กระทู้ Travel ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  นักท่องเที่ยวชาวจีน ลมจับ เปิดห้องร้องคาราโอเกะกลางเมืองเชียงใหม่ชั่วโมงเดียว สั่งเบียร์ 2 ขวด ขนม 2 อย่าง ถูกเช็กบิลกว่า 14,000  
  ผู้เขียน: ทำลายท่องเที่ยว  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
30 กันยายน 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจู จื่อผิง อายุ 41 ปี นักท่องเที่ยวชาวจีน พร้อมกับผู้ดูแลร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งย่านถนนศรีดอนไชย ในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่ หลังนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปเที่ยวในร้านดังกล่าวแล้วเห็นว่ามีราคาแพงเกินจริง จนไม่สามารถตกลงกันได้ นายจู จื่อผิง กล่าวว่า ตนได้เข้าไปเที่ยวร้านคาราโอเกะดังกล่าวกับเพื่อน 2 คน เมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเปิดห้องส่วนตัวและสั่งเบียร์ 2 ขวด พร้อมกับขนมขบเคี้ยว 2 อย่าง มานั่งดื่มและร้องเพลงนานประมาณ 1 ชั่วโมง ปรากฏว่า เมื่อเรียกเช็กบิลกลับถูกเรียกเก็บเป็นเงินกว่า 14,000 บาท ตนเห็นว่าราคาดังกล่าวแพงเกินความเป็นจริง อีกทั้งยังพบว่า ในรายการค่าอาหารบางอย่างเกินจำนวนจึงไม่ยอมจ่ายเงิน จึงต้องมาตกลงกันที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ ในช่วงกลางวันแทน สำหรับรายละเอียดในบิลเงินสดมีดังนี้ ค่าห้อง 400 บาท ค่าเซอร์วิสชาร์จ 500 บาท ค่าผู้หญิง 1,200 บาท ค่าเบียร์ 37 ขวด ขวดละ 220 บาท เป็นเงินกว่า 5,940 บาท ทั้งที่สั่งมาดื่มแค่ 2 ขวด ค่าขนมขบเคี้ยว 2 อย่าง 800 บาท รวมทั้งค่าอื่น ๆ อีกหลายรายการ โดยระหว่างที่นั่งพักผ่อนก็จะมีหญิงสาวเดินเข้ามาในห้องตลอดและสั่งเหล้ามาดื่มทั้งที่ไม่ได้สั่ง ตนถือว่าถูกเอาเปรียบจึงไม่ยอมจ่ายเงิน สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเจรจาไกล่เกลี่ย จนทางร้านยอมลดราคาเหลือเพียง 7,000 บาท ทำให้ นายจู จื่อผิง ยอมจ่ายเงินต่อหน้าตำรวจ พร้อมทั้งขอบิลเงินสดและชื่อเจ้าของร้าน ก่อนจะเดินทางไปร้องเรียนเรื่องดังกล่าวยังสถานกงสุลจีนต่อไป พร้อมกันนี้ นายจู จื่อผิง ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า ตนจะนำเรื่องดังกล่าวไปบอกต่อเพื่อนชาวจีนว่า มาเที่ยวเชียงใหม่แล้ว อย่าได้ไปเที่ยวร้านคาราโอเกะมหาโหดเหล่านี้ https://www.youtube.com/watch?v=rmhHWGV0SdM เคยเป็นข่าวครึกโครมมานานแล้วกับร้านคาราโอเกะพวกนี้ ที่คิดราคามหาโหด พวกนี้จะเล่นทีเผลอเวลาลูกค้าเมา ๆ จะให้เด็กมานั่งสลับกันไปมาแล้วสั่งของมากิน (โดยที่ลูกค้าไม่ได้สั่ง) เวลาเช็คบิลเจอราคาหลักหมื่นทุกคน บางคนเจอไป 3 หมื่นกว่า ที่แพง ไปแพงพวกเครื่องดื่มที่เยอะเว่อร์จนหลุดความจริงไป ชนิดแบบว่าสั่งมาอาบยังไม่เยอะเท่ากับจำนวนที่อยู่ในบิลเลยมั้ง แต่พวกนี้มันก็ยังทำมาหากินอยู่ได้นะ ไม่มีใครปราบจริง ๆ ซักที
วันที่ :  1 ตุลาคม 58 10:34

จำนวนคนอ่าน 2138 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
ก้อย
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
คนปราบ ดันรับเงินรายเดือนจากพวกนี้ไงครับ ไม่งั้นมันจะกล้าทำกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆ หรือครับ เป็นข่าวที ก็ทำเป็นจัดระเบียบที ว่าแต่ ไหนว่า ตำรวจที่ไปคุมเชียงใหม่ สังตรงจากบิ๊กตู่ไม่ใช่เหรอครับ เน้นคนดีเท่านั้น ทำไมเป็นเหมือนเดิม ถ้าไม่ดีจริง ก็แสดงว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่สิเนี่ย
 2 ตุลาคม 58 7:13
 


แบงก์
ความคิดเห็นที่2
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
แทนที่จะกินน้อยๆแต่กินนานๆ ขูดรีดกับนักท่องเที่ยวแบบนี้ใครไปจะไปเที่ยว ปากต่อปาก เสียภาพพจน์เมืองเชียงใหม่ด้วย
 2 ตุลาคม 58 7:14
 


123
ความคิดเห็นที่3
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
ตามจริง ตำรวจสามารถจับกุมดำเนินคดีได้เลยนะ แต่ทำไมตำรวจเชียงใหม่ทำไมไม่จับ ตำรวจเชียงใหม่จัดการขั้นเด็ดขาดเถอะครับก่อนที่นักท่องเที่ยวต่างๆจะแบนเชียงใหม่
 2 ตุลาคม 58 7:15
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018