กระทู้ Travel ทั้งหมด | ตั้งคำถามใหม่ | กลับไปหน้าที่แล้ว ปิด window

  ลำตะคองแล้งจัด ถนนมิตรภาพสายเก่าโผล่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ หนุ่มสาวมาเซลฟี่จัดแคมปิ้ง-ตกปลา  
  ผู้เขียน: ยุพา  
vv9v8v09fq:Question:14898;16346;16755;17393;18118;20088;22106;22136;23066;123539;128807;152666;152667;164118;165851;185597;197783;204432;204433;204456;204458;204698;204831;205457;211969;213131;222262;222263;222265;229654;245779;270217;270307;270308;270310;270311;270312;270313;270314;270315;270316;270317;270318;270326;270327;270328;270329;270330;270331;270332;270333;270334;270335;270336;270337;270338;270339;270340;270341;270342;270343;270344;270345;270347;270348;270349;295586;295587;299090;343559;344159;344239;344483;344564;344951;346391;358006;2;6;19;24;23079;23472;23870;135393;136398;136697;137069;137529;190213;194090;1;4;13;15;16;22;23;27;135394;334140;334470;334491;334595;334772;334837;335008;335335;335888;336122;336123;336741;336742;336941;337675;341315;344268;351118;352077;353592;354902;356505;357175;357602;364690;364691;368591;374450;377389;378735;379913;381466;384163;395672;395835;395872;395979;396016;396017;396028;396029;300580;300735;300737;300741;300742;300762;300764;300767;300768;300769;300770;300771;300773;300780;300786;300789;300791;300797;300803;300804;300805;300806;300813;300814;300822;300823;300826;300827;300839;300840;300845;300852;300861;300873;300876;300883;300896;300905;300922;300928;300959;300972;300976;300977;300981;300986;300989;300993;301026;301027;301038;301049;301087;301102;301117;301125;301127;301132;301133;301140;301154;301155;301159;301160;301161;301170;301176;301180;301186;301193;301196;301201;301203;301205;301206;301208;301211;301213;301214;301215;301216;301218;301230;301240;301243;301244;301248;301252;301255;301257;301268;301272;301280;301281;301282;301283;301284;301285;301286;301290;301292;301294;301297;301298;301304;301306;301325;301347;301353;301354;301364;301365;301367;301383;301392;301394;301395;301398;301403;301404;301405;301409;301418;301424;301425;301427;301429;301433;301456;301473;301475;301478;301479;301480;301481;301487;301488;301499;301501;301514;301523;301525;301533;301535;301537;301541;301545;301548;301566;301572;301574;301579;301582;301584;301585;301586;301587;301592;301600;301604;301605;301616;301620;301628;301629;301630;301632;301634;301635;301637;301639;301641;301642;301643;301644;301647;301655;301660;301673;301681;301684;301685;301693;301694;301698;301706;301723;301724;301730;301733;301734;301742;301783;301786;301791;301793;301794;301801;301806;301809;301817;301832;301845;301849;301851;301860;301869;301873;301877;301879;301889;301899;301901;301903;301909;301914;301935;301939;301946;301949;301953;301958;301959;301979;301985;301993;301997;302051;302052;302061;302066;302085;302089;302112;302122;302124;302125;302162;302168;302175;302184;302188;302215;302219;302222;302230;302232;302233;302234;302246;302248;302250;302258;302259;302267;302272;302293;302296;302310;302369;302370;302374;302410;302432;302474;302487;302514;302535;302571;302579;302583;302585;302672;302673;302762;302830;302848;302850;302891;302942;302948;302951;302957;302958;302959;302969;302970;302972;303014;303021;303028;303030;303035;303050;303069;303081;303166;303176;303195;303221;303228;303254;303257;303275;303278;303300;303309;303314;303320;303321;303350;303365;303366;303367;303368;303375;303377;303417;303420;303421;303431;303453;303471;303491;303492;303505;303509;303511;303552;303558;303593;303606;303619;303671;303681;303686;303687;303688;303692;303697;303705;303758;303768;303783;303784;303785;303814;303859;303905;303955;303963;303970;303989;304021;304029;304030;304049;304082;304114;304123;304156;304161;304240;304252;304297;304328;304340;304341;304623;304624;304688;304698;304700;304711;304727;304732;304754;304777;304778;304779;304843;304903;304909;304924;304943;304966;305086;305121;305124;305125;305134;305183;305186;305197;305227;305229;305291;305293;305317;305517;305529;305600;305609;305622;305627;305638;305639;305643;305732;305763;305770;305794;305798;305805;305817;305819;305820;305846;305847;305866;305872;305877;305901;305923;305968;305976;305983;306003;306004;306009;306044;306046;306048;306074;306079;306167;306183;306304;306462;306705;306889;306892;306942;306966;306986;306995;307002;307029;307042;307077;307123;307128;307134;307145;307224;307233;307264;307280;307292;307330;307353;307361;307371;307461