หน้าแรกผู้จัดการ Online | ผู้จัดการสุดสัปดาห์
ผู้จัดการสุดสัปดาห์ คอลัมนิสต์ : อัญชะลี ไพรีรัก

กฐินสามัคคีสร้างพระอุโบสถ -อินเดีย

โดย ผู้จัดการรายวัน
26 มิถุนายน 2553 05:05 น.
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
กฐินสามัคคีสร้างพระอุโบสถ -อินเดีย

กฐินสามัคคีสร้างพระอุโบสถ -อินเดีย

เด็ดดอกไม้รายทาง
       โดย...อัญชะลี ไพรีรัก
       
       หลังกลับมาจากไปกราบไหว้บูชา 4 สังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย – เนปาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในที่สุดพวกเราชาวเอเอสทีวี และกลุ่มพันธมิตรฯ ก็ตัดสินใจที่จะช่วยพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (พระมหาวิเชียร วชิรวังโส) ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ กรุงราชคฤห์ รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สานต่อเจตนารมณ์ที่จะระดมปัจจัยจากชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธา สร้างพระอุโบสถ ให้กับวัดแห่งนี้จนลุล่วง
       
       สาเหตุที่ต้องเป็นวัดไทยสิริราชคฤห์ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่า ความเห็นพ้องต้องกันของพวกเราในการที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของท่านเจ้าอาวาส ฯ ที่จะทำ และ เห็นพระอุโบสถซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่มากไปกว่าการเป็นสถานที่ประดิษฐานพระประธานเพื่องานบุญงานประเพณีตามหลักพระพุทธศาสนาเท่านั้น
       
       แต่เหนือสิ่งอื่นใด ท่านเจ้าอาวาสฯ ซึ่งบวชเรียนมา 20 พรรษา และจบปริญญาเอกในอินเดีย มีแนวทางผ่องใสว่า พระอุโบสถที่กำลังจะมีขึ้นต่อไปนี้ จะต้องทำหน้าที่เป็นโรงเรียนสอนการปฏิบัติ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนา รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะการแสดงความสำคัญของเมืองราชคฤห์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองเอก- เมืองตำนานแห่งศาสนาพุทธ
       
       เมื่อได้ฟังแนวคิดท่านเจ้าอาวาสอย่างนี้แล้ว พวกเราที่ได้ไปเห็นและได้ยินมา จึงปวารณาตัวช่วยกันคนละไม้คนละมือ และแล้วกฐินสามัคคีรวมพลังสร้างพระอุโบสถในให้วัดไทยสิริราชคฤห์ เมืองราชคฤห์ อำเภอนาลันทา รัฐพิหาร ประเทศ อินเดียจึงเริ่มต้น
       
       ก้าวแรกสำหรับงานบุญสำคัญนี้เริ่มที่ การรวบรวมจตุปัจจัยเพื่อช่วยท่านเจ้าคุณ ฯแห่งวัดไทย-กุสินารา ประเทศเนปาล ซ่อมพระอุโบสถที่ถูกไฟไหม้ก่อน
       
       งานนี้เป็นผ้าป่าสามัคคี นำเสนอได้เพียง 1 เดือน อ.ปานเทพ และ พี่น้องของเรา ก็สามารถช่วยท่านเจ้าคุณฯ รวบรวมทุนรอนซ่อมพระอุโบสถได้ 8.3 ล้านบาทโดยประมาณ
       
       ถัดมาคุณชัชวาลย์ – คุณโสภณ – คุณบัณฑิต –คุณก้องเกียรติ ก็พากันไปกราบ “อ.จันทน์ทิพย์ ลิ้มทองกุล” เชิญท่านมาเป็นผู้อำนวยการจัดการเรื่องกฐินสามัคคีเพื่อ “สร้าง”พระอุโบสถมิติใหม่หลังแรกให้กับวัดไทยสิริราชขคฤห์ อินเดีย
       
       พร้อมกันนี้ก็ไปกราบเรียนเชิญ “5 แกนนำ” มาเป็นประธานงานกฐิน และ เรียนเชิญ แกนนำรุ่น 2 กับ วิทยากรบนเวทีพันธมิตรฯ – นักวิชาการ และ นักเคลื่อนไหวทางสังคมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการกู้ชาติมาเป็นรองประธานฯ
       
