มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์

โดย ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์   
13 มิถุนายน 2547 16:25 น.
        ภาพยนตร์นับเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างความภูมิใจให้ประชาชนทั้งประเทศ
       
        อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไม่เป็นเพียงแค่ธุรกิจความบันเทิงเท่านั้น ยังเป็นสื่อทางวัฒนธรรมอีกด้วย เนื่องจากสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกชนชั้น แม้แต่ประชาชนด้อยโอกาสที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ยังสามารถเข้าใจในภาพยนตร์ได้ โดยเมื่อเราชมภาพยนตร์แต่ละเรื่อง จะได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ทางสังคมของตัวละคร ความต่อเนื่องของรูปภาพเคลื่อนไหว พร้อมกับรับฟังเสียงที่เต็มไปด้วยพลวัตรทางอารมณ์
       
        หลายประเทศจึงให้ความสำคัญต่อภาพยนตร์มาก เนื่องจากเป็นอาวุธทางวัฒนธรรม นับเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาซึ่งสามารถสร้างแนวร่วมและทำลายขวัญฝ่ายศัตรูได้กว้างขวางกว่าเครื่องบินหรือลูกระเบิดเสียอีก
       
        ตัวอย่างหนึ่ง คือ ฝรั่งเศส ซึ่งเดิมว่าไปแล้วอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฝรั่งเศสมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และครองตลาดโลกมากเป็นอันดับ 1 แต่เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฝรั่งเศสเป็นอย่างมาก จึงถูกฮอลลีวู้ดแซงขึ้นอันดับ 1 ของโลก นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
       
        ปัจจุบันฝรั่งเศสผลิตภาพยนตร์ปีละประมาณ 200 เรื่อง นับว่ามากที่สุดในยุโรป โดยฝรั่งเศสจะไม่เน้นพัฒนาตนเองเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ด แต่จะพยายามสร้างภาพยนตร์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเอง
       
        ขณะเดียวกันได้มีมาตรการต่อต้านไม่ให้ภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดมาครองตลาดประเทศของตนเอง โดยได้วิเคราะห์ว่าภาพยนตร์จะเป็นอาวุธทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุด นับเป็นขั้นตอนแรกในการเข้ามามีอิทธิพลครอบงำวิถีชีวิตของชาวฝรั่งเศส โดยหากชาวฝรั่งเศสชมภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดแล้ว ต่อไปก็จะต้องนิยมแต่งตัวตามรูปแบบของสหรัฐฯ จะหันมากินแฮมเบอร์เกอร์แทนที่จะกินอาหารฝรั่งเศส จะหันมาดื่มโคคาโคล่าแทนที่จะดื่มไวน์ ต่อไปก็จะมีความคิดความอ่านแบบตลาดของสหรัฐฯ
       
        รัฐบาลฝรั่งเศสได้มีมาตรการในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศ เป็นต้นว่า ปัจจุบันรายได้จากตั๋วชมโรงภาพยนตร์ในฝรั่งเศสจะถูกเก็บเข้ากองทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นสัดส่วน 11% ส่วนรายได้ของสถานีโทรทัศน์จะถูกเก็บเข้ากองทุน 5.5% และรายได้จากธุรกิจวิดีโอจะถูกเก็บเข้ากองทุนเช่นกันเป็นสัดส่วน 2% ของรายได้
       
        กองทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีรายรับในแต่ละปีเป็นเงินประมาณ 18,000 ล้านบาท เงินจำนวนนี้ได้ถูกบริหารโดยหน่วยงาน Centre National de la Cinematographie (CNC) เพื่ออุดหนุนกิจการภาพยนตร์ของประเทศ นับว่าแตกต่างจากกรณีของประเทศไทยซึ่งเงินอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากธุรกิจภาพยนตร์ โทรทัศน์ วิดีโอ ฯลฯ จะถือว่าเป็นเงินรายได้ของแผ่นดิน ไม่ได้นำมาสนับสนุนธุรกิจภาพยนตร์โดยตรง
       
        ยิ่งไปกว่านั้น รัฐบาลฝรั่งเศสยังพยายามผลักดันให้มีการแยกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม โดยรวมถึงภาพยนตร์ ไม่ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (WTO) โดยได้จัดประชุมเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมขึ้นที่กรุงปารีสเมื่อต้นปี 2546 มีตัวแทนขององค์กรด้านวัฒนธรรมของ 35 ประเทศเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
       
