หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกภูมิภาค | ภาคเหนือ
 

อาจารย์-นิสิต มน.ฮือต้าน กม.นิรโทษ/ถามตรง! เผา มน.แล้วล้างผิดตัวเองได้หรือไม่

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 4 พฤศจิกายน 2556 19:03 น.
อาจารย์-นิสิต มน.ฮือต้าน กม.นิรโทษ/ถามตรง! เผา มน.แล้วล้างผิดตัวเองได้หรือไม่
       พิษณุโลก - อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมนิสิต มน.-เครือข่ายกลุ่มประชาภิวัฒน์เมืองสองแคว รวมตัวประท้วงกฎหมายล้างผิดสุดซอย ถามตรง! ถ้าเอาไฟเผามหาวิทยาลัยฯ พอมีอำนาจแล้วออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้ตัวเองได้หรือไม่!? ด้านผู้บริหาร มน.กลับมาแปลก สั่งรถบัสขวางหน้าป้ายมหาวิทยาลัย แถมออกแถลงการณ์บอกการประท้วงเป็นเรื่องส่วนบุคคล
       
       วันนี้ (4 พ.ย.) นายจักร พันธ์ชูเพชร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยกลุ่มนิสิต ม.นเรศวร คณะรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สถาปัตย์ แพทย์ วิศวะ ฯลฯ และกลุ่มประชาภิวัฒน์ จ.พิษณุโลก รวมประมาณ 500 กว่าคน ได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย บริเวณด้านข้างมหาวิทยาลัยฯ โดยประกาศทางเครื่องขยายเสียง ชูป้ายแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมของรัฐบาล เชิญชวนอาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
       
       ด้านผู้บริหาร ม.นเรศวรกลับไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของอาจารย์ ม.นเรศวรครั้งนี้ ได้นำรถบัสของมหาวิทยาลัยมาปิดกั้นบริเวณป้ายหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
       
       นายจักร พันธ์ชูเพชร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า “ก่อนที่จะมาชุมนุมได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าอาจารย์จักรกับอาจารย์ 2-3 คนคิดดีแล้วหรือที่ไม่เห็นด้วยกับการออก พ.ร.บ.นิโทษกรรม แต่ผมไม่สนใจ ผมออกค่าใช้จ่ายเครื่องเสียง ผมซื้อธงชาติ ด้วยเงินเดือนของผม จะล่ารายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วย ขับเคลื่อนส่งไปยัง ส.ว.เพื่อให้คว่ำ พ.ร.บ.ตัวนี้”

อาจารย์-นิสิต มน.ฮือต้าน กม.นิรโทษ/ถามตรง! เผา มน.แล้วล้างผิดตัวเองได้หรือไม่
       “ไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง ผมรับผิดชอบดำเนินการ ถามว่าถ้าผมจะเอาไฟไปเผามหาวิทยาลัยนเรศวร และถ้าผมมีอำนาจผมจะออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเพื่อตัวเองได้ไหม ผมเป็นอาจารย์แล้ว ถามว่าจะสอนลูกศิษย์อย่างไร ถ้าอยู่เฉยๆ พูดแต่เชิงวิชาการเท่านั้นหรือ”
       
       นายจักรบอกอีกว่า ขอเชิญให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนเดินทางไปชุมนุมประท้วงที่วงเวียนหอนาฬิกา อ.เมืองพิษณุโลก เพื่อแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 16.00 น. วันพรุ่งนี้ (5 พ.ย.) จะเดินทางต่อไปยังศาลากลาง พร้อมกับแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช
       
       ขณะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เผยแพร่ข้อความต่อสื่อมวลชน ระบุว่า ความเห็นในการสร้างเสริมความปรองดอง ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงเข้มแข็งของประเทศชาติ จึงขอประกาศจุดยืนเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังนี้
       
       1. การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ถือเป็นเรื่องปกติที่สามารถกระทําได้เพื่อสร้างความสามัคคี และความมั่นคงให้แก่ประเทศ แต่การออกกฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ และหลักการที่แท้จริงของกฎหมาย กล่าวคือ จะต้องเป็นการนิรโทษกรรมแก่ประชาชน ผู้ซึ่งกระทําความผิดอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมืองและความขัดแย้งทางการเมืองเท่านั้น

