ไทยพาณิชย์บุกกองทุนสำรองฯดึง"กำพล"มือดีจากธนชาตร่วมทัพ

โดย MGR Online   
4 พฤษภาคม 2549 14:50 น.
        บลจ.ไทยพาณิชย์ประกาศบุกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้ง “กำพล อัศวกุลชัย”อดีตมือดีบลจ.ธนชาต ขึ้นผงาดผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ หลังรับโอนพอร์ตกองทุนสำรองฯเครือธนาคารไทยพาณิชย์มาบริหารกว่า 4 หมื่นล้านบาท “อดิศร”ยอมรับธุรกิจกองทุนแข่งดุ ดอกเบี้ยเงินฝากขยับ ธนาคารพาณิชย์เริ่มดูดลูกค้ากลับ
       
       นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทได้แต่งตั้งนายกำพล อัศวกุลชัย อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บลจ.ธนชาต เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บลจ.ไทยพาณิชย์ เพื่อเข้ามาทำหน้าที่บริหารพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของบลจ.ไทยพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ได้รับการโอนพอร์ตกองทุนสำรองของบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาบริหารรวมทั้งสิ้นประมาณ 4 หมื่นล้านบาท
       
       “หลังบลจ.ไทยพาณิชย์รับโอนพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาบริหารจะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนในการบริหารงาน”นายอดิศรกล่าว
       

       สำหรับนายกำพล อัศวกุลชัย อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สำนักกรรมการบริหาร บลจ.ธนชาต มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์และการจัดการลงทุน 10 ปี จบการการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
       นายอดิศร กล่าวว่า ภาพรวมธุรกิจกองทุนรวมในปีนี้ ในส่วนของกองทุนตราสารหนี้มีอัตราการขยายตัวไม่โดดเด่นเหมือนกับในช่วงปีที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ส่งผลให้ลูกค้ามีทางเลือกลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น และเริ่มมีการกระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้
       
       ทั้งนี้ ในส่วนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 21 เมษายน 2549 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2548 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 3,055 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2548 โดยในส่วนของกองทุนตราสารหนี้มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 6,682 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับสิ้นปี ขณะที่กองทุนหุ้นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลง 4,000 ล้านบาท ลดลง 38.5%
       
       สำหรับพอร์ตกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 28 เมษายน 2549 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 118,682.12 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด (มาร์เก็ตแชร์) 13.94% เป็นอันดับ 2 รองจาก บลจ.กสิกรไทย ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 149,188.14 ล้านบาท มาร์เก็ตแชร์ 17.52% ในขณะที่พอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารของบลจ.ไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,198.89 ล้านบาท จากจำนวน 3 กองทุน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 55.61 ล้านบาท จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 6,143.28 ล้านบาทในเดือนกุมภาพันธ์
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา วงการกองทุนรวมมีการโยกย้ายและดึงตัวผู้บริหารกันค่อนข้างมาก เริ่มต้นจากการเข้ามานั่งเก้าอี้กรรมการผู้จัดการบลจ.กสิกรไทย ของนางวิวรรณ ธาราหิรัฐโชติ อดีตกรรมการผู้จัดการ บลจ.วรรณ ซึ่งปัจจุบันได้นายสมจินต์ ศรไพศาล จากบริษัท หลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำรงตำแหน่งแทน
       
       นอกจากนั้น ยังมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงอีกหลายบริษัทด้วยกัน โดยเฉพาะบลจ.เอเจเอฟ ซึ่งภายหลังจากที่นายเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ก็มีการแต่งตั้งนายฉัตระพี ตันติเฉลิม เข้ามาบริหารงานแทน โดยได้ดึงมือดีด้านการบริหารกองทุนอย่างนายณสุ จันทร์สม จากบลจ.อเบอร์ดีนเข้ามาร่วมงานด้วย
       
       และล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ได้แต่งตั้งนายเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานศูนย์ระดมทุน เพื่อดูแลงานด้านการตลาดทั้งด้านการขยายฐานผู้ลงทุน และการเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป โดยนายเก่งกล้า ถือเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและตลาดทุน โดยมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงกองทุนรวมกว่า13 ปี นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ทำงานด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสาร การบริการลูกค้า รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยพาณิชย์ ซึ่งนับเป็นการผสมผสานประสบการณ์และความรู้ด้านตลาดทุนและการตลาดที่จะเป็นประโยชน์ต่องานด้านการตลาดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างดี

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017