กระทู้ Travel ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  ทวงคืน‘ไร่กะหล่ำ-ทะเลหมอก’ คลอด5กฎเหล็กฟื้น‘ภูทับเบิก’!!!  
  ผู้เขียน: คนปลายดอย  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
บนเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามแนวเขา เพื่อมุ่งหน้าสู่ “ภูทับเบิก” อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ อีกหนึ่ง “เมืองต้องห้าม...พลาด” ของเมืองไทย...วันนี้คลาคล่ำไปด้วยรถยนต์ของนักท่องเที่ยวที่แห่แหนกันขึ้น ไปเพื่อหวังสัมผัส “ลมหนาว ทะเลหมอก และไร่กะหล่ำปลี”


ทว่า...ท่ามกลางคาราวานนักท่องเที่ยวกลับปรากฏรถปิกอัพ รถโม่ปูน วิ่งขึ้น-ลงขวักไขว่ เพื่อเร่งรีบขนถ่ายวัสดุภัณฑ์ไปก่อสร้างบ้านพักรีสอร์ทให้ทันฤดูกาล เพื่อรอโกยเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยว ทำให้วันนี้...


“ภูทับเบิก” เปลี่ยนไป!!! “ลานดิน” สำหรับกางเต็นท์...“ไร่กะหล่ำปลี” ที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา เต็มไหล่เขาและสองข้างทาง แทบไม่มี
อีกแล้ว และกำลังถูกแทนที่ด้วยรีสอร์ทไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง


สำหรับภูทับเบิก คือ ที่ดินซึ่ง “กรมประชาสงเคราะห์” ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ประมาณ 12,000 ไร่ ในเขต อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพื่อให้คนในพื้นที่สูง คือ “ชนเผ่าม้ง” ที่อพยพมาจากภาคเหนือ มาอยู่และประกอบอาชีพปลูกกะหล่ำปลี จนกลายเป็นแหล่งปลูกกะหล่ำปลีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กระทั่งสมัย “นายดิเรก ถึงฝั่ง” อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาบุกเบิกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้มีที่พักแบบ “โฮมสเตย์-นอนเต็นท์” รวมทั้งให้ชาวม้งรักษาวิถีชีวิตชุมชนและอาชีพปลูกกะหล่ำปลีไว้ให้ได้


ทว่า 2-3 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวแห่แหนขึ้นไปจนล้นภู ทำให้ห้องพักไม่พอ ชาวม้งจึงลงทุนก่อสร้างรีสอร์ท ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำลายทัศนียภาพ และความสงบอันเป็น “จุดขาย” ของภูทับเบิก รวมทั้งปัญหาความปลอดภัยของสิ่งปลูกสร้างที่บางแห่งตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงดิน สไลด์ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “ขยะล้นภู”, รีสอร์ท “ดูดน้ำ” ไปใช้จนน้ำไม่พอทำประปาหมู่บ้าน, การจราจรคับคั่ง กระทบวิถีชีวิตของคนทับเบิก ขณะที่การบริหารจัดการพื้นที่ภูทับเบิกนั้นมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และชาวม้ง ดูแลบริหารจัดการพื้นที่กันเอง ทำให้การพัฒนาต่างๆ เป็นไปแบบไร้ทิศทาง กลายเป็นปัญหาที่...


“ซุกใต้ทะเลหมอก”!!! “นายซัว เถารักตระกูล” ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิก กล่าวว่า ปัญหาของภูทับเบิกส่วนหนึ่งเกิดจากระยะหลังๆ นักท่องเที่ยวไม่ชอบนอนเต็นท์ และอยากนอนบ้านพักเพื่อความสะดวกสบาย จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บ้านพักรีสอร์ทผุดขึ้นเต็มพื้นที่ ปีนี้รีสอร์ทเกิดขึ้นเป็นเท่าตัว ปีที่แล้วราว 30 แห่ง ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 70-80 แห่ง แถมยังก่อสร้างกันไม่หยุด โดยเจ้าของรีสอร์ทส่วนใหญ่เป็น “ชาวม้ง” ในพื้นที่ ส่วนนายทุนจากภายนอกจะมาในรูปแบบขอเช่าที่ดินสัญญา 5-10 ปี


นายซัว ยอมรับว่า ไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปควบคุมการก่อสร้างบ้านพัก และรีสอร์ทบนภูทับเบิกที่ปัจจุบันขยายตัวอย่างไร้ระเบียบแบบแผนได้ เพราะผู้ประกอบการอ้างว่ามีสิทธิเด็ดขาดในที่ดิน จะทำอย่างไรก็ได้ทางกลุ่มก็ไปควบคุมใครไม่ได้ จึงมีความกังวลว่าหากมีการสร้างรีสอร์ทกันมาก นักท่องเที่ยวจะเบื่อเพราะไม่มีบรรยากาศทางธรรมชาติ และคงไม่มาเที่ยว


