมาทราบก็เคยให้ข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ยอมรับไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย อีกเหตุผลที่อาตมาไม่ทราบ เพราะว่าอดีตเจ้าอาวาสได้สึกแล้วกลับไปประเทศอย่างกะทันหัน แต่ในเมื่อข่าวออกมาในลักษณะนี้ ธรรมดาหากเป็นพระเกิดไปมีความรักอะไรใครขึ้นมา ก็ต้องปกปิดความลับไว้ก่อน ไม่มีหรอกที่พระจะไปบอกว่าอาตมารักโยมคนโน้นคนนี้ เหมือนคนที่นอกใจภรรยา ก็คงไม่ต้องการให้ภรรยารู้เรื่อง นี่คือเหตุผลที่ทำให้ทุกคนไม่ทราบเรื่องว่าสาเหตุการสึกจากพระนั้นเป็นเพราะ เหตุใด แต่ปัจจุบันอาตมาและประชาชนทั่วไปคงทราบแล้วว่าเหตุผลที่อดีตพระอาจารย์มิ ตซูโอะลาสิข เป็นเพราะเหตุผลอันใด ภาพได้แสดงให้เห็นอยู่แล้ว


แต่การที่ท่านตัดสินใจสึกจากความเป็นพระด้วยเหตุผลดังกล่าว ก็เป็นสิ่งที่ท่านทำถูกต้องแล้ว ส่วนวัดใดที่ท่านไปสึกอาตมาก็ไม่ทราบจริง เพราะท่านไม่เคยบอกใครให้รู้มาก่อน ท่านคงคิดว่าถึงบอกใครไปก็ไม่มีประโยชน์ และท่านคงรู้ดีอยู่แล้ว เพราะท่านบวชมานานกว่า 38 ปี หรืออาจยังบวชอยู่ก็คงจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังจึงตัดสินใจสึก แล้วค่อยมาแก้ไขปัญหาทีหลังก็เป็นได้ ที่จริงแล้วอาตมามองมองมันเป็นเรื่องธรรมชาติระหว่างคนสองคน อย่าลืมนะท่านบวชมาถึง 38 พรรษา ซึ่งไม่เคยมีภาพดังกล่าวออกมาให้เห็นมาก่อน 38 พรรษา ที่ท่านให้ความรู้ทางธรรมะถือว่านานมาก แต่ที่ท่านตัดสินใจสึก คงเป็นเพราะท่านคงมีความสุขที่จะได้ไปเริ่มต้นชีวิตคู่อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งก็ถือว่าดีแล้วท่านก็คงไปได้ดี
 28 มิถุนายน 56 18:07
 


เรื่องของคน 2 คน
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อย่างน้อยท่านก็ไม่ได้ทำผิดในผ้าเหลืองเหมือนโล้นบางตัวที่เป็นข่าวดัง ณ ขณะนี้
 28 มิถุนายน 56 18:08
 


123
ความคิดเห็นที่4
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
นายวิทเยนทร์ มุตตามระ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “Vittayen Muttamara” ว่า จากกรณีที่มีภาพอดีตพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จ.กาญจนบุรี ที่ลาสิกขาไปเมื่อที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ถ่ายคู่กับสุภาพสตรีคนหนึ่งปรากฏและเป็นที่พูดถึงในวงกว้างอยู่ในขณะนี้ ตนได้รับคำถามจำนวนมากว่าสตรีท่านนี้เป็นอะไรกับตน ตนจึงขอตอบตรงๆเพื่อความชัดเจนตรงนี้ว่า เป็น"พี่สาว"ของตน “ทั้งพี่สาวผมและอาจารย์มิตซูโอะทั้งสองเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว อาจารย์ท่านก็ศึกษาธรรมะปฏิบัติมานานไม่เคยมีเรื่องมัวหมอง ตอนนี้ท่านก็ลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสแล้ว ผมเชื่อว่าท่านมีสติรู้ว่าท่านทำอะไรอยู่และกำลังจะทำอะไรต่อไปในอนาคต ผมเชื่อว่าคนสองคนที่ตกลงปลงใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ คนทั้งสองต้องทำบุญทำกรรมร่วมชาติกันมามากอย่างที่เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาส และการตัดสินใจของคนทั้งสองก็อยู่ในกฏเกณฑ์กติกาทั้งทางโลกและทางธรรม หากจะถามผมว่าอนาคตของทั้งสองจะอยู่กันที่ไหนอย่างไร ผมตอบตรงๆว่าไม่ทราบครับ เพราะถึงเราจะเป็นพี่น้องกันเราเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกัน เขาจะอยู่เมืองนอกหรือเมืองไทยคือการตัดสินใจของเขาทั้งสองครับ ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้ง” นายวิทเยนทร์ ระบุผ่านเฟซบุ๊ก.
 28 มิถุนายน 56 18:18
 