;307472;307489;307498;307524;307530;307538;307559;307661;307686;307687;307716;307785;307786;307788;307791;307837;307851;307933;307995;308044;308084;308112;308113;308178;308186;308191;308224;308226;308317;308384;308431;308516;308541;308546;308556;308560;308572;308600;308626;308678;308679;308680;308687;308689;308694;308701;308725;308726;308740;308744;308752;308758;308766;308774;308779;308788;308790;308793;308794;308802;308804;308809;308813;308818;308832;308884;308887;309000;309028;309142;309143;309149;309154;309165;309176;309184;309214;309390;309408;309436;309481;309623;309726;309727;309851;309896;309916;309923;309927;309947;309992;310036;310093;310156;310299;310304;310484;310510;310517;310519;310597;310613;310756;311224;311225;311398;311650;311692;311823;312041;312301;312380;312638;312666;313449;313713;313779;313849;314004;315041;315144;315148;315247;315364;315377;317610;318156;319528;319530;319538;319545;319562;319566;319589;319599;319721;319723;319775;319776;319810;319825;319894;319949;320006;320020;320048;320080;320110;320175;320265;320266;320439;320489;320542;320644;320658;320680;320705;321161;321212;321216;321290;321360;321484;321873;321877;322005;322076;322077;322078;322441;322570;322575;322603;322626;322666;322716;322717;322727;323185;323212;323283;323317;323349;323381;323535;323897;323898;323901;324037;324200;324323;324337;324642;324717;324789;324869;324890;324997;325854;326108;326126;327008;327015;327248;327593;327668;328244;328251;330077;37;40;41;43;76;77;78;80;81;82;83;84;85;86;87;88;89;90;91;92;93;94;95;96;97;98;99;100;102;103;104;106;108;109;113;115;118;119;120;121;124;126;127;130;132;133;137;143;145;152;154;155;156;157;158;159;161;162;163;164;165;169;174;182;189;190;195;199;201;204;216;222;225;234;240;244;254;255;260;296;299;310;315;352;355;365;369;415;416;428;464;471;475;477;488;505;528;535;541;562;563;568;576;577;585;587;596;603;616;619;630;640;649;655;669;670;671;678;686;697;700;716;724;730;740;751;763;765;768;774;777;778;784;790;791;794;807;810;811;817;822;823;831;832;854;868;871;877;880;881;884;888;890;892;896;905;906;911;925;932;970;973;974;1037;1089;1126;1140;1154;1198;1212;1243;1246;1253;1275;1296;1330;1331;1360;1379;1406;1411;1424;1445;1467;1509;1518;1537;1549;1633;1657;1659;1670;1688;1689;1690;1698;1699;1727;1757;1788;1816;1858;1902;1904;1932;1979;2016;2074;2102;2133;2172;2219;2220;2235;2238;2251;2293;2316;2342;2353;2361;2388;2398;2414;2415;2420;2440;2442;2445;2463;2486;2505;2506;2507;2537;2570;2592;2628;2634;2655;2702;2709;2738;2765;2775;2779;2799;2844;2872;2907;2927;2944;2954;3009;3022;3071;3072;3100;3129;3223;3269;3386;3459;3522;3547;3595;3603;3658;3667;3671;3692;3713;3719;3748;3753;3761;3762;3862;3944;3957;4013;4015;4041;4043;4065;4098;4119;4122;4123;4124;4131;4138;4140;4141;4147;4149;4150;4151;4160;4169;4184;4192;4198;4204;4218;4237;4240;4241;4242;4243;4251;4254;4262;4271;4281;4287;4288;4309;4359;4368;4372;4373;4374;4400;4405;4418;4463;4480;4504;4506;4507;4518;4537;4543;4560;4581;4587;4589;4591;4611;4648;4649;4656;4685;4688;4690;4691;4719;4722;4773;4788;4803;4808;4809;4810;4814;4828;4841;4859;4876;4880;4901;4902;4904;4905;4912;4913;4949;4963;4964;5004;5020;5071;5073;5092;5095;5097;5099;5103;5129;5154;5155;5166;5172;5173;5175;5190;5214;5240;5266;5298;5324;5328;5329;5330;5331;5349;5350;5377;5394;5414;5416;5417;5424;5427;5448;5484;5495;5496;5497;5553;5572;5573;5620;5630;5642;5651;5652;5653;5702;5703;5704;5706;5707;5708;5720;5760;5785;5812;5813;5814;5815;5817;5819;5821;5836;5848;5850;5852;5855;5887;5888;5891;5892;5897;5922;5936;5937;5939;5944;5973;5986;5997;6008;6009;6010;6017;6031;6032;6041;6042;6045;6051;6053;6058;6060;6063;6070;6090;6091;6094;6105;6140;6146;6150;6188;6191;6199;6202;6203;6205;6206;6214;6234;6238;6240;6247;6259;6261;6268;6278;6281;6282;6283;6285;6289;6293;6296;6312;6313;631
edf40wrjww2Question:QNote
fiogf49gjkf0d
เมื่อวันที่ 13 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำดิบในอ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ก้นอ่างฯ กลายเป็นชายหาดขนาดใหญ่ พบเห็นถนนมิตรภาพสายเก่า ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเป็นทางหลวงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัสติกคอนกรีต สายแรกของประเทศไทย ที่มีมาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการในปี 2493 แต่ได้จมน้ำหลังสร้างเขื่อนลำตะคอง ในปี 2512 โผล่ขึ้นมายาวกว่า 16 กิโลเมตร ชาวบ้านใช้วิกฤตเป็นโอกาส ต้อนวัว ควาย ลงมาหากินในทุ่งหญ้าโล่งกว้าง บางรายฉวยโอกาสปลูกข้าวโพด
 

