ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์

โดย MGR Online   
24 เมษายน 2554 11:03 น.
ยะลา - ปิดเกมการแข่งขันฟุตบอลยะลา เอฟเอคัพ อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีรางวัลกว่า 500,000 บาท ท่ามกลางผู้นิยมชมการค้าแข้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่าหนึ่งหมื่นคน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
       
       การแข่งขันฟุตบอลยะลา เอฟเอคัพ ครั้งที่ 11 ของจังหวัดยะลา ได้ปิดการแข่งขันลงแล้ว หลังจากที่ต้องทำการแข่งขันมายาวนานกว่า 45 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 100 ทีม จากจังหวัด สงขลา 7 ทีม, ปัตตานี 23 ทีม, นราธิวาส 15 ทีม และยะลา 55 ทีม โดยการสนับสนุนของนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ กว่า 500,000 บาท ซึ่งมีพิธีปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ โดยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง จ.ยะลา ท่ามกลางผู้ชมในพื้นที่จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และสงขลา เข้าร่วมชมการแข่งขันกว่าหมื่นคน
       
       นายศุภกร ปานแจ่ม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคยะลา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลยะลา เอฟเอคัพ ครั้งที่ 11 เปิดเผยว่า การแข่งขันฟุตบอลยะลา เอฟ เอ คัพ เกิดจากกลุ่มคนที่รักกีฬาฟุตบอลที่ต้องการให้มีรายการแข่งขันฟุตบอลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มมากขึ้นและมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม คือ การแข่งขันแบบแพ้คัดออก และให้ชื่อว่า “ยะลา เอฟเอคัพ” แต่ต่อมาประสบปัญหาเรื่องการหาผู้สนับสนุนและงบประมาณ จึงได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคยะลา ดำเนินการจัดการแข่งขันต่อในครั้งที่ 3 จนถึงปัจจุบัน
       
       โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชน เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดยะลา เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อหลีกไกลสิ่งเสพติด และอบายมุขทั้งปวง เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาฝีเท้าไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
       
       ในการแข่งขันฟุตบอลยะลา เอฟเอคัพ ครั้งที่ 11 นี้ เป็นความร่วมมือในการจัดการแข่งขันระหว่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เทศบาลนครยะลาและวิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยมีหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุน คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส มอเตอร์ บริษัท พิธานพาณิชย์จำกัด สาขายะลา รวมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน สถานศึกษา และบุคคลต่างๆ จนทำให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
       
       นายศุภกรยังกล่าวอีกว่า ในการดำเนินงานครั้งนี้นอกจากจะจัดการแข่งขันฟุตบอลเป็นหลักแล้ว ทางคณะกรรมการฯ ยังได้จัดกิจกรรมด้านสังคมร่วมกับผู้ชม โดยการรวบรวมเงินจากการขายคูปองจับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า นำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบเป็นทุนการศึกษาแก่ นายมะรอกิ วาเลาะแต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่กำพร้าบิดาตั้งแต่เล็ก มารดามีอาชีพรับจ้างในโรงงานไม้ยางพารา ฐานะทางบ้านยากจนมาก
       
       ทว่า นายมะรอกิ เป็นผู้ที่สู้ชีวิตเมื่อว่างจากการเรียนก็จะรับจ้างทำงานทุกอย่างทั้งการเก็บขี้ยาง ถางป่า เพื่อหารายได้มาช่วยจุนเจือครอบครัวที่มีน้องอีก 2 คน แต่นายมะรอกิเป็นผู้ที่ใฝ่ดี ขยันเรียน จนสามารถสอบเข้าเรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และสนับสนุนผู้ที่เรียนดีแต่ยากจน จึงได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท แก่ นายมะรอกิ วาเลาะแต เพื่อเป็นทุนการศึกษาด้วย
       
       นายสุพัตร เหล่ามงคลชัยศรี ประธานคณะทำงานการแข่งขัน เปิดเผยว่า ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมเงินบำรุงทีม 100,000 บาท ได้แก่ ทีมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลจาก นายมุขตาร์ มะทา นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และจาก นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนมเจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมเงินรางวัล ทีมๆละ 20,000 บาท ได้แก่ทีม เจริญนครคาร์แคร์ และทีมต้นน้ำบาดาล รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ได้รับถ้วยรางวัลและเสื้อสามารถจาก นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากร กรมพลศึกษา และผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ได้แก่ นายแวดาโอ๊ะ ปูเต๊ะ ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
       
       รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ได้รับถ้วยรางวัลจากนายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นายมูฮัมหมัดฮัมดี มานเก ทีมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และนายเฟาซัน เจะเละ ทีม อบต.แว้ง จำนวน 8 ประตู รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมได้รับถ้วยรางวัลจากนางสมถวิล จันทรัศมี กรรมการผู้จัดการทั่วไป บริษัทพิธานพาณิชย์ สาขายะลา พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่นาย ไมตรี แววสว่าง ทีมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยรางวัลจากนายณัฐจักร เลิศโภคะสมบัติ กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เอส.มอเตอร์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา


     
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
นายถาวร เสนเนียม เป็นประธานพิธีเปิด
     
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
แฟนบอลจากจังหวัดชายแดนใต้ร่วมหมื่นคนเกาะรั้วสนามดูการแข่งขันครั้งใหญ่ โดยมีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
     
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
ปิดฉากฟุตบอลเอฟเอคัพยะลายิ่งใหญ่ แฟนนักค้าแข้งกว่าหมื่นร่วมเชียร์
     
ยังไม่มีผู้โหวต
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017