สพฐ.ประกาศ 44 รายชื่อหนังสือนอกเวลา

โดย MGR Online   
2 มิถุนายน 2554 11:14 น.
สพฐ.ประกาศ 44 รายชื่อหนังสือนอกเวลา
ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต
        สพฐ.ประกาศ 44 รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มวิชาภาษาไทย ป.1 ถึง ม.6 เพิ่มเติม
       
       นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหนังสืออ่านนอกเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพิจารณากำหนดรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลา โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี เป็นประธานกรรมการคัดเลือก ซึ่งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554 นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มเติม จำนวน 44 รายการ ประกอบด้วย หนังสืออ่านนอกเวลาเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 10 เล่ม ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 จำนวน 10 เล่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 เล่ม และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 12 เล่ม
       
       ทั้งนี้ สพฐ.ได้แจ้งบัญชีรายชื่อและจัดทำบรรณนิทัศน์หนังสืออ่านนอกเวลาไปยังโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศเรียบร้อยแล้ว ให้สถานศึกษาพิจารณาใช้เสริมการเรียนรู้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมทั้งนี้ให้วัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนต่อไปโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://edsouth.obec.go.th
       
       “สพฐ.ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งผู้เรียนนอกจากจะมีประสิทธิภาพในการอ่านสูงขึ้นสามารถใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต มีความเข้าใจ และแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้แล้ว ยังส่งผลให้สามารถนำมาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของคนในชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อเกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยอีกด้วย” นายกมลกล่าว
       
       ตัวอย่างหนังสือนอกเวลา ชั้นป. 1-3 เช่น การผจญภัยของพระพุทธเจ้า ตอนปราบช้างตกมัน ผู้แต่ง กาญจนา ฐานวิเศษ , ดอกรักสัตว์แสนรู้ ผู้แต่ง กระทรวงศึกษาธิการ , ตามรอยไดโนเสาร์ ผู้แต่ง วิริยะ สิริสิงห
       
       ชั้น ป.4-6 เช่น ส้มสีม่วง ผู้แต่ง ดาวกระจาย ,นกกางเขน ผู้แต่งกีรติวิทโยลาร (กี่ กีรติวิทโยลาร) และอร่าม สิทธิสาริบุตร ,นิยายดาว ผู้แต่งสิงโต ปุกหุต
       
       ชั้นม.1-3 เช่น เทพนิยายแอนเดอร์เสน ผู้แปล สมพร วาร์นาโด,เส้นเลือดสีขาว ผู้แต่ง ณิชชารีย์ ,ช ช้าง กับ ฅ ฅน ผู้แต่ง ศรัณย์ ทองปาน
       
       ชั้นม.4-6 เช่น เจ้าน้อยฟอนเติลรอย ผู้แต่ง เบอร์เนต์ ฟรานเซส ฮอดจ์สัน เขียน, แก้วคำทิพย์ ไชย แปล,ฉากญี่ปุ่น ผู้แต่ง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

จำนวนคนโหวต 9 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 5 คน
56 %
ไม่เห็นด้วย 4 คน
44 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017