หน้าแรกผู้จัดการ Online | หน้าแรก Campus | มหา'ลัยไอเดีย
 

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
31 สิงหาคม 2558 19:34 น.
ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
         
       โลกคมนาคมขนส่งก้าวไกลด้วยการวิจัยและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ประเทศญี่ปุ่นเจ้าแห่งเทคโนโลยีรถไฟระบบรางได้เปิดตัวรถไฟพลังแม่เหล็กอย่าง “Maglev” ทำลายสถิติอีกครั้งโดยฝ่ากำแพงความเร็ว 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไปสร้างสถิติที่ 603 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
       
       ในส่วนของประเทศไทยกำลังปฏิรูปพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งขนานใหญ่เพื่อนำพาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมของภูมิภาคอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคั่งและยั่งยืน โดยมีสองหนุ่มนักศึกษาคนรุ่นใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ประเทศไทยได้รับคัดเลือกบินไปฝึกงานและออกแบบชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น ณ โรงงานฮิตาชิ เมืองยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
         
       รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า 
        
       “นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสไปเรียนรู้งานรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็นที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านวิจัยและพัฒนารถไฟความเร็วสูงในแดนอาทิตย์อุทัย ฮิตาชินั้นอยู่ภายใต้กลุ่มเจอาร์ กรุ๊ปหรือการรถไฟประเทศญี่ปุ่น และเป็นปีแรกที่บริษัทฮิตาชิตอบรับให้มีนักศึกษาไทยเข้าฝึกงานที่โรงงาน โดยให้โควต้าเพียง 2 คน ซึ่งก่อนไปทั้งสองได้ผ่านด่านคัดเลือกกันหลายด่านเลยทีเดียว ตั้งแต่ความรู้ความสามารถในวิชาวิศวกรรมไปจนถึงความสามารถพิเศษทางภาษาญี่ปุ่น
        
       โดยในขั้นแรกฝ่ายคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะเป็นผู้คัดเลือกโดยดูจากประวัติการเรียน ความรู้ความสามารถในวิชาวิศวกรรม ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และมีข้อบังคับว่าต้องสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในขั้นพื้นฐานได้ จากนั้นเมื่อผ่านการคัดเลือกจึงไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานใหญ่ของฮิตาชิในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาในการฝึกงาน 30 วัน ซึ่งนักศึกษาทั้งสองคนนั้นได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการขนส่งระบบรางในอนาคต และสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศ”

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
         
       ผศ.ดร.มนศักดิ์ พิมสาร ประธานสาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวถึง หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้เปิดมาเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความรู้สามารถอย่างเชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและตอบรับวิถีโลกศตวรรษที่ 21 ที่การอุปโภคบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นจึงต้องมีการจัดระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไร้มลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยแก้ปัญหารถติดได้

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
ธณวิน มั่นสกุล และฐาปนิก ศรีพันธ์ สองหนุ่มนักศึกษาไทยในแดนอาทิย์อุทัย จ้าวแห่งเทคโนโลยีรถไฟของโลก
         
       มาคุยกับ 2 นักศึกษาไทย คนแรก นายธณวิน มั่นสกุล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) กล่าวว่า
        
       “ดีใจครับที่ได้รับโอกาสไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นในโรงงานผลิตชิ้นส่วน และประกอบรถไฟชินคันเซ็น ซึ่งมีพนักงานรวมกว่า 1,500 คน ผมได้ฝึกงานในส่วนของแผนกวิศวกรรมล้อเลื่อน (Rolling stock)  โรงงานอยู่ภายใต้กลุ่มเจอาร์กรุ๊ปที่ออกแบบชิ้นส่วนของตู้ผู้โดยสารชินคันเซ็น เช่น พื้นของห้องโดยสาร หรือที่เรียกในภาษาญี่ปุ่นว่า โยโกฮาริ (yokohari) เป็นต้น ผมได้ฝึกการออกแบบชิ้นส่วนของรถไฟชินคันเซ็นและมีโอกาสได้ดูงานประกอบรถไฟ เริ่มจากการฝึกดูแบบ 2 มิติ จากนั้นนำมาวาดให้เป็น 3 มิติ แล้วจึงนำมาทดลองใส่แรงกระทำเพื่อทดสอบว่าสามารถนำเอาไปใช้ได้จริงไหม และยังได้ออกแบบชิ้นส่วนที่จะนำไปใช้ประกอบรถไฟจริ

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
ธณวิน มั่นสกุล นักศึกษาวิศวลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4
         