นอกจากนี้ พบฝูงสัตว์ปีกนานาชนิด บินมาหากินเศษซากสัตว์น้ำจืดจำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งตายเกยตื้นเป็นจำนวนมาก และพบบรรดานักท่องเที่ยว ได้ถือโอกาสจัดกิจกรรมปิกนิก แค้มปิ้ง ตกปลาน้ำจืดจำนวนมาก บางคนถือโอกาสถ่ายรูปเซลฟี่ เพื่อแชร์ในโลกออนไลน์ ท่ามกลางพ่อค้า แม่ขาย นำอาหาร น้ำดื่ม มาตระเวนขายให้นักท่องเที่ยว
 

นายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ต้นน้ำ ผืนป่ามรดกแห่งที่ 5 ดงพญาเย็น เขาใหญ่ มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ ทำให้มีน้ำดิบไหลเข้าอ่างฯ เฉลี่ยวันละ 1.5 แสน ลบ.เมตร ส่งผลให้มีปริมาณน้ำใช้การ 47.99 48 ล้านลบ.เมตร หรือร้อยละ 15.26 % ของพื้นที่เก็บกัก 314 ล้าน ลบ.เมตร การบริหาร จัดการ ได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำ เหลือวันละ 1.7 แสน ลบ.เมตร หากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ท้ายอ่างฯ จะปิดบานประตูระบายน้ำทันที เพื่อเก็บกักน้ำดิบให้ได้มากที่สุด ส่วนการทำนาปี โครงการ ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาบริหารความเสี่ยง โดยใช้น้ำฝนแทนน้ำลำตะคอง

แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ก้นอ่างฯ ทำประโยชน์โดยมิชอบ ได้เสนอของบประมาณ 90 ล้านบาท เพื่อขุดลอกบริเวณริมอ่างฯ เพื่อเพิ่มความจุน้ำดิบและป้องกันการบุกรุก ส่วนการลักลอบเลี้ยงสัตว์และปลูกข้าวโพด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสืบหาผู้เป็นเจ้าของ เพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ส่วนการหาปลาน้ำจืด โดยตกเบ็ดหรือใช้อวน เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประมง ขณะนี้ไม่ใช่ช่วงฤดูวางไข่จึงอนุโลมให้ จากการตรวจสอบส่วนใหญ่จะตกเบ็ด เพื่อเป็นกิจกรรมนันทนาการ 
 


ด้านนางวาสนา  อยู่สิริ อายุ 43 ปี แม่ค้าขายลูกชิ้นทอด ปลาหมึกย่าง ชาวจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปกติจะตระเวนขายตามหมู่บ้านเขต อ.ปากช่อง เมื่อทราบข่าวว่าน้ำในเขื่อนลำตะคองแห้งแล้ง และมีผู้คนจำนวนมากพากันเดินทางมาประกอบกิจกรรมในพื้นที่ก้นเขื่อน ตนจึงเห็นโอกาส เดินทางลงมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ตนได้ขายอยู่ที่นี่มานานกว่า 3 เดือน ถือว่ารายได้ค่อนข้างดี สังเกตสภาพน้ำในเขื่อนนั้นลดลงทุกวัน ไม่มีวี่แววว่าจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
 


นายอุดม ถานบำรุง อายุ 35 ปี ชาวอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ทราบสถานการณ์ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง ลดลงเรื่อยๆ จึงถือโอกาสพาลูกสาว 2 คน ลงมาชมสัมผัส และถ่ายภาพเก็บเป็นระลึก บรรยากาศพื้นที่ก้นเขื่อนที่เคยถูกน้ำท่วมยาวนานหลายสิบปี
 
ขณะที่ นายพวง สุทธิโยธา อายุ 42 ปี ชาวตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า เดินทางมาพักผ่อนในวันหยุด โดยการตกปลาเพื่อนำไปประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้เขื่อนมีสภาพแห้งแล้งเช่นนี้ ยังหวังให้มีน้ำฝนเข้ามาเติมจนเต็มเขื่อนลำตะคองภายในปีนี้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
วันที่ :  14 กันยายน 58 8:30

จำนวนคนอ่าน 4395 คน
จากจำนวนคนโหวต 5 คน แต้มเฉลี่ย 1.00
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
 
อุ๊ก
ความคิดเห็นที่1
แจ้งลบ
49tjf49edf:Answer:Anumber
edf40wrjww2Answer:ANote
fiogf49gjkf0d
อีกสาเหตุ คือฝนตกบนเขาใหญ่ แต่น้ำที่เคยไหลลงมาที่ลำตะคอง กลับมาไม่ถึงเพราะ รีสอร์ท สนามกล๊อฟ ทำเขื่อนทำฝายกักน้ำไว้
 15 กันยายน 58 10:58
 

อ่านความคิดเห็นหน้าที่ 1
   
 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

 
 
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง

 
ตอบกระทู้

เลือกรูปภาพแสดงอารมณ์
     
 
แสดงความคิดเห็น
ชื่อ
เลือกสีพื้นและสีตัวอักษร
เพศ
ชาย หญิง
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018