อาจารย์-นิสิต มน.ฮือต้าน กม.นิรโทษ/ถามตรง! เผา มน.แล้วล้างผิดตัวเองได้หรือไม่
       2. มหาวิทยาลัยนเรศวรไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมาย หรือการร่างกฎหมายที่มีเนื้อหาคลุมเครือ อันอาจก่อให้เกิดการตีความที่ครอบคลุมไปถึงการนิรโทษกรรมการกระทําความผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะได้เกิดขึ้นในเวลาใด เพราะการนิรโทษกรรมดังกล่าวถือเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งของร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิด เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
       
       3. ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาหลักของประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนัก และห่วงใยต่อความรู้สึกของทุกฝ่ายเกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยจะได้นําประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพิจารณาหาทางออก และแถลงเจตนารมณ์อย่างเป็นทางการต่อไป
       
       อนึ่ง บุคลากรและนิสิตที่แสดงความคิดเห็น หรือการแสดงออกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... ก่อนที่จะมีมติใดๆ จากสภามหาวิทยาลัยขอให้ใช้สถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย และถือเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวเฉพาะบุคคลไม่ผูกพันมหาวิทยาลัยโดยสิ้นเชิง
       
        อย่างไรก็ตาม ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ก็ได้เป็น 1 ใน 25 อธิการบดี ที่ร่วมลงนามในแถลงการณ์ ทปอ.แถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ด้วยเช่นกัน

ข่าวล่าสุด ในหมวด
ตร.-ปกครอง-อส.คุมเข้มศูนย์ราชการกำแพงเพชร ผวาม็อบบุกยึด
คนเชียงใหม่ลอยโคมรูป “แม้ว-ปู-ครม.” หวังให้หายไปกับเคราะห์กรรม
ชาวบ้านงงประชุม “กระเช้าลอยฟ้า” ข้อมูลน้อย ทีมงานยันไม่มีตั้งธงสร้าง อาจารย์วิศวะชี้ยิ่งยาวปัญหายิ่งเพิ่ม
วันนี้แดงเชียงรายเข้ากรุงร่วมชุมนุม นปช.ได้อีก 1 รถตู้!
เสื้อแดงกลุ่มไซเบอร์ขึ้นโรงพักแจ้งจับ “สุเทพ” อ้างละเมิด รธน.5 มาตรา
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 51 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
ความคิดเห็นที่ 1 +55 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในที่สุดก็ออกมา

ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไม ผู้บริหารไม่ออกมา

ลองถาม คน มน.ดู พฤุติกรรมผู้บริหารทุกวันนี้ทำเอาอาจารย์หวานอมขมกลืนอยู่ทุกวัน
cat
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมศิษย์เก่า มน. ขอสนับสนุนอาจารย์เต็มที่
นิสิต และคณาจารย์ทุกคน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตย์
คณะวิศวะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
คณะเภสัชฯ
คณะสหเวช
คณะมนุษย์ฯ
คณะสังคมฯ
ออกมาสู้เต็มที่ จ้า มหาลัยอื่น เขาไม่กล้าแต่พวกเรากล้าสู้
สู้ตาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 7 +26 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดามาพงศ์ ก็ต้องถูกเนรเทศไปพร้อมๆกับตระกูลชินวัตรเช่นกัน
เนรเทศทั้งโคตรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
2 ตะกูลเหรี้ยแห่งแผ่นดินสยาม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
429 ปีที่แล้ว เสด็จพ่อพระนเรศ ทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ประกาศอิสระภาพ เพื่อกู้ชาติบ้านเมือง แล้วเลือดเนื้อเชื่อไขของพระองค์ลูกหลานชาว มน. ทุกท่านจะนิ่งเฉยดูความพินาศของแผ่นดินได้อยู่หรือ ถ้าปีนี้เป็นปี 2127 หัวอธิการบดีคงลงไปกองอยู่กับพื้นแล้ว
ยังเชื่อมั่นในสายเลือดพระนเรศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อธิการบดี ม.นเรศวร ศ.ดร.สุจินต์ จินายน ก็ร่วมลงชื่อด้วย ลำดับที่ 13 จากทั้งหมด 24 แห่ง นักข่าวไปดูให้ดีๆนะ
1234
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 35 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ร่วมสนับสนุน ปลดอธิการ (คนทำงาน มน.และรพ.มน. เดือดร้อนมาก) พูดเลย!!!!!!
พนง.มน.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 34 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แปลกใจ สายสัมพันธ์ระหว่างเบอร์1 ของที่นี่กับนักโทษชาย มันแน่นแฟ้นขนาดสมัยยังไม่เล่นการเมือง ยังเชิญมาเป็นแขกวีไอพี บังคับนิสิตไปฟัง เป็นเพื่อนกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และโกงเหมือนกัน ไปเชคย้อนดูได้ อายุจริงเท่าไหร่ อายุโกงเท่าไหร่ เหอๆ
ศิษย์เก่า 41
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 31 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"ด้านผู้บริหาร ม.นเรศวรกลับไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของอาจารย์ ม.นเรศวรครั้งนี้" ร่วมกันประท้วงปลดมันออกจากผู้บริหารเลยครับ ล้างบางพวกเอี้ยให้หมดในคราวเดียวกันเลย
123
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 30 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ขอบคุณ นายจักร พันธ์ชูเพชร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
kik
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 29 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ชื่นชมอาจารย์และนิสิต มน. ด้วยคนครับ
dr. maths
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วันอังคารที่ 5 นี้ นิสิตเขาจะเดินไปศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ขอให้ชาวพิษณุโลกออกมาให้การสนับสนุนกันให้มากๆๆ นะครับ
คนรัก ม.น.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 27 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อยากให้ชาว ม.นเรศวร รักกันไว้ เข้าใจทุกคน ทั้งผู้บริหารและผู้ใต้ปกครอง ทุกคนต่างมีหัวโขนต้องใส่ในสังคม ผู้บริหารก็ต้องมีเทคติกเพื่อดูแลในพื้นที่ที่ต้องดูแล ผู้ใต้ปกครองก็ได้รับการเปิดกว้างให้แสดงออกได้ตามสิทธิ ฝ่ายปกครอง ป้องกันภัย ตำรวจก็ต้องมาดูแลเผื่อมีมือที่สามเพื่อความปลอดภัยในที่ชุมนุม
แสงเทียนแห่งปัญญา
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 26 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้บริหารหัวหด
มะดันดอง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 25 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น้ำตาไหล ดีใจที่ประเทศไทยยังมีอาจารย์ที่มีจรรยาบรรณ มีความกล้าหาญ นับถือครับ
siamdome@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 24 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
วันที่ 5 พ.ย. มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
วันที่ 6 พ.ย. มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 7 พ.ย. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เยาวชนไทยก็มีความคิดเป็นของตัวเอง อย่าคิดว่าเด็กๆอย่างเราประสบการณ์ผ่านโลกการเมืองมีน้อยนะคะ ได้โปรดอย่าดูถูกความคิดเห็นของเด็ก หยุดดื้อรั้นและเห็นแก่ตัวซักทีค่ะ หยุดทำร้ายอนาคตของชาติบ้านเมืองได้แล้ว สงสารพวกคนรุ่นหลังบ้างทุกวันนี้คุณก็สูบเงินของชาติไปเยอะแล้วยังไม่พอใจอีกเหรอคะ ก็ไม่ได้จะว่าอะไรมากแค่คนเกือบทั้งประเทศต่อต้านขนาดนี้ ก็น่าจะรู้ตัวนะคะว่ามันไม่ถูกเลยกับสิ่งที่คุณทำ หรือถ้าคุณนายกยังคงดันทุรังจะทำต่อละก็...เปิดพจนานุกรมแล้วค่อยๆบรรจงอ่านความหมายของคำว่าประชาธิปไตยดีๆนะคะ ( เสียงข้างมากน่ะค่ะที่ไม่ใช่คนในพรรคตัวเอง แต่เป็นประชาชนคนไทย ) เผื่อคุณจะเข้าใจความหมายอะไรๆได้ดีขึ้น
ก็แค่เด็กคนหนึ่งที่มันยังแยกแยะออกว่าอะไรดีหรือชั่ว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 23 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
429 ปีที่แล้ว เสด็จพ่อพระนเรศ ทรงหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ประกาศอิสระภาพ เพื่อกู้ชาติบ้านเมือง แล้วเลือดเนื้อเชื่อไขของพระองค์ลูกหลานชาว มน. ทุกท่านจะนิ่งเฉยดูความพินาศของแผ่นดินได้อยู่หรือ ถ้าปีนี้เป็นปี 2127 หัวอธิการบดีคงลงไปกองอยู่กับพื้นแล้ว
ยังเชื่อมั่นในสายเลือดพระนเรศ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อีก 2 ปี ข้างหน้า จะต้องเลือกอธิการบดีคนใหม่ ก็ขอให้พี่น้องคณาจารย์ เจ้าหน้าที่นิสิต ออกช่วยกันบอกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสรรหา ให้ช่วยหาคนที่ไม่ทำให้พระนามของพระองค์ท่านเสื่อมเสียเหมือนในครั้งนี้ และไม่หวั่นเกรงอิทธิพลของรัฐบาล เมื่อบ้านเมืองมีภัย และไม่เอาตัวตายตัวแทนที่ได้พยายามทำอยู่ในเวลานี้
๑๑๑
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
โอ่ย เด๋วมันก็เวียนเทียน กันอีกหน่ะหล่ะ มันผังรากกันมาเป็นตระกูล มากันเป็นครอบครัว ผัวและเมีย ลูกหลาน เหลน โหลน กินเอง ชงเอง ต่อให้มันไปนอนเฝ้ารากมะม่วงกัน เดี๋ยวพวกแมร่งก็จุดธูปเชิญวิญญาณมาบริหารกันต่อ
จิงมะจ๊ะ
 