       จากนั้นก็ไปเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งแคว้นแดนสยามที่รู้จักมักจี่กันมาเป็น “ประธานอุปถัมภ์” และนำเสนองานบุญสำคัญนี้ผ่านทางสื่อทุกสื่อของเอเอสทีวี เพื่อระดมกรรมการกองกฐินให้แล้วเสร็จใน 30 มิถุนายนนี้ แล้วนำพิมพ์ใบฎีกากฐินต่อไป เพื่อแจกจ่ายซองกฐินสามัคคีให้ถ้วนทั่ว
       
       ในการนี้ได้ขอความช่วยเหลือทางด้านการออกแบบจากสถาปนิกชื่อดัง อ. กฤษณพงศ์ เกียรติศักดิ์ ซึ่งมาทำงานนี้ด้วยแรงบุญหนุนเนื่องเพราะครอบครัวเป็นพันธมิตรฯทั้งบ้าน
       
       ในสัปดาห์หน้าอาจารย์ กบ - กฤษณพงศ์จะเดินทางไปวัดไทยสิริราชคฤห์กับท่านเจ้าอาวาสเพื่อดูสถานที่จริงก่อนนำมาออกแบบต่อไป
       
       พระอุโบสถ วัดไทยสิริราชคฤห์ จะมี 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นศูนย์กลางจัดเก็บ ศึกษา เรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ประวัติพระพุทธเจ้า การกำเนิดศาสนาพุทธในประเทศอินเดีย และประวัติศาสตร์เมืองราชคฤห์ โดยจะนำเสนอในรูปแบบทันสมัยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน น่าติดตามและเพลิดเพลิน ...ชั้นนี้จึงเหมือนจิตกรรมฝาผนังที่มีชีวิตชีวา และสามารถเข้าใจได้ถ้วนหน้ากัน ด้วยคำบรรยาย 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และ ฮินดี
       
       ส่วนพระอุโบสถชั้น 2 จะเป็นที่ประดิษฐานพระประธาน และ ที่แห่งนี้นอกเหนือจากจะใช้เป็นศาสนสถานงานบุญ งานประเพณี ฟังเทศน์ ฟังธรรมแล้ว ยังใช้เป็นห้องเรียนวิปัสสนา กรรมฐาน แก่สาธุชนทั่วไปด้วย
       
       พระอุโบสถแนวคิดใหม่นี้ จะถูกกำหนดกรอบให้ถูกที่สุด สวยที่สุด ดูแลตัวเองได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และศาสนิกชนในศาสนาอื่นๆ
       
       เพราะอีกไม่นานสถานที่เวิ้งว้างตรงข้ามกับวัดไทยสิริราชคฤห์จะถูกรัฐบาลอินเดียจัดสร้างเป็น “ศูนย์การประชุมนานาชาติของทุกศาสนา” ท่านเจ้าอาวาสฯจึงหวังให้ผู้คนที่เดินทางผ่านกรุงราชคฤห์ไปมา ได้สัมผัสข้อมูลและเรียนรู้พระพุทธศาสนา และรู้จักแนวคำสอนของพระพุทธองค์อย่างถึงแก่น -แท้จริง จากที่พระอุโบสถแห่งนี้
       
       ยังหวังว่าต่อจากนี้พระอุโบสถแห่งนี้จะเป็นสถานที่จัดเก็บเรื่องราว เอกสารสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาสืบต่อไป สมดังที่เขาร่ำลือกันว่า “อนาคตอันใกล้สายลมแห่งศาสนาพุทธจะพัดแรงในแดนดินถิ่นตะวันตก”
       
       เมื่อตกผลึกแนวความคิดในการจัดสร้างพระอุโบสถร่วมกันแล้ว ทุกๆ ขั้นตอนต่อจากนี้ไป เราจึงมีการประชุมกลุ่มกฐินสามัคคีกันที่ “อาคารอนุรักษ์” บ้านเจ้าพระยา ทุก 4 โมงเย็นของวันจันทร์
       
