สรุปยอดสมัคร ส.ส.อุดรธานี 69 ราย มั่นใจไร้เหตุรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิต

โดย MGR Online   
29 พฤษภาคม 2554 17:58 น.
สรุปยอดสมัคร ส.ส.อุดรธานี 69 ราย มั่นใจไร้เหตุรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิต
พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย ผบก.ภ.จว.อุดรธานี
        อุดรธานี - กกต.อุดรธานี สรุปยอดผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 9 เขตมีทั้งสิ้น 69 ราย จาก 11 พรรคการเมือง ด้าน ผู้การอุดรธานี ยันพร้อมดูแลความปลอดภัยผู้สมัครส.ส.และหัวคะแนน ยอมรับในพื้นที่มีการแข่งขันทางการเมืองสูง แต่เชื่อไม่เกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นเอาชีวิต
       
       วันนี้ (29 พ.ค.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดอุดรธานี ได้สรุปการรับสมัคร ส.ส.ของจังหวัดอุดรธานีทั้ง 9 เขต ตลอดระยะเวลาทั้ง 5 วันที่ผ่านมา มีตัวแทนพรรคการเมืองเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 69 ราย ประกอบด้วยเขต 1 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายศราวุธ เพชรพนมพร พรรคเพื่อไทย, ว่าที ร.ต.ศักดิ์ศิริ ศิริกุล พรรครักษ์สันติ, นายชวลิต พิมพ์ทอง พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, น.ส.ณสุภา กัสนุกาซ์ พรรคประชาธิปัตย์,
       
       นายองอาจ วิเศษ พรรคภูมิใจไทย, นายประสาท กันทำ พรรคชาติไทยพัฒนา, นายเทพประสิทธิ์ นิจโกฎิยานนท์ พรรคความหวังใหม่, นายนพเกล้า ภูบัวใบ พรรคประชาสันติ, นางพรรณราย อโศกตระกูล พรรคเพื่อฟ้าดิน
       
       เขต 2 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร พรรคเพื่อไทย, นายนวมงคล คูสกุล พรรคประชาธิปัตย์, นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ พรรคภูมิใจไทย, นายวสันต์ วงศ์เชียงยืน พรรคชาติไทยพัฒนา, น.ส.สุชาดา ศิริวานก พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นายทรงศิลป์ สุวรรณกุล พรรครักษ์สันติ, นายทัพชัย นงลละออก พรรคความหวังใหม่, นางสุภาภรณ์ สายทอง พรรคเพื่อนเกษตรไทย
       
       เขต 3 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายอนันต์ ศรีพันธ์ พรรคเพื่อไทย, นายดิเรก หลักคำ พรรคประชาธิปัตย์, นายชุมพล อุดมโภชนะธรรมรักษ์ พรรคกิจสังคม, นายหรั่ง ธุระพล พรรคภูมิใจไทย, นายสมควร หอมกระชาย พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นายประพันธ์ แสงจันทร์, นายสมชาย ทิพย์วัลย์ พรรคชาติไทยพัฒนา
       
       เขต 4 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายขจิต ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย, นายไชยยศ จิรเมธากร พรรคประชาธิปัตย์, นายโชคเสมอ คำมงคุณ พรรคภูมิใจไทย, นางนิภาภรณ์ พันธ์วงศา พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นายวิเชียร บุญเกิด พรรคชาติไทยพัฒนา, นายศักดิ์ดำรง โชติวรรณ พรรคความหวังใหม่, นายหนูใจ สูตรชัย พรรคเพื่อฟ้าดิน, นายปัญญาพงษ์ ฌพธิ พรรครักษ์สันติ
       
       เขต 5 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นายทองดี มนิสสาร พรรคเพื่อไทย, นายทรงกิตติ สุวรรณทอง พรรคประชาธิปัตย์, นายเพทาย บุญไชย พรรคภูมิใจไทย, ร.ต.ทวีศักดิ์ สิทธิบุญ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นายเจริญ สีดารักษ์ พรรคความหวังใหม่, นายทองคำ สุนทร พรรคเพื่อฟ้าดิน
       
       เขต 6 จำนวน 8 คน ประกอบด้วย นายเกียรติอุดม เมนะสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย , นายชัยรัตน์ โสดา พรรคประชาธิปัตย์, นายอุทัย แสนแก้ว พรรคภูมิใจไทย, นายอำนาจ สาทาวงศ์ พรรคชาติไทยพัฒนา, นายวิทูล นามคุณ พรรคกิจสังคม, นายนิคม สุจารี พรรคความหวังใหม่, นายมงคล ไชยวาน พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นางพร นามประมา พรรคเพื่อฟ้าดิน
       
