ครม.ปลอบใจ “อัศวเหม” เซ็นตั้ง “เอ๋” นั่งรองเลขานายกฯ

โดย MGR Online   
19 สิงหาคม 2551 16:36 น.
ครม.ปลอบใจ “อัศวเหม” เซ็นตั้ง “เอ๋” นั่งรองเลขานายกฯ
ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม
        เข้าฤดูโยกย้าย ครม.จัดแจง โยก “ธงทอง” ข้ามห้วย จากรองปลัด ยธ.ขึ้นซี 11 เลขาธิการสภาการศึกษา ขณะที่ “ชินวรณ์ ภูรัตน์” ขึ้นนั่งปลัด ศธ.พร้อมสะบัดปากกาเซ็นตั้ง 9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั่ งบอร์ดีเอสไอ ปลอบขวัญตระกูล “อัศวเหม” ประเคนเก้าอี้รองเลขานายกให้ “เอ๋-ชนม์สวัสดิ์”
       
       
วันนี้ (19 ส.ค.) น.ส.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมือง โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการแต่งตั้ง นายอเนก หุตังคบดี ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายเฉลิมชัย จีนะวิจารณะ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       
       ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการ ครม.ได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 11 จำนวน 3 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้เกษียณอายุราชการ ดังนี้ นายชินวรณ์ ภูรัตน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นาย เฉลียว อยู่สีมารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหาร 11) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ นายธงทอง จันทรางศุ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหาร 10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ (นักบริหาร 11) สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ซึ่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว)
       
       นอกจากนี้ ครม.ยังได้มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ จำนวน 9 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร 2.นาย ประดิษฐ์ เอกมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาคดี 3.นางรวีพร คูหิรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การบัญชี 4.นายเรวัติ ฉ่ำเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การมีความเห็นทางคดี 5.พลตำรวจเอก ล้วน ปานรศทิพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์การสืบสวนสอบสวน 6.พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย รัฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน นายวีรพงษ์ รามางกูร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การสืบสวนสอบสวน และ นายสวัสดิ์ โชติพานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย การพิจารณาพิพากษาคดี
       
       อย่างไรก็ตาม กรรมการเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นวาระที่สอง ได้แก่ นายเรวัติ ฉ่ำเฉลิม และพลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร ส่วนกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้แก่ นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ นายโสภณ รัตนากร รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ นายคณิต ณ นคร และนายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
       
       พร้อมกันนี้ ครม.ยังได้มีมติแต่งตั้ง นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม บุตรชาย นายวัฒนา อัศวเหม เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
       
       ขณะที่ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทย ที่ได้มีการเสนอแต่งตั้ง นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ เป็นที่ปรึกษาว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายศุภชัย ใจสมุทร เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และได้มีการแถลงข่าวตั้งแต่งแล้ว แต่ปรากฏว่า ได้มีการแจ้งภายหลังว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีการถอนเรื่องนี้ออก

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017