eye
ความคิดเห็นที่5
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
กามตัญหา เป็นกิเลสที่แรงสุด ผู้ที่จะบรรลุ ต้องผ่านด่านนี้ให้ได้ พพจ. ในคืนตรัสรู้ ก็มีมารแปลงตัวเป็นนางงามมาร่ายรำยั่วยวน แต่ท่านก็ผ่านมาได้ ผมเห็นพระหลายองค์ที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง หน้าตาดี ดวงตาเปนแววประกายแห่งความบริสุทธิ์ (ประกายตาสีฟ้าอ่อน) ....... ไม่นานหลังจากที่หลวงพี่เป็นหนุ่ม เสร็จสีกา มันคงเป็นเวรกรรม หรือเป็นบุญบารมีที่ยังสังสมมาไม่พร้อม ฮอร์โมนทางเพศ ในแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน มากบ้าง น้อยบ้าง (พันธุกรรม) เมื่อพบคู่เวรคู่กรรม ความรู้สึกมันถูกกระตุ้นขึ้นมาอย่างยากที่จะปฏิเสธ ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอมา บางคนหน้ามืด แม้ความตายอยู่ข้างหน้า ก็ไม่สน ความรู้สึกเช่นนี้จะไม่ใช่เกิดกับทุกคน เช่นเราเห็นนางงามเราอาจจะเกิดความรู้สึกชอบแต่ไม่ใช่ แต่กับบางคนที่เธอไม่สวยเท่า ปิ้ง ! ใช่เลย เพราะมันเป็นคู่กรรมกัน ท่านมิซูโอะ ท่านคงยังสะสมบารมีมาไม่พอที่จะบรรลุ ท่านจึงต้องเวียนว่ายอยู่ในวัฐสงสารต่อไป แต่ด้วยความดีที่ท่านได้ทำสะสมไว้คงจะส่งเสริมให้ท่านได้มีโอกาสบรรลุได้ในชาติหน้าต่อๆไป ..... สาธุ
 28 มิถุนายน 56 18:19
 


นำพล
ความคิดเห็นที่6
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
สตรี สตางต์ สองอย่างนี้ทําให้ไม่อยากเป็นพระจ้า..
 28 มิถุนายน 56 18:19
 


บำรุง
ความคิดเห็นที่7
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อย่างนี้ซิครับมีแต่คนชื่นชม เพราะลาสิกขาไปแล้ว ขอให้ทิดมิตซูโอะ ประสพความสุขในทางโลกตามอัตภาพ ที่ปรารถนา ไม่เหมือนโล้นที่อาศัยผ้าเหลืองหากินที่ทำให้ศาสนามัวหมอง ถ้าเห็นว่าทางธรรมอยู่ไม่ได้ก็ลาสิกขาไปเสียเถิด ชาวพุทธจะได้ไม่ต้องเสื่อมศรัทธา
 28 มิถุนายน 56 18:31
 


เซ็กไม่เคยปราณีใคร
ความคิดเห็นที่8
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
โคเขาอ่อน ขวิด ท่านอาจารย์ไปซะละ
 28 มิถุนายน 56 21:21
 


ดด.
ความคิดเห็นที่9
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
น่าเห็นใจ...กรรมตามมาให้ผล ต้องสึกจากพระ

ฝ่ายหญิงก็ดีใจ...สึกพระเอามาทำผัวได้สำเร็จ !!!

ไม่รู้ความจริงคนบวชนาน..."หาแดกแบบชาวบ้านไม่เป็น"