ความคิดเห็นที่ 22 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ม.เชียงใหม่..ขอนแก่นว่าไง..ต้านกับเขาหรือเปล่ารวมกันชนะแน่...
ชาวกรุง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 21 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ม.รามก็ไม่ได้ร่วมลงชื่อ
งง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 20 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไปด้วยค่ะ
varinthorn.b@gmail.com
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 19 +6 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมจบเภสัช มน ขอชื่นชมอาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ร่วมแสดงความเห็นคัดค้าน พรบ.อัปยศครั้งนี้

ด้วยใจลูกหลาน มน ไม่เคยลืม
มน36
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 18 -7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอบตรง!
เผามหาลัยฯแล้วถ้ามีปัญญาชนะเลือกตั้งไได้เสียงข้างมากก็ออกพ.ร.บ.นิรโทษฯได้
ปัญหาของไ้อ้แม้วไม่ใช่เรื่องสภาออกพ.ร.บ.นิรโทษฯให้ตัวมันอันนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านอำนาจนอกระบบที่ใช้วิธีการรัฐประหารมาแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่ปัญหามันอยู่ที่ตอนหาเสียงบอกว่าจะเอาตัวคนสั่งฆ่าประชาชนเมื่อพฤษภาฯ53มาลงโทษแต่เอาเข้าจริงดันไปนิรโทษให้เขาอีก(ไม่รู้ไปเคลียร์กับใครมา)
คนที่มีปัญหากับการที่สภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาขนจะผ่านกฏหมายนิรโทษในแง่จะทำลายนิติรัฐ,นิติธรรมอะไรที่พูดกันเขื่องๆเท่ห์ๆนั่นลองถามตัวเองดูสิว่าแล้วการที่พระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวทำไมอภัยโทษให้พวกทหารที่ก่อรัฐประหารได้
ดัดจริตจัง
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ถ้าคณะปฏิวัติออกพรบ บ้าๆแบบนี้มันก็จะโดนต่อต้านเหมือนกัน แต่นี่มันรัฐบาล...จะรอดูว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่า
พรบ ไม่มีทางเกิดได้แน่
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
คุณก็บ้า เขาประชด
AK-47
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อ้าว รู้แล้วหรอว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าประชาชน(ตัวจริง) เขาบอกกันตอนไหนกันว่ะ
สงสัยตกข่าว
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไม่แปลกใจเลยครับ เพราะมีมนุษย์ที่คิดเยี่ยงคุณความเห็นที่ 18 นี่เองถึงทำให้ฮิตเลอร์ใช้สภาผ่านกฎหมายละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์ของชาวยิว และยิปซีได้ และยังมีอีกหลายประเทศในปัจจุบันที่คนซึ่งถูกระบุว่าเป็นชนกลุ่มน้อยจะต้องถูกกำจัดเพราะแปลกแยกแตกต่างจากเสียงส่วนใหญ่ ยินดีครับที่ ณ ปัจจุบันคุณยังอยู่ข้างเสียงส่วนมาก แต่หากวันหนึ่งคุณยืนอยู่ในตำแหน่งของเสียงส่วนน้อย ผมก็หวังว่าคุณจะยังยินดีต่อการถูกละเมิดทุกสิ่งอันเป็นที่รัก ไม่ว่าทรัพย์สิน ครอบครัว หรือชีวิต เพื่อปกป้องสภาของผู้ที่ไม่ดัดจริตเอาไว้ได้

