“จาตุรนต์” ไฟเขียวเร่งรัดพัฒนาเด็กป3-6ให้อ่านออกเขียนได้

โดย MGR Online   
5 กันยายน 2556 18:11 น.
        “จาตุรนต์” ไฟเขียวประกาศ ศธ.มาตรการเร่งรัดคุณภาพอ่านรู้เรื่องสื่อสารได้ ใช้จี้เขตพื้นที่เร่งรัดพัฒนาเด็ก ป.3 ป.6 ต้องอ่านออกเขียนได้ ระบุจะกำหนดเป็นมาตรการระยะยาวและให้ สพฐ. ไปสร้างแบบทดสอบภาษาไทยโดยเฉพาะเพื่อจะได้รู้ศักยภาพที่แท้จริง ฟาก สพฐ. โชว์คู่มือและแนวปฏิบัติคัดกรองเด็กและเริ่มคัดกรองเด็ก 9-20 ก.ย.นี้ก่อนนำมาพัฒนาในช่วงปิดเทอม เตรียมมัดมือเขตพื้นที่ฯ มาเซ็น MOU ร่วมรับผิดชอบพัฒนาการอ่านของเด็ก 22 ก.ย.นี้ จะเริ่มย้ำสิ้นปีการศึกษา 56 กำหนดมาตรการระยะยาว 

“จาตุรนต์” ไฟเขียวเร่งรัดพัฒนาเด็กป3-6ให้อ่านออกเขียนได้
        วันนี้ (5 ก.ย.) นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และนางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมแถลงข่าวประกาศนโยบายเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ “นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี” โดย นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ศธ.ได้มีนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง แต่ขณะนี้ มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ดังนั้น วันนี้ตนจึงได้ ลงนามใน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ โดยจะให้เป็นนโยบายเร่งรัดที่จะทำในปีการศึกษา 2556 นี้. ซึ่งหลังจากนี้ ก็จะเริ่มขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยนำร่องที่นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ก่อน โดยจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขตทั่วประเทศ ไปดำเนินกาคัดกรองหรือสแกนนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาให้แล้วเสร็จระหว่างวันที่ 9-20 ก.ย.นี้  จากนั้นให้มีการเร่งรัดพัฒนาครู ตามผลการประเมินนักเรียน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2556 หรือช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และติดตามนิเทศก์และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา จากนั้นให้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อ สพฐ.ทุกภาคเรียน
       
       “ศธ.ได้เตรียมมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวไว้ด้วยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งกำหนดไว้ในแผนปฏิรูปการเรียนรู้ของ ศธ. ที่สำคัญ ได้ให้ สพฐ.หาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยมาพัฒนาและออกแบบทดสอบสมรรถนะด้านภาษาไทยขึ้น เพราะที่ผ่านมาเราไม่มีแบบทดสอบภาษาไทยโดยเฉพาะเหมือนกับแบบทดสอบทางภาษาในภาษาอื่น ๆ ทำให้ไม่รู้ความสามารถทางภาษาไทยที่แท้จริงของเด็ก ซึ่งแบบทดสอบทางภาษาไทยนี้จะพัฒนาไว้ให้โรงเรียนใช้สแกนเด็กของตัวเอง เพื่อวางแผนพัฒนาทักษะทางภาษาให้เด็กได้อย่างถูกต้อง"นายจาตุรนต์ กล่าว 
       
       นายชินภัทร กล่าวว่า สพฐ. จะลงมือสแกนนักเรียนระหว่างวันที่ 9-20 ก.ย.นี้ หลังจากกระบวนการสแกนนักเรียนครั้งใหญ่แล้ว. จะได้ข้อมูลชี้ชัดวนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 ทั่วประเทศ มีทักษะในการอ่านในระดับใด โดยจะมีการแบ่งแยกเด็กออกเป็น 4 กลุ่มตามผลการทดสอบ คือ กลุ่มดี กลุ่มพอใช้ กลุ่มต้องปรับปรุง. และกลุ่มอยู่ในขั้นอ่านไม่ได้เลย ขณะเดียวกัน ระหว่างปิดภาคเรียนก็จะมีการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน และทำแผนฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พอเปิดภาคเรียนที่ 2 ก็จะลงมือฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาทันทีโดยมีมาตรการช่วยเหลือเด็กที่หลากหลาย
       
       "สพฐ.ได้พัฒนาระบบรายงานข้อมูลแบบ Triple A รายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์และแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาอัพเดรตข้อมูลทุก ๆ เดือน. เพราะฉะนั้น เราจะรู้ได้ทันทีว่า แต่ละเดือนยังเหลือเด็กที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อยู่จำนวนเท่าใด อย่างไรก็ตาม ในวันมี่ 22 ก.ย.ซึ่ง ศธ.จะประกาศปฏิญญาเร่งรัดแก้ปัญหาการอ่านนั้น. จะมีการให้้ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ลงนามใน MOU ว่า จะทำให้นักเรียนทีีมีปัญหาการอ่านหมดไปภายในสิ้นปีการศึกษา 2556 " นายชินภัทร กล่าว
       
       ด้าน นางเบญลักษณ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้พัฒนาแบบทดสอบการอ่านเรียบร้อยแล้ว จะส่งแบบทดสอบให้เขตพื้นที่การศึกษาทางระบบออนไลน์พร้อมจัดส่งคู่มือในทดสอบและคู่ประเมินทักษะการอ่านของนักเรียนด้วย. โดยหลักการแล้ว แบบทดสอบจะมีคะแนนเต็ม 45 คะแนน. นักเรียนที่ได้คะแนน 0-17 คะแนน คือ กลุ่มที่อ่านไม่ได้ กลุ่มคะแนน 18-26 คะแนน เป็นกลุ่มที่อ่านออกเสียงอยู่ในระดับปรับปรุง กลุ่ม 27-35 คะแนน อยู่ในกลุ่มอ่านออกเสียงในระดับพอใช้ และ กลุ่ม 36-45 คะแนน เป็นกลุ่มอ่านออกเสียงในระดับดี

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
34 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
66 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017