เอาพระมาทำผัว....สึกแล้วมึงต้องเลี้ยงดูมันตลอดชีวิต

ผู้หญิงที่ฉลาดจะเคารพพระ....ไม่คิดสึกพระ

ส่งให้ท่านปฏิบัติธรรมจนสำเร็จมรรคผล....ไม่ไปขัดขวาง

ตัวกิเลสเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง...กำจัดได้ยากมาก

การบวชก็เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดไป

มีไม่น้อยพ่ายแพ้ต่อกิเลส....มีมานานแล้ว

ต่อไป....ก็จะมีแบบนี้อีก

รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส คือบ่อเกิดแห่งกิเลส

พระพุทธองค์จึงสอนให้ระมัดระวังไว้เสมอ

ใครเผลอเมื่อไหร่....ก็พ่ายแพ้แบบอาจารย์มิซูโอ๊ะ

ยิ่งกว่าอาจารย์....ก็โดนมาแล้ว

ความสุขที่เห็น...มีสาวกอดเคียงข้าง

มองแบบปุถุชน....นี่คือความสุขของคน 2 คน

มองอีกแบบตามความจริงคือ...ทุกข์

ต่อไปเมื่อต้องจากกันเพราะความตาย....มีคนหนึ่งร้องไห้แน่นอน

รูปแห่งสตรี....ย่อมครอบงำบุรุษได้ ไม่มีข้อยกเว้นจะเป็นใคร

เสน่หาคือ....ยางเหนียว โดนแล้วติด แกะไม่ออก

เสียงจะดังเพราะปรบมือ 2 ข้าง..ท่านเรียกว่าเมถุนธรรม

แปลว่า...ธรรมของคนคู่ เป็นปกติของโลกใบนี้

เมื่อเลือกจะมีเมียก็สึกไปเป็นชาวบ้าน...ขออนุโมทนา

สีกาก็ควรเลี้ยงดูผัวให้ดี....ผัวแบบนี้หากินแบบชาวบ้านไปเป็นหรอก
 29 มิถุนายน 56 8:58
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่10
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d

คนอย่างอดีตพระมิตซูโอะ คงไม่อับจนปัญญา เหมือน ดด หรอก

คนเรา เข้ามาบวช เพื่อศึกษาธรรม
ศึกษาแล้ว พอแล้ว ก็ ลาสิกขาบทได้
ไม่จำเป็นว่า บวชแล้ว จะต้องบังคับ ให้เป็นภิกษุ ตลอดชีวิต

ท่าน คงชั่งใจหลายครั้ง กว่าจะตัดสินใจ ลาสิกขาบท

ทางธรรม ก็ ชอบ

ทางโลก ก็ยังตัดไม่ขาด

อย่าอยู่ให้แปดเปื้อนพุทธศาสนาเลย
เพราะ เรายังตัดกิเลสให้สิ้นไม่ได้...

ท่านก็ ลาออก

ก็ แค่นั้น!

ดด ใช้สิทธิอะไร ไปด่าว่าท่าน?

พระพุทธเจ้าท่านไม่เคยบังคับ ผูกขาด
บวชแล้ว สึก ไม่ได้

ท่านมิตซูโอะ อยู่ในผ้าเหลือง ก็ ทำคุณไว้มาก
ไม่ได้อยู่แล้ว ก็ ไม่เป็นไร
ก็ ทำอย่างอื่นได้

ใยต้องประนามด่าว่า...

อย่างนี้ คนไม่ดี กลับจะเป็น ดด นั่นแหละ
 29 มิถุนายน 56 9:42
 


ปลายจีวร
ความคิดเห็นที่11
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
มีเพศสัมพันธ์มันผิดตรงไหน   อย่างนั้นดด.อย่า ปี้    เมียดิ
 29 มิถุนายน 56 14:08
 