ผมเข้าใจครับว่าปัจจุบันด้วยข้อจำกัดของสังคมไทย มันทำให้เรามองอะไรเป็นสองขั้วไม่ขาวก็ดำ แต่แม้กระทั่งโลกเสรีประชาธิปไตย ในประเด็นเรื่องของการออกกฎหมายเขาก็ไม่ได้อ้างคำพูดง่ายๆ เรื่องเสียงส่วนใหญ่มากดหัวคนที่คิดต่างให้ยอมจำนนหรอกครับ เพราะหากคุณเชื่อเรื่องความเท่าเทียมกันของมนุษย์คุณก็ต้องไม่เอาเรื่องจำนวนมาเป็นเกณฑ์พิจารณาว่ามนุษย์กลุ่มไหนมีความเป็นมนุษย์มากกว่า
ส่วนที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกการนิรโทษกรรมมันก็ผ่านกระบวนการสภาหมดแหละครับ เพียงแต่ทุกวันนี้มนุษย์เข้าถึงข้อมูลสารได้มากขึ้น เขาจึงตระหนักว่าแบบไหนที่ชอบธรรมหรือแบบไหนไม่ชอบธรรม
ดัดจริตจริงๆ ครับ
 
ความคิดเห็นที่ 17 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อทิการนร่มานเส้นเสื้อเเดงนี่หว่า
เส้นหย่าย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 16 +2 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
หวังว่ารัฐบาลของไอ้บ้า อีบ้าอำนาจ รีบออกไป
คนไทย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 15 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สงสัยงานนี้ไล่ทั้งพวกสวะ และตามด้วยผู้บริหารด้วย
รึป่าวเนี่ย......กรรมจิง
Aeyawaddy
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 14 +28 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผมศิษย์เก่า มน. ขอสนับสนุนอาจารย์เต็มที่
นิสิต และคณาจารย์ทุกคน
คณะศึกษาศาสตร์
คณะสถาปัตย์
คณะวิศวะ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
คณะเภสัชฯ
คณะสหเวช
คณะมนุษย์ฯ
คณะสังคมฯ
ออกมาสู้เต็มที่ จ้า มหาลัยอื่น เขาไม่กล้าแต่พวกเรากล้าสู้
สู้ตาย
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 13 -3 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เป็นอาจารย์ทำไมถึงโง่ขนาดนี้
โอ๊ค
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อย่างนี้สิถึงจะสมควรเรียกว่าอาจารย์เต็มปากเต็มคำ ส่วนพวกที่ยอมทำตามความชั่วเพราะกลัวตำแหน่งหลุดสมควรเรียกว่าคนรับจ้างสอนหนังสือเท่านั้น
คนไทยต่างแดน
 