        ขณะที่ตัวแทนของฮอลลีวู้ดไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสค่อนข้างมาก โดยให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่จะนำเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาประชุมภายในกรอบขององค์การศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เพื่อไม่ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของ WTO ทั้งนี้ หาก WTO มีการยกเว้นสินค้าและบริการในกลุ่มวัฒนธรรมแล้ว ต่อไปก็จะต้องยกเว้นให้แก่สินค้าและบริการในหมวดอื่นๆ ติดตามมา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความพยายามเปิดเสรีทางการค้าของโลก
       
        ยิ่งไปกว่านั้นตัวแทนของฮอลลีวู้ดยังเห็นว่าการเก็บภาษีจากภาพยนตร์ของฝรั่งเศสไม่เป็นธรรม โดยได้กล่าวว่าฮอลลีวู้ดมีส่วนแบ่งตลาดภาพยนตร์ในฝรั่งเศสมากถึง 60% ดังนั้น เงินกองทุนสนับสนุนภาพยนตร์ของฝรั่งเศสก็ควรจะเป็นของฮอลลีวู้ดในสัดส่วน 60% เช่นกัน แต่รัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้นำเงินในสัดส่วน 60% มาสนับสนุนภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดแต่อย่างใด โดยเงินที่เก็บได้ทั้งหมดได้นำไปอุดหนุนธุรกิจภาพยนตร์ของฝรั่งเศส
       
        สำหรับในทวีปเอเชียของเรา หลายประเทศก็พยายามส่งเสริมและคุ้มครองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศ ตัวอย่างหนึ่ง คือ เกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศระดับแนวหน้าของเอเชียในธุรกิจภาพยนตร์ ได้เริ่มจำกัดการฉายภาพยนตร์ต่างประเทศนับตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา เพื่อลดอิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก โดยปัจจุบันได้กำหนดให้โรงภาพยนตร์ภายในประเทศให้ฉายภาพยนตร์ของเกาหลีใต้อย่างน้อยปีละ 106 วัน
       
        นอกจากจำกัดการฉายภาพยนตร์ต่างประเทศแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้ยังมีมาตรการสนับสนุนภาพยนตร์ภายในประเทศด้วย โดยเดิมไม่เป็นภาระแก่รัฐบาลนัก เนื่องจากมีกองทุนร่วมลงทุนหรือบริษัทขนาดใหญ่จะทำหน้าที่สนับสนุนด้านเงินทุนแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเกาหลีใต้อยู่แล้ว
       
        อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ทำให้แหล่งเงินทุนสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลดลง ในปี 2541 รัฐบาลเกาหลีใต้จึงต้องรับภาระให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นครั้งแรก โดยสนับสนุนภาพยนตร์ 10 เรื่อง เป็นเงินรวม 45 ล้านบาท แต่ก็นับว่าเป็นเงินไม่มากนักเมื่อคำนึงถึงว่าภาพยนตร์แต่ละเรื่องมีต้นทุนสร้างสูงถึง 40 - 80 ล้านบาท
       
        สำหรับจีนให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ภายในประเทศค่อนข้างมาก โดยเดิมจีนได้กำหนดโควต้าให้ภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาฉายในประเทศได้เพียงปีละ 10 เรื่อง โดยเป็นโควตาสำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งหมด รวมถึงภาพยนตร์ที่สร้างในฮ่องกงด้วย ดังนั้น จึงมีภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดเพียงปีละแค่ไม่กี่เรื่องที่มีโอกาสฉายในประเทศจีน
       
        แต่เมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ได้ตกลงที่จะเพิ่มโควต้าภาพยนตร์ต่างประเทศเป็น 20 เรื่อง นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา และในอนาคตจะขยายโควต้าเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 40 เรื่อง อย่างไรก็ตาม มาตรการจำกัดโควตาภาพยนตร์ต่างประเทศแม้มีผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน ทำให้มีโอกาสฉายในโรงภาพยนตร์มากขึ้น แต่ไม่ประสบผลสำเร็จในการจำกัดการเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกเท่าใดนัก เนื่องจากมี DVD และ VCD ของฮอลลีวู้ดวางจำหน่ายอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก
       