ปลายจีวร
ความคิดเห็นที่12
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
มันก็ยังมีพวกไร้ยางอายปลอมชื่อคนอื่น เสมอๆ น่าอนาถใจ หากให้ผมทาย ผมจะทายว่าต้องเป็นคนมีอายุมาก เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆคึกคะนอง พวกนั้นไม่น่าจะมาป่วนในบอร์ดศาสนาที่มีคนอ่านจำนวนไม่มาก / มันน่าจะเป็นคนในบอร์ดที่มีอะไรๆในใจคั่งแค้นท่านดด. ปลายจีวร ฯ เลยทำไปตามประสาเขา น่าสงสาร ควรให้อภัย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย ระวังเดี๋ยวนี้เทคโนฯก้าวหน้าอย่านอนใจ ไอพีตรวจสอบกันได้ ถ้าจะทำ เหอๆ เดี่ยวคนป่วนเลขเดียวกับขาประจำ จะหาว่ามีคนแกล้งไม่ได้นะ //***พระภิกษุลาสิกขา แล้วแต่งงานมีเมีย เป็นเรื่องชาวบ้านอยากมีครอบครัวเมื่อรู้ตัวรู้ใจตนว่า ควรจะอยู่ในสมณเพศหรือจะครองเรือนดี ก็ย่อมดีกว่าพวกอลัชชีโมฆะบุรุษหัวโล้น แอบมีเมียทั้งที่ครองผ้ากาสาวพัตร์ ! /แสดงตามข่าวก็น่าเห็นใจ และน่าเสียดาย /// แต่ขอแสดงโดยทั่วไป ไม่เกี่ยวในข่าวกระทู้นี้นะ คนสึกจากพระไปมีเมีย มี ๒ กรณี คือสึกก่อนเบียด กับเบียดก่อนสึก / แล้วที่เบียดก่อนสึกก็มี ๒ กรณีคือ เบียดไม่ทันสึก พวกนี้เลยตามเลย อยากลอง ดีจริงค่อยสึก กับพลาดท่าเผลอตัวไปเบียด พอรู้ว่าตนพลาด ก็สำนึกอายเพราะรู้ว่าตนนั้นปราชิกซะแล้ว // **เรื่องท่าทีพระกับสตรีเพศ ... พวกข้าพระองค์จะพึงปฏิบัติในมาตุคาม (สตรี) อย่างไร ? การไม่เห็น อานนท์ ฯ /ข้าแต่พระผู้มีพระภาค เมื่อการเห็นมีอยู่ จะพึงปฏิบัติอย่างไร ? การไม่เจรจา อานนท์ ฯ / ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อต้องเจรจา จะพึงปฏิบัติอย่างไร ? พึงตั้งสติไว้ อานนท์ ฯ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค **//พระไม่อยู่ลำพังกับสตรี สนทนาแต่ในธุระ ไม่สอดแส่เป็นส่วนตัว สำรวมระวังอินทรีย์ พิจารณาอศุภะเนืองๆ ปิดกั้นโยมอุปฐากใกล้ชิดวงใน ลุกๆนั่งๆ ชะเวิบชะวาบบ่อยมากไม่ดี สตรีมีก้นมีนมไม่เหมือนพระเณร / รักมากเคารพมากศรัทธามาก เดี๋ยวเผลอกราบบนตักบนเตียงท่านอาจารย์ มารคอยตกเบ็ดอยู่ก็ยิ้มร่า สีกาจะสึกพระทำผัวนี่หว่า เตียงลั่นเอี๊ยดอ๊าดในห้อมมีพะกับโยมสีกา ปราชิกก็บังเกิดแก่ะรัที่ไม่สำรวมระวัง ต้องเป็นผู้พ่ายแพ่ในสมณะเพศ //ให้พระอยู่ในพระศาสนาสร้างประโยชน์แก่คนหมู่มาก ดีกว่าเอามาเป็นผัวหาความสุขเพียงคนเดียว พระบวช ๓๐ ๔๐ ปีจะประสีประสาอะไรมากนัก เป็นในอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา ก็ต้องเอาอย่างนางวิสาขาในสมัยพุทธกาลนะครับ //
 30 มิถุนายน 56 4:00
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่13
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เหอๆ ถ้าจะกระทบว่า เป็นคนแก่มีอายุ ก็ อย่าได้คิดว่าเป็นสาระแน เลย...ผมบอกไปหลายหนแล้ว...

เรื่อง ปลอมชื่อใครต่อใครน่ะ ผมจะทำไปทำไม?

ก็ ใช้ชื่อสาระแน ด่าตรงๆ อยู่แล้ว...

ถกข้อโต้แย้งอะไร ก็ใช้ชื่อสาระแน ถก อยู่แล้ว

จะไปใช้ชื่อปลอมชื่อคนอื่นให้เสียเรตติ้งทำไม?

เหตุผลง่ายๆ แค่นี้

คนที่มีสมองไม่ใหญ่มาก ก็ น่าจะคิดออกอยู่แล้ว ฮาๆๆๆๆ...
 30 มิถุนายน 56 18:19
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่14
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ช่วยตรวจสอบ ไอพี ผมด้วยนะครับ

พูดเท็จ กล่าวหาใครลอยๆ ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น ฯ ผิดศีลข้อ 4 ตกนรก นะเออ ฮาๆๆๆๆๆๆๆ
 30 มิถุนายน 56 18:30
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่15
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ใครมีอะไรคับแค้น ดด ปลายจีวร?

อย่างที่ ต่างดาวบอก...

ที่พูดเนี่ย ออกมาจากจิตใต้สำนึกเลยนะ คิดอย่างไร ก็ พูดออกมาจากจิต ที่ตนคิดแค้นอยู่

ขนาด ออกมาปรักปรำคนแก่ ที่ตนเองอคติ

ทั้งๆ ที่ คนปลอมชื่อ เขาก็ปลอมชื่อทุกคน
ดด เขาก็ปลอม
ต่างดาว เขาก็เคยปลอม
สาระแน เขาก็ปลอม จนผมต้องออกมาแก้ ว่า ไม่ใช่ผมนะ
มีอีกหลายคน ที่เขาปลอมชื่อ สรวมชื่อทั้งนั้น