ความคิดเห็นที่ 12 +7 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้บริหาร มอนอ ยุคเต่าล้านปียังมีอยู่อืกหรอ..ท่าน

ควรกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้าน น่าจะดีกว่านะ ท่านผู้บริหารไดโนเสาร์
5555+
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 11 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไอ้พวกจานๆรครองเมืองก็วิบัติวุ่นวาย เผาเมืองโกงแผ่นดิน สมควรประหารนักการเมืองชั่วๆพวกนี้ให้หมดและอย่าให้ไอ้นามสกุลพวกนี้เข้ามารับราชการตลอดไป
ไอ้ฟายแดงแล้ว...เลว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 10 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
น้อง ๆ มอนอ ลูกหลานพระนเรศวร ออกมากันเลย ไม่ต้องกลัวคนแก่น้อยใจ ออกมาปกป้องประเทศชาติ
อาจารย์ มน.
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 9 +4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ไล่ผู้บริหาร มน.ก่อนดีไม๊
กพ
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 8 +12 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อธิการบดี ม.นเรศวร ศ.ดร.สุจินต์ จินายน ก็ร่วมลงชื่อด้วย ลำดับที่ 13 จากทั้งหมด 24 แห่ง นักข่าวไปดูให้ดีๆนะ
1234
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดูที่คมชัดลึกจะเห็นว่า อธิการบดีมีกี่คน
http://breakingnews.nationchannel.com/home/read.php?newsid=700798&lang=T&cat=&key=
ไม่ใช่ 14 เพิ่มเป็น 25 แล้ว
 
ความคิดเห็นที่ 7 +26 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ดามาพงศ์ ก็ต้องถูกเนรเทศไปพร้อมๆกับตระกูลชินวัตรเช่นกัน
เนรเทศทั้งโคตรๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
2 ตะกูลเหรี้ยแห่งแผ่นดินสยาม
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เอา วงษ์สวัสดิ์ไปด้วย
joy_tietie@hotmail.com
 
ความคิดเห็นที่ 6 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สู้ๆครับ
ข้างเดียวกัน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 5 +1 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ตอนแรกก็สงสัยว่ารถบัสของมหาลัยมาจอดทำไมเกะกะ ที่แท้จะบังป้ายชื่อมหาลัยนี่เอง
ดาว
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 4 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
รอดูจุฬาฯวันพรุ่งนี้
เด็สามย่าน
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทั้งนี้สำหรับอธิการบดีทั้ง 25 มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามคัดค้านได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.วลัยลักษณ์ จุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.นครพนม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหาสารคาม ม.มหิดล ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.รามคำแหง ม.ศิลปากร ม.สงขลานครินทร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.อุบลราชธานี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
อ่านข่าวบ้างเห้อ
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทั้งนี้สำหรับอธิการบดีทั้ง 25 มหาวิทยาลัยที่ร่วมลงนามคัดค้านได้แก่
จุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.สงขลานครินทร์ ม.ศิลปากร ม.รามคำแหง ม.ทักษิณ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.นครพนม ม.นราธิวาสราชนครินทร์ ม.นเรศวร ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหาสารคาม ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ม.อุบลราชธานี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.วลัยลักษณ์

ม ใหญ่ๆที่ขาดไป คือ
- พระนครเหนือ
- ลาดกระบัง
- เครือราชมงคล (แต่นักเรียนอาชีวะมาเป็นการ์ดนานมากแล้ว)
- เครือราชภัฎ
- ม เอกชน
รออะไรอีก
 
ความคิดเห็นที่ 3 +5 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เผา จันส่องล่า ดีกว่าน้อง ที่นั้นเงินเยอะ
55555555555555555
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 2 +8 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
"เป็นที่น่าสังเกตว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรไม่ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแต่อย่างใด" สาเหตุเพราะ 1)ไม่เคยไปประชุมร่วมกับเขา 2) ตกยุค เพราะเขาเป็นคนรุ่นใหม่กันหมดแล้ว 3) เขาไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นแบบเผด็จการ ของ อ.ธ.ก
@@@@@
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
ความคิดเห็นที่ 1 +55 คลิกที่นี่หากท่านต้องการตอบกลับความคิดเห็นนี้ คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ในที่สุดก็ออกมา

ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทำไม ผู้บริหารไม่ออกมา

ลองถาม คน มน.ดู พฤุติกรรมผู้บริหารทุกวันนี้ทำเอาอาจารย์หวานอมขมกลืนอยู่ทุกวัน
cat
คลิกที่นี่หากท่านสนับสนุนความเห็นนี้   คลิกที่นี่หากท่านไม่สนับสนุนความเห็นนี้
 
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
เสร็จงานแล้ว ช่วยปลดท่านไปเป็นแค่ภารโรงก็พอ
ศีลธรรมจะกลับมา
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
อมสาก ว่างั้น
crabcrab
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ผู้บริหารขอแค่เอาตัวรอด ไม่เกี่ยว ไม่ข้อง แล้วอ้างว่า คิดถึงชื่อเสียงมหาลัย ไม่อยากมีปัญหากับรัฐบาล คิดตื้นๆแค่นั้น ไม่กล้าทำอะไร low profile ไว้ก่อนกลัวเดือดร้อน โถๆๆๆๆ อายเด็กอาชีวะ อายคนที่คิดถูกคิดผิดเป็น
ไม่แปลกใจ สังคมยุคนี้ เป็นกันหมด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มันมัวนั่งแดรกข้าวโพด GMOs มอนซานโต้อยู่
ดด
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยเกิดจากเงินภาษีของประชาชน เวลาเกิดปัญหาสังคม มหาวิทยาลัยต้องมีคำตอบให้ ไม่ใช่คิดแบบหอคอยงาช้างที่คิดว่า การเมืองกับการศึกษาต้องแยกจากกันทั้งๆที่ความจริงแล้วไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ไม่ใช่กลัวจนอวิชชาขึ้นสมอง คิดได้แต่เพียงว่าให้นักการเมืองมีจริยธรรม ทั้งที่ความคิดนี้เป็นเพียงจินตนาการและเป็นความคิดที่ไร้เดียงสา
ถ้าความคิดผู้บริหารมีเพียงเท่านี้จะมาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยทำไมคับ ซึ่งผู้บริหารที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมนั้นจะต้องไม่ใช่คนที่อิงแอบกับอำนาจ หรือ ตีกิน........... เท่านี้ก็ตีแสกหน้าคณะผู้บริหารแล้วว่าระหว่างโลกความจริงกับจินตนาการ ชอบอยู่โลกแบบไหน สงสัยคงต้องสอยให้หมดอนาคตรวมทั้งตรวจสอบบทบาทสภามหาวิทยาลัยทั้งชุดด้วย......วิกฤตจริงๆ
เอยาวดี
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
สันดานชอบแทงกั้กจะได้ไม่เจ็บตัว เล่นแบบนี้รอดูท่าทีใครชนะก็เข้าด้วย พวกนิสัยแบบนี้ควรสูญพันธุ์ไปได้แล้ว
กล้า ๆ หน่อย
คลิกที่นี่หากท่านเห็นว่าความคิดเห็นนี้ขัดต่อกฎ กติกา มารยาท
มาขำ GMOs เห็นโม้นักว่าปลอดภัย แค่หาแดรกกับ บ.ยา ปุ๋ย

 
โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
5. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถร่วมตรวจสอบข้อความที่ไม่เหมาะสมได้ โดยการกดปุ่ม "แจ้งลบ" หรือส่งอีเมลแจ้งมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบ และลบข้อความดังกล่าวโดยเร็วที่สุด หรืออย่างช้าภายใน 3 วันทำการ
เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางผู้จัดการออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู่ ก่อนที่ความคิดเห็นของท่านจะถูกนำขึ้นแสดง
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
โชว์ภาพผู้ใช้ทุกครั้งที่แสดงความเห็น เพียงเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเฟซบุก กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

ชื่อ/e-mail ของคุณ : *
 
 *
  กฎกติกาการแสดงความคิดเห็นฉบับเต็ม
 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Public Law | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2013