“หากจะบอกว่าเปลี่ยนไปเพราะมีรีสอร์ทผุดขึ้นเต็มแล้วก็ใช่ จากเดิมที่นอนเต็นท์วันนี้ก็เปลี่ยนมานอนบ้านพักรีสอร์ท บรรยากาศที่ภูทับเบิกไม่เหมือน 10 ปีที่แล้ว ผิดไปจากแนวทางการท่องเที่ยวที่ต้องการส่งเสริม พื้นที่ใด ทำเลดี แม้จะเป็นไร่กะหล่ำปลี ชาวม้งจะขายทิ้งหันมาพัฒนาที่ดินเพื่อมาทำรีสอร์ทมากขึ้น การแก้ไขปัญหาคงต้องบูรณาการร่วมกันหลายส่วน” นายซัว กล่าว


ด้าน “นางนิรารัตน์ ประพฤติ” ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชาวเขา จ.เพชรบูรณ์ กล่าวว่า มีนายทุนจากภายนอกเข้ามาซื้อ หรือเช่าที่ดิน ทำสัญญา 5-10 ปี เพื่อลงทุนทำธุรกิจรีสอร์ท แม้จะรู้ดีว่าที่ดินที่ภูทับเบิก หรือที่บ้านดอยน้ำเพียงดินไม่มีเอกสารสิทธิ แต่นายทุนเหล่านี้ยอม “เสี่ยง” เพราะภูทับเบิกมีนักท่องเที่ยวแห่มาเที่ยวพักค้างแรมตลอดทั้งปี


“แม้แต่บริเวณหน้าผาสูงชัน ทำเลไม่เหมาะที่จะสร้างบ้านพักให้นักท่องเที่ยวพักค้างแรมก็มีการสร้างกัน โดยไม่คำนึงถึงเรื่องความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัย” นางนิรารัตน์ กล่าว


ขณะที่เจ้าของรีสอร์ทบางแห่งกลับ “มองต่างมุม”...“นายเก่ง ทิวโพธิ์งาม” เจ้าของสายหมอกรีสอร์ท กล่าวว่า การสร้างรีสอร์ทไม่ได้ทำลายธรรมชาติ เพราะพื้นที่ของตนไม่ได้มีต้นไม้อยู่แล้ว ในทางตรงข้ามต่อไปต้องปลูกต้นไม้ให้มากขึ้น ที่หวั่นเกรงว่าบ้านพักอยู่ใกล้หน้าผาจะไม่ปลอดภัย หรือโครงสร้างไม่แข็งแรง คงไม่เป็นปัญหา เพราะมีการเทคานคอนกรีต จึงน่าจะแข็งแรงปลอดภัย


นี่คือความ “เละเทะ” ของภูทับเบิกในวันนี้ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ได้ “ผวาตื่น” ขึ้นมาหาแนวทางแก้ไขแล้ว โดยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทหารชุดปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่ อ.หล่มเก่า ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือนอกรอบกับชาวบ้านและผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมนำประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องเสนอที่ประชุมร่วมกับทางอำเภอที่ จะมีขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้


“นายเสรี หอมเกสร” นายอำเภอหล่มเก่า กล่าวว่า จากการหารือดังกล่าวได้ข้อสรุป 5 ข้อเบื้องต้น ประกอบด้วย 1.ก่อสร้างทุกครั้งต้องขออนุญาตจากผู้ดูแลพื้นที่ 2.ทุกรีสอร์ทต้องจัดหาถังขยะไว้ให้นักท่องเที่ยวทิ้งขยะ 3.การจองที่พักและการปฏิเสธนักท่องเที่ยวต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบไม่ ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนมีโทษถึงขั้น “ปิดถาวร” 4.การป้องกันอัคคีภัยทุกรีสอร์ทต้องมีเคมีดับเพลิงทุกห้อง และ 5.ต้องช่วยเหลือชุมชนด้านต่างๆ ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพึ่งพาอาศัยกันได้


“ผู้ประกอบการรีสอร์ทต่างขานรับและพร้อมเข้าร่วมรับฟังแนวทางจากคณะกรรมการ แก้ไขปัญหา โดยจะลงพื้นที่พร้อมคณะผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันที่ 14 ตุลาคม นี้ซึ่งจะเกิดความชัดเจนเรื่องการแก้ไขปัญหาภูทับเบิกที่สร้างความไม่เป็น ระเบียบมากขึ้น” นายเสรี กล่าว


ส่วนแผนการจัดการพื้นที่ “ระยะยาว”...“นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์” ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า การก่อสร้างรีสอร์ท ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงนั้นในอนาคตหากมีการประกาศใช้ “ผังเมืองรวม” จ.เพชรบูรณ์ เชื่อว่าจะช่วย “จัดระเบียบ”การขยายตัวของที่พักบนภูทับเบิกได้ คาดว่าเดือนธันวาคมนี้จะประกาศใช้ได้


“หลังจากนั้นการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ต้องยื่นแบบให้พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารปี 2522 เพื่อตรวจสอบเรื่องการปลูกสร้าง แบบแปลน และความมั่นคงแข็งแรง กฎหมายผังเมืองรวมที่จะออกมาคงไม่มีผลย้อนหลัง แต่ภูทับเบิกมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดูแลวางกฎระเบียบ ดังนั้นคณะกรรมการต้องตระหนัก และไปดูแลกันเอง” นายบัณฑิตย์ กล่าวทิ้งท้าย


ขอบคุณ ที่มา SCOOP@NAEWNA.COM
วันที่ :  13 ตุลาคม 58 7:36

จำนวนคนอ่าน 2358 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 อ่านความคิดเห็นหน้าที่
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018