ผมว่า ปลายจีวร สงบสติอารมณ์เถอะ
เรียนธรรมะ มาก็เยอะ
แม้จะเรียนมาถูกบ้างผิดบ้าง
ก็ น่าจะ มีสติ มีความสำรวม ได้บ้างแล้ว

คนปลอมชื่อ ปลายจีวร ในกระทู้นี้ เขาก็ไม่ใช้สีพื้น เดียวกับปลายจีวรตัวจริงสักหน่อย
คนไม่โง่เกินไป เขาก็ดูออก ว่า ปลอม

อีกอย่าง ลีลาการใช้ภาษา ของจริงกับของปลอม ก็ แตกต่างกัน สังเกตุได้

การโพสต์ ก็ต่างกัน ปลายจีวร โพสต์ยาวเหยียด มีตัวคั่น//

ผมเอง ก็ โพสต์ ยาว ไม่ค่อยจะมาตอดเล็กตอดน้อยอะไร

ต่างดาว การใช้ภาษาก็ ดูลุ่มลึก เหมือนปราชญ์

ดด ก็ โพสต์ อธิบาย ยาวๆ มีเหน็บด่าตามประสา คนปากคัน

ฯลฯ

อย่างนี้ คนอ่าน เขาดูออก

คนปลอม ทำยังไงก็ไม่เหมือน

ผมไม่ได้เข้ามา ก็มีคนปลอมชื่อ ไปพ่นพิษใส่ใครไว้เยอะหรือเปล่า?
ไม่ทราบได้

แต่ ดู ลีลา การใช้คำใช้ภาษา
คนฉลาด ก็ ย่อมรู้เอง ว่า ไม่ใช่
นอกจากคนโง่ จึง มองไม่ออก

เรื่อง ไอดี อย่าไปขู่ใครเขาเลย

ตรวจสอบมาเลยดีกว่า จะได้เป็นหลักฐาน ชัดเจน

พูดลอยๆ ไปกล่าวหา คนนั้น คนนี้ คุณนั่นแหละ
จะกลายเป็น จำเลย เสียเอง!
 30 มิถุนายน 56 23:37
 


ผ่านมา
ความคิดเห็นที่16
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ความจริงคนบวชนาน..."หาแดกแบบชาวบ้านไม่เป็น"