        สำหรับฮ่องกงซึ่งเดิมเป็นศูนย์กลางภาพยนตร์ของทวีปเอเชีย แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตกต่ำลงมาก จากเดิมที่ผลิตภาพยนตร์มากถึงปีละ 300 เรื่อง ปัจจุบันลดลงเหลือไม่ถึงปีละ 100 เรื่อง ส่งผลให้บุคลากรด้านภาพยนตร์ของฮ่องกงตกงานจำนวนมาก โดยลดลงจาก 7,000 คน ในปี 2534 เหลือประมาณ 5,500 คน ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันบรรดาผู้กำกับและนักแสดงของฮ่องกงได้ยกระดับไปสร้างและแสดงภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด
       
        เพื่อแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รัฐบาลฮ่องกงได้ให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปที่ดินประมาณ 20 ไร่ ย่านนิวเทอร์ริทอรีส์ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงถ่ายภาพยนตร์ ก่อตั้งสำนักงานบริการภาพยนตร์เมื่อปี 2542 และก่อตั้งกองทุนพัฒนาภาพยนตร์ขึ้นโดยมีเงินทุนประมาณ 550 ล้านบาท
       
        แนวโน้มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฮ่องกงน่าจะดีขึ้นในอนาคต เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาเขตการค้าเสรีระหว่างจีนและฮ่องกงในเดือนมิถุนายน 2546 โดยจีนจะจำกัดโควต้าการนำเข้าภาพยนตร์จากฮ่องกง จึงสามารถบุกตลาดในประเทศจีนได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น
       
        อีกประเทศหนึ่ง คือ ไต้หวัน ซึ่งได้ผ่อนคลายนโยบายจำกัดโควต้าพยนตร์จากต่างประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์มาก โดยส่วนแบ่งตลาดภาพยนตร์ในประเทศลดลงจาก 50% ในปี 2536 เหลือเพียงแค่ 2.2% ในปี 2545 โดยปัจจุบันมีการสร้างภาพยนตร์ในไต้หวันเพียงแค่ปีละ 20 เรื่อง โดยจำนวนครึ่งหนึ่งเป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน Domestic Film Guidance Fund ของหน่วยราชการด้านส่งเสริมภาพยนตร์ (Motion Picture Affairs Department)
       
        รัฐบาลไต้หวันได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าสำคัญมากในการเสริมสร้างวัฒนธรรม โดยนาย Yu Shyi-kun นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปราศรัยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ว่า “อุตสาหกรรมภาพยนตร์นับว่าเป็นหัวรถจักรของวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ”
       
        ปัจจุบันไต้หวันตั้งงบประมาณส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ปีละ 240 ล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งจัดสรรสำหรับให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การสร้างภาพยนตร์โดยตรง และอีกครึ่งหนึ่งใช้ในการส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการตลาดแก่ภาพยนตร์ไต้หวันเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ รวมถึงใช้สนับสนุนการมอบรางวัล Golden Horse Awards ซึ่งเป็นการประกวดภาพยนตร์จีน และสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้านภาพยนตร์
       
        อีกมาตรการหนึ่งของรัฐบาลไต้หวัน คือ ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์ โดยสามารถนำเงินลงทุนสร้างภาพยนตร์มาหักภาษีเงินได้เป็นสัดส่วนไม่เกิน 20% นอกจากนี้ ในอนาคต รัฐบาลไต้หวันยังมีแผนจะก่อตั้งกองทุนพิเศษสำหรับสนับสนุนภาพยนตร์แอนิเมชันด้วย และรัฐบาลยังเสนอรางวัลเป็นเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท แก่ภาพยนตร์ไต้หวันที่ชนะเลิศการประกวดในระดับนานาชาติ
       
        สุดท้ายนี้ ปัจจุบันภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดครองตลาดภายในประเทศไทยแทบจะโดยสิ้นเชิง โดยแต่ละปีมีการสร้างภาพยนตร์ไทยเหลือเพียงไม่กี่เรื่อง และมีแนวโน้มจะลดน้อยลงเรื่อยๆ หากไม่มีการส่งเสริมกันอย่างจริงจัง ซึ่งการศึกษารูปแบบการส่งเสริมธุรกิจภาพยนตร์ในต่างประเทศนับว่าจำเป็นมากในการนำมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017