       เขต 7 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายจักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย, นายบัญชา หาผลดี พรรคประชาธิปัตย์, นางนำพร วานิชชัง พรรคภูมิใจไทย, นายสิระพงษ์ มณีนิลเจริญกิจ พรรคชาติไทยพัฒนา, นายวชิระ โสเพ็ญ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นางกอใจ ชาวหินฟ้า พรรคเพื่อแผ่นดิน, นายเกษมสันต์ จันทรเสนา พรรคความหวังใหม่
       
       เขต 8 จำนวน 10 คน ประกอบด้วยนายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย, นายโชคสมาน สีลาวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์, นางกิ่งแก้ว โคตรหนองบัว พรรครักษ์สันติ, นางสมใจ ประกอบใส พรรคภูมิใจไทย, นายเสถียร สวาทพงษ์ พรรคชาติไทยพัฒนา, น.ส.สุมาลี ศรีวิชา พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นายนิติกร ศรีทะหา พรรคความหวังใหม่, นายจิระสิน บุญสิงห์ พรรคประชาสันติ, นายวิเชียร ถาทุมมา พรรคเพื่อฟ้าดิน, นายทวีศักดิ์ แสนเสนา พรรคเพื่อนเกษตรไทย
       
       เขต 9 จำนวน 6 คน ประกอบด้วยนางเทียบจุฑา ขาวขำ พรรคเพื่อไทย, นายสุรชาติ ชำนาญศิลป์ พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, นายพงษ์ศาสตร์ กิจนุกร พรรคประชาธิปัตย์, นายชาญวิทย์ ศรีสะอาด พรรคพรรครักษ์สันติ, นายสิทธิพร เทพจันทรามณี พรรคภูมิใจไทย, นายจำรัศ เหล่าแค พรรคความหวังใหม่ รวมทั้งสิ้น 69 คน 11 พรรคการเมือง
       
       ด้าน พล.ต.ต.บุญจันทร์ นวลสาย ผบก.ภ.จว.อุดรธานี เปิดเผยว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่ชาติ มีนโยบายให้ดูแลผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ในพื้นที่ จ.อุดรธานี โดยให้ผู้สมัคร ส.ส.ทุกคนที่ต้องการเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย แสดงความจำนงขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันได้ ซึ่งขณะนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจไปให้คอยรักษาความปลอดภัยให้ผู้สมัครหลายพรรคแล้ว
       
       ในส่วนที่มีข่าวว่า มีซุ้มมือปืนที่คาดว่าจะลงมาทำงานในพื้นที่ จ.อุดรธานีนั้น จากการตรวจสอบย้อนหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา ไม่มีการทำร้ายกันถึงขั้นรุนแรง หรือข่มขู่ หรือฆ่ากัน คนอุดรธานีรักสงบ ถึงแม้การเมืองที่ จ.อุดรธานี เข้มข้นมีการแข่งขันกันสูง ยังไงก็ตามทุกคนอยู่ในกติกา ผู้ลงสมัครก็สมัครไป ผู้หาเสียงก็หาเสียงไป ซึ่งผมมั่นใจว่าจะไม่มีกลุ่มมือปืนที่จะมาทำร้ายร่างกายผู้สมัครได้
       
       ดังนั้น เพื่อความไม่ประมาท ได้ประสานยังผู้สมัคร และหัวคะแนนที่ต้องการดูแลความปลอดภัย จะได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ และสายตรวจเข้าไปดูแล แต่หากสงสัยมือปืนเข้ามาในพื้นที่ ก็ได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และได้จัดชุดเฉพาะกิจจำนวน 10 นาย เอาไว้ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ อีกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดชุดกองปราบลงมาช่วยดูแลความปลอดภัยในการเลือกตั้งครั้งนี้อีกด้วย
       
       ส่วนการกวดล้างผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการจับกุมมาตั้งแต่ต้นเดือนได้ผู้ต้องหาทั้งยาเสพติดและอาวุธปืนไปด้วย ถึงแม้ว่ามีการแข่งขันกันสูงในเรื่องทางการเมืองคงจะไม่ถึงจะฆ่ากันตายอย่างแน่นอน

จำนวนคนโหวต 3 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017