พยาบาล ICU เด็ก รพ.รามาฯ เจ๋งคิดระบบลดการติดเชื้อในกระแสเลือดสำเร็จ

โดย MGR Online   
24 กุมภาพันธ์ 2554 09:01 น.
พยาบาล ICU เด็ก รพ.รามาฯ เจ๋งคิดระบบลดการติดเชื้อในกระแสเลือดสำเร็จ
        พยาบาลหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.เด็ก รพ.รามาธิบดี เจ๋งรับรางวัลจากการโหวตผู้เข้าร่วมการประชุม SHA จากผลงานพัฒนาโปรแกรมความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือด เผย ในแต่ละปีมีผู้ป่วยเด็กติดเชื้อจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางจำนวนมาก เชื่อความสำเร็จนี้จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลงได้มาก
       
       นางสุภารัตน์ ไวยชีตา พยาบาลหอผู้ป่วย ไอ.ซี.ยู.เด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิดี กล่าวถึงรางวัลจากการโหวตของผู้เข้าร่วมการประชุม SHA Conference & Contest จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.ภายใต้แนวคิด “ความงามและความหมาย...นิยามใหม่ของงานคุณภาพ” ว่า โครงการ Safety program for prevention CA-BSI in PICU หรือระบบการพัฒนางานด้านคุณภาพความปลอดภัยที่ยั่งยืนเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด เพื่อให้เกิดการติดเชื้อได้น้อยที่สุด อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการลดระยะวันนอนในโรงพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง
       
       “ระบบดังกล่าวเป็นโปรแกรมความปลอดภัยสำหรับการป้องกันการติดเชื้อจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ในหอผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤต (ไอ.ซี.ยู.เด็ก) รพ.รามาฯ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลรามาธิบดี ให้มีการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และที่สำคัญ เป็นการปฏิบัติที่ลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับ ง่ายต่อการปฏิบัติ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดระบบการพัฒนางานด้านคุณภาพความปลอดภัยที่ยั่งยืนในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง มิให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือให้เกิดการติดเชื้อได้น้อยที่สุด อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการลดระยะวันนอนในโรงพยาบาล รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง" นางสุภารัตน์ กล่าว
       
       นางสุภารัตน์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ จากการจัดทำโครงการนี้ตั้งแต่เดือน ม.ค.- มิ.ย. 2553 พบว่า อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ลดลงร้อยละ 39.1 และ 22.9 ในปี 2552 และ ปี 2551 ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมทั้งแพทย์ พยาบาล ในรูปแบบของทีมสหสาขาวิชาชีพ และการนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาจัดทำเป็น safety program ให้เหมาะสมในหน่วยงาน และให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักในการปฏิบัติ จึงเป็นการประกันคุณภาพการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยวิกฤตเด็กและครอบครัว รวมถึงส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความมุ่งมั่น มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ง่าย เป็นระบบ และสะดวก ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

จำนวนคนโหวต 10 คน
คุณเห็นด้วยกับข่าว/บทความนี้หรือไม่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย 8 คน
80 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
20 %
 
หนังสือพิมพ์: ผู้จัดการออนไลน์ | ผู้จัดการรายวัน | ผู้จัดการสุดสัปดาห์ | นิตยสารผู้จัดการ 360° | Positioning | News1
มุม: การเมือง | อาชญากรรม | คุณภาพชีวิต | ภูมิภาค | ภาคใต้ | ต่างประเทศ | มุมจีน | iBiz Channel | เศรษฐกิจ-ธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวม | SMEs | Motoring | CyberBiz | วิทยาศาสตร์ | เกม | กีฬา | บันเทิง | โต๊ะญี่ปุ่น | Celeb Online | ท่องเที่ยว | ธรรมะกับชีวิต
เว็บ: Asia Times | บุรพัฒน์ คอมมิคส์ | Mars Magazine | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | Site Map | โฆษณาบนเว็บ | ติดต่อเรา
All site contents copyright ©1999-2017