หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | เมาท์มันส์สนั่น ม.
 

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015

โดย MGR Online
21 ธันวาคม 2558 15:57 น. (แก้ไขล่าสุด 21 ธันวาคม 2558 16:09 น.)
สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
         
       การจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากสถาบันต่าง ๆ ที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี  อีกหนึ่งตัวช่วยในการวัดระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก รวมถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่สามารถเข้าไปติดอยู่ในการจัดอันดับโลกจากสถาบันต่าง ๆ ได้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ Life on campus ได้รายงานให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง จนถึงช่วงปลายปีแบบนี้จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยจากสถาบันต่าง ๆ มาให้ชมกันอีกเช่นเคย ไปดูกันว่าในปี 2015 นี้มีมหาวิทยาลัยใดบ้างติดอยู่ในอันดับโลก
        
       
       1. QS World University Rankings

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
         
       สถาบันแรกเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี Quacquarelli Symonds Limited (QS) สถาบันการจัดอันดับชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกมาตั้งแต่ปี 2009 และสามารถแบ่งได้หมวดหมู่เช่นอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในภาพรวม (Overall Ranking) ผลการจัดอันดับตามสาขาวิชา (Ranking by Subjects) และผลการจัดอันดับตามตัวชี้วัด (Ranking by Indicators) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
       
       1. ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic reputation) 40%
       2. ความคิดเห็นของนายจ้างต่อผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (Employer reputation) 10%
       3. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty per student) 20%
       4. สัดส่วนงานผลงานทางวิชาการที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนอาจารย์ (Citation per faculty) 20%
       5. สัดส่วนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (International faculty) 5%
       6. สัดส่วนนักศึกษาชาวต่างประเทศ (International student) 5%
        
       
       มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย โดย QS World University Rankings 2015/16

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
         
       ตารางเปรียบเทียบอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย 2014/15 และ 2015/16

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
        ที่มา : www.topuniversities.com
       
       2. THE หรือ The Times Higher Education World University Ranking

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
         
       THE นิตยสารการศึกษาชื่อดังจากลอนดอน เผยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก หรือ THE World Reputation Rankings ประจำปี 2015-16 โดยในปีนี้มีมหาวิทยาลัยจากทั่วโลกที่ถูกจัดอันดับทั้งสิ้น 800 แห่ง จากเดิมที่มีการจัดอันดับเพียง 400 แห่ง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ในปีนี้ มหาวิทยาลัยไทยเริ่มปรากฏชื่อในการจัดอันดับของ Times Higher Education (THE) ติดอันดับถึง 7 แห่งด้วยกัน 
       
       เกณฑ์การประเมิน Times Higher Education (THE)
       1. International outlook: People, research (7.5%)
       2. Research: Volume, income, reputation (30%)
       3. Citations: Research influence (30%)
       4. Industry income: Innovation (2.5%)
       5. Teaching: The learning environment (30%)
       
       7 มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ THE ประจำปี 2015-16

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
        ที่มา : www.timeshighereducation.co.uk
       
       
       3. Webometrics university ranking

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
         
       การจัดอันดับของ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้นๆจากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วย Search Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะทำการจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม ของทุกปี
       
       

       เกณฑ์หรือตัวชี้วัดการจัดอันดับของเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)
       
       1. Size (S) หมายถึง จานวนเว็บเพจ จากเว็บไซต์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้โดเมนเดียวกัน
       2. Visibility (V) หมายถึง จานวนลิงค์ที่มีการเชื่อมโยงหรืออ้างอิงมาจากภายนอก
       3. Rich Files (R) หมายถึง จานวนแฟ้มข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งหมดที่อยู่ภายในโดเมนเดียวกัน
       4.Scholar (Sc) หมายถึง จานวนบทความวิชาการ และการอ้างอิงบทความทางวิชาการที่ปรากฏ ภายในโดเมนของมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นได้ด้วย Google scholar
        
       
       มหาวิทยาลัย 'e-Universty' ที่ดีที่สุดในประเทศไทย 2015

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
       

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
        ที่มา : www.webometrics.info
       
       
       4. University Ranking by Academic Performance

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
         
       สถาบันการจัดอันดับ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ล่าสุดในปี 2014-2015 โดยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2,000 อันดับ มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับทั้งหมด 17 แห่งด้วยกัน
        
       เกณฑ์การประเมินดังนี้
       1. Article : 21%
       2. Total Document : 10%
       3. Citation : 21%
        4. Article Impact Total : 18%
        5. Citation Impact Total : 15%
        6. International Collaboration : 15%
       
       มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดย URAP ประจำปี 2014-2015

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
       

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
        ที่มา : www.urapcenter.org
       
       5. US News & World Report

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
         
       สถาบันข่าวสารและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย “US News & World Report” ที่ปกติจะทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ได้ทำการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเป็นครั้งแรก ในช่วงเดือนตุลาคม 2014 “Global University Ranking 2015” มีเพียงมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยมหาวิทยาลัยเดียวที่ติดอยู่ในอันดับโลก นั่นคือ “มหาวิทยาลัยมหิดล ในอับดับที่ 453 ของโลก” ในจำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมด 500 แห่งจากทั่วโลก
       
       โดยในเดือนตุลาคม 2015 สถาบัน US News & World Report ได้ทำการประกาศผล “2016 Best Global Universities Rankings” จากการสำรวจมหาวิทยาลัย 60 ประเทศทั่วโลก จนได้ออกมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 750 แห่งด้วยกัน โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
        
       1. Global research reputation 12.5%
       2. Regional research reputation 12.5%
       3. Publications 10%
       4. Books 2.5%
       5. Conferences 2.5%
       6. Normalized citation impact 10%
       7. Total citations 7.5%
       8. Number of publications that are among the 10 percent most cited 12.5%
       9. Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited 10%
       10. International collaboration 10%
       11. Number of Ph.D.s awarded 5%
       12. Number of Ph.D.s awarded per academic staff member 5%
       
       มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด จาก US News & World Report

สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
        ที่มา : colleges.usnews.rankingsandreviews.com
       
       ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : campus.mgr2014@gmail.com

       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
สรุปผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย 2015
'มหิดล' แซงหน้า 'จุฬาฯ' อันดับมหา'ลัยโลก จาก U.S. News 2016
'มหิดล' ติดอันดับมหาวิทยาลัยโลกสูงสุดในไทย จาก 'THE 2015-16'
มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก และในไทย ประจำปี 2015/16
เด็กมอบูเป็นคนตลก...ตัดต่อภาพน้ำท่วมคณะสุดฮา
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 2 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 1 คน
50 %
ไม่เห็นด้วย 1 คน
50 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2015