ผู้ถือหุ้นใหญ่ทิ้งPOWERเกลี้ยงพอร์ต

โดย MGR Online   
21 ธันวาคม 2549 07:53 น.
        2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ "เพาเวอร์-พี" ทิ้งหุ้นเกลี้ยงพอร์ต ล่าสุด "ราชศักดิ์ สุเสวี" เทหุ้นทั้งหมด 46.25 ล้านหุ้น โอนให้บุคคล 31 ราย "สมควร วิจิตรจินดา"ได้มากสุด 9.47 ล้านหุ้น ขณะที่ "สัณชัย เองตระกูล" รับ 2 ล้านหุ้น ก่อนหน้านี้ก.ล.ต.กล่าวโทษ "ราชศักดิ์ สุเสวี" มีส่วนรู้เห็นทำงบการเงินไม่ถูกต้อง
       
       แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ246-2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า นายราชศักดิ์ สุเสวี อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพาเวอร์-พี จำกัด (มหาชน)หรือ POWER ได้มีการโอนหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดจำนวน 46.25 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 22.04% ให้กับบุคคลจำนวน 31 ราย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2549 ประกอบด้วย นายสมควร วิจิตรจินดา จำนวน 9.47 ล้านหุ้น นายชัยรัตน์ ชาญคณิตหิรัญ 8.37% นายสงวน เตียรถ์เจริญกุล จำนวน 6.67 ล้านหุ้น นายวรัตถ์ ซุยวัฒนา จำนวน 4.55 ล้านหุ้น
       
       นายกมล เล็กวัฒนานนท์ จำนวน 3.68 ล้านหุ้น นางสาวณัฐวรรณ ลาภานันท์ จำนวน 3 ล้านหุ้น นายสัณชัย เอ็งตระกูล จำนวน 2 ล้านหุ้น นายบุญชาย ซื่อธนาพรกุล จำนวน 1.78 ล้านหุ้น นายสมชาย หงส์รัตนวิจิตร จำนวน 6.75 แสนหุ้น นายสมพงษ์ ธนกิจบวร จำนวน 6 แสนหุ้น นายกรณ์ ฐิติวนิชกุล จำนวน 5.5 แสนหุ้น นางสาวนฤมล ประเสริฐชูวงศ์ จำนวน 5.40 แสนหุ้น นายสุธี วิสุทธิรงค์กุล จำนวน 5 แสนหุ้น นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์ จำนวน 5 แสนหุ้น นางสาวจันทร์พิมพ์ ปิยะพงศ์โกวิท จำนวน 3.80 ล้านหุ้น
       
       นายยุทธพงศ์ พุทธพงศ์ศิริพร จำนวน 3.50 แสนหุ้น นางสาวณัฐฐิยา วงศ์สล้างกุล จำนวน 3.50 แสนหุ้น นายจิรายุ อัสสนุวงศ์ จำนวน 3 แสนหุ้น นายวิชัย วีระวิทย์ จำนวน 2.75 แสนหุ้น นายธีระ เหมอุปถัมภ์ จำนวน 2.50 แสนหุ้น นายสมภพ หลุยส์ภาภประเสริฐ จำนวน 2.50 แสนหุ้น นายสง่า รัตนชาติชูชัย จำนวน 2.25 แสนหุ้น นายสมหมาย อาน้อย จำนวน 2.25 แสนหุ้น นางสาวลวรณ แสงสนิท จำนวน 2.25 แสนหุ้น พ.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ จำนวน 1 แสนหุ้น นางสาวศิริพร ตั้งมิตรประชา จำนวน 8.16 หมื่นหุ้น นางสาวหยกไหม แซ่ก้อง จำนวน 5.15 แสนหุ้น นายฉัตรชัย วรรณทิพย์ จำนวน 5 หมื่นหุ้น นายปเนต วชิรตรังสฤษดิ์ จำนวน 5 หมื่นหุ้น และนางสาวสมถวิล ตอพฤกษา จำนวน 1 หมื่นหุ้น
       
       สำหรับก่อนหน้านี้วันที่ 7 มิถุนายน 2549 นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่ 1 ได้มีการขายหุ้นออกมาจำนวน 17.06 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.13% ให้กับนายราชศักดิ์ ทำให้ถือหุ้นเหลือ 34.28 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.33% และในวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ ได้มีการโอนหุ้นจำนวน 34.13 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 16.26% ซึ่งทำให้นายณัฐวุฒิ์ มโนสุทธิ ไม่ได้ถือหุ้นใน POWER ต่อไป
       
       อนึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการกล่าวโทษผู้บริหาร 3 รายของ POWERคือ นายราชศักดิ์ สุเสวี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงษ์ ศักดิ์ คงปัญญากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและการบัญชี และนางสาวศิริพร ตั้งมิตรประชา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เนื่องจากผลการตรวจสอบพบว่า ทั้ง 3 ราย มีส่วนรู้เห็นและมีส่วนร่วมในการจัดทำบัญชีของ POWER ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อลวงบุคคลใดๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 312 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงได้กล่าวโทษบุคคลข้างต้น รวมทั้งผู้สนับสนุนในการกระทำผิดอีก 1 ราย คือ นายคมกริช ลือจรรยา ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้พิจารณาสอบสวนและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

จำนวนคนโหวต 1 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017