ผู้จัดการออนไลน์
 
หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรกมุมจีน | การเืมืองการปกครองจีน
 

                   
   กำเนิดและพัฒนาการของระบบสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของจีน
  ระบบสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ และที่มาของสมัชชาผู้แทนประชาชนระดับต่างๆ
  อำนาจหน้าที่ของสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ
  จำนวนและสัดส่วนของผู้แทนประชาชนในสมัชชาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 10

   บทบาทของคณะกรรมการประจำของสมัชชาผู้แทนประชาชน
  รายนามประธาน รองประธาน และเลขาธิการของคณะกรรมการประจำ และอนุกรรมการ
  คณะกรรมาธิการเฉพาะด้านชุดต่าง ๆ

   ประวัติความเป็นมาของตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชนจีน
  ฐานะและบทบาทของตำแหน่งประธานาธิบดีของสาธารณรัฐประชาชน
  อำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดี
  วาระการดำรงตำแหน่งกับการเลือกตั้ง และการถอดถอนประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดี
  รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี และรองประธานาธิบดีของจีนจากอดีต-ปัจจุบัน

   ฐานะและบทบาทของคณะรัฐมนตรี และโครงสร้างการบริหารงานของรัฐบาล
  รายนามของนายกฯ รองนายกฯ รัฐมนตรีต่างๆ และหัวหน้าหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรีในปัจจุบัน
  รายนามนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีในอดีต

   องค์ประกอบของกองกำลังติดอาวุธแห่งชาติ
  บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อกองกำลังติดอาวุธ
  คณะกรรมการกลางการทหารของรัฐ และคณะกรรมการกลางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์

   ระบบการศาล
  อำนาจหน้าที่ของศาลสูงสุด

   อัยการสูงสุด
  อำนาจหน้าที่ของอัยการสูงสุด

   ประวัติของพรรคโดยสังเขป
  บทบาทของพรรค ในโครงสร้างการเมืองการปกครองของจีน
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพรรค ด้านนโยบาย ทฤษฏีชี้นำ และสมาชิกพรรค

   ประวัติความเป็นมาของสภาที่ปรึกษาทางการเมือง
  องค์ประกอบของสภาที่ปรึกษาทางการเมือง
  สภาที่ปรึกษาทางการเมือง กับบทบาททางการเมืองการปกครอง
         

 

 

 

หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018