       โดยได้ออกแบบเป็นพื้นของห้องโดยสารรถไฟชินคันเซ็น บรรยากาศของการทำงานของคนญี่ปุ่น ผู้ที่เป็นคนดูแลระหว่างฝึกงานนั้นได้ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาให้กับผม ระหว่างที่ฝึกทำงานจะมีงานวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาให้เราศึกษาค้นคว้า และได้เข้าเทรนนิ่งสำหรับทีมงานชินคันเซ็นทุกๆวันพุธ คนญี่ปุ่นจะทำงานกันจริงจังไม่มีคุยเล่นระหว่างงาน ถ้าจะคุยก็ต่อเมื่อพักกลางวัน และทำงานหนักโดยจะมีการทำงานล่วงเวลา 2 ช่วง คือช่วง 6-8 โมงเช้า และอีกช่วงคือ 5 โมงเย็นถึงสี่ทุ่ม โดยอุปนิสัยของคนญี่ปุ่น มีความขยัน ทุ่มเท มีระเบียบวินัย รักองค์กร และให้ความสำคัญด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยระหว่างการทำงาน เช่น การบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เช่น แว่น หมวกและรองเท้านิรภัยทุกครั้งหากเข้าโรงงาน”

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
ฐาปนิก ศรีพันธ์ นักศึกษาวิศวลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4
         
       นายฐาปนิก ศรีพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อการฝึกงานที่โรงงานฮิตาชิ เมืองยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ว่า
       
       “ผมสนใจและหลงใหลในรถไฟหัวกระสุนนี้มาตั้งแต่เด็กทำให้ตั้งใจเกี่ยวเก็บความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงาน ในระหว่างฝึกงาน รู้สึกประทับใจมาก เพราะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน จึงได้เปิดโลกทัศน์ ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากทีมงานชาวญี่ปุ่นที่ให้คำแนะนำและวิจารณ์ผลงานซึ่งทำให้เราได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ จากที่ได้เรียนมา รวมถึงความรู้และประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากห้องเรียน ผมได้ฝึกงานที่ฝ่ายการผลิต ได้ทำหน้าที่ออกแบบ และสั่งผลิต หน้าที่โดยรวมคือการประสานงานกับฝ่ายผลิตโดยตรง

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
ฐาปนิก ศรีพันธ์ หน้าโรงงานชินคันเซ็น บ.ฮิตาชิ หนึ่งในเจอาร์กรุ๊ป ผู้ผลิตรถไฟให้การรถไฟแห่งญี่ปุ่น
        โรงงานฮิตาชิแห่งนี้จะผลิต 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ชิ้นส่วนต่างๆของรถไฟ ทั้งรถไฟความเร็วสูงอย่างชินคันเซ็น รถไฟรางเดียว (Monorail) และรถไฟฟ้าใต้ดิน (Subway) ต่อมา คือ ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning) และตู้รถไฟโดยสาร (Car) นอกเหนือจากนี้ สิ่งทีได้ฝึกฝนในระหว่างการฝึกงาน คือ ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ หากสนทนาโดยทั่วไปในที่ทำงานจะใช้ภาษาญี่ปุ่น แต่ถ้าเป็นเรื่องงานทางด้านวิศวกรรมจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในช่วงเวลาหยุดสุดสัปดาห์ ผมกับธณวินก็จะออกไปท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่น โดยใช้รถไฟชินคันเซ็น ในอนาคตจะได้นำไปพัฒนาการรถไฟในประเทศของเรารวมถึงแบ่งปันประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นน้องที่สนใจในอนาคตด้วยครับ”

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
       

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
       

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
ฐาปนิก ศรีพันธ์ กับวิศวกรชินคันเซ็น
       

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
ธณวิน มั่นสกุล และฐาปนิก ศรีพันธ์ เรียนรู้วิถีญี่ปุ่นในวันหยุดสุดสัปดาห์
       

ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
งานเลี้ยงอำลาที่อบอุ่นด้วยมิตรภาพจากพี่ๆทีมงานชาวญี่ปุ่น
        ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ : campus.mgr2014@gmail.com

       


ข่าวล่าสุด ในหมวด
ครั้งแรก...สองนักศึกษาไทยร่วมออกแบบชิ้นส่วนรถไฟชินคันเซ็น
นิด้าเชิญร่วมประกวดร้องเพลง "NIDA STAR SEARCH"
เปิด 7 โครงการปั่นเพื่อ “Green University” แนวคิดดีแต่มีข้อจำกัด?!
ม.มหิดลเจ๋ง!! ร่วมพัฒนาอุปกรณ์สุดคูล 'My Eye Memory' ส่งต่อความสุขให้ผู้พิการทางสายตา
2 นศ.สถาปัตย์ฯ สุดแนว!! คว้ารางวัลนักออกแบบรุ่นใหม่ 'Index Livingmall'
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 6 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 6 คน
100 %
ยังไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย
0 %
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านบัญชีของเฟซบุกได้แล้ววันนี้ กดที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

 
หนังสือพิมพ์: ASTV ผู้จัดการออนไลน์ | ASTV ผู้จัดการรายวัน | ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | ASTV News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | Motoring
CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | Life on Campus | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต | Multimedia
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | ทะเลไทย | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2015