       การประชุมจัดมาได้ 4 ครั้งแล้ว และทุกครั้งจะมีองค์ประชุมประกอบด้วย ฝ่ายเอ เอสทีวี – ฝ่ายวัดไทยสิริราชคฤห์ โดยท่านเจ้าอาวาส พระมหาวิเชียร และ พระผู้ช่วย – ฝ่ายพันธมิตรฯ อันประกอบด้วย เจ้ เซี้ยม ร้านพร้อมพรรณ ซอยยุคล 2 – เจ้วรรณี - เฮียสาธิต –คุณเล็ก ร้านเพชร ดิโอลด์ สยาม - พี่หน่อย กาแฟ ตุ๊ก ตุ๊ก และ คณะโรงบุญพันธมิตรฯ เป็นต้น
       
       ลำดับแรกเป็นการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของกรุงราชคฤห์ เพื่อให้สาธุชนได้ทราบว่า ณ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา จนถึงวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ
       
       เมืองนี้ในอดีตเคยเป็นมหานครที่มั่งคั่งสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจ พืชพันธ์ธัญญาหาร ล้อมรอบไปด้วยภูเขา 5 ลูก คือ เขาคิชกูฏ อิสิคิริ ปัณฑวะ เวภาระ เวปุลละ จึงมีผู้เรียกเมืองราชคห์อีกชื่อว่า ปัญจคีรีนคร ที่นี่จึงเป็นสมรภูมิที่มั่นคงทางการทหาร มีกำลังรบที่ทรงแสนยานุภาพ
       
       เมืองราชคฤห์เป็นเมืองที่ตั้งวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งกุฏิของพระพุทธองค์ เป็นสถานที่ที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ จนก่อกำเนินวัดมาฆบูชา ที่แห่งนี้เองที่พระมหาโคดมทรงแสดงพระสูตรสำคัญๆหลายพระสูตรตลอดพระชนม์ชีพ และยังเป็นสถานที่ใช้สังคายนาครั้งแรกเพื่อรวบรวมพระธรรมวินัย หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้ 3 เดือน ฯลฯ
       
       เมืองราชคฤห์จึงเป็นพื้นดินศักดิ์สิทธิ์ รองรับคำสั่งสอนของพระอริยเจ้ามาโดยตลอด เป็นเมืองที่ปักหลักความเจริญมั่งคั่งแห่งพระศาสนา เมื่อสายลมแห่งพระธรรมวินัยเจือจางหายไปนับพันปี และบัดนี้ กำลังจะโบยบินกลับคืนมาด้วยพระนักปฏิบัติรุ่นใหม่จากเมืองไทย จึงสมควรเหลือเกินที่เราชาวพุทธทั้งหลายพึงจะมีส่วนร่วมในการถือกำเนิดพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งซึ่งจะเป็นหลังแรกในโลก ที่จะมีหน้าที่หลากหลาย ทั้งประดิษฐานพระประธาน ศูนย์รวมจิตใจ เป็นโรงเรียนธรรมะและพิพิธภัณฑ์ พระพุทธศาสนา
       
       นานๆ ทีปีหนจะมีโอกาสดี ที่ชาวพุทธจะทำหน้าที่สืบสานคำสอนแห่งพระพุทธองค์ ผ่านพระอุโบสถหลังนี้ ที่วัดไทยสิริราชคฤห์...สถานที่ที่ต่อจากนี้ไปจะทำให้โลกทั้งใบได้เห็นพระพุทธองค์ ผ่านคำสอนที่ล้ำค่าที่ถูกรวบรวมไว้ใน “พระอุโบสถ”

ข่าวล่าสุด ในหมวด
นอนฟังเครื่องไฟ
ตรุษจีนปีนี้...เผาเมืองแทนกระดาษ?
เปิดตัว “เขยจิบข่วย” ทักษิณ
สงสัย…ตุ๊ดตู่ จำศีลอยู่หนไหน?
หะหายกระต่ายเต้นชมจันทร์
เครื่องมือจัดการเว็บ
ส่งบทความนี้ต่อ
พิมพ์หน้านี้
ข่าวที่มีผู้ส่งมากที่สุด
จำนวนคนโหวต 25 คน
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้
ควรปรับปรุง ดีมาก
  1 2 3 4 5  
1 2 3 4 5
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | ติดต่อเรา
Privacy, Disclaimer and Intellectual Property Policy
All site contents copyright ©1999-2018