ดด. กล่าวไว้หนักแน่น ผู้หญิงเอ๋ย อย่าหาเรื่องใส่ตัวดีกว่า
 1 กรกฎาคม 56 9:43
 


ปลายจีวร
ความคิดเห็นที่17
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อ่าว.......เป็นเรื่อง สาระแนอ่านคห.ของผมแล้วไปตีความเข้าใจผิด หาว่าผมเจาะจงซะแล้ว // นีแหละที่ทำให้ผมหยุดแย้งกับสาระแน มองว่ามีปัญหาเรืองการอ่านจับใจความ การตีความขยายความคลาดเคลื่อน เหมือนกับกรณีการอ่านเอาความตีความพระสูตรที่ผ่านๆมา (มีนจบด้วยตัวมันเองแล้ว/ก่อนอื่นน่าจะเห็นได้นะว่า ผมหยุดแย้งกับสาระแนเรื่องซ้ำๆ ด้วยเหตุผลของผมเอง ในคห.เวรย่อมระงับฯ คห.หลังๆก็น่าจะชัดเจน //แล้วมันจะเป็นไปได้หรือ ที่ผมจะมาตอแยกับสาระแน/ อ่านให้ดีๆว่าผมตำหนิคนที่ปลอมชื่อ ไม่ใช่กลัวคนอื่นเข้าใจผิด แต่เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำ // ต้องเป็นผู้ใหญ่แน่นอน ไม่ใช่เด็กๆ /เด็กๆเกรียนๆนี้ไม่มาวนเวียนในบอร์ดหรอก / ต้องมีอะไรๆกับท่านดด. ผม เป็นต้นแน่นอน หลายคนที่โดนปลอม แต่ผมยกท่านดด.เพราะไปยกสาระแนเกรงว่าสาระแนจะหาว่าแส่ /คนมีความปรารถน ดีต่อกัน ก็ไม่มาป่วนใช่ชื่อปลอมสร้างความรำคาญ / ต้องเป็นขาประจำ ดูจำนวนคนอ่านเฉลี่ย ในแต่ละกระทู้ คนอ่านไม่มาก แสดงว่าในวงที่อ่านประจำ /ขาประจำ อ่าน โพสต์ ป่วน บ่อยๆขาประจำทั้งนั้น เปลี่ยนชื่อบ่อยๆก็ขาประจำ เปลี่ยนชื่อตลอดก็ขาประจำ ถ้าทำบ่อยๆ/ คนแก่ ผู้ใหญ่ อายุมาก ไม่จำเพาะแต่สาระแนนะครับ ควรเข้าใจด้วยปราศจากอคติ //ต้องขออภัย.....ที่ทำให้คิดมาก // อย่าไปมองว่าผมมีอคติกับสาระแนก็จบเรื่อง ไม่่ต้องมาเสียเวลาโพสต์ ๔ คห.ให้เหนื่อย / ไอพีฯ คนมีหน้าที่เขามีระบบตรวจสอบอยู่แล้ว แฮกเกอร์ที่ไม่แข็งยังหลบไม่รอด ทุกคนเขาเก็บไอพีไว้แล้ว ไม่ใช่เลขบัตรไอดีประชาชนนะ นั่นทะเบียนราษฎร์ไม่เกี่ยวอินเทอร์เน็ท แต่มันจะโยงในเว็บที่ต้องล็อคอินลงทะเบียน //ขออภัยที่ทำให้สาระแนต้องมาโพสต์ถึง ๔ คห.ด้วยความเข้าใจผิด / เห็นตอนแรกนึกว่าจะแย้งผมเรื่องสึกก่อนเบียด เบียดก่อนสึก //ส่วนเรื่องวาทะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสาระแนไป ผมไม่แย้งนะครับ อิอิ แค่มาแสดงความสุจริตใจว่าไม่ได้เจาะจง ว่าคนที่มันปลอมชื่อนั่นแหละ และไม่มีหน้าที่ต้องรับรองใคร หรือตรวจสอบให้ใคร /ยังไงๆผมยังยืนยันว่า ไม่เห็นด้วยกับการชื่อปลอม ส่วนเรื่องใครใช้วาจาหรือท่าทีอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา /โปรดทราบ ผมตำหนิ คนที่ขยันปลอมชื่อคนอื่น นะครับคนไม่ปลอมชื่อใครไม่เกียว /???//
 2 กรกฎาคม 56 0:52
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่18
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ปลายจีวร เอ๋ย...เจตนาคุณ มันสำเร็จไปแล้ว

มาแก้ตัวแก้เกี้ยวยังไง ก็ ฟังไม่ขึ้นหรอก

คุณไม่เคยด่าว่า ใคร แก่ นอกจากผม

ในนี้ คุณก็ไม่รู้หรอกว่า คนอื่น แก่ หรือเปล่า?

แต่คุณ มาเน้นย้ำ ปรักปรำไปที่ คนแก่

วิญญูชน เขา อ่าน ก็ รู้แล้วหล่ะครับ
ว่าคุณ ปรักปรำใคร

ส่วนเรื่อง ไอพี ไอดี

อย่านึกว่า คนอื่นโง่ ตนเองฉลาด อีกเลย...

ไอพี ผมเขียนชัดเจนแล้ว ใน คห.14

ส่วนการตรวจสอบ ไอดี นั่นคือ Network ID กับ Host ID
ซึ่งก็คือ ตัวเลข 4 ชุด ที่มีจุดคั่น นั่นแหละ

เอ้า ไม่รู้ ก็ จะก๊อบมาให้ดู...

IP Address ย่อมาจากคำเต็มว่า Internet Protocal Address คือหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบ TCP/IP
ถ้าเปรียบเทียบก็คือบ้านเลขที่ของเรานั่นเอง ในระบบเครือข่าย จำเป็นจะต้องมีหมายเลข IP กำหนดไว้ให้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้องการ IP ทั้งนี้เวลามีการโอนย้ายข้อมูล หรือสั่งงานใดๆ จะสามารถทราบตำแหน่งของเครื่องที่เราต้องการส่งข้อมูลไป จะได้ไม่ผิดพลาดเวลาส่งข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 4 ชุด มีเครื่องหมายจุดขั้นระหว่างชุด  เช่น 192.168.100.1 หรือ 172.16.10.1  เป็นต้น  โดยหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะมีค่าไม่ซ้ำกัน สิ่งตัวเลข 4 ชุดนี้บอก คือ Network ID กับ Host ID ซึ่งจะบอกให้รู้ว่า เครื่อง computer ของเราอยู่ใน network ไหน และเป็นเครื่องไหนใน network นั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่า Network ID และ Host ID มีค่าเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับว่า IP Address นั้น อยู่ใน class อะไร..............


ทีนี้ พอจะเข้าใจหรือยัง?

ไม่รู้เรื่อง แล้วยังมาด่าว่า คนอื่นที่เขารู้เสียอีก

ตำราเดียวกับ ดด เลย
 2 กรกฎาคม 56 11:47
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่19
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เรื่องที่คุณรู้ว่า ผมแก่ คุณก็ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองหรอก

เพราะคุณไม่เคยเจอหน้าผม เราไม่เคยพบกัน

แต่คุณรู้มาจาก ก๊วน ที่เคยไปเจอผมตอนนัดไปสังสรรค์กัน และ/หรือ เคยคุยกับผม ในขบวนรถไฟ อะไรนั่น

ผมก็เปิดเผย จริงใจ ว่าผมอายุเท่าไหร่

ซึ่งทุกคน ก็เรียกผมว่า พี่แน

สรุป คุณก็ เอาเรื่อง ส่วนตัวมาเหน็บแนมผม
นั่นแหละ

แล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัว ที่ รู้เฉพาะ กลุ่มคนที่ผม ไว้ใจ เท่านั้น
ทว่า....บางคนในกลุ่ม ก็ ชอบ คาบเอาเรื่องส่วนตัว หลายๆ เรื่อง มาเผยแพร่

ผมจึงไม่คบหาด้วย ไงครับ

ส่วนคุณ นั้น หนักกว่า

เพื่อนก็ไม่ใช่ ไปรู้เรื่องส่วนตัวเขามา
แล้วพอเถียงอะไรจะแพ้ ก็ เอาเรื่องส่วนตัวเขามาเหน็บแนม เพื่อ ดิสเครดิต

นิสัยอย่างคุณ ผมไม่ใช่แค่ ไม่คบหานะครับ

รังเกียจ เลยหล่ะครับ
 2 กรกฎาคม 56 12:02
 


ปลายจีวร
ความคิดเห็นที่20
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แก้ สาระแน โพสต์ ๓ คห.ไม่ใช่ ๔ ครับ / มีขำตลก ฮาๆๆๆ ตอนท้าย ๒ คห. / และยาว ๑ คห. รวมเป็น ๓ / รับทราบตามนี้นะเดี๋ยวหาว่าใส่ร้าย // ชื่อผ่านมา ไม่ใช่ชื่อสาระแน ผมนับรวมไปได้อย่างไร ? / โอเคนะ แก้ให้ชัดเจนแล้ว ... ไม่มีอะไรจะพูด ทุกอย่างเป็นตามที่เห็น ตามที่เป็น // เกรงสาระแนจะเข้าใจผิด ต้องรีบมาแก้ เพื่อให้สบายใจ เดี๋ยวหาว่าปลายจีวรใส่ร้ายใส่ไข่ ในเรื่องจำนวนอีก.......เห้อ ไม่อยากทำให้ใครเข้าใจผิด ไม่สบายใจ แม้เรื่องเล็กน้อย เอวัง / (ไม่มี ฮาๆๆๆ )
 2 กรกฎาคม 56 13:32
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่21
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
มาถึงตรงนี้

วิญญูชน คงพอรู้แล้วนะ

ว่า ใครโง่ ใครฉลาด
ใครดี ใครเลว
 3 กรกฎาคม 56 7:51
 


ปลายจีวร
ความคิดเห็นที่22
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
เรื่องของสาระแน นะครับ ผมไม่โต้แย้งเรื่องดีเลว ความจริงที่โพสต์ไปนั้น ไม่ได้สนใจว่าใครปลอมชื่อ แต่มุ่งให้หยุดปลอมชื่อมากกว่า / ....มันก็ยังมีพวกไร้ยางอายปลอมชื่อคนอื่น เสมอๆ น่าอนาถใจ หากให้ผมทาย ผมจะทายว่าต้องเป็นคนมีอายุมาก เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆคึกคะนอง พวกนั้นไม่น่าจะมาป่วนในบอร์ดศาสนาที่มีคนอ่านจำนวนไม่มาก / มันน่าจะเป็นคนในบอร์ดที่มีอะไรๆในใจคั่งแค้นท่านดด. ปลายจีวร ฯ เลยทำไปตามประสาเขา /// สาระแน จะมาโกรธ เข้าใจว่าหมายถึงตัวเอง // ผมคนโพสต์เองมายืนยันแล้วบอกว่าไม่ได้เจาะจง สาระแนยังเถียงว่าผมหมายถึงสาระแนเอาเอง ก็เป็นเรื่องสาระแน นะครับ ผมบอกแล้วว่าไม่เจาะจง //ผมไม่ได้ใช้คำว่า "คนแก่" ซะด้วยซ้ำ ความหมายก็บอกแล้ว ต้องเป็นคนมีอายุมาก เป็นผู้ใหญ่แล้ว ไม่ใช่เด็กๆคึกคะนองมาป่วนสนุกๆ อายุมาก ผู้ใหญ่ มันก็คนตั้งแต่วัยทำงานทั่วไปไม่ใช่หรือ ? อ่านยังไงๆ ก็ไม่เจาะจง คือมันแยกว่าเป็นผู้ใหญ่ ไม่ใช่พวกเด็กๆ พวกเกรียน คึกคะนอง //ผมไม่ได้มีอะไรๆในใจคั่งแค้นอะไรกับสาระแน แย้งเพราะเห็นว่าผิดหลัก ผมอิงพระสูตรแบบไม่ตีความ ขยายความ อิงพจนานุกรม สอดคล้องตามหลักสูตรนักธรรม อิงวินัย ที่มีในพระไตรปิฎก ไม่เป็นการยกเลิกวินัย แก้ไขวินัย ส่วนเหตุผลสาระแนสอดคล้องกับสำนักที่เขามีมติตีความตามนั้น และมั่นใจว่า แม้เอาการอ่านจับใจความแบบไม่เอาเรื่องศาสนา มาพิสูจน์ สิ่งที่แสดงไปไม่คลาดเคลื่อนไปจากพระไตรปิฎก ผมจึงไม่สนใจเรื่องใครแพ้ชนะ เพราะผมเอาตามพระไตรปิฎก /// ส่วนใครคั่งแค้นผม ท่านดด. ผมไม่ทราบหรอก ไม่ได้เจาะจงนะอ่านหลายๆรอบเอาเถิด คั่งแค้นระดับไหน ก็ไม่รู้ แต่มีคนปลอมชื่อ ปลายจีวร ท่านดด. คนรักชอบพอกันเขาไม่ทำอยู่แล้ว / ผมตำหนิคนปลอมชื่อ มาโกรธอะไร? ผมไม่ได้ว่าสาระแน / สาระแน ไม่มีอะไรคั่งแค้นในใจกับผม และท่านดด. ไม่ได้ปลอมชื่อ จะมาโกรธทำไมครับ ผมตำหนิคนปลอมชื่อครับ // แสดงแก้ให้แล้ว น่าจะเข้าใจได้ และควรเห็นด้วยกับการที่ผมตำหนิคนปลอมชื่อ //ผมไม่เดือดร้อนอะไรนะ แค่ให้เห็นการอ่านเอาความ กับการอ่านแบบปรุงแต่งมีอคติ มันต่างกันแบบหน้ามือเป็นหลังมือ จริงๆ / สังคม การศาสนา บ้านเมือง กฎหมาย ที่วิปลาสคลาดเคลื่อนก็เพราะการตีความด้วยอคตินี่แหละ ///*** ค่อยเบาใจ สบายใจ ที่สาระแนบอกว่า ใครโง่ ใครฉลาด ใครดี ใครเลว ให้วิญูญูชนเขาพิจารณา //เห็นด้วยครับ อย่าไปชี้นำเลยนะ ตำหนิคนปลอมชื่อ อย่ามาตำหนิคนตำหนิคนปลอมชื่อ ให้เสียเวลาเลย ระบบตรวจสอบมันมี ไม่ใช่โพสต์ได้สนุกๆ ไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่มีการตรวจสอบได้ อย่าไปให้ท้ายว่าไม่มีใครกลัวหรอก เดี๋ยวคนชอบปลอมชื่อจะเหลิงได้ใจเข้ามาป่วนเละเทะ บอร์ดศาสนาก็จะไม่เป็นบอร์ดศาสนา /
 3 กรกฎาคม 56 15:51
 


สาระแน
ความคิดเห็นที่23
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ผ่านมา (ปลอม) คห.16 พิมพ์ ดด. (มีจุด)

ส่วน ผม จะพิมพ์ ดด ไม่มีจุด ครับ

ลองสังเกตุดู

ใช้สมอง ใช้ปัญญา สิครับ
พระพุทธเจ้า ท่าน เน้นนัก เรื่อง การใช้ปัญญา

เช่น ศีล สมาธิ ปัญญา

ไม่ใช้ปัญญา ก็ จะหลง อยู่ใน อวิชชา

ทำให้ เข้าใจอะไร ผิดๆ

เกิดโทษมหันต์

ทางธรรม ก็ เป็นได้แค่ ปทปรมะ

ทางโลก ก็ ทำให้เกิดการสร้างกรรมชั่ว
ทั้ง มโนกรรม วจีกรรม และ กายกรรม

อาจติดคุกได้นะครับ
 4 กรกฎาคม 56 7:36
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018